Screeningové testování žáků - 6/12

Screeningová testování probíhají vždy v první den přítomnosti žáků v týdnu (zpravidla v pondělí) a budou probíhat až do odvolání.

Upozorňujeme žáky, že je nutné se dostavit na očkování 20 min. před začátkem hodiny. Vyučující, kteří je testují, od další hodiny učí. Žádáme o pochopení i o spolupráci.

Testování se netýká žáků, kteří:

 • mají ukončené očkování + 14 dnů,

 • prodělali kovid + max. 180 dnů,

 • doloží očkování dokladem o certifikovaném testu z laboratoře:

  • platnost antigenu max. 24 h

  • platnost pcr max. 72 h

Pro testování používáme Genrui antigenní testy.

Organizace testování:

 • žáci, kterých se testování týká, se dostaví do učebny 4 dvacet minut před začátkem hodiny, kde budou otestováni,

 • testování již tedy nebude zasahovat do výuky,

 • přijde-li žák pozdě na testování, a následně do hodiny, bude toto zpoždění považováno jako pozdní příchod,

 • do třídy se testovaní žáci přemístí až po ukončení testování s negativním výsledkem testu,

 • po celou dobu testování mají přítomní v učebně nasazené respirátory.

Den otevřených dveří 3/12

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci došlo ke změně v organizaci DOD, budou v době od 13:00 do 17:00 h. Během jeho konání musí uchazeči, jejich rodiče, učitelé i žáci školy dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Výuka bude od 12:30 h přesunuta pouze na starou budovu (výjimka jsou předměty ICT), aby se nepotkávali uchazeči a rodiče ze DOD s našimi žáky ve výuce.

Obědy se budou vydávat v době 11:10 - 12:20 h, dle harmonogramu. Ten prosím dodržujte a po 12:45 h by v jídelně neměl již nikdo být.

Současně se pokusíme poprvé o Live Stream našeho DOD. Tak nám držte palce a před kamerou neutíkejte. :-)

Tak vzhůru k pátku a všem děkujeme za pomoc při prezentaci školy!!!

Připomenutí za komunitním dnem

Milí přátelé školy,

zdravíme Vás v adventním období a přejeme, užijte se ho pokud možná co nejvíce v pohodě.

Všechny nás bohužel stíhá kovid v každém kroku a my se mu snažíme unikat, jak jen to jde. Tak se pojďte se s námi poohlédnout o půl roku zpátky, do června, kde bylo nám všem lépe a mohli jsme se potkat na komunitním dni.

Psalo se o nás různě, mrkněte třeba

Přihlašování k MZ v JZO 2022

Přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2022 bylo spuštěno. Přihlášky byly žákům zaslány na maily zadané v IS školy, na školní maily informace o přihlašování a zde na školním portálu mají informace aktualizovány v sekce Maturitní zkoušky/JZO 2022.

Doložení bezinfekčnosti pro žáky DS

Žáci dálkového studia, kteří se zúčastní prezenční výuky, doloží bezinfekčnost:

 • potvrzením o ukončeném očkování + 14 dnů (v Tečce nebo certifikát)

 • potvrzením o prodělaném kovidu max do 180 dnů (v Tečce nebo certifikát)

 • negativním testem z certifikované laboratoře *):

  • platnost antigenu max. 24 h

  • platnost pcr max. 72 h

Bezplatné testování žáků se týká pouze denní formy, nikoliv dálkového studia.

Žáci s ukončeným očkováním nebo po kovidu do 180 dnů mohou být ve výuce bez respirátoru.

*) Žáci bez očkování nebo prodělaném kovidu do 180 dnů mají po celou dobu výuky respirátor.

Zpřísnění režimových opatření od 25/10

S účinností od 25/10 dochází opět ke zpřísnění režimových opatření. Tato opatření jsou uvedená v tiskové zprávě MZdr ČR.

 • povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem platí ve všech společných prostorách školy,

 • povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem platí pro všechny zaměstnance v kancelářích, pokud není dodržen odstup aspoň 1,5 m

Distanční výuka

 • žádná třída nemá v tuto chvíli distanční výuku

 • distanční výuka se řídí Pokynem k distanční výuce

 • základním výukovým kanálem je MS-Teams (viz odkaz výše na webové Teams, případně je možné si stáhnout aplikaci na pevný disk do počítače)

 • má-li žák distanční výuku (a není v karanténě nebo izolaci), má nárok na odběr oběda ve školní jídelně

Omlouvání absence u žáků, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace

Jsou-li ve třídách, kde probíhá běžná prezenční výuka, žáci s nařízenou karanténou nebo izolací, pak se nepřítomnost omlouvá jako nezapočtená absence (důvod omluvy v TK bude KAR) .

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2021/2022.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás připravili řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už víš, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

e-Twinningový mezinárodní projekt „Keď Karel IV. bude Karel 4.“

Žáci 3.A se zapojili do mezinárodního česko-slovenského e-Twinningového projektu, jehož tématem jsou římská číslice všude kolem nás. Projekt vznikl jako reakce na reportáž ČT24 o tom, že některá francouzská muzea informovala o tom, že upouštějí od používání římských číslic a v názvech a na označeních svých exponátů používají arabské číslice. Takže např. místo Ludvík XVI. píší Ludvík 16.

Znalost římských číslic by měla být součástí všeobecného vzdělání. Ve 21. století je posláním škol, ale také třeba muzeí, lidi vzdělávat, a proto se v tomto projektu zaměříme na význam a používání římských číslic jak v minulosti, tak i v současnosti.

Projekt probíhá v českém a slovenském jazyce v rámci hodin Ekonomika a finančnictví.

Chceš se dozvědět o projektu více? Klikni a dozvíš se. :-)

Logická olympiáda

Základní kolo soutěže proběhne v týdnu od 15. do 21. 10. 2021.

Zaregistrovaní žáci vyplní on-line test, který zabere pouze 35 minut.

Nejlepší řešitelé postoupí do krajského semifinále, to se uskuteční 5. 11. 2021.

Zajímají tě info o olympiádě? Klikni na logo níže.

Přejeme hodně štěstí a dobrých nápadů.

Žáky 2AEF čeká první oficiální prezentace svých StartUpů

Žáci 2. ročníků studijních oborů čeká v nadcházejících dnech první prezentační aktivita zaměřená na prezentaci jejich StartUpů. Hodnotit je bude komise složená z odborníků z praxe.

Termíny: 2A - 20/10, 2E - 5/11, 2F - 4/11

mKontext - říjen 2021

Žáci 1EF se zapojí do matematické soutěže mKontext, která bude probíhat vždy jedenkrát týdně v měsíci říjnu, a to on-line.

Jedná se o krajskou matematickou soutěž, kterou pro žáky Plzeňského kraje organizuje ZČU v Plzni.

Soutěž bude probíhat on-line v hodinách matematiky. Předběžné termíny pro jednotlivé skupiny:

 • 1E/1: ÚT 7A h, uč. 8: 5/10, 12/10, 19/10, 26/10

 • 1E/2: PO 7A h, uč. 8: 4/10, 11/10, 18/10, 25/10

 • 1F/1: ST 2.h, uč. 15: 6/10, 13/10, 20/10, 3/11

 • 1F/2: ST 7Ah, uč. 14: 6/10, 13/10, 20/10, 3/11

Podporujeme moderní styly výuky

Žáci 2A, 2E a 2F zažijí během letošního školního roku netradičně pojatou výuku v předmětech:

 • 2A - ekonomika a finančnictví,

 • 2E, 2F - učební praxe.

Do výuky se zapojí odborníci z praxe.

Děkujeme za spolupráci kolegům ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří našim žákům výuku zpestří a obohatí.

Jdeme s dobou

Žáky oboru Logistické a finanční služby čeká v nadcházejících letech možnost zúčastnit se realizace projektu Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů. Projekt realizují ve spolupráci Univerzita Pardubice a Česká pošta.

V letošním roce se bude týkat žáků třídy 2A, pro které je připraven interaktivní workshop, zaměřený na měkké dovednosti pracovníků ve finančním sektoru. Wokrshopy povedou profesionální pracovníci, kteří se v rámci České pošty věnují couchingu.

Termíny interaktivních worskhopů: 6/9, 14/3

Po absolvování celého projektu žáci získají osvědčení do svých portfolií.