Hesla do BAK žákům fungují

 • nová hesla žákům fungují
 • všechna nová hesla, která "údajně" nefungovala, jsme ověřili a fungovala
 • je třeba je správně opsat, pozor na velká/malá písmena, dále neplést O/0, I/1, atd.

Tisková zpráva MŠMT ze dne 23. března 2020 k maturitním, závěrečným a přijímacím zkouškám

 • dnes proběhla tisková konference ministra MŠMT a následně byla na webu MŠMT zvřejněna tisková zpráva
 • všechny návrhy musí schválit parlament

Krizové opatření vlády ze dne 15. března 2020

Mimořádné opatření MZ ČR a zrušení vyučování od 11. března 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka ve školách v České republice, a to od středy 11. března 2020 až do odvolání.

Znění mimořádného opatření o uzavření základních, středních a vysokých škol

Všichni žáci a zaměstnanci přítomní 10/3 ve škole byli se situací srozuměni vedením školy.

Aktuální informace související s výukou budeme žákům, rodičům a zaměstnancům zveřeňovat zde na školním portálu.

Žádáme žáky a zaměstnance, aby dle pokynů vedení školy sledovali průběžně školní portál a školní e-mail. Děkujeme.

Mimořádné opatření - zahájení alternativní výuky od čtvrtka 12/3

 • od čtvrtka 12/3 bude probíhat výuka neprezenční formou dle rozvrhu hodin
 • principy výuky a organizační pokyny najdete v tomto Pokynu o výuce v rámci mimořádného opatření
 • základními informačními kanály budou:
  • aktuální informace pro žáky a rodiče - zde na portálu
  • rozvrh výuky včetně denních změn - ve webových Bakalářích
  • mail
 • žáci mají povinnost denně sledovat tyto kanály a účastnit se výuky alternativní formou dle rozvrhu hodin
 • rozjezd alternativní formy výuky bude určitě hektický, ale věřte, že všichni děláme vše proto, abychom vám v maximální míře zajistili plnohodnotnou výuku, byť jinou, mimoprezenční formou; věříme, že vzájemnou spoluprácí s vámi, žáky, toho dosáhneme

Všem děkujeme za spolupráci i pochopení.

INFIS

Výukové zdroje k dispozici

 • různé firmy a organizace se v rámci mimožádných opatření snaží maximální pomoci při vzdělávání žáků žákům i učitelům po dobu trvání mimořádných opatření v ČR
 • pár tipů vám uvedeme a průběžně budeme rozšiřovat; tipy řadíme dle abecedy, aby pořadí v někom nevyvolalo pocit priorit
 • uvedené služby ale nemusí být určeny jen pro povinné vzdělávání na dálku, můžete tak aktivně využít volný čas doma; jak jistě všichní víme, dle doporučení odborníků máme využívat volný čas bezpečně, ale aktivně, a myslet pozitivně

Akademie věd spustila pro občany ČR cyklus cyklus Věda na doma

Bakaláři se snaží průběžně rozšiřovat výukové zdroje a nabízet nástroje pro zlepšení výuky a komunikace

Česká televize rozjela projekt pro vzdělávání malých dětí UčíTelka

Vydavatelství Fraus zpřístupnilo své učebnice zdarma

Plzeňský kraj zahájí od 30/3 projekt pro vzdělávání žáků SŠ formou streamování Vimeo

Společnost Scio zpřístupnila do konce roku on-line testy zdarma

Společnost Techambiton zpřístupnila výuku matematiky pro učitele a žáky zdarma

Své nabídky již jistě zveřejnila řada dalších organizací. Není možné je všechny uvádět. Všem ale děkujeme za své tipy, podněty a služby.

Dopravní omezení v okolí školy

Areál bývalých kasáren je osazen novým dopravním značením Zákaz zastavení, a to z důvodu snadného průjezdu vozů RZZ a minimalizace rizik nehody. Dodržování zákazu bude kontrolovat policie ČR.

Od 17. 2. 2020 bude uzavřena Klatovská třída od bývalé konečné tramvaje č. 4 až k výjezdu záchranné služby. Z tohoto důvodu budou sanitky RZZ jezdit areálem bývalých kasáren kolem obou budov škol k výjezdu do Kaplířovy ulice.

Omezení bude trvat do června 2020.

Dbejte prosím vlastní bezpečnosti a respketujte dopravní značení!!!

Nabídka kroužků a klubů

 • víte, že pro vás zajišťujeme kroužky a kluby, ve kterých se můžete realizovat?
 • účast na kroužcích vám financujeme v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání a můžete jej navštěvovat zdarma
 • zde vám nabízíme přehled kroužků a jejich garantů, kterých se případně ptejte:
  • Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti - p. Zima
  • Kroužek robotiky - p. Jiránek, p. Pinkas, p. Prynych
  • Čtenářský klub - p. Janda
  • Klub aktivních žáků - pí Martínková
  • Klub matematiků - p. Mrákota

Doučování matematiky a češtiny

 • víte, že pro vás zajišťujeme doučování matematiky a češtiny?
 • doučování vám financujeme v rámci projektu Šablony pro SŠ a můžete jej navštěvovat zdarma
 • pokud ještě nechodíš a máš zájem, pak se ptej u vyučujících:
  • češtiny - 1. a 2. ročník p. Janda, 3. ročník pí Frühaufová, cizinci pí Králová
  • matematiky - 1. a 2. ročník p. Mrákota, 3. ročník pí Břízová


Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JSOU SAMOZŘEJMĚ VŠECHNY PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE ZRUŠENY