Maturitní vysvědčení k vyzvednutí

Maturanti, kteří složili maturitní zkoušku v září 2021, mají vysvědčení připravená k vyzvednutí na stud. oddělení školy (v pracovní dny od 7:30 do 15:30 h).

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2021/2022.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás připravili řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už víš, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

Náhradní sportovní kurz

Protože v loňském školním roce nepřála epidemiologická situace hromadným akcím, vyráží žáci našich tříd 4AEF na sportovní kurz ve dnech 21. - 24. září 2021.

Žáci, kteří na kurz nejedou, sledují denní změny v rozvrhu hodin, a to v papírové podobě (není zaručeno, že se všechny změny promítnou správně do mobilní aplikace).

V třídní knize budou žáci, kteří jedou na kurz, zařazeni na tyto dny do skupiny X, žáci, kteří zůstávají ve ve škole, ve skupině Y (neplatí pro zaměření).

Projektový den 27/9

V pondělí 27/9 čeká na žáky 1. - 3. ročníků projektový den:

 • ve třídách 1AEFM, 2AEF, 3M budou mít žáci aktivity zaměřené na přírodovědnou gramotnost,

 • ve třídách 3AEF a případně žáci nižších ročníků, kteří netvořili portfolia v loňském roce, budou mít aktivity zaměřené na přípravu vlastního osobního a profesního portfolia.

Žáci 2M mají odborný výcvik.

Věříme, že se Vám bude projektový den líbit. :-)

Podporujeme moderní styly výuky

Žáci 2A, 2E a 2F zažijí během letošního školního roku netradičně pojatou výuku v předmětech:

 • 2A - ekonomika a finančnictví,

 • 2E, 2F - učební praxe.

Do výuky se zapojí odborníci z praxe.

Děkujeme za spolupráci kolegům ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří našim žákům výuku zpestří a obohatí.

Jdeme s dobou

Žáky oboru Logistické a finanční služby čeká v nadcházejících letech možnost zúčastnit se realizace projektu Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů. Projekt realizují ve spolupráci Univerzita Pardubice a Česká pošta.

V letošním roce se bude týkat žáků třídy 2A, pro které je připraven interaktivní workshop, zaměřený na měkké dovednosti pracovníků ve finančním sektoru. Wokrshopy povedou profesionální pracovníci, kteří se v rámci České pošty věnují couchingu.

Termíny interaktivních worskhopů: 6/9, 14/3

Po absolvování celého projektu žáci získají osvědčení do svých portfolií.

Exkurze na Českou poštu, s.p.

Žáci 1A se seznámí ve středu 22/9 s provozem České pošty, s.p., pobočky v Solní ul.:

 • sk. A2 má sraz s pí Šleglovou v 8:20 h před hlavním vchodem na poštu v Solní ulici, po exkurzi se vrací společně do školy, výuku mají od 3. hodiny,

 • sk. A1 má výuku 1. a 2. h ve škole, 2. h skončí v 9:20 h, poté společně odchází s pí Mikulášovou do Solní ulice, od 5. hodiny (příp. v průběhu) pokračují ve výuce.