Výuka v pátek 25/9

Výuka v pátek 25/9 proběhne standardně dle rozvrhu hodin s případnými denními změnami, tedy prezenční formou.

Povinné roušky ve všech prostorách školy od 18/9

Dne 17/9 bylo MZd ČR znovu nařízeno nošení ochranných prostředků nosu a úst ve všech prostorách škol, a to s účinností od 18/9.

Opatření se nevztahuje na nezbytně nutnou konzumaci jídla ve školní jídelně a hodinách tělesné výchovy.

Opatření platí pouze pro budovy školy, nikoliv pro DM.

Mimořádné opatření

Odkaz na oficiální vyjádření MŠMT ČR ze dne 17/9

Oficiální vyjádření MZdr ČR dne 17/9

Distanční výuka

V případě zahájení distanční výuky u konkrétní třídy je taková výuka dána rozvrhem hodin včetně denních změn a probíhá on-line formou v prostředí MS-Teams. Výuka je pro žáky povinná.

V tuto chvíli neprobíhá žádná třída v režimu distanční výuky.

Detailnější informace o on-line výuce naleznetete v Pokynu k distanční výuce. Ten byl aktualizován k 21. 9. 2020.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Tento pokyn bude později k dispozici v Dokumentech v pravé části portálu.

Informace ohledně jízdného pro žáky

Na základě pokynu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu předáváme následující informace týkající se jízdného ve veřejné dopravě:

 • žáci si mohou pro dojíždění do školy zřídit předplatné na různá období

 • k tomu je nutné mít Plzeňskou kartu

 • v předplatném bude zohledněna žákovská sleva

 • předplatné můžete zakoupit ve 20 prodejních místech v Plzeňském kraji nebo v bankomatech České spořitelny

 • bližší informace získáte na www.idpk.cz

Nabídka kroužků a klubů

 • víte, že pro vás zajišťujeme kroužky a kluby, ve kterých se můžete realizovat?

 • účast na kroužcích vám financujeme v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání a můžete jej navštěvovat zdarma

 • zde vám nabízíme přehled kroužků a jejich garantů, kterých se případně ptejte:

  • Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti - p. Zima

  • Kroužek robotiky - p. Jiránek, p. Pinkas, p. Prynych

  • Čtenářský klub - p. Janda

  • Klub aktivních žáků - pí Martínková

  • Klub matematiků - p. Mrákota

Doučování matematiky a češtiny

 • víte, že pro vás zajišťujeme doučování matematiky a češtiny?

 • doučování vám financujeme v rámci projektu Šablony pro SŠ a můžete jej navštěvovat zdarma

 • informace získáš u učitelů češtiny a matiky

 • jednu skupiny máme vyčleněnou jako češtinu pro cizince, v případě zájmu se hlaste u paní Králové

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.