Školní rok 2023/2024

Soutěž #zvladni20

Videa, která mají inspirovat ke zdravějšímu zvládání emocí a předcházet sebepoškozování, jsme v 1E a 1F natáčeli v rámci soutěže #zvladni20, kterou vyhlásila Linka bezpečí. Informace i vítězná videa jsou k dispozici na https://www.linkabezpeci.cz/soutez

A nás těší, že jsme získali 3., 2. i 1. místo. Vítězný tým pracoval ve složení: Lucie Bartošová, Martin Húšťa, Šimon Jirák, Jan Jiřík a Jakub Hnilička (všichni 1F). Gratulujeme vítězům a děkujeme za snahu všem, kteří se zapojili

Dar od společnosti KION Group

První výsledek vzájemné spolupráce společnosti Kion / Still a naší školy! Velice děkujeme paní Evě Hrůšové a panu Marku Minaříkovi, kteří k nám přijeli v pátek 14. června 2024 oficiálně předat jako dar paletový vozík, který bude sloužit našim žákům nového oboru Operátor skladování již od září!

Již nyní se těšíme na další spolupráci! 

Evropská unie a simulace jednání

Zástupkyně Eurocentra Plzeň Ing. Kristýna Chrtková a Bc. Anežka Hnojská připravily pro žáky 1. A simulaci jednání Evropského parlamentu na téma „Spalovací motory“. Žáci si prakticky vyzkoušeli zasedání Rady Evropské unie, Evropské komise a Evropského parlamentu. 

Cílem zasedání bylo rozhodnout o legislativním návrhu týkajícím se zákazu spalovacích motorů a prosazení elektromobility.

Proběhla simulace 1. a 2. kola hlasování s negativním rozhodnutím pro výsadní elektromobilitu. Odhlasován byl návrh „Belgie“ na využívání hybridních automobilů a elektromobilů a prodloužení zákazu spalovacích motorů o pět let. Na závěr následovala prezentace o vzniku a existenci Evropské unie.

WORKSHOP S ČESKOU POŠTOU

Ve středu 12. 6. proběhl další díl Workshopu s Českou poštou, který je realizován v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů“, který vznikl ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Workshopem opět provázel oblíbený Mgr. Ondřej Šídlo z Brna. Dnešní workshop byl zaměřen na prezentování a posílení prezentačních dovedností. Žáci nejprve sdíleli své zkušenosti s prezentováním, následně zábavnou formou a na pozadí video ukázek rozebírali dobré a špatné prezentace.

V druhé polovině si v týmech vytvořili prezentaci na projekt Škola snů, který následně prezentovali před celou třídou.

Během celého workshopu panovala velice uvolněná atmosféra, žáci velice pěkně spolupracovali a těší se na podzim, kdy proběhne 3.část tohoto čtyřdílného projektu.

Dar od firmy Rotorama

Když spolupracujete se slušnou firmou a náhodou po letech vystavujete ve stejném stanu na Inovujeme Plzeň, tak se může stát, že se pochlubíte, jak drony od ROTORAMA dobře slouží ve vašem kroužku dronů a robotiky na INFISu. A slovo dalo slovo a ve škole přistál dáreček, který nejen potěší, ale hlavně poletí....

S firmou ROTORAMA jsme díky projektu Vzdělávání 4.0. vybavili už v roce 2018 náš kroužek vysílačkami, drony či brýlemi. Všechno vybavení bylo prvotřídní, a proto dodnes bezproblémově slouží našim žákům - pilotům :-)

Inovujeme Plzeň 2024

Plzeň je univerzitní město plné vývoje a výzkumu. Tak proč se nepochlubit všemi novinkami v oboru. Proto SITPort s partnery pořádá každoročně festival Inovujeme Plzeň. Od roku 2023 v technologickém parku TechTower.

I naše škola se každoročně připojuje k řadě nadšených návštěvníků, kteří chtějí prozkoumat, co je na poli technologií nového.

Ale letos poprvé můžeme hrdě prohlásit, že jsme se stali přímo součástí tohoto festivalu – a to jako vystavující škola. O náš stánek byl obrovský zájem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet únikovou hru, dověděli se o startupech a hackathonech, programovali, komunikovali s chatbotem Rizzbotem a zápolili s virtuální realitou. Věříme, že jsme inspirovali pár budoucích programátorů a nadchli děti ke studiu informačních technologií třeba u nás na INFISu.

30. ročník VFF EFKO v Písku

Dne 6. června 2024 naše fiktivní firmy Cleaners, s. r. o. a Plzeňská první fiktivní banka, a. s. soutěžily na píseckém veletrhu FF EFKO. Naše PPFB, a. s. si pro ostatní fiktivní firmy připravila příjemné zpestření v podobě dvou pořádaných soutěží. První soutěž se týkala „Firmou nejvíce vydaných faktur“ různým odběratelům. Tři nejlepší obdrželi od PPFB, a. s. věcné ceny. Druhou soutěží byl slosovatelný leták.

Uskutečnili jsme mnoho obchodů, uzavřeli nové smlouvy a navázali kontakty s nově obchodujícími firmami. VFF byl pro nás posledním v tomto školním roce, zúčastnilo se celkem 32 fiktivních firem, PPFB, a. s. získala 4. místo v soutěži „Nejlepší leták“, Cleaners, s. r. o. byli 7. v soutěži o „Nejlepší stánek“.

Závěr veletrhu jsme si zpříjemnili prohlídkou známých písečných soch vorařů na břehu řeky Otavy. Moc se těšíme na příští rok.

Sportovní kurz

Ve dnech 3.- 6. 6. 2024 se žáci 3. ročníků a 2.M zúčastnili sportovního kurzu v Úborsku u Klatov, jak je každoročně zvykem.

Kurz začal nástupem do autobusu u budovy školy v Plzni. V 10 hodin jsme přijeli do penzionu U Jandů, kam se všichni už moc těšili.

Hned první den pěší hromadně vyrazili na procházku po krásném okolí Úborska. Cyklisté si udělali výlet do Klatov a zpět. Po příchodu na žáky čekala vydatná večeře a dále už volný program, kde si mohli všichni užívat osobního volna.

Úterý bylo pro všechny adrenalinovým dnem. Proběhly indoorové a outdoorové aktivity, přičemž účastníci kurzu se rozdělili do týmů po 12 lidech. Indoorové aktivity byly spíše o kooperaci a přemýšlení, zatímco outdoor byl převážně o fyzické zdatnosti a taktice. Řada žáků překonala své dosavadní limity a jsme na všechny moc pyšní.

Po úterním adrenalinu jsme se vydali na celodenní výlet hned po snídani v podobě švédských stolů. Prvním cílem byla rozhledna sv. Markéta. Dále se pokračovalo na Dobrou vodu, kde si všichni mohli ochutnat výbornou vodu. Celkově se nachodilo kolem 22 km. Cyklisté měli za cíl rozhlednu Koráb a naměřili si krásných 43 km. K večeru všichni dorazili v pořádku zpět na penzion.

Sportovní kurz si všichni moc užili, vytvořili nová přátelství a prožili spousty zážitků.

Naše účast na mezinárodních kybernetických cvičeních

Naši čerství absolventi Filip Kerber a Michal Spišak budou mít koncem června příležitost zúčastnit se největšího evropského kybernetického cvičení Cyber Europe 2024.

Cvičení se koná jednou za dva roky a v červnu 2024 se zaměří primárně na energetický sektor, digitální infrastrukturu (především datová centra) a veřejnou správu. Hrát budou za národní CSIRT tým (csirt.cz), jehož členem je i učitel Petr Zima. Ten se na jaře zúčastnil i největšího mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti na světě– Locked Shields 2024.

Jsme rádi, že máme možnost využívat takto výjimečné příležitosti a také prezentovat INFIS jako jednu z nejlepších českých škol v oboru kybernetické bezpečnosti.

Maturita nanečisto

Jedním z témat v PRK je i model maturitní zkoušky a maturita nanečisto. Tak jsme si na ústní maturitní zkoušku “zahráli”.

Na fotce vidíte komisi ve složení předseda - místopředseda - třídní učitel. A také dva vzorové zkoušené žáky. Ti si prošli celou zkouškou od tahání otázky, přes potítko až k samotné ústní zkoušce. Předmětem ústní maturitní zkoušky byl Český jazyk a literatura. Zkoušejícím byla paní učitelka Králová, která byla velmi přísná.

O známce jednoho žáka musela ve finále hlasovat komise. Takže jsme si vyzkoušeli ústní zkoušku se vším všudy.

INFIS je v kyberbezpečnosti mezi nejúspěšnějšími českými školami

V hackerské soutěži HAXAGON Skirmish Czech Republic, které se minulý týden zúčastnilo více než tisíc soutěžících, se žáci INFISu opět ukázali.

Nejen, že v Plzeňském kraji jasně dominovali, ale od začátku se čtyři z nich (Michal Spišak, Miroslav Hatina, Tomáš Grolmus a Michal Štein) pohybovali na předních příčkách a v soutěži o nejúspěšnější školu pak dostali INFIS na třetí místo mezi stovkou dalších škol z celé ČR.

Na základě pravidel do finále v Praze postupují vždy dva nejlepší z kraje - gratulujeme tedy Michalovi Spišakovi a Miroslavu Hatinovi k postupu a ve středu 19.6. jim držíme palce!

Seminář „NASA“ pořádaný Americkým centrem v Plzni

Dne 24. května 2024 se třída 1.A zúčastnila akce s názvem NASA připravené Americkým centrem v Plzni.

Seminář byl veden v anglickém jazyce a trval 90 minut. Moderovala jej dlouholetá spolupracovnice Amerického centra paní Havránková.

Žáci se seznámili s historií NASA, a zejména s oblastmi působnosti jejích tří hlavních poboček v USA.

Po části věnované dvěma komunikativně pojatým úkolům zaměřeným na získání informací o činnosti agentury pro výzkum vesmíru následovala asi nejatraktivnější aktivita. Jednalo se o průzkum vesmíru a vybavení ISS (Mezinárodní vesmírná stanice) pomocí interaktivních brýlí s virtuální realitou.

Většina žáků potvrdila, že pro ně tento zážitek byl opravdu pohlcující a přinejmenším neobvyklý.

Všem účastníkům se tato akce velice líbila.

Řemeslo má zlaté dno

🌟 Velký úspěch pro naši školu!

S radostí oznamujeme, že náš talentovaný žák Michal Spišak dosáhl významného úspěchu v soutěži "Řemeslo má zlaté dno"! 🎉🏆 Michal převzal prestižní ocenění za své výborné výsledky v soutěži odborných dovedností v technických oborech.

 Jsme nesmírně hrdí na Michala a těšíme se, kam ho jeho talent a tvrdá práce ještě zavedou.

Blahopřejeme Michalovi a děkujeme všem, kteří ho na této cestě podporovali! 👏📚🔧

OP JAK "Jak u nás" - Projektový den na DM2 Environmentální vzdělávání, výchova a třídění odpadu

Dne 23. 5. 2024 byl na DM2 projektový den k ekologii a k ochraně přírody pro další generace. Zaměřili jsme se na třídění odpadu do určených nádob na DM.

Chlapci diskutovali na téma ekologie na základě svých zkušeností a využívali u svých tvrzení podklady z internetu. Na závěr utvořili skupiny a společnými silami namalovali třídění odpadu jejich pohledem.

Volejbalový kroužek

Volejbalový kroužek končí halovou "sezónu" a přesouvá se na písek! 

Seminář Držení zbraní v USA

Dne 16. května se třída 1.F zúčastnila semináře organizovaného Americkým centrem při ZČU. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací. Věděli jste, že v USA je více zbraní než obyvatel? A že je tam 80,5 % zločinů spácháno za použití zbraně?

Žáci i doprovázející učitelé si také vyzkoušeli virtuální realitu a několik kvízů. Určitě to nebyla naše poslední návštěva Amerického centra. 

Exkurze do Archivu města Plzně

V úterý 14. 5. měly 3. ročníky maturitních oborů možnost podívat se do Archivu města Plzně, a to v rámci Mezinárodního dne archivů. Čekaly na nás sice malé prostory, proto krátká exkurze pro 10 žáků, ale za to regály plné starých knih a jiných dokumentů. Viděli jsme originální rukopis Fidlovačky od J. K. Tyla či prastarý rukopis s vyobrazeními saské dynastie Wettinů. Některým z nás bylo 15 minut krátkých, takže jsme se šli podívat dvakrát. A domů jsme si odnesli i některé publikace z fondu vyřazených knih, nikoliv jako předmět krádeže 😊.

Projektový den ke sportovním aktivitám na DM 

Dne 8. 5. 2024 se zúčastní žáci DM1 a DM2 akce věnované ZŽS a sportu s cílem motivovat žáky k upevňování fyzické kondice. Nechyběly ani soutěže v jednotlivých sportovních disciplínách.

Akce proběhla na zimním stadionu v tělocvičně a na venkovním prostranství. Radost z vítězství je vidět na fotkách. Tento den jsme využili smysluplně, a navíc jsme udělali něco pro své zdraví.

Rozmanitosti Nizozemska

To byl název letošního školního poznávacího zájezdu, který proběhl ve dnech 29. 4. až 3. 5. 2024.

Po noční cestě, při které jsme přejeli celé Německo, jsme se ráno probudili už na území Nizozemska. Název zájezdu je skutečně vypovídající, protože jsme měli v Nizozemí možnost poznat vše zásadní a typické pro tuto zemi: od výroby dřeváků a sýrů ve skanzenu Zaanse Schans, přes sídlo Mezinárodního soudního dvora v Haagu a nádhernou vyhlídku Euromast v největším evropském přístavu Rotterdam až po interaktivní prohlídku v muzeu lidského těla Corpus Museum v Leidenu nebo největší evropský květinový park Keukenhof.

Poslední den jsme věnovali hlavnímu městu Amsterdamu. Tady jsme se nejdříve projeli lodí po kanálech (grachtech) a pak nás čekalo nejnavštěvovanější muzeum s obrazy nizozemských mistrů Rijksmuseum.

Seminář „National Parks in the U. S.“ pořádaný Americkým centrem v Plzni

Dne 2. května 2024 navštívila třída 1.E akci s názvem „National Parks in the U.S“ neboli „Národní parky v USA“ pořádanou Americkým centrem v Plzni.

Seminář trval 90 minut a byl připraven studenty paní Havránkové, která již dlouhá léta v Americkém centru pracuje.

Akce byla pojata jako interaktivní prezentace vedená kompletně v anglickém jazyce. Její první část sestávala především z krátkých přednášek střídajících se studentů. Každý z nich měl připraveno povídání o dvou nebo třech národních parcích, mezi něž patří například Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon nebo Death Valley. – Celkem se žáci dozvěděli informace o osmi nejvýznamnějších národních parcích. Všechny prezentace byly provázené fotografiemi nebo krátkými videofilmy promítanými na velkoplošný smart display.

Po úvodní části následovalo zapojení studentů do plnění úkolů pomocí brýlí s virtuální realitou. Třída byla rozdělena do osmi skupinek, v jejichž rámci se žáci střídali o brýle a měli za úkol zjistit co nejzajímavější informace o přírodních úkazech, jež je na cestě různými národními parky zaujaly. – Po skončení VR procházky vždy jeden zástupce skupinky v angličtině seznámil s ostatní se všemi zjištěnými informacemi.

Ve třetí části semináře byli do úkolů zapojeni také takzvaní ozoboti (miniaturní, gesty nebo barevnými čarami navádění programovatelní robotci). – Žáci zůstali v původních skupinkách. Nyní bylo jejich úkolem nakreslit pomocí speciálních fix ozobotovi cestičku, po které měl na předem rozdaném papíře projít všechny výše zmiňované národní parky. Skupinka, která svého ozobota provedla parky jako první, dostala sladkou odměnu.

Domníváme se, že druhá a třetí část semináře se žákům líbily nejvíce.

Na konci celé akce následoval dlouhý a hlasitý potlesk jako odměna všem čtyřem moderátorům.

Svátek 1. 5. na domově mládeže

Podle původního plánu jsme chtěli na dvorku DM opékat špekáčky, počasí bylo nádherné a slunečné, z důvodu vydaných omezení v souvislosti s výstrahou před rizikem požárů při zakládání ohňů na zahradách v Plzeňském kraji jsme přehodnotili náš původní záměr a užili jsme si společné volné chvíle sportovním utkáním mezi VS DM ve stolním tenisu s ubytovanými žáky v posilovně DM a žákyně hrály deskové hry na společenské místnosti.

Tyto aktivity smysluplně naplnily náš volný čas v průběhu svátku.

Nová scéna DJKT Malý princ

Dne 23. 4. 2024 se zúčastnili žáci domova mládeže baletního představení Malý princ od francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni, v rámci čtenářského klubu po přečtení uvedeného díla, s cílem prohloubit si své znalosti k maturitní zkoušce podle seznamu literárních děl z ČJ a literatury. Celé vystoupení doprovázela poutavě zpracovaná videoprojekce mladého režiséra a scénografa Ondřeje Brýny pocházejícího z Plzně. Pochopili jsme, že představení hledělo na svět očima dítěte předtím, než se stalo dospělým a také pojednávalo o věčné člověčí nespokojenosti, o odpovědnosti za věci svěřené, o lásce, jež hyne s pocitem vlastnictví, o tom, že milovat znamená hledat společný cíl, o hvězdách, které září, aby každý mohl nalézt tu svou…Byl to nezapomenutelný zážitek pro nás.

Exkurze na poštu Plzeň 23

V pondělí 22. 4. jsme navštívili provozovnu pošty Plzeň 23 v ulici Alej Svobody. Viděli jsme práci pracovníků za přepážkou, vybavení přepážek i jejich zázemí, jako jsou sklady uložených zásilek. Dozvěděli jsme se, co je pozicování, což nás čeká od září na praxi.

V listovní dodejně jsme měli možnost mluvit přímo s poštovními doručovateli, kteří se právě vrátili z pochůzky. Pěšky denně nachodí až 8 km a autem najedou až 80 km! Těšíme se na září, třída 1.M

Náboj 2024

Termín mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ připadl tentokrát na pátek 19. 4. 2024. Soutěž v ČR tradičně probíhá v Praze a v Opavě. Pravidla umožňují registrovat jeden pětičlenný tým juniorů a jeden pětičlenný tým seniorů. My jsme vyslali do Prahy po jednom týmu v každé kategorii. V příjemném prostředí areálu Forum Karlín jsme opět potkali především soupeře z gymnázií. Ale v seznamu přihlášených se stále častěji objevují i týmy negymnaziální.

A jak to bylo letos?

Za seniory nastoupili zkušení borci, kteří soutěžili již potřetí: Jan Končický, Jan Kozohorský, Vojtěch Krhoun a Hoang Huy Phi ze 3. F a Tomáš Grolmus ze 3. E. Získali cenných 13 bodů (o 4 body více než loňský seniorský tým) stejně jako dalších 11 týmů v rámci republiky. V mezinárodním srovnání stejný počet bodů zaznamenalo dokonce 31 týmů.

Juniorský tým tvořili tentokrát prváci: Jan Marx, Matěj Strejc, Josef Svatoš z 1. E a Patrik Stauber a Pavel Šefl z 1. F. Ačkoliv to pro ně byla premiéra, jejich bodový zisk byl ještě lepší než u našich seniorů, kteří začali řešit úlohy s vyšším číslem a tím pádem obtížnější. Obdrželi skvělých 15 bodů stejně jako další 4 týmy v ČR a 29 týmů v mezinárodním srovnání.

Na přední místa to sice nestačilo, ale je vidět, že máme šikovné žáky, které matematika baví. Pochvalovali si, že nemuseli zapisovat celý postup řešení, napsali jenom výsledek a upalovali ho odevzdat. Rozdělení rolí v týmu, volba vhodné taktiky, kreativita a jistá míra risku se jistě bude hodit i v dalších týmových aktivitách. Je potěšitelné, že rok od roku bodové zisky našich týmů rostou a v republikovém i mezinárodním srovnání se zlepšují.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Letošní účastníci si to rádi zopakují. Příští ročník se uskuteční již 14. 3. 2025, tedy o měsíc dříve. To proto, aby se mohli ve větší míře zapojit i žáci maturitních ročníků.

Mgr. Olga Břízová

Stříbro z národního finále Kybersoutěže

Výjimečného výsledku na soutěži ČR v kybernetické bezpečnosti dosáhl Michal Spišak ze 4.F, který ve finále konaném 18. 4. v Českých Budějovicích skončil na 2. místě v hlavní kategorii (SŠ) a třetí celkově. Potvrdil svůj skvělý výkon z předchozích kol a pomohl tak naší škole opět ukázat, že INFIS má v oboru kybernetické bezpečnosti skvělé jméno a právem patří k české špičce.

Kybersoutěž jde do finále a INFIS je u toho

Stejně jako loni při naší premiérové účasti v národní soutěži ČR v kybernetické bezpečnosti (kybersoutez.cz) se našim žákům daří reprezentovat na špičkové úrovni mezi nejlepšími z celé ČR. V prvním „zahřívacím“ krajském kole letošního osmého ročníku se umístili Michal Spišak a David Paulík (oba 4.F) na druhém a třetím místě v Plzeňském kraji. Ceny si převzali z rukou zástupců pořadatele v prostorách TechTower Plzeň. Ve výrazně těžším druhém kole, který měl podobu CTF turnaje, se umístili opět Michal Spišak na druhém a Filip Kerber na šestém místě z celé ČR - parádní výkony, gratulujeme!

Třetí (a poslední) kolo – národní finále - se koná ve čtvrtek 18. dubna na VŠTE v Českých Budějovicích, kde se sejdou jen ti nejlepší. Zatímco Michal opět zkusí zabojovat o co nejlepší umístění, Filip se tentokrát zhostil role autora a připravil pro finále několik úloh – to je rozhodně náročný úkol a také známka toho, na jak vysoké úrovni se někteří naši žáci pohybují. Ve čtvrtek držíme palce!

CzechCybertron  2024

11. a 12. dubna se Michal Spišak (4.F) a Miroslav Hatina (1.E) zúčastnili kybernetického cvičení CzechCybertron konajícím se na SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Spolu s dalšími žáky ze středních škol z celé ČR se měli možnost seznámit s různými průmyslovými technologiemi, jejich zabezpečením a možnými útoky na ně v připravené „aréně“ místních kybernetických laboratoří. 

Oba borci svými kousky všechny zaujali (zejména Michal se svými hackerskými schopnostmi a několikaletou zkušeností s útoky i obranou) a sklidili zasloužené uznání. Oběma našim reprezentantům gratulujeme a děkujeme za šíření dobého jména INFISu i do vzdálených krajů.

FLORBAL – SUBTERRA CUP - DÍVKY

V pondělí 11. 4. 2024 proběhlo v hale Lokomotiva Plzeň Okresní kolo turnaje Subterra Cup v kategorii dívek. Do turnaje se přihlásilo 8 škol, které byly náhodně rozděleny do 2 skupin. Z každé skupiny postupovaly 2 školy do play-off. Naši školu reprezentovaly Galková Tereza (1.A.), Sazečková Lucie (1.A.), Čekanová Martina (1.A.), Lucie Štichová (2.A.), Barbora Procházková (2.A.), Martina Kratochvilová (2.A.), Eliza Katana (2.B.), Nikola Červená (3.A.), Kateřina Šloufova (3.E.), Andrea Kalivodová (3.M.), Lucie Struharová (2.M.), Veronika Venglářová (2.M.).

Turnaj se nám podařilo zahájit výhrou nad Akademií hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň. K výhře nám pomohl gól Barbory Procházkové, která patří ke stálicím INFIS reprezentace na sportovních akcích. Bohužel druhý zápas ve skupině se Střední zdravotnickou školou nám nepřálo „sportovní štěstíčko“ a dostaly jsme gól z náhodného odrazu v poslední sekundě zápasu. Tato ztráta znamenala, že do vyřazovacích bojů by nás posunula pouze výhra v posledním zápase. Poslední zápas bohužel byl nad naše síly. S turnajem jsme se tedy rozloučily již ve skupině a obsadily 5-6. místo. 

Všem našim reprezentantkám moc děkujeme!

Exkurze do TC Plzeň-Křimice

Ve středu 10. 4. 2024 se třída 1.A poprvé podívala do třídícího centra v Plzni Křimicích, které v dnešní době spíše připomíná logistickou firmu než pobočku pošty.

Automatické třídící linky, skenery, dopravní pásy a skluzy. Téměř vše řízeno inteligentní moderní technikou, kdy člověk už je pouze kontrolním prvkem, zda vše „šlape, jak má“.

Největším zážitkem bylo vidět, jak linka vytřídí stovky dopisů během pár minut, a to až do poslední detailu, kdy linka zde v Plzni připraví dopisy k doručení pro konkrétního doručovatele klidně až v Ostravě!

Máme další vítězství

V úterý 9. 4. se na SPŠE v Plzni konalo okresní kolo soutěže SOČ. Do okresního kola se probojovaly celkem 3 projekty z INFISu. Všichni naši soutěžící vzorně a důstojně reprezentovali naši školu a žák třídy 4.F Michal Spišak ve své kategorii “Obor 18 – Informatika” předvedl nejlepší výkon a umístil se na prvním místě.

Se svou prací “HydraStation” postupuje tedy do krajského kola, kde mu budeme držet palce.

Návštěva semináře pořádaného Americkým centrem v Plzni:

„More About the U. S.“

Dne 8. dubna 2024 jsme se se třídou 1.F zúčastnili akce s názvem „More About the U.S.“ neboli „Více o USA“. Tato akce byla zorganizována Americkým centrem v Plzni.

Centrum sídlí v budově Fakulty strojní a ekonomické Západočeské univerzity na Borských polích - je snadno dostupné jak ze zastávky autobusu číslo 30, tak od zastávky „Technická“ tramvaje číslo 4.

Seminář trval 90 minut a byl moderován dlouholetou zaměstnankyní centra paní Terezou Havránkovou, která dříve žila v USA a stále tam pravidelně létá. Veškerá komunikace se žáky probíhala v anglickém jazyce. Seminář byl koncipován jako interaktivní spolupráce moderátorky a žáků.

V první části kladla paní Havránková dotazy týkající se znalostí USA a zkušeností našich žáků s Američany.

Druhá část byla zaměřena na hledání správných odpovědí na otázky o Spojených státech amerických, a to formou vzájemné aktivní spolupráce žáků, kdy žáci u ostatních ve skupině hledali správnou odpověď na otázku, kterou od lektorky dostali.

V dalších dvou částech se žáci dozvěděli mnoho zajímavých a mnohdy ne běžně známých informací o USA, například o historii jednotlivých měst a států, o národních parcích a také o různých místech, která hojně navštěvují turisté.

Při jedné z aktivit dokonce všechny dvojice dostaly na pomoc tablety iPad, na nichž si vyhledávaly informace potřebné k zodpovězení dalších otázek.

Nakonec zhlédli žáci zábavně pojaté video seznamující cizince s typickými jevy vyskytujícími se pouze v Americe (nadměrné porce jídla a pití, specifické služby poskytované obchody, velikost automobilů a budov atd.).

Seminář proběhl v přátelské a nenucené atmosféře a žákům se opravdu velice líbil.

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Díky žákům a vyučujícím se naše Střední škola informatiky a finančních služeb může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,04 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 0,45 tun. 

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 23,46 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1.

Došlo také k úspoře 241,48 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 242 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 23,18 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 1 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací se také podařilo získat 0,97 kg hliníku, který by stačil na výrobu 65 plechovek o objemu 0,33 l

Celostátní matematická soutěž

V pátek 5. dubna 2024 naše škola (jako jedno z 16 soutěžních středisek v republice) pořádala střediskové kolo již  31. ročníku CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE vyhlašované  MŠMT ČR a organizované Jednotou českých matematiků a fyziků.  Střediskové kolo matematické soutěže bylo již tradičně pořádáno za finanční podpory Plzeňského kraje.

Do letošního ročníku se přihlásilo 95 soutěžících z 10 odborných škol z celého Plzeňského kraje.  Soutěžilo se v sedmi kategoriích podle typu školy. 

Také naše škola vyslala do soutěže své žáky, a to ze všech ročníků našich studijních oborů.  Věříme, že naši zástupci budou úspěšnými řešiteli a budou vyhodnoceni na předních místech. 

Držíme palce!


Matematika je hra

Ve čtvrtek 4. dubna se na SPŠ dopravní uskutečnila soutěž „Matematika je hra“. Účastníci jsou rozděleni podle věku, resp. ročníku do dvou kategorií, pracují ve dvojicích a soutěž má celkem tři kola.

V prvním kole žáci dostali všeobecný test, v druhém kole bylo potřeba vyřešit 12 logických úloh a jen ti nejlepší řešitelé z obou kol postoupili do třetího kola. Z celkového počtu 104 zúčastněných se z obou kategorií do závěrečného kola probojovalo 13 dvojic. Každá dvojice si následně vylosovala matematický pojem, který bylo potřeba vysvětlit během krátké prezentace. Naši školu vzorně zastupovalo šest dvojic, z nichž polovina postoupila do závěrečného kola.

Po velice zdařilých prezentacích a konečném sečtení bodů obsadila dvojice Jan Kozohorský a Adam Hojer 1. místo v kategorii II. a dvojice Michal Forgó a Tomáš Ulrych rovněž 1. místo v kategorii I.. 

Další úspěšnou dvojicí byli Samuel Simandl a Pavel Němeček, kteří skončili na krásném 4. místě v kategorii I.  

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Okresní přebor ve florbalu - kluci

Ve středu 27. 3. 2024 se uskutečnil v hale Lokomotiva Okresní přebor ve florbalu v kategorii kluků. Do turnaje se přihlásilo 14 škol, které se rozdělily do 3 skupin. My jsme odehráli ve skupině „A“ velmi dobré zápasy, které jsme bohužel všechny těsně prohráli, když jsme pokaždé před koncem utkání zkoušeli power play. Hlavním důvodem neúspěchu bylo to, že jsme se střelecky neskutečně trápili. Výsledkem tedy bylo 5. místo ve skupině, což nám stačilo na konečné 13. místo.

Turnaj jsme sehráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (3.F), v obraně Dominik HODAN (2.A), Vojtěch PIHERA, Martin LUKEŠ a Štěpán ŽEŽULA (všichni 2.F) a v útoku Lukáš SALÁK (4.F), Jan HOFMAN (3.E), Hugo KOHEL (3.F), Adam HORVÁTH (2.E), Martin ČERNÝ (2.F), Filip FERIANČEK (1.F) a Matěj MOULIS (1.M)

Seminář „My Opportunities in the U. S.“ pořádaný Americkým centrem v Plzni

Dne 27. března 2024 měla třída 1.E možnost zúčastnit se semináře „My Opportunities in the U. S.“ – „Moje příležitosti v USA“. Celá akce proběhla v anglickém jazyce s možností zeptat se anglicky či česky na výraz, kterému žáci nerozuměli.

Paní Lukavská, která seminář připravila, přijela přímo k nám do školy. Setkání trvalo přibližně 60 minut a bylo podáno formou prezentace na interaktivní velkoplošné obrazovce.

Naši žáci se v tomto semináři dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, jakými způsoby by se mohli uplatnit v Americe. Toto je v současné době možné buď tak, že žáci studují buď na střední nebo později na vysoké škole nebo že mohou, až dovrší osmnáctého roku věku, pracovat jako pomocníci například v jednom ze sportovních či jinak zaměřených táborů. V těchto táborech dostanou na starosti skupinku šesti dětí, o které se pak starají.

Samozřejmě je zde i možnost pracovat v USA jako au-pair. Této práce se nemusejí bát ani hoši. Paní lektorka nás ujistila, že se v Americe v této roli úspěšně uplatnilo již mnoho studentů, a to zejména v rodinách s chlapci.

Středobodem celého semináře byla samozřejmě nabídka příležitostí studia na nejrůznějších amerických středních či vysokých školách. Žáci dostali informace, jaká kritéria by v tomto případě museli splnit a také, jak by to bylo s případným financováním jejich studijního pobytu v zámoří.

Na konci semináře byl prostor k diskusi a otázkám, které paní lektorka velice ráda zodpověděla. Poté žákům rozdala informativní letáky, na nichž bylo v kostce shrnuto vše, o čem v semináři mluvila.

Žákům se seminář velice líbil. Někteří z nich dokonce již nyní vědí, že by možnosti studia na jedné z amerických škol určitě využili.

1. místo v celostátní Soutěži poštovních dovedností 

Soutěžní tým 3.M ve složení Karolína Johnová, Veronika Balážová a Matyáš Velas se ve dnech 25. 3. až  27. 3. 2024 zúčastnil celostátního kola Soutěže poštovních dovednosti v Brně. 

Žáci se utkali v různých disciplínách se zástupci poštovních škol z celé republiky a zvítězili!

Moc blahopřejeme k 1. místu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce v roce 2024

Po školním kole olympiády byli dva vítězové – v kategorii SŠ Matěj Strejc a v kategorii SŠ+ Pavlo Nechay. Oba postoupili do krajského kola, které se se konalo 20. března. Soutěžilo se formou rozhovoru a otázky pokládala tříčlenná porota. Matěj Strejc se ve své kategorii umístil na třetím místě. Pavlo Nechay získal druhé místo a je náhradníkem do celorepublikového kola.

Gratulujeme a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy. A příští rok se těšíme opět na vaší reprezentaci.

26. MEZINÁRODNÍ VELETRH V PRAZE HOLEŠOVICÍCH

Tentokrát se obě naše firmy zapojily do obchodování jako klienti vystavujících firem. MVFF se uskutečnil po dvouleté covidové pauze a byl pro nás i odměnou za úspěchy v letošním školním roce, kterých se podařilo od září 2023 dosáhnout.

21. března 2024 jsme tedy jako návštěvníci prověřovali při obchodování naše znalosti angličtiny, neboť kromě několika českých firem bylo na veletrhu velice silné zahraniční zastoupení. Veletrh byl pro naši další činnost velice dobrou zkušeností a inspirací, byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo se v následujících letech zapojit i roli vystavovatelů

KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY

Na konci března se ve středisku volného času Radovánek v Plzni konalo Krajské kolo ekonomické olympiády, opět pod záštitou Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) z.ú.

Z naší školy do Krajského kola postoupili 4 žáci: Adam Sláma a Jakub Pok (oba 4.A), Bohdan Hryhoriev (3.A) a Michal Čížek (2.A).

Krajské kolo mělo 2 části. První část byla věnována písemnému testu, který prověřil detailní znalosti soutěžících z oblasti ekonomie. Ve druhé části byla pro řešitele připravena velice zajímavá přednáška od Petera Galociho, studenta ekonomické teorie VŠE Praha, na téma Odhalení tajemství peněz: Orientace v měně a měnové politice.

I přesto, že výsledky našich žáků na postup do celorepublikového kola nestačily, naši žáci si akci pěkně užili, odnesli si zajímavé a cenné informace ze světa peněz.

Výuka PRK (profesní komunikace)

Tematem našich hodin byl “Elevator pitch” - jde o způsob rychlé a zajímavé prezentace, kdy se snažíte zaujmout druhou osobu např. během společné cesty výtahem. Pro třídu 3.F obor IT jsme pro tyto krátké promluvy zvolili lidi, kteří patří v oboru k TOP špičkám - volba padla na Elona Muska a Billa Gatese. I kdybychom je pozvali, tak by asi nedorazili.

A proto, aby vše bylo co nejreálnější, tak s pomocí AI a aplikace Animated drawing, jsme si tyto osoby “oživili”. Kluci si aktivitu moc užili, jak je vidět na přiložených fotkách.

Exkurze – DSPU Pošta Plzeň Křimice

Dne 21.3. 2024 se třída 1.M vypravila na exkurzi do depa a sběrného přepravní uzlu v Plzni Křimicích. Účastníci exkurze procházeli s vedoucím směny jednotlivá pracoviště, kde mohli například vidět pracoviště depa, automatizované třídící linky na listovní i balíkové zásilky, nebo provozní prostředky používané v přepravě.

Žáci si v průběhu exkurze udělali představu, jaké činnosti musí pošta zajistit v rámci přepravy a dodání zásilek.

Zdravé vztahy bez nátlaku a šikany – DM

Dne 20. 3. 2024 proběhl na domově mládeže interaktivní workshop s PČR na téma Zdravé vztahy, i partnerské, bez nátlaku a šikany, prohlubování právního vědomí žáků a hranice trestní odpovědnosti žáků a žákyň, pro 1.,2. a 3. r. Žáci diskutovali o tom, co smí už od patnácti, od šestnácti a od osmnácti let v rámci této preventivní akce. Své znalosti a dovednosti si žáci ověřili písemným testíkem.

The Best APOSTman

Ve středu 13.3. se konal 2. ročník školní soutěže The Best APOSTman, která je určená pro žáky učebních oborů. Soutěže se zúčastnilo 14 nadšených žáků, jejich úkolem bylo během hodiny správně zpracovat a podat zásilky. Nejlépe si vedli Tymur Burtnyk, Zoe Danielová a Josef Moravec z 1.M a Gabriela Wenzelová, Veronika Balážová a Karolína Johnová ze 3.M.

Všichni zúčastnění byli náležitě odměněni nejen diplomem, či pamětním listem, ale i cenami v podobě drobností od České pošty. Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník!

EXKURZE – DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNA

Na konci února se žáci 3.A, zaměření Podniková logistika, zúčastnili exkurze v Dopravní ústředně v Plzni. Podrobně se seznámili s principem řízení a fungování světlené signalizace v Plzni, měli možnost v přímém přenosu poznat, jak jsou řízeny světelné křižovatky v Plzni, jak fungují tzv. preferenční křižovatky, jakým způsobem je identifikován problém se světelnou signalizací kdekoliv v Plzni.

Pracovníci Policie ČR našim žákům také podrobně vysvětlili princip fungování kamerového systému v Plzni. Exkurze byla velice zajímavá, přínosná a vhodným způsobem doplnila teoretické učivo.

STARTKA

V rámci projektu “Nastartuj svou kariéru” navštívila třída 3. M výrobní závod Lear v Ostrově u Stříbra. Žáci se seznámili s kompletací luxusních sedaček pro vozy prémiových značek, jako je BMW, Audi či Porsche.

Prohlédli si skladovací prostory závodu a výrobní halu, vyzkoušeli si, zda by uspěli při přijímacím testu, a zda by zvládli kompletaci sedačky.

Návštěva závodu byla přínosná, žáci mohou nabyté zkušenosti zúročit a tím zvýšit svou atraktivitu na pracovním trhu.

Olympiáda v ruském jazyce ve školním roce 2023-2024

I letos v únoru proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Protože došlo ke změnám v kategoriích, i v naší škole se soutěžilo podle nových pravidel. Nejlepším ruštinářem z přihlášených v kategorii SŠ se stal Matěj Strejc z 1.E, který nás bude reprezentovat v krajském kole. Náhradníkem je František Šindelář ze třídy 3.E. Mezi další úspěšné žáky se pak zařadil Tomáš Viktora z 3.E, Lucie Sazečková z 1.A. Dobře si také vedli Michal Würtherle, Jan Hofman, Ondřej Kadlec z 3.E a Michaela Šmídová z 3.A.

Obsadili jsme i kategorii SŠ+ pro ukrajinské žáky. V krajském kole nás bude zastupovat Pavlo Nechay a náhradnicí se stala Viktoria Honcharenko, oba ze třídy 2.A. Všem moc děkujeme za účast. Krajské kolo se koná 18. března, držíme palce, bojujte!

BaPky na letišti aneb Nemusíme pracovat jen na poště!

Půl roku plánovaná exkurze na letiště konečně vyšla! Ve čtvrtek 15.2.2024 jsme vyrazili autobusem na pražské Letiště Václava Havla. Když jsme odložili veškeré tekutiny, parfémy, deodoranty, zapomenuté nůžky a jiné nebezpečné věci u pokladny, vydali jsme se na několikakilometrovou exkurzu po pražském letišti. Největší adrenalin jsme prožili u bezpečnostní kontroly, kdy se někteří z nás museli dokonce vyzout z bot nebo byli otestováni na přítomnost OPL. Asi jsme vypadali podezřele!

Autobusem jsme se poté projížděli po letištní ploše, kroužili kolem letadel, z blízka jsme dokonce viděli obří letadlo Emirates.

Největší zážitek pro nás byl výhled na přistávající či vzlétávající letadla pár metrů od nás. Na závěr jsme si načetli QR z autíčka Follow Me (my už víme, co je to za auto) ohledně nabídky práce. Ruzyně pro nás není tak daleko...

11. regionální veletrh fiktivních firem Žatec

Ve středu 14.02.2024 fiktivní firmy INFISu vyrazily na veletrh do Žatce. Jak Cleaners, s. r. o., tak i Plzeňská první fiktivní banka se zapojily do všech pořádaných soutěží. Aktivně jsme nabízeli naše produkty, pro veletrh jsme měli připravenou novou akční nabídku, a tak se podařilo uzavřít i nové zajímavé kontrakty.

Úspěšní jsme byli ve vyhlášených soutěžích. Cleaners, s. r. o. obsadili první místo v soutěži o „Nejlepší katalog“ a 3. místo v soutěži „Nejlepší stánek“. Potěšilo i 6. místo PPFB, a. s. v soutěži „Prezentace a obchodování na stánku“.

Veletrh byl akční, atmosféra při obchodování příjemná, rádi se zúčastníme i v příštím školním roce


INFIS HACK

V pátek 9. února 2024 9:00 h začal na INFISu náš první hackathon. 27 našich nadšených žáků se vrhlo do řešení zadaných úkolů. Úkolem bylo připravit webovou/mobilní aplikaci dle požadavků zadávajících: 

V pátek v 9:00 h proběhlo oficiální zahájení, od 10:00 h je pak čekal 24hodinový programovací maraton, který skončil v 10:00 h v sobotu. Další hodinu pak měli možnost doladit svoji prezentaci. Prezentace začaly probíhat ve 12:00 h a po 13:00 h byly vyhlášeny oficiální výsledky: 

Rozhodování bylo velice těžké a i když nebylo možné, aby se umístily všechny soutěžní týmy, pro INFIS, AKKODIS, ZČU i SIT Port byli první jednoznačně všichni, kteří měli chuť i odvahu se hackhatonu zúčastnit. 

GRATULUJEME A  DĚKUJEME! 

Velké poděkování patří: 

Kreativní výroba mýdel

Dne 8. 2. 2024 jsme na DM odlévali mýdla. Nové prostředí kuchyňky tak mělo premiéru.

Pod vedením zkušené paní aranžérky si žáci vyrobili svá mýdla. Měli velký výběr silikonových formiček, do kterých nalili rozehřátou mýdlovou hmotu. Tuto hmotu si ještě obarvili a mohli použít dle svého výběru vonné esence. Nejvíce jim voněla třešeň. K dohotovení mýdla ještě mohli využít bylinky. K holkám se přidali dva kluci.

V průběhu výroby mýdel se žáci společně radili a obdivovali své výrobky. Ze své práce měli upřímnou radost. Tímto hezkým dárečkem mohli obdarovat své blízké. To byla i hlavní myšlenka této kreativní činnosti.

Bowling s DM

Dne 5. 2. jsme s DM navštívili bowling ve Sladovnické ulici v Plzni. Čekaly na nás dvě připravené dráhy, takže jsme se mohli rozdělit do týmů. Po dvou hodinách soutěživosti jsme vyhlásili nejlepší hráče za každý tým a zároveň absolutního vítěze turnaje. Na závěr nás vychovatelky potěšily sladkou odměnou.

KRÁJSKÉ FINÁLE VE FLORBALE 2024

SUBTERRA CUP - CHLAPCI

V úterý 30. 01. 2024 proběhlo v hale TJ Slavie Plzeň Krajské kolo turnaje Subterra Cup v kategorii chlapci. Do turnaje se kvalifikovalo 8 škol z celého Plzeňského kraje a byly rozděleny do 2 skupin po čtyřech. V naší skupině jsme se utkali s VOŠ a SPŠ elektrotechnickou Plzeň, SPŠ dopravní Plzeň a Gymnáziem J.Š. Baara Domažlice.

Pro naše hochy byla odměnou už samotná kvalifikace do krajského kola, kde nám ale bohužel chybělo několik „opor“ z předchozího kola, a to hlavně kvůli probíhajícímu lyžařskému výcviku v Rakousku a několika omluvenkám z důvodu nemoci. I tak naši hoši hráli se všemi soupeři vyrovnanou hru, kterou jsme bohužel nebyli schopni potvrdit v zakončení na branku a naší hře chyběli góly.

Za naši školu nastoupili: Ferianček Filip (1.F.), Hodan Dominik (2.A.), Horváth Adam (2.E.), Ježek Michal (2.E.), Lukeš Martin (2.F.), Hofman Jan (3.E.) Šilhavý Jakub (3.F.), Kohel Hugo (3.F.), Plic Martin (4.F.), Zítek Patrik (4.F.).

Děkujeme za reprezentaci!

WebRace

Přesně deset skvělých webů vzniklo během pouhých 5 hodin v prostorách rokycanské G+SOŠ. Tam se totiž v úterý 30. 1. konala soutěž ve tvorbě webů WebRace a my jsme zde rozhodně nemohli chybět. Vyslali jsme rovnou dva soutěžní týmy, které se postavily tváří v tvář konkurenčním osmi skupinám z různých škol Plzeňského kraje.

Každý tým si mohl zvolit jedno z šesti témat, naši žáci se vrhají po chytrém AI překladači a kariérovém formuláři pro nové uchazeče. Dostávají náčrt požadovaných funkcí, ale zpracování včetně použitých technologiích je už zcela na soutěžících. Limitující byl tak především čas – na kompletní zpracování webu nebo webové aplikace bylo pouhých 5 hodin, a tak se všichni dali rychle do práce. Po usilovném programování měl každý tým prostor pro prezentaci svého projektu před ostatními soutěžícími a porotou. Ta každý projekt ohodnotila dle několika kritérií – z hlediska designu, nápadu, provedení atd.

Napětí bylo velké, ale rozhodně ne tak velké jako nadšení našeho týmu SpešlMídl poté, co byl porotou vyhlášen na 1. místo. Pro všechny jeho členy (Adam Hojer, Vojtěch Glejdura a Alina Marushchenko) šlo o první účast na akci WebRace, a proto jejich radost z takového umístění byla obrovská. Druhý tým se bohužel tentokrát do 3. místa neumístil, přesto domů odcházeli všichni s novými zážitky a dovednostmi, které jim zajisté pomohou v jejich kariérním životě.

Adam Hojer, 3.F

STARTUPUJ 2023/2024

Letošní již třetí ročník projektu Startupuj již zná svůj vítězný projekt. Ale pěkně popořádku. V tomto školním roce se projektu zaměřeného na mladé inovátory zapojily 3 střední školy v Plzni (Střední škola informatiky a finančních služeb, Střední průmyslová škola dopravní a Podnikatelská a sportovní střední škola), 219 žáků, kteří zpracovali celkem 80 projektů.

Finále se uskutečnilo v konferenčním sále TechToweru ve čtvrtek 25. 1. 2024 a tříčlenné porotě složené ze zástupců města i businessu se představilo 11 nejlepších projektů. Z naší školy se do finále probojovalo 6 projektů: Valik, aplikace zaměřena na hráče volejbalu, Keep Fresh, aplikace pro sledování trvanlivosti potravin ve vaší lednici, BDai, aplikace pro výběr narozeninových dárků pro vaše blízké či kamarády, MediHub, aplikace pro evidenci a uchování vaší zdravotní dokumentace na jednom místě, DOK, aplikace, která vám pomůže vyhledat lékaře a GoodGift, projekt zaměřený na vyhledávání dárků pro vaše nejbližší.

Každý projekt byl jedinečný, všechny prezentace byly na velice vysoké úrovni, a prezentující předvedli velice solidní výkony a tříčlenná porota neměla jednoduchý úkol, vybrat ten nejlepší projekt, jehož tvůrci si odnesou hlavní výhru 20 000 Kč. Absolutním vítězem se stal projekt Keep Fresh z dílny Michala Ježka, Timoteje Halčíka a Filipa Hoanga, všichni žáci Střední školy informatiky a finančních služeb. Kluci si porotu získali svou přirozeností a smyslem pro humor. Na projektech je vidět, že plzeňští středoškoláci jsou každý rok lepší a mezi mladou generací hodně rezonují témata s environmentálním a sociálním tématikou či zdravotnictví a sport. Přesto, že dnes večer mohl být vítězen jen jeden projekt, letošními vítězi jsou všichni, které inovace a podnikání chytlo a ve svém projektu i nadále pokračovat.

Celým slavnostním večerem provázel žák 2. ročníku INFISu Vojtěch Pihera a obrazovou dokumentaci pořizoval Tomáš Ulrych, taktéž žák 2.ročníku.

Jsme na všechny naše žáky velice hrdí a těšíme se na září 2024, kdy bude pod taktovkou SIT port spuštěn již 4.ročník tohoto inovativního projektu zaměřeného na výuku podnikatelských dovedností.

Finále - mKontext

Ve středu 24.1. se tři naši žáci účastnili finále a vyhlášení výsledků matematické soutěže m Kontext pro 1. ročníky středních škol, kterou pořádá Západočeská univerzita v Plzni.

Mezi 5 finalistů v kategorii středních odborných škol se dostali tři naši žáci. Daniel Kozlík z 1.F obsadil 5. místo, Matěj Dvořák z 1.E obsadil 3. místo a skvělou druhou příčku v soutěži obsadil Jakub Lukšík z 1.F.

Po slavnostním vyhlášení všech kategorií, které se účastnili zástupci pořádající univerzity a zástupci krajských institucí věnujících se školství a vzdělávání, byla za odměnu připravena prohlídka vybraných pracovišť a exkurze do laboratoří Fakulty strojní a elektrotechnické.

Žáci navštívili několik pracovišť, laboratoř IoT, kde viděli v práci modely robotických rukou. Dále se dostali do zvukové odrazové komory a do komory, která zvuky zcela pohlcuje. Viděli ukázky chytrých vláken a materiálů, které se využívají k výrobě ochranných pomůcek pro složky IZS. Navštívili také sály se webovými servery celé univerzity, které jsou přímo napojeny do sítě Cesnet.

Návštěva na Zdravotnické záchranné službě v Plzni na Borech

Kolik stojí výjezd záchranky? Jaké vzdělání musí mít záchranář? Jak má probíhat správně telefonát? A mnoho dalších dotazů padlo během návštěvy třídy 1.F na záchrance na Borech. Informace byly velmi užitečné, průvodci byli milí a vstřícní a celá exkurze se všem moc líbila. Posuďte sami, zde jsou reakce žáků:

"Dnešní akce byla super. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí např. kolikrát denně vyráží, kolik stojí jeden výjezd. Celkově hodnotím pozitivně"

“Dnešní exkurzy do plzeňské záchranky jsem si velice užil, především mě zaujala část o dispečinku a různá fakta týkající se našeho kraje a záchranky všeobecně. Osobně mě překvapila informace o vrtulníku, ten prý má plzeňský kraj jako jediný armádní.”

“Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Například: jak postupovat při volání záchranky a co dokáže udělat alkohol s člověkem, když to přeženeme.”

“Na exkurzi se mi nejvíc líbila prohlídka sanitek. Překvapilo mě množství vybavení, které mají v sanitkách."

“Z dnešní exkurze na zachránce se mi nejvíc líbilo podrobné prohlédnutí sanitek, ani jsem nevěděl, že mají tolik složitého vybavení.”

“Líbila se mi hlavně část exkurze v garážích, ať už to že jsme si mohli projít sanitku uvnitř, tak i veškeré informace o vybavení, přístrojích.”

18. RVFF Praha Vinohradská

Prvním fiktivním veletrhem v letošním kalendářním roce byl veletrh v Praze, v budově Obchodní akademie. Jednalo se již o 18. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který proběhl 24. ledna 2024. Pozvání na veletrh přijalo celkem 34 firem.

V rámci veletrhu se konalo pět soutěží a do všech se zapojily obě naše firmy - jak Cleaners, s. r. o., tak PPFB, a. s. 

Ve značné konkurenci se nám podařilo obsadit několik medailových míst. PPFB, a. s. se umístila na 1. místě v rámci tajné soutěže, kterou byly letos webové stránky. Cleaners si odvážejí 2. místo za svůj firemní leták.

Rovněž nás potěšilo, že se Cleaners umístili shodně na 5. místě během prezentace (cena diváků) a také za vzhled svého stánku, což zahrnuje profesionalitu při vystupování, vyplňování účetních dokladů nebo celkový dojem. Gratulujeme!

Olympiáda AJ – školní kolo

Ve čtvrtek 18. ledna se konala také olympiáda z anglického jazyka. 15 účastníků nejdříve čekal písemný test, který hodnotil jejich gramatiku, slovní zásobu a celkové jazykové dovednosti v angličtině.

I přesto, že výsledky byly ohromující a rozdíly mezi jednotlivými účastníky minimální, pouze čtyři nejúspěšnější postoupili do ústní části, kde na ně čekaly složitá konverzační témata, kterých se všichni zhostili s grácií.

Ač bylo rozhodování o vítězi nelehké, zvítězil nakonec Michal Štein ze 3.E, kterému tímto gratulujeme a přeje hodně úspěchů v okresním kole ve středu 14. 2.

Olympiáda NJ – školní kolo

Školní kolo olympiády v německém jazyce se uskutečnilo 18. ledna 2024. Porovnat síly přišlo sedm statečných z prvních až třetích ročníků. Mezi úkoly nesměl chybět poslech, čtení s porozuměním a popis obrázku.

Vítězem školního kola je Lukáš Burděj ze 3.F, který nás bude reprezentoval i v okresním kole olympiády na začátku února. Gratulujeme.

Finále krajské soutěže Kontext

Dne 11. ledna 2024 proběhlo finále soutěže Kontext (soutěž v porozumění anglickému odbornému textu) v budově Západočeské univerzity v Plzni.

Naši školu reprezentovali Jan Marx, Adam Horváth, Anna Kurandová a Tomáš Strejc.

Sice jsme nevyhráli, ale účast ve finále přinesla další cenné zkušenosti, které určitě budeme moci využít v dalším ročníku této soutěže. 

Interaktivní beseda s PČR na DM

Dne 10. 1. 2024 seznámila inspektorka krajského ředitelství policie plzeňského kraje žáky a žákyně s projektem „Revolution Train – Tvoje cesta načisto“. Úkolem projektu je osvěta a předcházení nežádoucím jevům v chování. Rozšiřuje tak dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci a přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání včetně trestně právní odpovědností mládeže.

Besedu žáci vnímali jako poučnou, pochopili rizika, ví, jak se chovat v souvislosti s návykovými látkami a ví na koho se mohou obrátit o pomoc.

Praktická ukázka parního stroje, aneb jak spojit teorii a skutečnost

V prvním pololetí jsme si zpestřili hodiny základů přírodních věd ve druhém ročníku díky našemu spolužákovi Jirkovi Jelínkovi. 

Probírali jsme parní stroj a jeho napadlo, že donese funkční model – párničku. Doma vše pečlivě vyzkoušel. Donesl palivo i mazivo. A ještě pro lepší názornost vyrobil buchar, který ke stroji připojil.

Třída si během přípravy pokusu vyplnila test, ve kterém se dověděla jak parní stroj funguje, které energie se přeměňují a kdo stál u zrodu tohoto vynálezu. Víme už, co je století páry. Jirkův předvedený pokus se všem moc líbil a určitě dlouho nezapomeneme, jak parní stroj funguje.

V prváku se učíme slovíčka trochu jinak!

V prosincových hodinách ruštiny jsme pracovali na plakátu s tématem zimy. Napsali jsme si česká slova a překládali je do ruštiny. S překladem některých slov nám pomáhaly také naše dvě ukrajinské spolužačky. A pak někdo kreslil, někdo přepisoval. Dokonce jsme si vyzkoušeli staré ruské písmo.

Když jsme si obrázky a napsaná slova připravili, dali jsme se do konečné práce – vytvořit plakát. Podařilo se, bylo to příjemné zpestření předvánočních hodin. Naučili jsme se nová slovíčka, která ani v učebnici nejsou. Třeba slovo rampouch!

Co-hackathon 2023

Na letošní Co-hackathon jsme za INFIS vyslali rovnou dva soutěžní týmy tvořené z deseti našich žáků. Ti měli, stejně jako bezmála 70 dalších účastníků, pouhých 24 hodin na vymyšlení inovativního nápadu, jeho realizaci i odprezentování před odbornou porotou. Pro všechny týmy bylo téma stejné -  “Nemocnice, kde zábava pomáhá léčit”, při konkrétní realizaci ale měli všichni volné ruce. Vznikl tak nespočet originálních a důmyslných nápadů.

Jeden z našich týmů se vrhl do tvorby digitálních her pro malé pacienty, druhý se zas zamyslel nad emoční podporou a chybějící socializací.

Všechny týmy předvedly před porotou naprosto bravurní prezentace, a tak nebylo do poslední chvíle jisté, kdo přesně ustane na stupni vítězů. Z naší školy se nakonec umístil tým “SpešlMídl” se svou aplikací pro zapisování emocí a komunikaci s ostatními pacienty. Za inovativní přístup k celému problému se členové týmu zasloužili o krásné 3. místo.

Pro všechny soutěžící šlo ale bez ohledu na umístění především o skvělý zážitek a zkušenost do života. I přes neskutečný časový tlak totiž dokázali všichni zachovat chladnou hlavu a plně se věnovat práci na svém projektu. A za to patří všem velký obdiv!

Adam Hojer, 3.F

Předvánoční únikovka pro učitele

V poslední předvánoční den vyučování si připravili žáci pro své učitele překvapení v podobě únikové hry.

Vše odstartovalo v jedné z učeben, kde nedočkavě seděli učitelé plní očekávání. Žáci jim nejdříve přehráli video, které všechny uvedlo do děje únikovky. Zničehonic se ztratily všechny Vánoční akce, každoroční tradice INFISu je v ohrožení a právě hráči jsou povoláni záhadu vyřešit a Vánoce na INFISu zachránit. Po videu učitelé vytvořili dvojice, na svých telefonech otevřeli stránku s únikovkou a rozběhli se ke stanovištím rozmístěných po škole. Po celou dobu je vedl jejich chytrý telefon, na kterém se dozvídali další střípky příběhu a plnili zapeklité úkoly.

Rozluštit záhadu zmizelých akcí a úspěšně uniknout před pohromou se nakonec podařilo naprosto všem. To jsme společně zaslouženě oslavili a zapili dětským sektem. Žáci rozdali učitelům diplomy a ti je na oplátku odměnili mohutným potleskem. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři a žáci byli rádi, že se jim překvapení povedlo.

Adam Hojer, 3.F

Předvánoční aktivity – den s třídním učitelem 

Dne 22. prosince se žáci třídy 2.E sešli ve třídě, aby spolu strávili poslední školní den v roce 2023. Hrály se hry, povídalo se, pil se čaj a mlsalo se. 

Předvánoční aktivity – návštěva kina 

Dne 21. prosince se celá škola vydala do kina Cinestar do OC Olympia. Před návštěvou kina si žáci v anketě zvolili, jaký žánr filmu by chtěli vidět, název filmu byl do poslední chvíle překvapením. 

Předvánoční aktivity 20. 12.

Milovníci filmového umění se rozhodli strávit předvánoční středu ve škole a zhlédnout skvělý český film J. Herze Spalovač mrtvol. Tento film sice nekoresponduje s vánoční atmosférou, nicméně maturita je za dveřmi, takže především studenti 4. ročníku uvítali možnost doplnit si své znalosti a osvěžit si maturitní četbu. Po silném uměleckém zážitku následoval rozbor filmu a jeho knižní předlohy. Maturanti si můžou odškrtnout 1 položku v seznamu povinností a o to více si užít sváteční volno.

Jiní žáci naopak sledovali tradiční vánoční filmy. Další dodávají: Ve středu jsme vyrazili na bowling. Akce byla super a domů jsme vůbec nechvátali!

Nechybělo ani hraní počítačových her Counter-Strike 2 a League of Legends nebo edukace u Městské policie: žáci zavítali na operační středisko Městské policie Plzeň a obvodovou služebnu Městské policie Plzeň-střed. Viděli činnost operačních strážníků, nový kamerový systém, který je velmi zaujal. Poznali klady a zápory práce strážníka Městské policie Plzeň. Článek od městské policie

V centru města jsme navštívili dráhu na bruslení, Techmanii nebo městské podzemí, ke kterému návštěvníci dodávají: Cílem naší vánoční výpravy bylo Plzeňské historické podzemí, tedy labyrint chodeb nacházející se pod měšťanskými domy v centru města. Na necelý kilometr dlouhou podzemní procházku jsme se vybavili helmami, pak už jsme sestoupili do úzkých a místy velmi nízkých chodeb, pohybovali jsme se v hloubce 8 - 12 m. Cestou jsme si připomněli pár zajímavostí z plzeňské historie a dozvěděli jsme se o zvyklostech ve středověku. Několik zájemců si navíc prohlédlo Pivovarské muzeum.

Pro milovníky sportů se opět po roce stradičně uskutečnil již 20. ročník Putovního poháru ředitele školy ve stolním tenisu, který jsme sehráli v naší hale dne 20. 12. 2023. Letos se přihlásilo 27 kluků a 3 holky.

Kluci byli rozděleni do 8 skupin, z nichž postupovali první 2 do play-off a vyřazovacím způsobem jsme dospěli až k vítězi. Po loňské porážce ve finále to tentokrát letos dotáhl až do vítězství František ŠINDELÁŘ z 3.E. Holky si zahrály miniturnaj systémem každá s každou, a to dvoukolově, což nakonec přineslo zasloužené vítězství Barboře DEJMKOVÉ z 2.A.

S několika žáky jsme navštívili budovu Českého rozhlasu v Plzni. Měli jsme možnost podívat se do nahrávacích studií, být v on air vysílání, ale také si prohlédnout nádhernou budovu Českého rozhlasu, jejíž součástí je i bývalý atomový kryt. 

24 žáku naší školy se rozhodlo strávit dopoledne společně na Lasergame v Plzni. Každý absolvoval 2 hry plné adrenalinu a zážitků. Jedna hra byla týmová a ve druhé hře hráli všichni proti všem. 

Vánoční večírek

Dne 19.12. 2023 v 19.00 h proběhl na DM vánoční večírek, na který jsme se v osobním volnu připravovali s tímto programem: 

K vánoční atmosféře nám vychovatelky připravily občerstvení.

Meeting U.S. Diplomat

Dne 18. prosince se vybraní žáci zúčastnili besedy s americkým diplomatem, zástupcem kulturní atašé Velvyslanectví USA v ČR panem Toddem Jurkowskim. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého ze života diplomata jak tady u nás v České republice, tak v USA a mnohých dalších zemích, kde působil v diplomatických službách. 

Subterra Cup ve florbalu - kluci - okres

V pondělí 18. 12. 2023 se konal ve Sportovní hale Slavia VŠ Plzeň jeden z turnajů Okresního kola Subterra Cupu v kategorii kluků. Naši kluci se po delší době fakticky pochlapili a po 2 výhrách, 1 remíze a 1 prohře postoupili z 2. místa do Krajského finále, které se odehraje na začátku příštího roku. Posíláme obrovskou gratulaci!!!

Kluci hráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (3.F), v obraně Dominik HODAN (2.A), Martin LUKEŠ, Vojtěch PIHERA a Štěpán ŽEŽULA (všichni 2.F) a v útoku Lukáš SALÁK (4.F), Jan HOFMAN (3.E), Hugo KOHEL (3.F), Adam HORVÁTH (2.E), Martin ČERNÝ (2.F) a Filip FERIANČEK (1.F).

Nový dress code?

Že by novy dress code? Ale ne. Občas se prostě podaří skvělá akce. Jako jedna z posledních exkurzí v tomto roce. Děkujeme firmě Faurecia Plzeň za organizaci, autobus, odborný výklad, logistickou hru....a v neposlední řadě za čepice, které se teď v zimě fakt hodí. A navíc moc sluší! 🙂

Recept na sama sebe

V předvánočním období se peče cukroví. I v PRK (Profesní komunikace a rozvoj) jsme "pekli" podle receptu.

Žáci si zhodnotili své dovednosti, zájmy, silné a slabé stránky. Hrnek toho, špetka toho, půl kila a hrst něčeho jiného ..... a recept na sama sebe byl na světě. Přečtěte si, co žáci 3F upekli....

Soutěž Kontext – krajská online soutěž v porozumění anglickému odbornému textu

Od 6. listopadu do 1. prosince 2023 se téměř všichni žáci naší školy účastnili soutěže Kontext – porozumění odbornému anglickému textu. Každý týden proběhlo 1 soutěžní kolo. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – kategorie 2A pro žáky 1. a 2. ročníků, kategorie 2B pro žáky 3. a 4. ročníků a kategorie 3 pro žáky učňovských oborů. V kategorii 2A máme dvě 1. místa – Jan Marx ze třídy 1.E a Adam Horváth ze třídy 2.E, oba shodně 62 bodů ze 64 možných. V kategorii 2B zvítězila Anna Kurandová ze třídy 3.E s celkovým počtem 64 bodů ze 64 možných. Kategorii učňovských oborů vyhrál Tomáš Strejc ze třídy 2.M s celkovým počtem bodů 62 ze 64 možných. Vítězové se 11. ledna 2024 na půdě ZČU utkají ve finále s vítězi z jiných škol.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve finále. 

Akce „Fakescape“ v Moving Station

Ve dnech 14. a 15. prosince 2023 jsme se třídami 1.E a 1.F navštívili akci Fakescape, jež se konala v komunikačním prostoru Moving Station na Jižním nádraží v Plzni. Akci pořádalo Americké centrum v Plzni.

Pro ty z vás, kteří název „Moving Station“ ještě nikdy neslyšeli, připomínám, že se jedná o objekt bývalé odjezdové haly Jižního nádraží. Pravidelně jsou zde pořádány nezávislé umělecké a autorské projekty.

Cílem akce Fakescape je upozornit žáky na šíření nebezpečných fake news a na to, jak snadné je podlehnout jejich vlivu - žáci se formou únikové hry nenásilně učí gramotnosti a kritickému myšlení.

Tématem hry byly fiktivní prezidentské volby, které se uskuteční v roce 2028, kdy žákům bylo představeno pět kandidátů na prezidenta, z nichž pouze jeden nepostavil svoji volební kampaň na lžích.

Centrální fake news byla, že chce jeden z kandidátů zrušit letní prázdniny, což je samozřejmě nesmysl.

Žáci měli v průběhu hry, při níž byli rozděleni do menších skupinek, na základě rozluštění několika šifer odhalit jméno hlavního dezinformátora, který rozšířil lež o zrušení letních prázdnin.

Všechny skupinky nakonec úkol zdárně vyřešily a jméno šiřitele tohoto bludu odhalily.

Na konci celé akce následoval dlouhý potlesk jako odměna za profesionální zorganizování a moderování.

Domnívám se, že akce Fakescape je přínosná nejen pro mladé lidi, ale i pro pedagogy a naše starší spoluobčany, kteří často mají problém se ve složitém virtuálním světě internetu zorientovat.

Mein Besuch in Weiden

Využili jsme poslední příležitost v tomto roce a vyrazili jsme se třídou 3F opět do Weidenu. Po procházce městem a společné návštěvě vánočních trhů bylo i dost času na nákup vánočních dárků. Jelikož právě probíráme v hodinách NJ téma Německo, tak jsme tuto návštěvu využili k práci v hodinách němčiny. Kluci v autobuse obdrželi pracovní listy s otázkami typu: Wie war das Wetter heute? Was hast du heute gekauft? Hast du etwas gegessen und getrunken? War das billig oder teuer?

Vánoční trhy

V úterý 12. 12. 2023 jsme se všichni z DM2 včetně vychovatelek vypravili na vánoční trhy.  Byl to malý zázrak, že jsme se sešli opravdu všichni, trénink skončil včas, nebyl žádný zápas a chlapci se těšili na společnou "akci". 

Někteří si kupovali dárky, dobroty a někteří jen tak procházeli trhy a užívali volného odpoledne.  Na závěr jsme se všichni společně vyfotili u stromečku.

FLORBAL – SUBTERRA CUP - DÍKY

V pondělí 11. 12. 2023 proběhlo v hale TJ Slavie Plzeň Okresní kolo turnaje Subterra Cup v kategorii dívek. Do turnaje se přihlásilo 5 škol, a tak se všechny týmy utkaly v jedné skupině. Naši školu reprezentovaly Lucie Štichová (2.A.), Barbora Procházková (2.A.), Nikola Kubíková (3.A.), Nikola Červená (3.A.), Kateřina Šloufova (3.E.), Andrea Kalivodová (3.M.), Lucie Struharová (2.M.), Veronika Venglářová (2.M.), Natali Kratochvílová (4.A.) a dvě nové tváře Tereza Galková a Nikola Kašíková (obě 1.A.).

Turnaj hned na začátku ztratil jednoho z účastníků, protože pro nemoc se odhlásilo Gymnázium Františka Křižíka. První zápas jsme sehrály s týmem VOŠ a SPŠE Plzeň a vyhrály 3:1. Bohužel další dva zápasy jsme těsně prohrály, a tak nám postup do dalšího kola unikl. Naším dívkám, ale patří velká pochvala, protože i s vítězem turnaje Hotelovou školou Plzeň naše dívky uhrály výsledek 2:4 a dlouho se soupeřem hrály vyrovnaně.

Všem našim reprezentantkám moc děkujeme!

5. MUB- line veletrh fiktivních firem - prezenční část

Veletrh MUB-line 2023 s tématem "Influencer marketing", pořádaný 8. 12. 2023,  představil dynamickou účast našich firem Cleaners, s.r.o. a PPFB, a.s. pořádaný Metropolitní univerzitou Praha. Veletrh se rozdělil na online a prezenční část. Online segment zahrnoval soutěže v e-prezentacích, letácích a loga/slogany. Nejlepších 20 firem na základě těchto výsledků soutěžilo v prezenčním finále na univerzitě, kde představili své stánky a prodejní dovednosti, a prezentovali naživo. Tato událost byla významnou platformou pro žákovské podniky, aby prezentovaly své inovativní myšlenky a marketingové schopnosti.
PPFB obsadila 10 místo v kategorii "Vánoční leták"; Cleaners obsadila 10. místo v E-prezentaci, 4. místo za "Nejlepší katalog" a 2. místo v Anketě veřejnosti o nejlepší stánek.

Vánoční trhy s DM

Dne 7. 12. 2023 jsme s DM navštívili v Plzni vánoční trhy. Na náměstí nás zaujal krásný vánoční strom, stánky se spoustou dobrot, které jsme s chutí ochutnali. Součástí trhů je také ruské kolo, ale to jsme se neodvážili navštívit. Vánoční atmosféru jsme si moc užili.

Středoškolská futsalová liga kluci - 2. kolo

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 v naší hale proběhlo 2. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Z naší kvalitní čtyřčlenné skupiny postupovala do dalšího kola dvě nejlepší družstva. Naši kluci sehráli velmi slušný turnaj a pouze jeden gól rozhodl o tom, že jsme bohužel nakonec nepostoupili. Zejména v prvním utkání s Rokycany jsme vyhořeli v 1. poločasu, jinak by postup byl náš. Po jednom vítězství, jedné remíze a jedné porážce jsme obsadili celkové 3. místo, a letos pro nás cesta v SFL skončila.

Kluci nastoupili v sestavě v brance Martin PLIC (4.F), v obraně Dominik HODAN (2.A), Patrik ROTH (2.E), Jonáš BRAHA, Štěpán ŽEŽULA (oba 2.F) a v útoku Vojtěch PIHERA (2.F), Jakub ŠILHAVÝ (3.F), Jan PŘÍHODA (4.E) a Lukáš SALÁK (4.F).

Workshop o NASA

Do nitra tajuplného vesmíru se ve čtvrtek 7. 12. vypravila třída 3.E. V Americkém centru na ně čekal workshop o NASA v angličtině.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii dobývání vesmíru, o tom, jak funguje vesmírná stanice a také o plánech na dobytí Marsu. Díky moderní technologii si všichni mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to být astronautem. Za pomoci virtuální reality se přenesli do nitra Mezinárodní vesmírné stanice, kde plnili nejrůznější úkoly. Práce s VR se všem moc líbila.

Dobrou zprávou je, že již brzy budou moct žáci virtuální realitu používat při výuce i v naší škole!

Projekt StartKa úspěšně pokračuje

Po mnoha úspěšných exkurzích v průběhu podzimu se projekt “Nastartuj svou kariéru” přehoupnul do druhé poloviny a míří pomalu k závěru.

V druhé části čekala žáky našich závěrečných ročníků 4A a 3M například exkurze do call centra plzeňského ČEZu, návštěva logistického areálu Penny v Dobřanech, návštěva na ZČU nebo exkurze v logistických firmách Geis a DHL.

Na začátku prosince si žáci maturitního oboru vyzkoušeli pracovní pohovory “nanečisto” s odborníky z Komerční banky a během následného workshopu si mohli založit profil na síti LinedIn. Pohovory a seznámení se se sítí LinkedIn čeká i třídu 3M v lednu.

VFF Vánoční Plzeň

Na 28. ročníku Veletrhu fiktivních firem, konaném 6. – 7. prosince 2023 na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni, se úspěšně představily firmy Cleaners, s. r. o. a PPFB, a.s. V soutěži o nejlepší firemní katalog dosáhla firma Cleaners vynikajícího umístění, když si odnesla první místo. Gratulujeme!

Exkurze ve společnosti Faurecia

Začátkem prosince, 6.12.2023, se třída 2.A zúčastnila exkurze ve firmě Forvia Faurecia v Úhercích u Nýřan, která vyrábí autosedačky pro přední světové výrobce VW, BMW, Opel a Mercedes Benz.

Žáci měli možnost prohlédnout si výrobu, sklad a vyzkoušet si FES hru. Ve skladu poznali, jakým způsobem funguje částečně či plně automatizovaný sklad, jaké moderní technologie využívají, jak v praxi fungují logistické procesy založené na metodě JIT či JIS. Ve výrobě měli možnost poznat, jak funguje výroba a interní výrobní logistika.

Pro vstup do provozu si žáci museli obléknout osobní ochranné pracovní prostředky a poznali tak, že bezpečnost práce je vždy na prvním místě. V rámci výrobně-logistické hry FES game si žáci vyzkoušeli, jak je důležitá komunikace a spolupráce.

Exkurze ve firmě Forvia Faurecia byla pro žáky velice inspirativní, někteří se zajímali i o možnost souvislé odborné praxe v dané firmě. Z exkurze si žáci odnesli nejen spoustu poznatků a také malý dárek na rozloučenou.

Předvánoční sladké přípravy na DM2

Dne 5. 12. 2023 proběhlo, pod vedením vychovatelek vánoční zdobení perníčků. Žáci měli k dispozici čokoládové polevy, cukrové zdobení srdíčka a hvězdičky, měli tak možnost dát průchod své fantazii. 

Jako první se ujal zdobení náš "brankář", který se chytil vlastního stylu. Za podpory a povzbuzování přihlížejícího obránce, vytvořil první kousek. Ostatní chlapci se přidali a vznikly tak opravdu originální kousky, které si někteří hned snědli. 

K předvánoční atmosféře a pohodě přispělo i zpívání vánočních písniček a koled.

Zdobení vánočního stromečku

Pohodovou a kouzelnou atmosféru vykouzlil na DM2 stromeček, kteří si chlapci sami nazdobili již první adventní neděli.

U zdobení stromečku nechyběl chlapcům humor a dobrá nálada, ke které přispěly i vychovatelky se svými zážitky.

Máme před sebou ještě jeden DOD...

… a to v sobotu 13. 1. 2024. Na ten Vás samozřejmě srdečně zveme. Přikládáme střípky z těch, které již proběhly 1. 11. a 1. 12. Během dnů otevřených dveří si můžete prohlédnout obě budovy naší školy, domov mládeže i třídy, kde jsou pro Vás připravena různá stanoviště, ukázky a prezentace z výuky.

Provází Vás naši žáci, kteří rádi zodpoví Vaše dotazy. Žáci taktéž natočili krátká videa z výuky, která můžete vidět, pokud k nám zavítáte. Na viděnou v lednu!

Středoškolská futsalová liga dívky - 1. kolo

V pátek 1. 12. 2023 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii dívek. V naší skupině se potkala 4 plzeňská družstva, která bojovala o dvě postupová místa. Soupeřky měly hodně hráček z Viktorky, což bylo na jejich hře sakra poznat. Sice se naše děvčata snažila a bojovala jako lvice, ale tentokrát jsme na naše sokyně neměly a zůstalo na nás konečné 4.místo. Přesto rádi posíláme velikou pochvalu za snahu a bojovnost!!!

Děvčata nastoupila v sestavě v brance Szófia ZÁPÁRINYUK (3.E), v obraně Petra BLÁHOVÁ (2.A), Eliza KATANA (2.B), Karolína HARANTOVÁ a Nikola KUBÍKOVÁ (obě 3.A) a v útoku Barbora PROCHÁZKOVÁ (2.A), Nikola ČERVENÁ (3.A), Kateřina ŠLOUFOVÁ (3.E) a Nikol ĎURČOVOVÁ (4.E).

Divadelní představení
R. U. R.

Dne 29. 11. 2023 k nám na DM zavítal pan učitel Janda s žáky naší školy. Společně nacvičili divadelní představení R. U. R. od Karla Čapka. Ve svém volnu nacvičovali, aby se výsledkem své práce mohli pochlubit publiku.

Úvodní slovo si vzal pan učitel Janda, aby uvedl žáky DM do děje této známé hry. Pak už vše bylo na účinkujících, kteří se opravdu snažili ukázat co nejlepší herecké výkony. V tomto dramatickém souboru jsou i žáci našeho DM. Na konci tohoto večera zazněl potlesk, který ohodnotil toto vydařené představení.

Děkujeme a přejeme žákům do další práce hodně spokojených diváků.

Návštěva z Weidenu

Na konci listopadu nás po dlouhé době opět navštívili naši přátelé z partnerské školy Europa Berufsschule z Weidenu. Připravili jsme pro žáky i učitele pestrý a zajímavý program. Žáci obou škol se nejdříve seznámili během krátkých skupinových her a pak si zahráli Kahoot o Plzni.

Kvíz byl v němčině, takže pro naše žáky procvičení porozumění a pro německé žáky to byly zajímavé informace o historii, památkách, ale i současnosti Plzně. Poté se všichni vydali do centra, kde pro žáky byla připravena další hra zaměřená přímo na historické centrum a domy kolem náměstí. Učitelé společně zavítali naopak doslova pod náměstí - a sice do plzeňského historického podzemí, kterým nás provedla v němčině naše kolegyně Veronika Nachtmannová.

Odpoledne jsme se všichni potkali na zasněženém vánočním trhu a užívali si předvánoční atmosféru. Všichni hodnotili program a návštěvu jen v superlativech a ptali se, proč se takové akce nekonají častěji. Inu, děláme, co můžeme a pokusíme se vaše přání splnit.

Pilnicí projde 200 000 kulatýho....

Tak to jsou výrazy, se kterými se naši žáci obeznámili během dvou skvělých exkurzí v závěru listopadu. Uhodnete, v jaké firmě se takový “slovník” používá? Je to firma KLAUS Timber a.s. - největší český výrobce dřevěných palet.

Za názvem firmy se skrývá jméno Marcel Klaus, což je náš bývalý žák, který nás na tyto exkurze pozval a sám nás výrobním areálem Dvorec provedl. Vrcholem této exkurze byla pozvánka do jeho překrásné restaurace Angusfarm v Soběsukách, kde byl pro všechny připraven luxusní oběd a film. Ve filmu se naši žáci seznámili s celou jeho profesní cestou.

Všichni byli velmi překvapení osobností pana Klause, jeho lidskostí, přístupem k zaměstnancům a k celému podnikání.

5. MUB-line veletrh fiktivních firem

23. 11. – 24. 11. 2023 se konal 5. MUB-line veletrh fiktivních firem Praha. Tohoto veletrhu se tradičně zúčastnily naše fiktivní firmy, tj. Cleaners, s. r. o. a také Plzeňská první fiktivní banka, a. s.
Veletrh se skládal z několika soutěžních kategorií, kterými byly: „NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ LETÁK", „NEJLEPŠÍ E-PREZENTACE" a také „NEJLEPŠÍ LOGO + SLOGAN".
Veletrhu se celkem zúčastnilo více jak 60 firem z České republiky i zahraničí.

TOP 20 fiktivních firem na základě souhrnných výsledků tří on-line veletržních soutěží: nejlepší e-prezentace, nejlepší vánoční leták, nejlepší logo a slogan, postaví své stánky ve veletržních prostorech MUP v druhé prezenční části veletrhu, tj. 8.12.2023 a zúčastní se soutěží: nejlepší stánek, nejlepší prodejce, TOP firma veletrhu.

Máme ohromnou radost, že se již podruhé v řadě zúčastní této prezenční části obě naše firmy, držíme palce!Exkurze na poštu Plzeň 1

Žáci třídy 1.A navštívili 22. 11. 2023 poštu Plzeň 1 v Solní ulici. Prohlédli si zázemí pošty, vybavení přepážek, hlavní pokladnu, místo veřejné správy i dodejnu či oddělení poštovních přihrádek.

Zkusili si třídění zásilek i razítkování. Ve třetím ročníku zde někteří budou absolvovat svou praxi.

Tradiční zdobení perníčků na DM

Vánoce už jsou skoro za dveřmi a tak jsme si jako další vánoční aktivitu vybraly tradiční zdobení perníčků.

Dne 21. 11. 2023 jsme se sešly ve společenské místnosti DM. Vybraly jsme si perníčky, které jsme následně nazdobily. Tuto akci jsme spojily s nácvikem na vánoční večírek. Paní vychovatelka Silovská vybrala koledy, které děvčata společně procvičovaly. Byl to pohodový večer, který nám zpříjemnil předvánoční čas.

Bobřík informatiky

Informatické myšlení, algoritmizaci nebo digitální gramotnost jsme i v letošním školním roce prověřovali prostřednictvím soutěže Bobřík informatiky. Zapojilo se 218 žáků oboru Informační technologie. Úspěšnými řešiteli se stali žáci, kteří dosáhli alespoň 120 bodů z možných 192. Takových máme 44, tj. 20 % z celkového počtu našich účastníků. Skvělý výsledek!

Čtenářský klub na domově mládeže

Čtenářský klub dává žákům DM příležitost číst společně knihy, které jsou součástí jejich vlastního seznamu literárních děl k maturitě. 

Čtení knih pomáhá žákům rozšířit slovní zásobu a rozvinout myšlenky a perspektivy, zlepšuje kritické myšlení a analýzu problémů. Letos jsme klub zahájili čtením díla K. J. Erbena - Kytice. Po přečtení každé balady děláme rozbor a tvoříme si tím podklady k vypracování maturitní otázky. Klub se koná každé pondělí s vedoucí vychovatelkou DM.

Diskuze o knihách pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti a dává příležitost vyjádřit své názory. 


Veletrh fiktivních firem v Příbrami

Tradičně jsme se i v letošním školním roce zúčastnili již 26. ročníku VFF Podzimní Příbram 2023. Naše firmy se aktivně zapojily do obchodování ve druhém veletržním dni 16.11.2023.

PPFB, a. s. zajišťovala na veletrhu veškerý finanční styk. Nově vzniklým firmám jsme zakládali účty, stávajícím firmám jsme vkládali na jejich účty utržené částky.

Velmi úspěšní byli naši Cleaners, s. r. o., kterým se podařilo získat 1. místo v soutěži o „Nejlepší leták“ a odvezli si ocenění v podobě 3. místa za „Nejlepší stánek. Na veletrhu jsme si všichni zdokonalili komunikaci jak v českém, tak i v cizím jazyce a prověřili naše marketingové dovednosti.


Práce žáků nad jejich StartUpy

V rámci dnešních StartUpů (16. 11.) si žáci 2.A a 2.B ke svým projektům vytvořili krátké shorts.


Domovní parlament

...je prostor pro zapojení žáků do života domova mládeže. Schází se jednou měsíčně s vedoucí vychovatelkou domova mládeže (DM). 

Podporuje komunikaci napříč celým DM: 

žáci ze všech výchovných skupin (VS) tak mohou prostřednictvím členů parlamentu vyjadřovat své názory, náměty nebo připomínky a navrhovat řešení případných problémů, či přicházet s nápady na zlepšení života v DM.  

Posiluje proaktivní postoje žáků: 

žáci mohou něco změnit k lepšímu, mohou důvěřovat tomu, že jejich iniciativa a aktivita bude mít praktický dopad na život v DM. Žáci navrhují volnočasové aktivity na DM. 

Podporuje pozitivní klima DM: 

žáci a vychovatelky se stávají jedním týmem, společně usilují o příjemnou atmosféru na DM. Důraz je kladen na podporu dobrých vztahů a předcházení negativním jevům mezi žáky.

Rozvíjí odpovědnost žáků: 

žáci společně nesou odpovědnost za to, jak funguje společenství, jehož jsou členy, ať už se jedná o spolubydlící na pokoji, výchovnou skupinu, DM, či jakékoli jiné prostředí. Žáci pomáhají při organizaci akcí domova mládeže. 


Středoškolská futsalová liga kluci - 1. kolo

Dne 15. 11. 2023 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do skupiny k nám nalosovali družstva Masarykova gymnázia a POA Plzeň. Celý turnaj byl ve znamení souboje o dvě postupová místa. Naši kluci předvedli velmi kvalitní výkon a po dvou vítězstvích jsme postoupili z 1. místa do 2.kola SFL.

Kluci hráli v sestavě v brance Martin PLIC (4.F) a v poli Jan PŘÍHODA (4.E), Lukáš SALÁK (4.F), Jonáš BAUMRUK (3.F), Dominik HODAN (2.A), Patrik ROTH (2.E), Jonáš BRAHA, Vojtěch PIHERA a Štěpán ŽEŽULA (všichni 2.F).

Zodpovědné partnerství a problematika HIV/AIDS - DM 

Dne 13. 11. seznámila žáky zdravotní sestra z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň s definicí onemocnění, vývojem a příznaky, způsobem přenosu HIV a s riziky tohoto onemocnění. Důraz kladla na  prevenci a zdravý sexuální život.  

Žákům doporučila, aby v případě pořízení tetování či piercingu vždy vyhledávali jen ověřená studia, nebo jak postupovat, když při pohlavním styku selže bariérová ochrana. Přístup lektorky byl velmi profesionální a milý, žáci vyzdvihli její odbornost a praktické zaměření přednášky s besedou. Věříme, že tato preventivní akce bude pro žáky přínosem a pomůže jim v případě, že se dostanou do rizikové situace

mKONTEXT 2023

Letos se žáci 1. ročníků všech tří našich oborů zapojili již potřetí do této krajské on-line soutěže. V průběhu října a v prvním listopadovém týdnu byla vždy jedna hodina matematiky věnována soutěži. Úlohy tohoto ročníku byly zaměřené na téma Povolání.

V kategorii Střední školy se naši žáci opět umístili na předních místech. Jakub Lukšík z 1. F obsadil 2. místo, na 3. místě byl Matěj Dvořák z 1. E a 5. místo patří Danielovi Kozlíkovi z 1. F. Všichni jmenovaní budou pozváni na Západočeskou univerzitu v Plzni, která pro ně v lednu 2024 uspořádá finálový program.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Úspěch na soutěži The Catch 2023

Tuto říjnovou hackerskou soutěž pro odbornou veřejnost každoročně pořádá společnost CESNET, z. s. p. o. v rámci měsíce kybernetické bezpečnosti. Mezi přibližně čtyřmi stovkami soutěžících jsme se umístili na 16. (Petr Zima), 17. (Filip Kerber, 4.F) a 20. místě (Michal Spišak, 4.F) a byli tak spolu s ostatními z Top 20 pozváni na předání cen v sídle společnosti.

Vícenásobným umístěním v nejlepší dvacítce třetí rok po sobě INFIS dokazuje, že v kybernetické bezpečnosti (minimálně mezi školami) právem patří do české elity.

Time management podruhé

I v tomto školním roce chceme našim žákům zprostředkovávat ověřené workshopy a lektory. Takovou lektorkou je zcela jistě i Šárka Škodová se svým dvoudílným workshopem “Vědomý time management”. 

Po loňské pozitivní zkušenosti jsme do toho moc rádi šli znovu s novými zvídavými žáky. A co o nás řekla lektorka: “Dnešní studenti z INFIS Plzeň byli skvělí! Zapojovali se, diskutovali, brainstormovali a měli tak uvědomělý postřehy, až mi klesala brada. Víc takových workshopů a seminářů do škol, prosím.” A za nás snad jen, že se těšíme na druhý díl v polovině listopadu 

Konference studentských odborných prezentací 

Dne 14. listopadu 2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili již 15. ročníku Konference studentských odborných prezentací na ZČU.

Soutěžili jsme v anglickém, německém, ruském a českém jazyce pro cizince. V anglickém jazyce soutěžili Anna Kurandová a Tomáš Viktora, oba ze 3.E, v německém jazyce soutěžila Gabriela Ottová ze 2.A, v ruském jazyce soutěžili Pavlo Nechay a Valeria Yarová, oba ze 2.A a v českém jazyce soutěžili Bohdan Hryhoriev ze třídy 3.A a Amina Vasyleiko ze třídy 2.B.

V kategorii ruský jazyk obsadil 1. místo Pavlo Nechay, 2. místo obsadila Valeria Yarová, v kategorii český jazyk pro cizince obsadil Bohdan Hryhoriev 2. místo a Amina Vasyleiko obsadila 3. místo. Gratulujeme.

Návštěva v partnerské škole ve Weidenu

V pondělí 13. 11. se uskutečnila návštěva učitelů cizích jazyků a žáků převážně 1.ročníků ve spřátelené škole v bavorském Weidenu.

Účelem návštěvy byla hospitace v hodinách. Navštívili jsme výuku českého jazyka coby cizího jazyka a anglického jazyka.

Hospitace ve výuce českého jazyka byla velice inspirativní a podnětná. Vyučující ve výuce využila aktuální téma spojené se životem významného českého politika Karla Schwarzenberga.

Žáci si prohloubili znalosti českého jazyka a získali také velké množství informací o českých reáliích. Hodina anglického jazyka byla zaměřena na překlad odborného terminologie a využití odborné slovní zásoby v různém kontextu. V obou hodinách byli všichni žáci řádně připraveni na výuku, plně se soustředili, spolupracovali a plnili zadané úkoly.

Vyučující pro větší názornost ve výuce automaticky využívají vizualizér či grafický tablet. Hospitace se zúčastnili i někteří z našich žáků a měli tak možnost porovnat výuku cizího jazyka v německé škole a u nás a sdílet své zkušenosti a postřehy se svými vrstevníky v Německu. Jiní žáci se důkladněji seznámili s městem i díky aplikaci Actionbound.

Počasí nám sice nepřálo, ale návštěva školy byla velice přínosná pro obě strany a již nyní se těšíme na setkání s našimi německými kolegy v Plzni ještě v tomto roce.

EDU workshop v Americkém centru

Dne 9. 11. 2023 se žáci 2.E zúčastnili EDU workshopu v Americkém centru na Západočeské univerzitě. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o USA a Americkém centru. 

Výroba svíček na DM

S příchodem ošklivého počasí je snadné podlehnout sezónním splínům. Mnohým z nás pomáhá vypnout hlavu a vložit svou energii do kreativní tvorby - jako je třeba výroba svíček. Ať už to bylo z důvodu úniku od každodenní rutiny, z chuti vyrobit si dárek k Vánocům nebo čistě ze zvědavosti, jak se takové svíčky tvoří. Akce byla naplánovaná na 8. 11. 2023.

Navštívila nás moc milá paní aranžérka Věra Kapicová, která investovala svůj čas a úsilí, aby nám předvedla, jaká práce se za tím skrývá. Ze začátku vše vypadalo jednoduše, ale dívky pochopily, že to snadně opravdu jen vypadalo. I přes to se ale všem svíčky povedly.

Celý proces, od výběru vůně, barvy až po finální zdobení, byl záživný a i při delším čekání jsme se u stolů dost zasmály. Odnesly jsme si nejen voňavou svíčku, ale i hezký zážitek.

I učitelé se učí...

Kolegové Jiránková a Janda se v pondělí 6. 11. účastnili 5. metodické konference pro učitele  NJ. Konferenci pořádalo nakladatelství Klett. Odnesli jsme si mnoho materiálů, informací, novinek a užitečných odkazů, které jistě použijeme a budeme sdílet s našimi kolegy.

Deskové hry

Dne 4. listopadu se ve středisku volného času Radovánek konalo krajské kolo v hraní deskových her. Za naši školu se soutěže zúčastnil žák 2.A Štěpán Novák, který vyhrál 1. místo v kategorii Brainbox – Svět v kostce. Gratulujeme.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2023 – KRAJSKÉ SEMIFINÁLE

V pátek 3. 11. 2023 proběhlo krajské semifinále soutěže. 49 účastníků z Plzeňského kraje letos usilovalo o postup do celostátního finále, které se jako v předchozích letech uskuteční na začátku prosince v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Naši reprezentanti bojovali ze všech sil, ale na postup to nestačilo.

Přesto musíme ocenit, že v první polovině krajské výsledkové listiny se umístili dva z nich: Jakub Lukšík z 1. F (19. místo) a Tomáš Grolmus ze 3. E (23. místo).

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

KRONES feat. KONPLAN

Po roce jsme se opět 2. 11. vrátili do německé společnosti KRONES, která vyrábí nápojové linky pro celý svět. Na exkurzi jsme pozvali především žáky třetích ročníků, které v jarním termínu čeká praxe. Tito žáci tedy dostali nabídku ucházet se o praxi v dceřiné společnosti KONPLAN v Plzni. Dalšími účastníky byli i žáci maturitních ročníků oboru IT, kteří se již poohlížejí po možném zaměstnání. Děkujeme KONPLANu za pozvánku na nadcházející den otevřených dveří, který se konal 10. 11. Na závěr exkurze nám zbylo ještě trochu času a navštívili jsme krátce i historické centrum nedalekého města Regensburg.

9. ročník VFF České Budějovice

💼💰👨🏻‍💼 2. až 3. 11. se konal již 9. ročník Veletrhu fiktivních firem České Budějovice, kterého se zúčastnilo 24 firem, včetně našich Cleaners, s. r. o. a PPFB, a. s.

Jednotlivé firmy mezi sebou obchodovaly a účastnily se hlavních soutěží, a to konkrétně Nejlepší stánek, Nejlepší prezentace, Nejlepší katalog a Nejlepší firma veletrhu.

 Dalšími soutěžními kategoriemi byl Znalostní kvíz a Nej obchodník. Z velké konkurence se Cleaners umístili na 3. místě v kategorii Leták a znalostní kvíz, PPFB, a. s. se umístila ve znalostním kvízu na 2. místě. 

Obě firmy samozřejmě navázaly nové obchodní kontakty, zkušenosti a již nyní se těší na další veletrh, který se bude konat v Příbrami.

Projekt STARTKA

V rámci projektu STARTKA, který umožňuje žákům posledních ročníků rozšířit si rozhled do budoucna, které firmy a pracovní pozice jsou pro ně vhodné, navštívila třída 3. M Plzeňský Prazdroj.

Navštívili čtyři pracoviště, kde zjistili, které práce by zde mohli vykonávat. Viděli jednotlivá pracoviště, pracovní kolektiv, dozvěděli se, zda se jedná o směnný provoz a zda by je práce bavila.

Nejvíce je zaujala práce dispečera a benefity, které Plzeňský Prazdroj nabízí.

Exkurze na poště Plzeň 1

Žáci třídy 1.M navštívili 2. 11. 2023 poštu Plzeň 1 v Solní ulici. Na poště žáky přivítala vedoucí pošty, která je následně seznámila s provozem pošty a s jednotlivými pracovišti.

Žáci si prohlédli vybavení přepážek, výpravnu zásilek, sál doručovatelů i oddělení poštovních přihrádek.

PROJEKT StartKA

Poslední říjnový den se třída 4.A v rámci projektu StartKA, Start kariéry v Plzeňském kraji organizovaném Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, zúčastnila exkurze do firmy Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi.

Program byl velice bohatý, proto se z Plzně vyjíždělo v brzkých ranních hodinách. Krátce po 9. hodině byla pro žáky připravena velice zajímavá prohlídka muzea Škoda Auto doprovázena neotřelým a poutavým výkladem.

Následovala exkurze areálu společnosti Škoda Auto, kde si žáci detailněji prohlédli vysoce automatizovaný provoz lisovny plechů, polo automatizovanou montážní linku na auta Škoda Fabia a exkurzi zakončila návštěva vysoce automatizované výroby baterií do elektroaut a hybridních aut.

Žáci se seznámili nejen s provozem, výrobním portfoliem a logistickými činnostmi nadnárodní firmy, ale v praxi viděli využití plně automatizovaných manipulačních a přepravních prostředků a techniky včetně aplikace nejmodernějších logistických systémů. 

Poslední část mladoboleslavského programu proběhla na Škoda Auto Vysoké Škole. Žákům byl představen studijní program na vysoké škole a mohli si zde na vlastní kůži vyzkoušet principy lean logistiky. Program byl velmi intenzivní a plný zajímavých informací a podnětů nejen z pohledu logistiky, ale také pracovních možností.

Logistická olympiáda 2023

V letošním roce se naši žáci 2.A, jmenovitě Petra Bláhová, Josef Hnát, Jakub Jedlík, Adam Kolář, Anna Rauch a Lucie Štichová, zúčastnili již 15.ročníku Logistické olympiády, kterou uspořádala Střední škola logistická Dalovice.

 Logistického klání se zúčastnilo na 20 týmů středních logistických škol z celé České republiky. Soutěž měla již tradičně 3 kola. V prvním kole soutěžící poměřili své logické dovednosti a znalosti v oblasti logistiky a ekonomie.

V druhé části soutěže žáci vypracovávali řešení zadaného úkolu, které následně prezentovali před odbornou porotou v českém a anglickém jazyce. V závěrečném kole poměřily své znalosti v oblíbené soutěži Riskuj čtyři nejlepší týmy. Naši žáci, i přesto, že si vedli velice pěkně, medailové pozice sice neobsadili, ale získali zkušenosti, které zužitkují v dalším studiu.

Okresní přebor ve volejbalu - dívky

Dne 25. 10. 2023 se v hale Lokomotivy uskutečnil Okresní přebor dívek ve volejbale. Na turnaj se dostavilo 11 družstev, která se rozdělila do 3 skupiny. Naše holky hrály ve skupině „B“ se SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara, Masarykovo gymnáziem a Gymnáziem L. Pika. Přes veškerou snahu všech našich děvčat jsme všechny zápasy prohrály, což nám stačilo na 4. místo ve skupině.

Následně děvčata hrála zápas o 10. místo se SPŠ elektrotechnickou, který zaslouženě vyhrála, což nám přineslo konečné 10. místo. I když to nebylo herně nejlepší, musím holky pochválit, na hřišti bojovaly jako lvice!

Naši školu reprezentovaly Kateřina ŠLOUFOVÁ, Szófia ZÁPÁRINYUK (obě 3.E), Kristýna DUCHKOVÁ (3.M), Zuzana CAPOUCHOVÁ, Barbora PROCHÁZKOVÁ (obě 2.A), Eliza KATANA (2.B) a Lucie MERTOVÁ (2.E).

Okresní přebor ve volejbalu - kluci

V úterý 24. 10. 2023 se konal v hale Lokomotivy Plzeň Okresní přebor ve volejbalu v kategorii hoši. Celkem se turnaje zúčastnilo 9 škol, které byly rozlosovány do tří skupin. Náš tým skvěle zvládnul zápasy ve skupině, kde jsme postupně vyhráli nad SOU elektrotechnickým a Masarykovo gymnáziem shodně 2:0.

Ve finálové skupině o 1. – 3. místo jsme narazili na velmi silné soupeře a postupně prohráli se SPŠE Plzeň a Gymnáziem Plzeň shodně 0:2. Celkové 3. místo v turnaji je pro naši školu velkým úspěchem.

Hoši hráli v sestavě Eduard NEKRASOV, Mykula TSIUKH (oba 2.B), Michal JEŽEK (2.E), Štěpán ŽEŽULA (2.F), Roman MACHÁČEK (3.E), Rostyslav CHYKUT (3.F), Patrik ZÍTEK a Petr MOULIS (oba 4.F).

Exkurze ve společnosti DHL

Dne 23. října navštívila 4.A společnost DHL v Nýřanech, která se zabývá kurýrními  službami a logistikou. Po příjezdu na ně čekala krátká prezentace, která představila firmu DHL a následně se šli podívat do skladu a na konci exkurze jí čekal krátký kvíz, kde jsme soutěžili o různé ceny.

Společnost DHL  je jednou z největších logistických  společností, díky ní můžeš posílat balíčky kamkoliv a kdykoliv na světě. Mají  rychlé a spolehlivé kurýrní služby, DHL se také stará o životní prostředí a snaží se minimalizovat svůj ekologický otisk. 

Společnost DHL také nabízí skvělé pracovní pozice a možnost kariérního růstu. Děkujeme ze možnost návštěvy!

Logická olympiáda 2023 - vynikající úspěch

Již jsme si zvykli, že základní kolo soutěže se koná v týdnu od 15. do 21. 10. Počet našich soutěžících byl tentokrát pěkně zaokrouhlený, bylo jich rovných 20. V Plzeňském kraji letos soutěžilo 1 527 řešitelů, v celé České republice pak jich bylo 17 956. Naši soutěžící si ve velice silné konkurenci žáků všech typů středních škol (včetně gymnázií) vedli výborně. 12 z nich se umístilo v první polovině celostátní výsledkové listiny.

Do krajského semifinále se letos probojovali hned 3 naši reprezentanti: Filip Kerber ze 4. F (fantastické 5. místo v kraji a 110. – 116. v republice), Jakub Lukšík z 1. F a Tomáš Grolmus z 3. E. Budeme jim držet palce v pátek 3. 11. 2023. Mezi prvními 200 v kraji se umístili ještě Michal Jonáš (4. F), Václav Procházka a Michal Štein (oba 3. E). Naprostá většina úspěšných řešitelů je z vyšších ročníků. Snad se nám v příštích letech podaří přilákat i ty mladší soutěžící.

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Marketing hackathon 2.0

Ani v letošním roce neunikl pozornosti našich žáků Marketing Hackathon 2.0, který se konal 20.10. a 21.10.2023 v atraktivních prostorách TechTower pod patronátem SIT port. Trochu statistiky: 30 účastníků, 8 týmů, 7 atraktivních témat od místních firem i městských organizací a 8 žáků z INFISu a to vše za podpory zkušených mentorů a speakrů z marketingového světa.

Naši žáci ze 2.A, 2.B a 3.F se s odhodláním pustili jak do tvorby marketingové strategie pro Aplikaci Apka Olympia, tak i do propagace produktů Pivovaru Proud coby firemních dárků s vlastní etiketou. Všechny výstupy byly velice originální, skvěle zacílené, svěží a originální. Naši žáci na akci získali nejen skvělé zážitky, nové kontakty, spolupráci s OC Olympia Plzeň, ale také 2. místo za návrh Apka Olympia, které si odnesly Eliza Katana a Emiliia Yermolenko, obě žákyně 2.B.

Nezapomenutelný a divácky velice atraktivní byl divadelní skeč na téma Apka Olympia v podání Petry Bláhové, Adama Hojera, Anny Rauch a Martiny Kratochvílové. Blahopřejeme a těšíme se na další marketingové úspěchy!

Úspěch našeho týmu na Hackathonu otevřených dat PK 2023! 

S hrdostí oznamujeme, že náš tým “INF1S” ve složení A. Cajthamlová, J. Jedlík, M. Würtherle, J. Míčka a V, Glejdura dosáhl skvělého 3. místa v kategorii středních odborných škol a učilišť na Hackathonu otevřených dat Plzeňského kraje, který se konal 20. 10. až 21. 10. 2023 v Sušici. 🥉

Žáci se ponořili do datových sad týkajících se kriminality, vzdělanosti a nejvyšších mezd a odhalili jejich vzájemnou provázanost a za ani ne 24 hodin práce přišli s funkčním modelem. Gratulujeme! 

Technika má zlaté dno - 3. místo

Ve čtvrtek 19.10.2023 se naši žáci Michal Forgó a Jakub Mészáros z 2. F zúčastnili 8. ročníku soutěže Technika má zlaté dno.

Při montáži Delta manipulátoru spolupracovali s žáky 20. ZŠ na Slovanech. Zařízení, které vytvořili, bylo určeno pro přenos dílů mezi stroji při automatizované výrobě.

Žáci využívali stavebnici Merkur 8 a 2.2, doplněnou prvky ze stavebnice Buffin. Řízení bylo zajištěno řadičem Arduino Uno a několika přizpůsobovacími obvody.

Oživení manipulátoru bylo poměrně náročné, přesto žáci obsadili 3. místo.

Exkurze Lidl

Akce Srdce dětem, 200 tisíc vysazených nových stromů zaměstnanci této společnosti, nové elektrokamiony, 316 filiálek a mnoho dalších zajímavostí například o cestě banánu nebo o odpadovém hospodářství.

Další exkurze, které jsme se zúčastnili se žáky 4. ročníku oboru Logistické a finanční služby ve společnosti Lidl Česká republika v.o.s. - logistické centrum Cerhovice. Žáci se dozvěděli, jak se zásobují jednotlivé prodejny Lidlu po ČR, kolik má Lidl centrálních skladů a také si ve 3 skupinkách prohlédli provoz centra, navštívili lednici i obrovský mrazák, kde bylo až mínus 24 stupňů Celsia a to vše po občerstvení, které dostali. Prohlídka byla jednou z nejzajímavějších, které jsme se zúčastnili.

Poštovní muzeum

Dne 18. 10. 2023 chtěli žáci 2.M navštívit výstavu Pošta vám dobře slouží v Poštovním muzeu v Praze.

Výstava měla být otevřena do 31. 10. 2023, jaké však bylo zklamání žáků, když dorazili na místo a zjistili, že výstava byla předčasně ukončena 15. 10. 2023. Kurátorka výstavy se omluvila, že ukončení výstavy neoznámili na webových stránkách muzea. Zpřístupnila žákům stálou expozici poštovních známek, včetně obálek prvního dne. Vzala žáky do knihovny Poštovního muzea v 1. patře a do prázdných prostor, kde se konala výstava, mohli si tak prohlédnout nástěnné malby z roku 1847 od známého malíře Josefa Navrátila.

Po prohlídce výstavy došli žáci po nábřeží Vltavy až na Karlův most, prohlédli si Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí. Prošli se Starým Městem a uličkami rušné Prahy.

Nakonec navštívili Hlavní poštu v Jindřišské ulici, kde je zaujala odbavovací hala s prosklenou střechou, která původně sloužila jako dvůr k zajíždění poštovních vozů.

Všem žákům se výlet moc líbil a rádi by absolvovali více takových výletů.

Basketbal - kluci

V úterý 17. 10. 2023 se konal v hale Lokomotivy Plzeň Okresní přebor v basketbalu v kategorii hoši.

Celkem se turnaje zúčastnilo 13 škol, které byly rozlosovány do čtyř skupin. Náš tým statečně bojoval, přesto jsme ve skupině utrpěli 3 porážky. Naši chlapci předvedli nadstandartní výkon.

Hoši hráli v sestavě Jan SIČAK (3.E), Dominik HODAN (2.A), Yevhenii TKACHENKO (2.B), Štěpán ŽEŽULA, Martin LUKEŠ (oba 2.F), Samuel ČEKAN (1.A) a Vojtěch SOLČANSKÝ (1.E).

Workshop s Českou poštou

Ve dnech 11. a 12. října k nám opět zavítal brněnský lektor České pošty pan Ondřej Šídlo, aby s druhými a třetími ročníky oboru LFS diskutoval na témata Komunikace a Stres. První workshop byl pro nás trochu náročnější, protože jsme opět museli komunikovat. Ale neverbální komunikace nás zachránila. Emoji vedou! Naopak na workshop Jak na stres? jsme v klidu přicházeli pozdě. Úvodní otázka Co mě stresuje? přinesla jedno značné slovo ŠKOLA! Testy, učitelé, docházka. A co dělat pro snížení stresu? Poslouchat písničky, pořádně se vyspat, zasportovat si, jít ven s kamarády, zamlsat si… Společně jsme hledali způsoby, jak stres zvládat.

Otevřeně jsme mluvili o stresorech v našem životě a sdíleli jsme si své zkušenosti. Maturita nás sice čeká až za rok, ale už teď nás slušně stresuje


Vysokoškolákem na zkoušku

Díky dlouholeté spolupráci naší školy se ZČU v Plzni se sedm našich žáků čtvrtých ročníků účastnilo úvodní schůzky projektu Vysokoškolákem na zkoušku.

V rámci něj se prostřednictvím mentorů blíže seznámí s podmínkami studia na jejich vysněných fakultách. Pevně věříme, že schůzka a celý koncept projektu přinese žákům důležité informace pro jejich další studium.


Kyber cena roku 2023

Mezi třemi finalisty na Talent roku této prestižní soutěže byl jediný středoškolák, náš Filip Kerber. Jeho schopnosti a nadání nás všechny velmi potěšily a jsme hrdí na to, že se u nás vzdělává tak talentovaný žák

 Věříme, že Filip bude i nadále pokračovat v úspěšné kariéře a bude pro nás všech inspirací a vzorem. Gratulujeme Filipovi k jeho úspěchu!

Sportovní studio J&K

Dne 12. 10. jsem se rozhodli jít vyzkoušet svojí fyzickou kondici do sportovního Studia J&K, nedaleko našeho domova mládeže. Slečna trenérka nás vedla v kruhovém tréninku k dosažení svých maximálních sportovních výkonů. Protáhli jsme si všechny svaly na určeném nářadí. Rádi tuto sportovní akci zopakujeme.

Workshop o Evropské unii v angličtině

11. října se třídy 4.A a 4.F zúčastnily workshopu o Evropské unii, který si pro ně připravily zaměstnankyně plzeňského Eurocentra.

Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací o chodu Evropské unie, o výhodách i nevýhodách členství v EU i o tom, jaké možnosti se jim po maturitě díky Evropské unii otevírají. Celý workshop byl veden v anglickém jazyce a zároveň tak sloužil jako příprava na maturitu z angličtiny.


Mezinárodní Cambridge zkoušky FCE a CAE

5. října 2023 si zájemci z řad žáků čtvrtého ročníku mohli nechat otestovat svoji úroveň anglického jazyka a vyzkoušet si nanečisto Cambridgeské zkoušky na úrovni B2 (First certificate in English) nebo na úrovni C1 (Cambridge Advanced English). Pro ostatní ročníky plánujeme podobnou akci na jaro 2024. 


Domov mládeže na hokeji

Dne 5. 10. se žáci ubytovaní na našem domově mládeže šli podívat na další zápas hokejové škodovky, RPHA. HC Škoda hrála proti týmu Mountfield HK a rozhodně to byl z pohledu diváka velmi zajímavý zápas. Škodovka vyhrála 3:2 a my jsme dostali možnost se dostat i přímo na hrací plochu, kde jsme se společně s hráči vyfotili. 

Rozhodně to byl pro všechny skvělý zážitek a už teď se těšíme na další zápas!

Zahraniční praxe v německém Weidenu

Adam Hojer a Jan Kozohorský mají před sebou novou a vzrušující výzvu! Spolu s partnerskou firmou v německém městě Weidenu zahájili svou praxi, kde získají praktické zkušenosti v oblasti informačních technologií. S touto skvělou příležitostí se dostanou k nejmodernějším technologiím v mezinárodním prostředí.


Škoda, že to neslyšíte!

Dnes jsme si v IoT s panem učitelem Fialou hráli na hudební skladatele. Dávali jsme dohromady různé hudební stopy a vznikl z toho koncert, který přilákal i vyučující právě procházející chodbou...

Dobrá praxe v Mladé Boleslavi

Zástupci vedení naší školy byli pozvání na debatu o propojení škol a silného zaměstnavatele v regionu. V rámci tohoto setkání jsme navštívili jednu základní školu, střední odborné učiliště i zcela nové praktické dílny zdejší vysoké školy. Všechny tyto instituce mají takříkajíc “za zády” nejsilnějšího zaměstnavatele v regionu a sice Škodu auto z Volkswagengroup.

Přivezli jsme si mnoho inspirativních momentů hlavně z oboru logistika a skladování, které hodláme implementovat i v naší škole. Na fotce není autosalón, ale vstupní část Středního odborného učiliště strojírenského přímo v areálu rozsáhlé továrny Škoda v Ml. Boleslavi a jeden z prototypů, který vytvořili zdejší žáci v rámci svých ročníkových projektů.

Jak se efektivně učit?

To není otázka, ale název workshopu, kterého se v pondělí 2. 10. mohli naši žáci účastnit. Lektor Jan Kohut, který je mimo jiné znám i svými inspirativními pořady na YouTube, zavítal i k nám do školy. Reagovali jsme tak na poptávku žáků právě k této problematice.

Žáci mnohdy slyšeli i to, co neposlouchají zrovna rádi - např. že je potřeba učit se průběžně. Ale k této dobré radě dostali hned několik vědecky podložených vysvětlení a grafů, které je snad “nahlodaly” a některé i přesvědčily. Mnoho různých metod, jak oklamat podvědomí, jak aktivovat mozek, jak si věci zapamatovat a jak je pak z paměti vydolovat si žáci během workshopu i prakticky vyzkoušeli.

Odpoledne pak následovala ještě kratší beseda s maturitními ročníky, která je měla podpořit v jejich přípravě k maturitní zkoušce.

Domov mládeže na volejbale

Dne 28. 9. jsme si v rámci volného dne šli zahrát z domova mládeže volejbal. Měli jsme zapůjčenou halu od HC Škoda Plzeň.

Ve 14.30 h jsme se potkali s panem trenérem, který nám vysvětlil pravidla volejbalu abychom všichni věděli, jak hrát. Vyzkoušeli jsme podávat a odbíjet míč a potom už šli na hru. Hráli jsme asi 2,5 hodiny a velmi jsme si to všichni užili a těšíme se na další sportovní akce.

Každá mince má svůj rub i líc

A žáci z 1.F už ví kde. Pokud to také chcete vědět, pak můžete navštívit, stejně jako my dnes (27. 9. 2023), Českou národní banku v Praze a její expozici “Lidé a peníze”. A dozvíte se mnohem více velmi zajímavých informací.

Viděli jsme například největší zlatou minci v Evropě a zároveň druhou největší na světě. Dověděli jsme se i kde je ta úplně největší. Všichni po dnešku mohou říct, že drželi v ruce více než 17 000 000 Kč. Nakonec jsme vyzkoušeli i únikovou hru plnou složitých hlavolamů.

MINIDRON 2023

26. 09. se konal první ročních soutěže MINIDRON 2023. Úkolem soutěže bylo proletět překážkovou dráhu s drony DJi  v co nejlepším čase.

Z naší školy se zúčastnily 2.týmy. Adam Kotek (2.F), Michal Forgó (2.F) jako jeden tým a Jakub Mészáros (2.F), Adam Horváth (2.E) jako druhý tým. Náš druhý tým obsadil 2. Místo v kategorii pro střední školy! Velká gratulace! Jako výhru žáci dostali poukaz na elektroniku v hodnotě 3000 Kč

Třídíme zážitky z Černošína

Co je odpad? Kam putuje? Jak se dá využít? Nejen na tyto otázky dostali žáci 3A odpovědi v rámci dnešní exkurze (26. 9. 2023) ve Výukovém a školicím centru Černošín, které provozuje společnost EKODEPON s.r.o.

Žáci se zde seznámili nejen s principy ekologické likvidace odpadů, ale rozšířili si i své znalosti týkající se využití odpadu coby suroviny. Exkurze byla zahájena ve výukovém a školícím centru, kde si žáci oprášili své dosavadní znalosti z oblasti odpadového hospodářství a rozšířili si povědomí o tom, co vše se z odpadu vyrábí. V rámci praktické části programu si žáci prohlédli dotřiďovací linku, skládku komunálního odpadu, sběrný dvůr problémových odpadů a kompostárnu bioodpadu. Exkurze byla velice zajímavá a u některých žáků vedla k přehodnocení jejich vztahu k odpadu jako surovině.

Děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje a společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za zprostředkování akce a dopravu na ni.

STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR

Ve středu 20. 9. 2023 naše škola opět uspořádala Okresní kolo 41. ročníku Středoškolského atletického poháru na Atletickém stadionu města Plzně. Letos se nám přihlásilo 8 chlapeckých a 6 dívčích družstva, což dalo dohromady přes 200 atletů a atletek.

Opět se naši atleti během závodů neztratili a obě naše družstva předvedla bojovnost a kvalitní výkony!

Kluci se umístili na 6. místě. Nejlepšího umístění dosáhli na 5. místě Martin ČERNÝ, který zaběhl 60 m za 7,58 s, čímž vytvořil rekord školy. Dále se umístil na 5. místě také Lukáš SALÁK v běhu na 1500 m výkonem 4:34,13 min.

Družstvo kluků složili Lukáš SALÁK (4.F), Viktor JINDRA, Michal LANC (oba 3.E), Jonáš BRAHA, Štěpán BRAHA, Martin ČERNÝ, Jakub MIKEŠKA, Vojtěch PIHERA, Štěpán ŽEŽULA (všichni 2.F), Vojtěch SOLČANSKÝ (1.E) a Daniel KOZLÍK (1.F).

Holky obsadily konečné 5. místo za celkový součet 5 057 bodů. Nejlepšího výkonu dosáhla Zoe DANIELOVÁ, která obsadila 6. místo v běhu na 200 m za 31,61 s.

Družstvo holek tvořily Viktorie HOTOVÁ (4.A), Nikol ĎURČOVOVÁ (4.E), Nikola KUBÍKOVÁ (3.A), Kateřina ŠLOUFOVÁ (3.E), Kristýna HOUŠKOVÁ, Hana KUZDASOVÁ, Valeriia YAROVA (všechny 2.A), Lucie STRUHÁROVÁ, Veronika VENGLÁŘOVÁ (obě 2.M), Zoe DANIELOVÁ a Aneta TELEKEŠOVÁ (obě 1.M).

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen atletům, ale také žákům třídy 2. F, kteří se podíleli organizaci na klidném průběhu tohoto atletického závodu.

Projektové hodiny NJ, 1. ročníky

Netradičními hodinami začala výuka německého jazyka v některých skupinách prvních ročníků. Aby to nebylo jen Wer ist das, psí ocas, žáci sami vyhledávali zajímavé informace o německy mluvících zemích, vyráběli poutavé plakáty a vše pak prezentovali ostatním. Poté následoval kvíz zajímavostí, který si připravili pro ostatní sami žáci. Třešničkou na dortu byla ochutnávka tradičních sladkostí daných zemí, včetně na místě usmažených belgických vaflí. Dáte si ji s Nutellou, borůvkovým džemem či šlehačkou

Seznamovací večírek a grilování ve vnitrobloku

14. 9. jsme v našem vnitrobloku naplánovali společnou akci, jejímž cílem bylo seznámit nováčky s žáky starších ročníků. Počasí nám přálo a tak jsme seznamování spojili s večeří v podobě grilování kuřecího masa. Kuchařky nám vše potřebné připravily.

Akce začala v 17 hodin a starší žáci pomáhali paní vychovatelce s organizací grilování a výdejem této báječné večeře. Během společného večera nechybělo vtipné představování nováčků. Společná akce se povedla a budeme se těšit na další akce podobného druhu.

Zájezd do Národního divadla

Ve čtvrtek 14. září odpoledne se několik našich žáků z dramatického kroužku v čele s panem učitelem Jandou vydalo do Národního divadla v Praze na divadelní hru Karla Čapka “Hordubal“. 

Děj hry se odehrává kolem vyšetřování vraždy Juraje Hordubala, který se po osmi letech vrátil z Ameriky. Příběh má hlubokou zápletku a v průběhu hry se divák nebude schopen rozhodnout v tom, které z postav by měl věřit nevinu. 

Představení všechny žáky bavilo a rozhodně je také kulturně vzdělalo. 

Fandíme nadějným talentům RPHA

7. a 13. 9. 2023 jsme povzbuzovali dorost RPHA, který se utkal s HC Energie Karlovy Vary a s HC Verva Litvínov. Zápasy nás moc bavili. Fandili jsme Plzni, která samozřejmě vyhrála.

Moc jsme si toužili a už se těšíme na další zápasy v říjnu.

Projektový den 3.M - finanční gramotnost

Kolik měsíčně utratí za kávu v automatu? Jak se sestaví osobní rozpočet? Jak se hospodaří s rodinnými financemi? Na tyto otázky a mnoho dalších si mohli žáci 3.M odpovědět a v praxi vyzkoušet v pátek 8. 9. 2023.

Během 2 vyučovacích se žáci dozvěděli základní informace k tvorbě osobního rozpočtu, jak je velice důležité přemýšlet nad svými výdaji, za co utrácejí spolužáci a mnoho dalšího. Ve 4 skupinkách, které ztvárňovaly reálné rodiny s příjmy a výdaji, museli žáci pomocí obálkové metody rozdělovat svoje výdaje do obálek a tím tak přemýšlet, nad čím budou utrácet peníze a zda jim něco zbyde, co by mohli například investovat nebo vložit na spoření dětem. Přišla také nečekaná změna situace, se kterou se museli vypořádat. Na konci následovala reflexe aktivity a jak se z toho poučit.

Seznamovací pobyt – září 2023

Tak jako každý rok, i letos se žáci prvních ročníků naší školy vydali na seznamovací pobyt do malebné vesnice Úborsko. Hned druhý školní den se v rekordním počtu 113 osob vypravili na cestu autobusem do penzionu U Jandů. Po rozřazení do pokojů se žáci v rámci svých tříd přesunuli k prvním odpoledním aktivitám, jejichž cílem bylo poznání nových kamarádů.

I druhý den bylo pro všechny připraveno spoustu aktivit. Dopolední program byl plný sportovních disciplín a her. Žáci v týmech obcházeli různá stanoviště a jejich cílem bylo získat co nejvíce bodů. K tomu byla potřeba vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivých členů. Po obědě a krátkém odpočinku se týmy vydaly na stopovačku, kde při řešení několika nelehkých úkolů vzájemně prověřili své znalosti a schopnosti.

Poslední den seznamovacího pobytu proběhlo závěrečné vyhodnocení všech aktivit, kterých se žáci zúčastnili. Zároveň byli vyhlášeni ti, kterým se podařilo na základě týmové spolupráce dosáhnout nejvyššího počtu bodů.

Během celého pobytu bylo krásné slunečné počasí, které přispělo k dobré náladě a pohodě všech zúčastněných.

Přivítání nových žáků na DM

V neděli 3. 9. jsme společně s ubytovanými žáky vyšších ročníků na našem DM přivítali žáky prvních ročníků. Po administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje. Letos bylo nováčků celkem 23.

Ve vnitrobloku jsme si udělali společnou fotku a vydali jsme se na procházku městem. Cestou jsme se domlouvali, co žáky nejvíce zajímá a kde najdou nejlepší dopravní spojení do své školy.

Byl krásný letní den a na žáky čekala první noc v novém prostředí. Naším společným přáním je, aby se žákům u nás líbilo a našli si zde nové kamarády.