Školní rok 2023/2024

Každá mince má svůj rub i líc

A žáci z 1.F už ví kde. Pokud to také chcete vědět, pak můžete navštívit, stejně jako my dnes (27. 9. 2023), Českou národní banku v Praze a její expozici “Lidé a peníze”. A dozvíte se mnohem více velmi zajímavých informací.

Viděli jsme například největší zlatou minci v Evropě a zároveň druhou největší na světě. Dověděli jsme se i kde je ta úplně největší. Všichni po dnešku mohou říct, že drželi v ruce více než 17 000 000 Kč. Nakonec jsme vyzkoušeli i únikovou hru plnou složitých hlavolamů.

Třídíme zážitky
z Černošína

Co je odpad? Kam putuje? Jak se dá využít? Nejen na tyto otázky dostali žáci 3A odpovědi v rámci dnešní exkurze (26. 9. 2023) ve Výukovém a školicím centru Černošín, které provozuje společnost EKODEPON s.r.o.

Žáci se zde seznámili nejen s principy ekologické likvidace odpadů, ale rozšířili si i své znalosti týkající se využití odpadu coby suroviny. Exkurze byla zahájena ve výukovém a školícím centru, kde si žáci oprášili své dosavadní znalosti z oblasti odpadového hospodářství a rozšířili si povědomí o tom, co vše se z odpadu vyrábí. V rámci praktické části programu si žáci prohlédli dotřiďovací linku, skládku komunálního odpadu, sběrný dvůr problémových odpadů a kompostárnu bioodpadu. Exkurze byla velice zajímavá a u některých žáků vedla k přehodnocení jejich vztahu k odpadu jako surovině.

Děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje a společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za zprostředkování akce a dopravu na ni.

Projektové hodiny NJ, 1. ročníky

Netradičními hodinami začala výuka německého jazyka v některých skupinách prvních ročníků. Aby to nebylo jen Wer ist das, psí ocas, žáci sami vyhledávali zajímavé informace o německy mluvících zemích, vyráběli poutavé plakáty a vše pak prezentovali ostatním. Poté následoval kvíz zajímavostí, který si připravili pro ostatní sami žáci. Třešničkou na dortu byla ochutnávka tradičních sladkostí daných zemí, včetně na místě usmažených belgických vaflí. Dáte si ji s Nutellou, borůvkovým džemem či šlehačkou

Projektový den 3.M - finanční gramotnost

Kolik měsíčně utratí za kávu v automatu? Jak se sestaví osobní rozpočet? Jak se hospodaří s rodinnými financemi? Na tyto otázky a mnoho dalších si mohli žáci 3.M odpovědět a v praxi vyzkoušet v pátek 8. 9. 2023.

Během 2 vyučovacích se žáci dozvěděli základní informace k tvorbě osobního rozpočtu, jak je velice důležité přemýšlet nad svými výdaji, za co utrácejí spolužáci a mnoho dalšího. Ve 4 skupinkách, které ztvárňovaly reálné rodiny s příjmy a výdaji, museli žáci pomocí obálkové metody rozdělovat svoje výdaje do obálek a tím tak přemýšlet, nad čím budou utrácet peníze a zda jim něco zbyde, co by mohli například investovat nebo vložit na spoření dětem. Přišla také nečekaná změna situace, se kterou se museli vypořádat. Na konci následovala reflexe aktivity a jak se z toho poučit.

Seznamovací pobyt – září 2023

Tak jako každý rok, i letos se žáci prvních ročníků naší školy vydali na seznamovací pobyt do malebné vesnice Úborsko. Hned druhý školní den se v rekordním počtu 113 osob vypravili na cestu autobusem do penzionu U Jandů. Po rozřazení do pokojů se žáci v rámci svých tříd přesunuli k prvním odpoledním aktivitám, jejichž cílem bylo poznání nových kamarádů.

I druhý den bylo pro všechny připraveno spoustu aktivit. Dopolední program byl plný sportovních disciplín a her. Žáci v týmech obcházeli různá stanoviště a jejich cílem bylo získat co nejvíce bodů. K tomu byla potřeba vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivých členů. Po obědě a krátkém odpočinku se týmy vydaly na stopovačku, kde při řešení několika nelehkých úkolů vzájemně prověřili své znalosti a schopnosti.

Poslední den seznamovacího pobytu proběhlo závěrečné vyhodnocení všech aktivit, kterých se žáci zúčastnili. Zároveň byli vyhlášeni ti, kterým se podařilo na základě týmové spolupráce dosáhnout nejvyššího počtu bodů.

Během celého pobytu bylo krásné slunečné počasí, které přispělo k dobré náladě a pohodě všech zúčastněných.