4ADEF - do 6/3 si zvolte formu psaní písemných maturitních prací  

V úterý 27/2 bylo zpřístupněno žákům 4. ročníků přihlašování na formu psaní písemných prací z češtiny a cizích jazyků. Maturanti si formu mohou volit do 6/3. Pokud tak neučiní, budou automaticky přiřazeni na "ruční" formu. 

Výuka dějepisu částečně v angličtině  

Od září 2023 získal INFIS povolení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovat výuku předmětu Dějepis v 1. ročníku v anglickém jazyce u oboru Informační technologie, a to v rozsahu 1 hodina týdně ze 2. Naši noví prváci se tedy mohou těšit na novou formu výuky. Rozhodnutí MŠMT

OP JAK "Jak u nás"


Na realizaci aktivit projektu „JAK u nás“ v rámci OP JAK je poskytována finanční podpora od EU.

 

Aktivity projektu:


www.opjak.cz 

číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002657

 

Krajské klíčové soutěže... 

Netrvalo dlouho a přišla nabídka prvních soutěží, které jsou pro INFIS důležité, abychom získali výše uvedenou cenu i v letošním roce... A samozřejmě během roku přijde spousta dalších... 

Vyučující Vás budou informovat v hodinách. Opravdoví nadšenci si informace možná budou chtít zjistit dříve a sami... Tak my vám povíme, na koho se můžete obrátit... 

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti 

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte... 

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem. 

Nový projekt "Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v Plzeňském kraji" 

V současné době pro Vás připravujeme nový projekt Plzeňského kraje Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v Plzeňském kraji. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií a naše škola bude vystupovat v roli "partnera projektu" Plzeňského kraje. 

Při koncepci projektového záměru jsme se snažili kontinuálně navázat na předchozí projekt "Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji". A jaké aktivity jsme připravili? 

StartKa

StartUpy 

Výběr povolání bez stereotypů

Vysokoškolákem na zkoušku