Kurz češtiny pro cizince 

KCV připravilo pro cizince studující v 1. a 2. ročníku středních škol bezplatný kurz.

Změna zálohy na stravování 

Z důvodu změny ceny za stravování byla záloha na stravu (obědy) navýšena na 1 000 Kč. Prosíme žáky, aby připomněli rodičům změnu limitu v souhlasu s inkasem nejpozději do 10. října, jinak nebude možné inkaso provést. Děkujeme. 

Pokud jste tak již učinili, berte informaci jako bezpředmětnou. Děkujeme. 

Od září 2023 výuka dějepisu částečně v angličtině  

Na základě zpracované žádosti byla INFISu od září 2023 povolena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy výuka předmětu Dějepis v 1. ročníku v anglickém jazyce u oboru Informační technologie, a to v rozsahu 1 hodina týdně ze 2. Naši noví prváci se tedy mohou těšit na novou formu výuky. Rozhodnutí MŠMT

Krajské klíčové soutěže... 

Netrvalo dlouho a přišla nabídka prvních soutěží, které jsou pro INFIS důležité, abychom získali výše uvedenou cenu i v letošním roce... A samozřejmě během roku přijde spousta dalších... 

Vyučující Vás budou informovat v hodinách. Opravdoví nadšenci si informace možná budou chtít zjistit dříve a sami... Tak my vám povíme, na koho se můžete obrátit... 

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti 

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Začínáme s OP JAK "Jak u nás"


Na realizaci aktivit projektu „JAK u nás“ v rámci OP JAK je poskytována finanční podpora od EU.

 

Aktivity projektu:


www.opjak.cz 

číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002657

 

Vzdělávání 4.0 jde do finále... 

Milí žáci, 

škola nemusí být jen učení, ale i zábava... 

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás 3 roky připravovali řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

Je to tak, projekt se blíží do finále... Ale nebojte, v rámci Plzeňského kraje vznikne projekt nový, do něhož se určitě budeme snažit zapojit, abychom pro Vás nebyli jenom škola, ale místo, kam chodíte rád a kde rádi trávíte svůj volný čas...

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte... 

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem. 

Předvánoční týden 

VR hackathon - 24/11 a 25/11

Kontext - od 6/11

Hodně štěstí při řešení úkolů! 

Bobřík informatiky 

StartKa

StartUpy 

Výběr povolání bez stereotypů

Vysokoškolákem na zkoušku