Školní parlament 2/12 od 7:30 h

Milí žáci,

je tady prosinec s ním první středa v měsíci, kdy se setkáváme společně v rámci školního parlamentu.

Na maily žáků byly zaslány instrukce a kód k přihlášení do školního parlamentu.

Žádáme žáky jednotlivých tříd, aby se na školní parlament přihlásili.

Žáci 4ADEF a 3M se mohou přihlásit z učebny ze školy nebo prostřednictvím svých mobilů.

Těšíme se na slyšenou...

Organizace výuky od středy 25/11

Denní změny včetně poznámek PÁ 4/12

Denní změny včetně poznámek ČT 3/12

Denní změny včetně poznámek ST 2/12

Denní změny včetně poznámek ÚT 1/12

Denní změny včetně poznámek PO 30/11 (změny učeben, viz BAK)

Prezenční výuka se od 25/11 týká:

 • žáků závěrečných ročníků - 3M, 4A, 4D, 4E, 4F

 • praktického vyučování - OVY 1M, 2M, 3M

Ostatní ročníky budou mít nadále výuku distanční formou, tak jako tomu bylo od 5/10 doposud.

Obědy mají všichni žáci odhlášené a v případě zájmu si je musí přihlásit.

Žáci uvedených ročníků, ubytovaní na DM, mohou být opět uvytováni na DM.

Organizace výuky od pondělí 7/12

Od pondělí 7/12 se změní organizace výuky všech ročníků, a to v souladu s opatřením PES pro oblast školství, stupeň 3.

Žáci závěrečných ročníků budou mít veškerou výuku prezenční dle aktuálního rozvrhu hodin.

Žáci nižších ročníků budou mít tzv. rotační výuku, kdy se ob týden bude střídat prezenční a distanční výuka. Třídy se budou střídat následovně:

 • sudý týden (od 7/12 a další ob týden) - 2AEFM, 3AEFM, 4ADEF

 • lichý týden (od 14/12 a další ob týden) - 1ADEFM, 3M, 4ADEF

Praktické vyučování probíhá nadále v běžném režimu.

Obědy na prosinec mají všcihni strávníci odhlášené a v případě zájmu si je musí přihlásit.

Provoz domova mládeže od 25/11

Provoz DM je obnoven od 25. 11. pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně, tj. pro žáky závěrečných ročníků a pro žáky, kteří mají praktické vyučování. Žák sdělí svůj požadavek ohledně ubytování vychovatelce na tel. č.: + 420 377 477 502.

Žáci a zaměstnanci DM (i další osoby pohybující se v DM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení, dodržovat rozestupy, mýt či dezinfikovat si ruce a větrat.

Stravu si žáci přihlásí u p. hospodářky na tel. č.: +420 377 477 506.

Jak si zobrazit pohled do třídní knihy z pohledu žáka?

 • vstupte do webových Bakalářů

 • klikněte na "Rozvrh hodin" NEBO v levém menu na "Výuka/Rozvrh", zde se vám zobrazí rozvrh a zápis v TK na aktuální nebo nadcházející den

 • pro zobrazení již uplynulých hodin vyberte v levém menu na Výuka/Přehled výuky, kde si vyberte vpravo nahoře předmět, který hledáte (POZOR - zdroje výuky uvedené vpravo od historie odučených hodin ignorujte, načítají se automaticky dle klíčových slov v zápisu hodiny a nejdou bohužel vypojit); zdroje pro výuku vám zadáváme vždy přes MS-Teams)

Dalším problémem je, že se změny nepropisují ihned, ale s časovou prodlevou, což bohužel neovlivníme. Tím se může stát, že vyučující, byť dodrží zápis hodiny do 20:00 h den předem, z druhé strany nemusí být hodina hned vidět.

Vše viz výřezy níže.

Informace níže též byla upravena v souladu s tímto sdělením.

Děkujeme za upozornění a za pochopení.

S pozdravem

P. Šmídl, zástupce ředitelky

Distanční výuka

V případě zahájení distanční výuky u konkrétní třídy je taková výuka dána rozvrhem hodin včetně denních změn a probíhá on-line formou v prostředí MS-Teams. POZOR - v rozvrzích hodin zůstanou z technických důvodů čísla učeben, přestože výuka bude probíhat on-line.

Výuka je pro žáky povinná.

Žáci přihlášení ke stravování a zaměstnanci mají ve dnech distanční výuky nárok na oběd a mají povinnost konzumovat oběd za dodržení všech hygienických opatření.

Od 5/10 probíhá distančně výuka všech tříd kromě:

 • odborného výcviku (žáci mají odborný výcvik dle rozvrhu hodin)

 • souvislé odborné praxe (žáci konají SOP dle harmonogramu)

Detailnější informace o on-line výuce naleznetete v Pokynu k distanční výuce. Ten byl aktualizován k 21. 9. 2020.

Žáci, kteří mají problémy se zařízením nebo daty pro on-line výuku:

 • si budou vyzvedávat zadané pokyny a úkoly ve škole na stud. oddělení,

 • vždy v pondělí od 7:30 do 11:00 h na nadcházející týden,

 • případné zadané úkoly přinesou zpět na stud. oddělení další pondělí

Dne 30/9 vyhlásila vláda nouzový stav s účinností od 5/10.

Současně byla schválena krizová opatření, též s účinností od 5/10.

Na webu MŠMT ČR jsou k výuce od 5/10 zvřejněny následující informace.

Souvislé odborné praxe a odborný výcvik v rámci distanční výuky

V souladu s novými nařízeními vlády dochází od středy 14/10 k dalším změnám v organizaci výuky.

 • souvislé odborné praxe žáků byly zrušeny

 • odborný výcvik od 14/10:

  • žáci 1. ročníků přechází na distanční výuku, obdobně jako u ostatních vyučovacích předmětů

  • žáci 2. a 3. ročníků přechází na distanční výuku, off-line formou, vedoucí učitelka odborného výcviku zadá žákům úkol na daný den prostřednictvím MS-Teams a zapíše hodinu do TK; žáci budou mít vyčleněné hodiny, vždy 1. - 5. hodinu, na plnění zadaných úkolů

Připomenutí postupu zapisování hodin do TK a zavěšování do MS-Teams

Milí žáci,

protože se neustále množí dotazy ohledně zapisování hodin, objasňuji touto cestou.

Distanční výuka se řídí pokynem, který je umístěný od 1/9 níže na tomto portálu. Zde upozorňuji především na body 6, 7, 8.

 • dle bodů 6 a 7- do 20:00 h den předem vám vyučující na další den zapíše do třídní knihy, zda hodina bude probíha on-line/off-line formou a zda bude výuka probíhat nebo budete mít materiály v MS-Teams nebo v Moodle; o svolání schůzky v MS-Teams se zde nic nepíše!!!

 • dle bodu 8 - nejpozději před hodinou vám vyučují připraví v prostředí MS-Teams nebo Moodle on-line výuku nebo zavěsí materiály pro off-line výuku; tedy i odkaz na připojení může být vytvořen před začátkem hodiny, ale tu informaci máte v třídnici den předem

Je tedy nutné chodit prioritně do třídní knihy, kde se dozvíte, jakou formou a kde bude výuka probíhat!!!

Jak do třídní knihy z pohledu žáka?

 • na aktuální nebo nadcházející den kliknutím na "Rozvrh",

 • s pohledem do historie kliknutím na "Přehled výuky" s následným výběrem předmětu vpravo (zdrojů výuky automaticky se zobrazjícím vedle si prosím nevšímejte!!!)

S pozdravem

P. Šmídl, zástupce ředitelky

Povinné roušky ve všech prostorách školy od 18/9

Dne 17/9 bylo MZd ČR znovu nařízeno nošení ochranných prostředků nosu a úst ve všech prostorách škol, a to s účinností od 18/9.

Opatření se nevztahuje na nezbytně nutnou konzumaci jídla ve školní jídelně a hodinách tělesné výchovy.

Opatření platí pouze pro budovy školy, nikoliv pro DM.

Mimořádné opatření

Odkaz na oficiální vyjádření MŠMT ČR ze dne 17/9

Oficiální vyjádření MZdr ČR dne 17/9

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Tento pokyn bude později k dispozici v Dokumentech v pravé části portálu.

Nabídka kroužků a klubů

 • víte, že pro vás zajišťujeme kroužky a kluby, ve kterých se můžete realizovat?

 • účast na kroužcích vám financujeme v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání a můžete jej navštěvovat zdarma

 • zde vám nabízíme přehled kroužků a jejich garantů, kterých se případně ptejte:

  • Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti - p. Zima

  • Kroužek robotiky - p. Jiránek, p. Pinkas, p. Prynych

  • Čtenářský klub - p. Janda

  • Klub aktivních žáků - pí Martínková

  • Klub matematiků - p. Mrákota

Doučování matematiky a češtiny

 • víte, že pro vás zajišťujeme doučování matematiky a češtiny?

 • doučování vám financujeme v rámci projektu Šablony pro SŠ a můžete jej navštěvovat zdarma

 • informace získáš u učitelů češtiny a matiky

 • jednu skupiny máme vyčleněnou jako češtinu pro cizince, v případě zájmu se hlaste u paní Králové

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

Kraje pro bezpečný internet

 • v prosinci se ceslá škola zúčastní krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet

 • využijete e-learning, který připravil tým pracovníků Krajského úřadu Plzeňského kraje

 • informace se dozvíte od vyučujících předmětů ICT

 • zapojit se nemusíte jen vy, ale i celá vaše rodina - mladší sourozenci, starší sourozenci, rodiče, dědeček či babička

 • www.kpbi.cz

Projektový den - portfolia

 • před Vánoci pro Vás připravily paní učitelky Jiránková a Lopatová projektový den zaměřený na tvorbu portfolií