Doplnění podkladů pro hodnocení u žáků dálkové formy 

Doplnění podkladů pro hodnocení určené žákům dálkového studia se bude konat 20. června 2023 od 12:25.


Na zkoušku z jednotlivých předmětů je nutné přihlásit, a to:


Harmonogram zkoušek bude zveřejněn 13. června 2023.

Školní parlament přesunut na 14/6

Červnový školní parlament přesouváme z důvodu sportovního kurzu o týden déle na 14/6. Těšíme se na Vás! :-)

Seznam učebnic pro školní rok 2023/2024

Na konci dubna byly zveřejněny seznamy učebnic pro příští školní rok. 

Žáci třídy  1B - prozatím nekupujte knížky na němčinu a ruštinu,  bude upřesněno až podle rozřazení.

Od září 2023 výuka dějepisu částečně v angličtině  

Na základě zpracované žádosti byla INFISu od září 2023 povolena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy výuka předmětu Dějepis v 1. ročníku v anglickém jazyce u oboru Informační technologie, a to v rozsahu 1 hodina týdně ze 2. Naši noví prváci se tedy mohou těšit na novou formu výuky. Rozhodnutí MŠMT

Doplňování známek pro žáky dálkové formy 

Pedagogickou radou bylo schváleno, že doplňování známek žáků 2D a 3D bude probíhat pouze v termínech, které budou vyhlášeny vedením školy:

Upozorňujeme žáky dálkového studia, že jsou vzděláváni v dálkové formě, ve které jsou hodnoceni v rámci výuky (na to byli při přijetí všichni upozorněni). Pokud se chtějí vzdělávat distanční formou bez účasti na výuce, musí hledat jinou školu, která jim nabídne takovou formu vzdělávání, která jim bude plně vyhovovat. 

Nabídka práce 

Do týmu pracovníků INFISu hledáme: 

Těšíme se na nové kolegy!!!

Zvýšení ceny za balíček "snídaně + svačina" od 1.4.2023

Informujeme žáky ubytované na DM, že vzhledem ke zvyšujícím se nákladům cen potravin bude zvýšena cena "snídaně a svačina" z 36 Kč na 39 Kč. Zálohy do konce školního roku ponecháme ve stejné výši a případně provedeme na konci roku ve vyúčtování. 

Ceny obědů a večeří prozatím ponecháme na 39 Kč. 

Hledáme kuchařku do našeho týmu

Do školní kuchyně a jídelny hledáme ideálně vyučenou kuchařku nebo kuchaře. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí hospodářku na tel. 377 477 506.

Prodloužení dočasné ochrany 

Informace ohledně prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany je možné stáhnout v češtině nebo ukrajinštině.

Volná místa na DM 

V současné době nabízíme volná místa na Domově mládeže pro 3 žákyně a  6 žáků. Informace u paní Čejkové na e-mailu cejkova@infis.cz

A je to tady - jsme zase první!!!

Super, super, super, zadařilo se nám opět získat 1. místo mezi středními školami v Plzeňském kraji v odborných soutěžích za loňský školní rok!!! 

Děkujeme našim žákům, kteří nás v soutěžích reprezentovali, bez kterých bychom toto ocenění nezískali. 

Děkujeme našim učitelům, kteří iniciativní žáky vedou a méně iniciativní, ale šikovné, přesvědčí zapojit se, aby byli úspěšní v těchto soutěžích.

Tak co, dáme si zase letos skromný cíl, být opět první? :-)

Krajské klíčové soutěže... 

Netrvalo dlouho a přišla nabídka prvních soutěží, které jsou pro INFIS důležité, abychom získali výše uvedenou cenu i v letošním roce... A samozřejmě během roku přijde spousta dalších... 

Vyučující Vás budou informovat v hodinách. Opravdoví nadšenci si informace možná budou chtít zjistit dříve a sami... Tak my vám povíme, na koho se můžete obrátit... 

Doučování žáků 

Ve škole probíhá doučování financované z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Doučování v rámci Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU), které probíhalo ve 2. pololetí loňského školního roku, v tuto chvíli neprobíhá. 

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR 

Z MŠMT jsme obdrželi příručky pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v České republice. Níže jsou k nahlédnutí. 

Příručka pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Parkování v areálu býv. kasáren Plzeň-Bory 

Během jednání s policií jsme byli upozorněni na to, že žáci naší školy parkují v areálu bývalých kasáren, při čemž porušují předpisy. Při takovém jednání se dotyční vystavují nasazení botičky, odtahu auta na vlastní náklady, pokutě, atd. 

Současně je nutné číst pozorně doplňkové značky, stejně jako je parkoviště před novou budou vyhrazeno pro zaměstnance školy, i zaměstnanci jiných úřadů mají svá vyhrazená parkoviště. 

Žáci nemají vyhrazená parkovací místa a musí využívat veřejná parkoviště.

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti 

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava... 

Milí žáci, 

v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás připravili řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány: 

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny. 

Tak už víš, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-) 

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte... 

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem. 

Exkurze Lear Corporation Czech Republic s.r.o. – závod Ostrov u Stříbra - 15/6

Porsche Panamera, Audi, BMW – tyto automobilky si nechávají vyrábět sedačky do aut právě v Ostrově u Stříbra, kam zavítají vybraní žáci našich 2. ročníků (jak IT, tak LFS) dne 15. června 2023.

Další beseda s Milošem Novým - 21/6

21/6 k nám do školy opět dorazí pan Ing.et Ing. Miloš Nový (emeritní děkan fakulty ekonomické ZČU v Plzni a místopředseda rozpočtového výbory PS ČR). Budeme navazovat na téma Zavedení Eura v ČR (konaná v březnu tohoto roku) přednáškou Státní rozpočet a problém zadlužování České republiky. 

Přednáška (diskuze) bude pro zájemce z prvních ročníků maturitních oborů. Případné dotazy směřujte na paní Bílou.