Testování ČŠI

Pro žáky 1. a 2. ročníků (kromě ukrajinské třídy) je připraveno testování Českou školní inspekcí, a to:

 • 1AEFM - přírodovědná gramotnost

 • 2AEFM - čtenářská gramotnost

Testování proběhne od pondělí 28/11. Otestováni musí být všichni žáci, v případě nepřítomnosti v hodině budou muset testování absolvovat v náhradním termínu.

Testování bude trvat 65 min. + následuje dotazník. Celkem tedy 90 min. Pro žáky se SVP je test upraven. Testování proběhne on-line. Nepotřebujete nic, doporučený je papír na poznámky a tužka. S přihlašovacími údaji obdržíte současně adresu s odkazem na výsledky. Přihlašovací údaje si tedy po testování uschovejte!!!

Hodně štěstí!!!

A opět po roce budeme otevírat dveře... :-)

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,

pokud jste s naší školou spokojeni, budeme velice rádi, pokud k nám nasměrujete letošní deváťáky (případně už i osmáky) na dny otevřených dveří...

A samozřejmě budeme rádi za účast našich žáků na dnech otevřených dveří, buď na jednotlivých stanovištích nebo při provázení školou... Bližší informace se dozvíte na školním parlamentu...

Předem všem velký dík za spolupráci a propagaci školy...

A je to tady - jsme zase první!!!

Super, super, super, zadařilo se nám opět získat 1. místo mezi středními školami v Plzeňském kraji v odborných soutěžích za loňský školní rok!!!

Děkujeme našim žákům, kteří nás v soutěžích reprezentovali, bez kterých bychom toto ocenění nezískali.

Děkujeme našim učitelům, kteří iniciativní žáky vedou a méně iniciativní, ale šikovné, přesvědčí zapojit se, aby byli úspěšní v těchto soutěžích.

Tak co, dáme si zase letos skromný cíl, být opět první? :-)

Krajské klíčové soutěže...

Netrvalo dlouho a přišla nabídka prvních soutěží, které jsou pro INFIS důležité, abychom získali výše uvedenou cenu i v letošním roce... A samozřejmě během roku přijde spousta dalších...

Vyučující Vás budou informovat v hodinách. Opravdoví nadšenci si informace možná budou chtít zjistit dříve a sami... Tak my vám povíme, na koho se můžete obrátit...

 • Minidron - p. Jiránek

 • Technická olympiáda - p. Prynych

 • Technika má zlaté dno - p. Fiala

Doučování žáků

Ve škole probíhá doučování financované z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Doučování v rámci Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU), které probíhalo ve 2. pololetí loňského školního roku, v tuto chvíli neprobíhá.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR

Z MŠMT jsme obdrželi příručky pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v České republice. Níže jsou k nahlédnutí.

Příručka pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání ČR

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Parkování v areálu býv. kasáren Plzeň-Bory

Během jednání s policií jsme byli upozorněni na to, že žáci naší školy parkují v areálu bývalých kasáren, při čemž porušují předpisy. Při takovém jednání se dotyční vystavují nasazení botičky, odtahu auta na vlastní náklady, pokutě, atd.

Současně je nutné číst pozorně doplňkové značky, stejně jako je parkoviště před novou budou vyhrazeno pro zaměstnance školy, i zaměstnanci jiných úřadů mají svá vyhrazená parkoviště.

Žáci nemají vyhrazená parkovací místa a musí využívat veřejná parkoviště.

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás připravili řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už víš, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

mKontext

 • pro žáky 1. ročníků obo

 • informace se dozvíte od učitelů matematiky

 • vice info na Mkontext (zcu.cz)

Kontext - soutěž v angličtině

 • informace se dozvíte od svých angličtinářů

 • více info na KONTEXT (zcu.cz)

Podporujeme moderní styly výuky - 2AEF, začínáme od 8/9!!!

Žáci 2A, 2E a 2F zažijí během letošního školního roku netradičně pojatou výuku v předmětech:

 • 2A - ekonomika a finančnictví,

 • 2E, 2F - učební praxe.

Do výuky se zapojí odborníci z praxe.

Děkujeme za spolupráci kolegům ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří našim žákům výuku zpestří a obohatí.

Jdeme s dobou

Žáky oboru Logistické a finanční služby čeká v nadcházejících letech možnost zúčastnit se realizace projektu Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů. Projekt realizují ve spolupráci Univerzita Pardubice a Česká pošta.

V letošním roce se bude týkat žáků třídy 2A a 3A, pro které je připraven interaktivní workshop, zaměřený na měkké dovednosti pracovníků ve finančním sektoru. Wokrshopy povedou profesionální pracovníci, kteří se v rámci České pošty věnují couchingu.

Termíny interaktivních worskhopů: 2A 6/10, 3A/bap 13/10

Po absolvování celého projektu žáci získají osvědčení do svých portfolií.

Mladí chrání klima

Naši žáci se pokusí získat finanční prostředky v rámci grantu Mladí chrání klima - realizuj komunitní projekt a získej mini grant 8 000 Kč.

Přípravu a první schůzku rozjedou členové školního parlamentu ve středu 26. ledna 1. a 2 . hodinu.

Chceš vědět více? Mladí chrání klima: realizuj komunitní projekt a získej mini-grant 8 000 Kč - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Držme jim palce!!