Vyzvednutí vysvědčení o MZ

Maturitní vysvědčení si mohou dojít osobně vyzvednout proti podpisu v maturitním protokolu maturanti, kteří úspěšně složili všechny části MZ:

 • ze třídy 4A

 • ze třídy 4D

 • ze třídy 4E

 • ze třídy 4F

 • z předchozích let, kteří skládali opravné nebo háradní zkoušky

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady pro období 2021 - 2024 proběhly v úterý 22. 6. 2021. Zvoleni byli:

 • za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků - Klára Brochová, Jana Grieszlová

 • za pedagogické pracovníky - Leona Jiránková, Přemysl Šmídl

Těšíme se na spolupráci v dalších třech letech.

Školská rada v novém složení se poprvé sejde v úterý 29/6 od 14:00 h a jejím cílem je zvolit předsedu a stanovit jednací řád.

Mimořádné termíny pro DT a PZOP

 • informace jsou v sekci MZ/jaro 2021

 • termín pro PZOP byl vyhlášen na pátek 25/6, rozvrh zveřejněn v sekci MZ/jaro 2021

 • didaktické testy se konají v červenci 2021

Obnovená prezenční výuka

Všechny třídy mají od 24/5:

Všechny osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, hlásí příchod a důvod návštěvy na studijním oddělení a zdržují se ve škole pouze po dobu nezbytně nutnou pro vykonání požadovaného úkonu (např. práce smluvních firem, vyřízení odvolání, vyzvednutí rozhodnutí, objednané jednání na vedení školy, atd.).

Ve škole využíváme testy:

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Tento pokyn bude později k dispozici v Dokumentech v pravé části portálu.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v závěru roku 2020 jsme uzavřeli projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, při kterém jste zažili řadu zajímavých aktit v rámci kroužků, klubů, exkurzí, setkání s odborníky.

Během nich jste poznali, že škola nemusí vždycky znamenat jenom učení, ale může být i zábava... Stačí chtít a zapojit se... :-)

A protože když něco končí, tak zpravidla něco nového začíná, i u nás tomu tak je. Pro ty z Vás, kteří to na INFISu máte rádi a volný čas raději strávíte s námi, než abyste jej ubíjeli lenošením nebo surfováním na netu bez hlubšího cíle, jsme opět připravili nový projekt plný zajímavých mimoškolních aktivit, a to v rámci krajského projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji.

Těšit se můžete na tyto mimoškolní aktivity a vedoucí kroužků, kteří si pro vás budou po další 3 roky připravovat zajímavou náplň kroužků, klubů a exkurzí:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už vší, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

Revolution Train - 24/6

 • žáci tříd 1AEF

 • na Plzeňském nádraží

 • třídní učitelé vytvoří skupiny žáků po 17 a je třeba, aby tam tyto skupiny dorazili v daný čas v příslušným učitelem

 • ve stejném týdnu s vámi problematiku probere metodička prevence školy paní Martínková

 • trvání akce je cca 1,5 h od vstoupení do vlaku

 • chceš se s programem seznámit?

 • zajímá tě akce také, ale nepatříš do tříd 1AEF? nevadí, od 15:30 h do 18:00 h může Revolution Train navštívit veřejnost

Závěr školního roku

V pondělí a úterý již nebude probíhat výuka a máme pro vás připravený náhradní program. Ve středu si přijdete pro vysvědčení, a poté se uvidíme až v září...

Užijte si prázdniny, dovolenou a ať už konečně strávíme příští rok bez kovidu, ve škole...

Soutěž v programování Pilsprog