Rekonstrukce školy 

Milí žáci,

ve škole byla zahájena rekonstrukce v budově Klatovská 200 G. 

Od úterý 11/6 začnou probíhat práce na WC v přízemí budovy. K dispozici budou stále WC v 1. a 2. patře a všechna WC v budově 200 C. 

Dbejte prosím zvyšené opatrnosti při přesunech!!! 

Co na Vás od září čeká nového? 

Děkujeme za pochopení.

Pěkné umístnění v soutěži Kraje pro bezpečný internet 

I v letošním školním roce jsme sklidili pěkná umístění v rámci soutěže Kraje pro bezpečný internet, kterou již tradičně organizuje pro školy i všechny občany Plzeňského kraje Odbor bezpečnosti a krizového řízení Plzeňského kraje.

Jako škola jsme se opět umístili v kategorii škol našeho typu na 1. místě a získali jsme tak dar ve výši 20 000 Kč.

Dále obsadilo 5 našich žáků všech 5 oceňovaných míst v kategorii škol našeho typu, a sice Tomáš Grolmus (i loni byl vítězem), Míra Hatina, Petr Toman, Jirka Kubíček, Vojta Krhoun. Gratulujeme!!! 

V úterý 28. května si hoši půjdou převzít ocenění přímo od hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka na Krajský úřad Plzeňského kraje. 

Všem zapojeným žákům děkujeme též, protože jsme díky Vám všem obsadili 1. místo jako škola v kraji. 

Možnost účasti na středoškolské konferenci 

V případě zájmu najdete instrukce přímo na letáku níže. 

Opatření související s černým kašlem 

V souvislosti s šířením černého kašle prosím: 

Třídní učitelé poučili své žáky.

Pomohli jsme životnímu prostředí 

V roce 2023 jsme odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci 40 kg elektroodpadu, které neskončilo nesmyslně na skládce a v komunálním odpadu a bude využito na recyklaci. 

Výuka dějepisu částečně v angličtině  

Od září 2023 získal INFIS povolení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovat výuku předmětu Dějepis v 1. ročníku v anglickém jazyce u oboru Informační technologie, a to v rozsahu 1 hodina týdně ze 2. Naši noví prváci se tedy mohou těšit na novou formu výuky. Rozhodnutí MŠMT

OP JAK "Jak u nás"


Na realizaci aktivit projektu „JAK u nás“ v rámci OP JAK je poskytována finanční podpora od EU.

 

Aktivity projektu:


www.opjak.cz 

číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002657

 

Krajské klíčové soutěže... 

Netrvalo dlouho a přišla nabídka prvních soutěží, které jsou pro INFIS důležité, abychom získali výše uvedenou cenu i v letošním roce... A samozřejmě během roku přijde spousta dalších... 

Vyučující Vás budou informovat v hodinách. Opravdoví nadšenci si informace možná budou chtít zjistit dříve a sami... Tak my vám povíme, na koho se můžete obrátit... 

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti 

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte... 

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem. 

Závěr školního roku 

Milí žáci,

přiblížil se závěr letošního školní roku a tradičně na Vás poslední dny čeká náhradní program, se kterým se můžete níže seznámit. 

Nový projekt "Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v Plzeňském kraji" 

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Plzeňským krajem nový projekt Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v Plzeňském kraji. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií a naše škola bude vystupovat v roli "partnera projektu" Plzeňského kraje. Tento projekt bude realizován od září 2024. 

Při koncepci projektového záměru jsme se snažili kontinuálně navázat na předchozí projekt "Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji".

Dostali jsme současně nabídku s možností zapojit se do realizace projektu v přechodném období únor až červen 2024, kdy je možné realizovat v omezené míře i kroužky. Od dubna se rozjíždějí kroužky: 

 A jaké aktivity jsme připravili pro vás od září? 

Chceš vyhrát vlakovou jízdenku po Evropě? 

Přihlas se do soutěže DiscoverEU!!! 

DiscoverEU je akce programu Erasmus+, která vám nabízí příležitost cestovat po Evropě, prozkoumat její rozmanitost, dozvědět se více o evropském kulturním dědictví a historii a navázat kontakt s lidmi z celého kontinentu.  

Získáte časovou jízdenku, na kterou pak můžete procestovat Evropu, převážně vlakem. Podívejte se na pravidla pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech.

Budete-li vybráni, obdržíte také Evropskou kartu mládeže DiscoverEU, která nabízí celou řadu slev na místní dopravu, kulturní a sportovní akce, vzdělávací aktivity, ubytování a dokonce ji budete moci uplatnit i v restauracích.

Jdeme do Amerického centra ZČU 

Pro žáky naší školy jsme domluvili zajímavé akce v Americkém centru ZČU v Plzni: 


Zajímá tě více info?


Doufáme, že si worskhopy užijete.... 

"JAK u nás na DM" 

Čtenářský klub na DM z OP JAK "Jak u nás"

Ve dnech 6., 13.,20., 27.5. 2024 probíhá na DM čtenářský klub, ve kterém čteme novelu francouzského prozaika a dramatika R. Rollanda – Petr a Lucie v souladu s maturitním seznamem literárních děl a kritérií pro tvorbu vlastního seznamu literárních děl z českého jazyka a literatury v rámci přípravy na MZ. 

Potřebuješ více informací? 

Výuka hry na piano v DM z OP JAK "Jak u nás"

V termínech 7., 16., 23., 30.5. 2024 se uskutečňuje na DM výuka hry na piano.  

Potřebuješ více informací? 

Projektový den na DM Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a třídění odpadu z OP JAK "Jak u nás"

Dne 25. 5. 2024 realizujeme na DM2 projektový den k ekologii, třídění odpadu a ochraně přírody pro další generace. 

Potřebuješ více informací? 

Projektový den ke sportovním aktivitám DM 

Dne 8. 5. 2024 se zúčastní žáci domova mládeže v rámci projektového dne věnovaného ZŽS a sportu s cílem motivovat žáky k upevňování fyzické kondice. Nebudou chybět ani soutěže v jednotlivých sportovních disciplínách. Akce proběhne na zimním stadionu v tělocvičně a na venkovním prostranství.  

Potřebuješ více informací? 

Dvorek DM a zahrada

Dvakrát týdně upravuje vychovatelka DM s žáky domova mládeže dvorek a zahradu ve vnitrobloku s cílem motivovat žáky ke zlepšení prostředí DM k relaxaci, odpočinku, učení, společným akcím DM a v neposlední řadě i k radosti z rostoucí flory a vypěstované zeleniny.  

Potřebuješ více informací? 


www.opjak.cz 

číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002657


StartKa

StartUpy 

Výběr povolání bez stereotypů

Vysokoškolákem na zkoušku