Klidné prožití léta a hezkou dovolenou

Všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy přejeme klidné léto a pohodovu dovolenou.

V září se těšíme na shledanou.

Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Úřední hodiny studijního oddělení pro veřejnost během hlavních prázdnin jsou ve dnech 12/7 - 23/7 a od 16/8 v době 8:00 - 14:00 h.

Opravné a rozdílové zkoušky

Doplnění podkladů pro hodnocení proběhlo 30/6.

Žáci, kteří po 30/6 mají 5, budou konat v srpnu opravné zkoušky. Harmonogram bude zveřejněn na tomto místě.

Harmonogram opravných zkoušek a rozdílových zkoušek ke stažení

Maturitní zkoušky - podzim 2021

Žákům, kteří skládali v mimořádném termínu DT MZ, jsme dne 19/7 zaslali protokoly na maily, které mají v systému IS Certis zadané.

Výsledky PZOP v mimořádném termínu sdělil ZŘ všem maturantům, kteří jej zkontaktovali.

Vysvědčení budou připravena v průběhu prázdnin.

Informace o maturitách v PZO 2021 najedete v sekci MZ/PZO 2021 včetně rozpisů ústních zkoušek.

Obnovená prezenční výuka

Všechny třídy mají od 24/5:

Všechny osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, hlásí příchod a důvod návštěvy na studijním oddělení a zdržují se ve škole pouze po dobu nezbytně nutnou pro vykonání požadovaného úkonu (např. práce smluvních firem, vyřízení odvolání, vyzvednutí rozhodnutí, objednané jednání na vedení školy, atd.).

Ve škole využíváme testy:

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Tento pokyn bude později k dispozici v Dokumentech v pravé části portálu.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v závěru roku 2020 jsme uzavřeli projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, při kterém jste zažili řadu zajímavých aktit v rámci kroužků, klubů, exkurzí, setkání s odborníky.

Během nich jste poznali, že škola nemusí vždycky znamenat jenom učení, ale může být i zábava... Stačí chtít a zapojit se... :-)

A protože když něco končí, tak zpravidla něco nového začíná, i u nás tomu tak je. Pro ty z Vás, kteří to na INFISu máte rádi a volný čas raději strávíte s námi, než abyste jej ubíjeli lenošením nebo surfováním na netu bez hlubšího cíle, jsme opět připravili nový projekt plný zajímavých mimoškolních aktivit, a to v rámci krajského projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji.

Těšit se můžete na tyto mimoškolní aktivity a vedoucí kroužků, kteří si pro vás budou po další 3 roky připravovat zajímavou náplň kroužků, klubů a exkurzí:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už vší, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Další akce Vás čekají v září... Užijte si prázdniny!!!

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.