podzim 2024

Aktuální informace 

Pozvánky k DT budou maturantům rozeslány v srpnu 2024.

DT konají žáci na spádové škole (bude upřesněno v pozvánkách). 

Výsledkový portál zůstává maturantům z JZO, pokud v něm zkoušku konali. Maturanti, kteří nekonali MZ na jaře, si jej zřídí. Ke zřízení použijí autentizační kód z výpisu z přihlášky pro PZO 2024. 

Organizační informace a dokumenty 

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Profilová část MZ - informace 


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Písemné a ústní zkoušky 

rozpisy 

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Důležité termíny 

k maturitním zkouškám 

červen

červenec 

srpen 

září