Školní rok 2022/2023

Zavolíme?

Na základě žádosti zástupců naší školy, kteří jsou ve studentském parlamentu Plzeňského kraje, měli žáci 3. a 4. ročníků maturitních oborů možnost zúčastnit se 19. září 2022 on-line akce "Zavolíme?".


Zájemci se na akci přihlásili mailem na kontakty uvedených spolužáků (viz obrázek), pro ostatní spolužáky si připravili do výuky referát a prezentaci.


Akce se také mohli zúčastnit zájemci z řad rodičů a přátel školy.

Dny vědy a techniky

Dne 9. září 2022 jako každý rok žáci navštívili na náměstí Republiky ,,Dny vědy a techniky".


Expozice představily vědecké obory z netradičního úhlu pohledu. V ulicích města se žáci setkali s mnoha experimenty, vycházejícími z běžného života, i s pokusy, které si mohli vyzkoušet.

Žáci si prošli ve skupinách ty expozice, které je nejvíce zaujaly a plnili zde zadané úkoly.


Nejvíce asi všechny zaujalo stanoviště Nvias, které představovalo potenciál umělé inteligence a Hydra racing - tým závodící s vodíkovým autíčkem.


I když akci překazila malá dešťová přeháňka, akce se líbila a žáci si odnesli mnoho zajímavých informací.

Třída 3F navštívila ČNB

Začátek školního roku 7. 9. 2022 si žáci z 3.F zpříjemnili exkurzí do ČNB v Praze.

Navštívili stálou expozici s názvem „Lidé a peníze.“ V prostorách bývalého trezoru Živnostenské banky se dozvěděli mnoho informací o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. Součástí expozice byla unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 180 000 000 Kč. Nově nabyté znalosti studenti prověřili v interaktivních kvízech. Na závěr každému paní průvodkyně darovala průhlednou záložku se zatavenými skartovanými proužky bankovek.

Výlet se velmi vydařil a všichni si odnesli cenné informace.

Seznamovací pobyt

V pondělí 5. září ráno se všechny první ročníky naší školy sešly před její budovou, aby se společně vydaly autobusy do Úborska, kde je čekal třídenní seznamovací pobyt v Penzionu U Jandů.

Aktivity, které si pro ně učitelé připravili, jim měly pomoci se navzájem lépe poznat, zjistit o sobě nové informace a naučit se spolupracovat jako jeden tým. Žáci si zároveň mohli poměřit své vědomosti, znalosti i pohybové dovednosti s ostatními, a ještě se během toho těšit krásným okolím Úborska.

Na konci seznamovacího pobytu proběhlo vyhodnocení všech aktivit, vyhlášení celkových výsledků a udělení sladkých odměn všem třídám. Po sbalení věcí a posledním vydatném obědě nás autobusy opět zavezly zpět ke škole.

Přivítání nových žáků na DM

Ve středu 31. 8. jsme na našem DM přivítali žáky prvních ročníků.

Po nezbytných administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje. V 18 hodin jsme se pak společně vydali na tradiční procházku městem. Nejprve jsme si udělali společnou fotku v našem vnitrobloku. Společně jsme se domluvili na trase, kterou jsme pomalým tempem za hodinu zvládli. Cestou jsme vysvětlovali žákům, kde najdou důležitá místa na trase do školy.

Procházka Plzní byla pro všechny příjemná a zajímavá.