Školní rok 2022/2023

Ocenění hejtmana Plzeňského kraje za úspěšnou pedagogickou práci 

V úterý 28/3 byla ke Dni učitelů hejtmanem Plzeňského kraje, panem Rudolfem Špotákem, oceněna za úspěšnou a celoživotní práci bývalá ředitelka školy RNDr. Lenka Holubová. Děkujeme. 


Charakteristika a podklady pro ocenění Lenky Holubové za úspěšnou pedagogickou práci 

Paní Lenka Holubová vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů s aprobací matematika - chemie, kde složila následně i doktorát.

Přestože pochází z Moravy, její učitelská kariéra začala hned od začátku v Plzni. Školami, na kterých působila, byly stavební učiliště, gymnázium v Opavské ulici a od roku 1991 na Střední škole informatiky a finančních služeb, kde působí celých 32 let, z toho od roku 2003 jako výchovná poradkyně, od roku 2007 byla zástupkyní ředitelky a od roku 2010 do prosince 2023 zastávala pozici ředitelky školy. Díky jejímu maximálnímu nasazení, profesionálnímu a současně lidskému přístupu se během její éry škola významně posunula – 4x se umístila na 1. místě, 2x na 2. místě a 1x na 3. místě v Soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích v Plzeňském kraji, dále škola získala titul Excelentní škola za přípravu žáků do soutěží v rámci hodnocení MŠMT, připravila 25 projektů pro zefektivnění výuky žáků a pro zajištění finančních prostředků nad rámec rozpočtu školy, z nichž 24 s pomocí kolegů zrealizovala a zadministrovala, koncem 90. let založila tradici seznamovacích pobytů pro žáky, díky její podpoře vzniklo funkční školní poradenské pracoviště a mnoha žákům pomohla řešit osobní problémy, pokud se na ní obrátili, zajistila finanční prostředky pro modernizace školy, domova mládeže i školní kuchyně s jídelnou a v neposlední řadě je ochotná předávat současnému vedení metodickou podporu a zúročit tím mnohaleté zkušenosti práce učitelky, výchovné poradkyně i ředitelky… Za to vše a mnoho dalšího ji za to patří plným právem uznání a poděkování.

Veletrh fiktivních firem Praha 

Úspěšná účasti našich žáků z fiktivní firmy Cleaners, s. r. o. a Plzeňské první fiktivní banky, a. s. na 28. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem Praha: Cleaners si odvážejí 3. místo za katalog a PPFB, a. s. 5. místo za velikonoční leták. Veletrhu se účastnilo mnoho fiktivních firem z celého světa.

Naše týmy předvedly vynikající výkony v oblasti marketingu, prodeje a prezentace. Díky svému pečlivému plánování a tvrdé práci byli schopni přesvědčit mnoho návštěvníků o kvalitě a důvěryhodnosti svých produktů a služeb.

Veletrh byl také skvělou příležitostí pro naše žáky, aby získali nové zkušenosti, kontakty a byli schopni vidět, jak fungují jiné fiktivní firmy a jak mohou vylepšit své vlastní postupy.

Exkurze pošta Plzeň 1

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 navštívili žáci třídy 1. A – oboru Logistické a finanční služby plzeňskou „hlavní“ poštu v centru města.

Na poště žáky přivítala vedoucí směny paní Eisnerová, která je následně seznámila s provozem pošty a s jednotlivými pracovišti. Žáci si prohlédli vybavení přepážek, výpravnu zásilek, sál doručovatelů i zázemí pošty. Na závěr exkurze si všichni zkusili razítkování zásilek.

Okresní přebor ve florbalu - hoši

V úterý 21. 3. 2023 se uskutečnil v hale Lokomotiva Okresní přebor ve florbalu v kategorii kluků. Do turnaje se přihlásilo 12 škol, které se rozdělily do 2 skupin po šesti týmech. Ve velmi vyrovnané skupině „A“ kluci odehráli kvalitní turnaj, který podtrhli i dobrými výsledky. Po 2 výhrách a 3 prohrách jsme se umístili i díky vzájemnému zápasu na 5. místě ve skupině, což nám stačilo na konečné 9. místo.

Turnaj jsme sehráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (2.F), v obraně Dominik HODAN (1.A), Vojtěch PIHERA, Josef ZEMAN a Štěpán ŽEŽULA (všichni 1.F) a v útoku Lukáš MAXA, Václav MIZERA, Michal VLADAŘ (všichni 4.A), Jan HOFMAN (2.E), Hugo KOHEL (2.F) a Adam HORVÁTH (1.E).

Matematika je hra

Dne 14.03.2023 se SŠINFIS účastnila matematické soutěže „Matematika je hra“, která probíhá ve dvou kategoriích.

V této soutěži studenti plnili ve třech kolech nejprve vědomostní test (odlišný pro obě kategorie), kde byly ověřovány jejich matematické znalosti, poté logický test složený z různých logických hádanek a ti nejlepší z prvních dvou kol měli na závěr kreativní výzvu, ve které se pokoušeli nakreslit co nejlépe určitý matematický pojem. 

Do 1. kategorie této soutěže byly nominovány celkem tři soutěžní dvojice z naší školy, a to Adam Hojer a Jan Kozohorský z 2.F, Denis Doubrava a Václav Procházka z 2.E, Ondřej Bodlák a Ondřej Štverák z 1.M. Prvním dvěma zmiňovaným dvojicím se podařilo postoupit do třetího kola, Ondřejům postup unikl o pouhé dva body, byli první pod čarou a celkově tedy zůstali na 6. místě. Kreativní výzvu pak nejlépe zvládli Adam s Honzou, kteří tak nakonec vybojovali 1. místo, a to dokonce celkově napříč oběma kategoriemi (získali celkem 34/36b, zatímco na 1. místo ve II. kat. měli 31/36b). Denis s Václavem skončili po kreativní výzvě na krásném 4. místě. Celkově se v I. kategorii zúčastnilo soutěže 26 dvojic z 11 středních škol a učilišť a dále pak 15 dvojic z 8 středních škol ve II. kategorii, ve které naše škola bohužel žádné zástupce neměla. 

Vítězové obou kategorií byli věcně a peněžně ohodnoceni. 


Krajské kolo ekonomické olympiády

I v letošním roce se naši žáci 3. a 4.ročníků zúčastnili dalšího, v pořadí již sedmého, ročníku Ekonomické olympiády pořádaného Institutem ekonomického vzdělávání INEV. Jedná se o největší ekonomickou soutěž pro žáky středních i základních škol v České republice. 

Ze školního kola, do kterého se zapojilo 20 našich žáků, postoupili do Krajského kola 4 nejlepší. Krajské kolo, ve kterém poměřilo své ekonomické znalosti na 78 nejlepších žáků z 26 středních škol z celého Plzeňského kraje, proběhlo na konci ledna v reprezentačních prostorách Krajského úřadu ve Škroupově ulici v Plzni. 

Minulý týden byly zveřejněny výsledky. Nejlepší úspěch si připsal Petr Straka, žák 4.A, který obsadil krásné 4. místo. Blahopřejeme a věříme, že tento úspěch bude motivací pro naše žáky, aby se zapojili i do dalšího ročníku Ekonomické olympiády!   

DSPU Plzeň

Dne 9. března 2023 navštívili žáci 1.A přepravní uzel a depo v Křimicích.

V průběhu exkurze si seznámili s jednotlivými pracovišti, jako jsou třídění listovních zásilek, listovní dodejna, automatizované zpracování balíkových zásilek a další.

Exkurze byla velmi zajímavá, pracovníci přepravního uzlu se nám trpělivě věnovali a žáky nejvíce upoutala hala se skluzy pro balíkové zásilky.


Mezinárodní robotická soutěž Robo 2023 

Ve dnech 6. až 9. března se naše škola zúčastnila 4. ročníku mezinárodní robotické soutěže Robo 2023, které se zúčastnili mladí nadšenci z Česka, Číny, Chorvatska, Německa a Slovenska. 

Kluci Honza Kozohorský a Michal Štein soutěžili za naši školu, vyrobili na 3D tiskárně vozítko, které následně naprogramovali a pustili na dráhu, kterou musel projet, aniž by vylilo vodu, kterou převáželo. Jejich vozítko sice dráhu projelo, ale 4 družstva ze 16 byla rychlejší. Za to se jim zadařilo v prezentaci v angličtině, kde se umístili jako 2. a za což jim gratulujeme.

Hodnotila se 3 kritéria. Rychlost jízdy, design vozítka a prezentace v angličtině. 

Hoši se již nyní těší na příští 5. ročník soutěže Robo 2024. A věříme, že i další se přidají a za INFIS bude soutěžit více týmů. 

Současně děkujeme žákům a zaměstnancům školy, kteří se zapojili do přípravy a realizace doprovodného programu: 

Všem zapojeným žákům a učitelům děkujeme.

MeteostaniceVitrduino na Enersolu 2023

Ve středu 1. března proběhl vzdělávací projekt o obnovitelných zdrojích energie – Enersol 2023. Dvacátý ročník soutěže proběhl s rekordní účastí. V kategorii Inovace nás reprezentovali Hynek Schiffner a Stanislav Beran. 

Za tým prezentoval projekt Meteostanice Vitrduino Hynek Schiffner, protože pravidla neumožňovala, aby prezentoval každý student svojí část. Úkolu se Hynek chopil výtečně, a i v krátkém 7minutovém limitu předvedl klidný a srozumitelný výstup. 

Postup do celostátního kola v četné konkurenci bohužel nevyšel, ale děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  
Hackathon Webrace

Poslední únorový den proběhl v Rokycanech první ročník hackathonu Webrace, který pořádalo G+SOŠ Rokycany ve spolupráci se SIT Portem.


Úkolem bylo vytvořit během 5 hodin web podle zadání, která připravili zástupci několika firem. Pro většinu žáků to byla vůbec první zkušenost s podobnou akcí. I přes skutečnost, že naše týmy nevyhrály, byla akce celkově povedená, a především žáci z prvního ročníku už mají představu, co je třeba umět v případě účasti v dalších letech.


Workshop s Českou poštou 

Ve dnech 27. 2. a 28.2. se třídy 2.A a 3.A zúčastnily workshopů týkajících se prezentačních a komunikačních dovedností a efektivního vedení týmu.

Diskutovali o otázkách, jak komunikovat mezi sebou i s učiteli, jak se prosadit v kolektivu bez vyvolání konfliktu, jak se prezentovat před ostatními a zvládat při tom své emoce. Řešila se také neverbální komunikace, kterou žáci pozorovali a hodnotili na videu. 

Na závěr měli žáci praktickou činnost, kde tvořili koláž na téma - co zlepšit ve škole, kterou pak sami prezentovali. Workshop byl místy velmi zábavný a pro žáky určitě přínosný.

Matematická soutěž

Ve středu 22. 2. 2023 se téměř 50 nejnadšenějších a nejnadanějších matematiků naší školy zúčastnilo školního kola matematické soutěže. 

Vyřešit pár úkolů nebyl takový problém, jelikož matematiku vybraní zbožňují, ale vyhrát mohou jen ti nej. Mezi nejlepší matematiky naší školy patří Sam Simandl, Adam Horváth, Tomáš Grolmus, Petr Toman, Adam Sláma a Petr Ticháček

Přejeme jim hodně štěstí v celostátním kole.

Týden s portfoliem

V týdnu od 20. února si všichni žáci zaktualizovali svá portfolia.

Na základě jejich požadavku jsme vytvořili sdílenou složku na One Drive, kam jsme uložili všechny důležité dokumenty související s portfoliem. Například různé důležité odkazy, se kterými můžou žáci průběžně pracovat. Ve složce je tedy odkaz na osobností test 16personalities nebo také na webové stránky našeho žáka Adama Hojera, kde si žáci můžou velmi jednoduše hodnotit své kompetence. 

Novým materiálem je nápověda “Jak psát zápis do portfolia?”. Tento dokument obsahuje návodné otázky, které můžou žákům pomoct s psaním jednotlivých zápisů. Dále jsme diskutovali o využití umělé inteligence a vyzvali jsme žáky, ať si vyzkouší zápis s pomocí AI a potom zhodnotí, jak se jim pracovalo, zda uměli správně položit otázku, co by v zápise upravili atd.Jak na první pomoc

Co dělat při autonehodě? Jak pomoci člověku, který se dusí? Nejen na tyto, ale na celou řadu dalších otázek jsme dostali odpovědi na Fakultě zdravotnických studií (FZS) při exkurzi spojené s workshopem. Akce se zúčastnili žáci 4E a svou aktivitou i dovednostmi příjemně překvapili studenty záchranáře, kteří vedli část věnovanou nácviku první pomoci. Vyzkoušeli jsme si Heimlichův manévr, kardiopulmonární resuscitaci nebo použití AED. Také jsme si prohlédli vybavení sanitního vozu a vyzkoušeli úkony záchranářů.

Druhou částí exkurze byla prohlídka učebny anatomie, kterou nás provedla Ing. Lucie Brůžková. Předvedla nám fungování virtuálního pitevního stolu, vysvětlila postup přípravy plastinátů využivaných pro výuku anatomie a seznámila nás s možnostmi studia na FZS.

Mít povědomí o anatomii člověka a naučit se poskytnout první pomoc by mělo být přirozené stejně, jako dýchání. Dnes jsme k této přirozenosti udělali velký krok!

 
Technická olympiáda Plzeňského kraje

Po 2 covidových ročnících, které probíhaly online formou, se letos - ve čtvrtek 9. 2. -  soutěžící opět sešli na půdě Fakulty elektrotechnické ZČU na Borech. Celkem soutěžilo 31 týmů rozdělených do 3 sekcí, z toho z naší školy 10 týmů.


Nejvyšší ocenění si odnesli H. Schiffner a S. Beran s projektem Meteostanice Vitrduino, na 2. místě skončil T. Horváth s projektem PetBot a M. Martan s L. Farizem s projektem MyDay. Ostatní týmy se umístily na třetím, resp. čtvrtém místě. Všechny týmy byly velmi dobře připravené a na otázky komise odpovídali žáci velmi fundovaně a s velkým přehledem.


 
Divadelní představení

Dne 7. 2. 2023 jsme ve večerních hodinách navštívili, s našimi vychovatelkami domova mládeže, Divadlo Moving Station a shlédli jsme představení Kytice Karla Jaromíra Erbena. 


Příběhy plné protikladů tradičních balad a současného jazyka se mísí s reálnými zkušenostmi herců. Ti v přímém přenosu sdílejí svůj pohled na to, jak se Kytice promítá do současného života. Některé z balad jsou převedeny na jeviště tak, aby zaujaly teenagery a zároveň je dovedly k nadčasovosti Erbenova díla. Inscenace využívá současný jazyk, dotýká se současných problémů a pokouší se vyslovit k aktuálním tématům. 


Toto představení se nám líbilo a zaujalo nás formou zpracování.  

 
Školní kola olympiády v Nj a Aj

V tomto týdnu proběhla školní kola jazykových olympiád. Zájem byl letos obrovský u obou jazyků. Účastníci změřili své síly v poslechu a poté v konverzaci.

Vítězové školních kol postupují do dalších klání. 

Za angličtinu je to Michal Štein ze 2.E a za němčinu je to Jarda Krutiš ze 2.F. Všem účastníkům děkujeme a budeme se na vás těšit při dalších jazykových soutěžích. 
10. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem Žatec

8. 2. 2023 se zástupci Plzeňské první fiktivní banky, a. s. (V. Nágr, P. Ivanova, K. Tesař) a Cleaners, s. r. o. (S. Piklová, Š. Kvardová, A. Sláma) zúčastnili již 10. regionálního veletrhu fiktivních firem ve městě Žatec. 

Mezi soutěžní kategorie se řadily disciplíny jako nejlepší stánek, leták či firemní katalog. I když byli pozitivně hodnoceni, tentokrát si bohužel žádnou cenu neodvezli, nicméně věří, že na dalším veletrhu opět zazáří. 

Exkurze Lear Corporation

V rámci předmětu Učební praxe se žáci třídy 1.E ve čtvrtek 9.2.2023 zúčastnili exkurze do společnosti Lear Corporation, konkrétně do Engineering centra Plzeň, kde se mohli seznámit s moderním vývojem autosedaček do luxusních aut (od Porsche Panamery, přes BMW, Audi a další) a jejím následným testováním odolnosti – primárně opotřebováváním materiálů.

Děkujeme panu Pěnkavovi za vyčerpávající přehled a možnost toto nové centrum navštívit. 


Středoškolská futsalová liga - dívky

Dne 7. 2. 2023 se naše holky zúčastnily Divizního finále Středoškolské futsalové ligy v kategorii dívek. Sehrály 4 vyrovnané zápasy, kdy po jedné remíze a třech těsných porážkách obsadily konečné 5. místo. 

Všechna utkání děvčata odmakala s velkým nasazením, první tři zápasy byly vyrovnané, s trochou štěstí si vždy zasloužila pokaždé minimálně bod za remízu, ale bohužel se to povedlo jen jednou. Musím ale všechny dívky pochválit a poděkovat jim za obrovskou snahu a bojovnost!

Děvčata nastoupila v sestavě v brance Szófia ZÁPÁRINYUK (2.E), v obraně Anežka BROŽÍKOVÁ, Natálie SÝKOROVÁ (obě 3.A), Nikola KUBÍKOVÁ (2.A) a Kateřina ŠLOUFOVÁ (2.E) a v útoku Michaela ŠTĚRBOVÁ (4.E), Nikol ĎURČOVOVÁ (3.E) a Barbora PROCHÁZKOVÁ (1.A).DSPU Plzeň

Také žáci 1. M navštívili 2. února přepravní poštu v Křimicích, prohlédli si pracoviště, kde budou v příštím roce vykonávat odborný výcvik.

Exkurze byla opět velmi zajímavá, žáci se seznámili s vybavením přepravního uzlu, viděli nejen pracoviště listovních a balíkových doručovatelů, ale také v chodu třídící stroje na listovní a balíkové zásilky.


TYPOS

27. 1. 2023 navštivili žáci 2. A v rámci předmětu Logistika největší archovou ofsetovou tiskárnu v České republice TYPOS.

Společnost TYPOS, součást skupiny EDS (Euro-Druckservice GmbH), je významnou evropskou tiskárnou se specializací na velkonákladový tisk katalogů, manuálů, brožur, knih a celé řady dalších produktů. 

Žáci  viděli, jak probíhá celý výrobní postup od objednávky - tisk, knihařské zpracování a konečnou expedici hotových zakázek.

Odnesli si z exkurze mnoho nových informací a zajímavých poznatků.

Veletrh FIF OA Praha Vinohrady

Prvním fiktivním veletrhem v letošním kalendářním roce byl veletrh v Praze, v budově Obchodní akademie. Jednalo se o již 17. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který proběhl 25. ledna 2023. Pozvání na veletrh přijalo celkem 34 firem.

V rámci veletrhu se konalo pět soutěží a do všech se zapojily obě naše firmy, jak Cleaners, s. r. o., tak PPFB, a. s. 

Ve značné konkurenci se nám podařilo obsadit několik medailových míst. V soutěži o „Nejlepší vizitku“ byli Cleaners, s. r. o. druzí, v soutěži o „Nejlepší prezentaci“ z pohledu diváků obsadila první místo naše PPFB, a. s., Cleaners, s. r. o byli třetí a druhé místo patřilo Cleaners, s. r. o. v soutěži o „Nejlepší vizitku“. 

Potěšila nás i dvě čtvrtá místa pro PPFB, a. s. v soutěži o „Nejlepší leták“ a „Nejlepší prezentaci“ z pohledu odborné poroty. Bavilo nás si zasoutěžit, zaobchodovat a ověřit své znalosti a komunikační dovednosti 

Linkedin

Žáci maturitního ročníku projevili zájem o workshop na téma Linkedin.

Zorganizovali jsme tedy 25. 1. workshop, který lektorovala Hana Maříková z Infokariéry.

Žáky zajímalo nejen založení účtu. ale hlavně využití celé sítě pro svoji budoucí profesní cestu. Účastníci si ohodnostili své jazykové kompetence a dovednosti a vytvořili si první spojení v síti. 

Z workshopu odcházeli všichni velmi spokojeni a jedno hodnocení za všechny "byl to luxus".

Exkurze MD Elektronik

Žáci 3. ročníku z oboru Podniková logistika, Programování a Datová analytika se v úterý 24.1.2023 zúčastnili exkurze ve společnosti MD Elektronik v Chotěšově a v Plzni (logistické centrum).

V úvodu návštěvy při menším občerstvení byla účastníkům představena společnost (co vyrábí, kde působí, atd.). Poté následovaly prohlídky MD Systems pro IT obory a prohlídka výroby a skladovacích prostor pro obor Podniková logistika. Během celé návštěvy měli žáci za úkol dávat pozor a správně vyplnit otázky, za které na konci exkurze byli někteří šťastlivci odměněni. Aby to všem nebylo líto, každý účastník si odnesl ze společnosti menší dárek.

 

Žáci poznali know-how firmy, které si MD Elektronik přísně tají před světem. Jejich unikátní automatizovaný systém robotizace zaujal 5 žáků, kteří projevili zájem se společností dále zůstat v kontaktu např. v podobě školních praxí. 

Velice děkujeme společnosti za zprostředkování a těšíme se opět na viděnou.

mKontext

Dne 18.01.2023 se tři žáci naší školy, jmenovitě Adam Horváth, Ondřej Bodlák a Ondřej Štverák, účastnili finálového programu matematické soutěže mKontext, pořádaného na ZČU v budově Strojní fakulty.

Po registraci účastníků proběhlo vyhlášení výsledků školních kol s předáním diplomů a věcných cen. Na vyhlašování byli přítomni hosté z krajských institucí vzdělávání, Ing. Vladimír Kroc, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, Mgr. Lukáš Vlček, a za Západočeskou univerzitu PhDr. Lucie Rohlíková PhD. jakožto vedoucí odboru Kvalita vzdělávání. Po vyhlášení výsledků a předání cen následovalo drobné občerstvení, a pak exkurze do IoT laboratoří Fakulty Strojní a do matematických laboratoří na Fakultě Elektrotechnické. 

Na závěr proběhlo menší rozloučení v podobě několika málo slov ze strany organizátorů , kteří poděkovali za účast v soutěži a popřáli žákům mnoho dalších úspěchů.


DSPU Plzeň

Třída 2. A navštívila 12.1.2022 sběrný přepravní uzel v Plzni Křimicích. Žáci viděli jak se automatizovaně třídí listovní a balíkové zásilky, dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací, co se týká přepravy poštovních zásilek. 

Nejvíce je zaujal svojí rychlostí automatizovaný třídící stroj na listovní zásilky.


Soutěž v porozumění anglickému textu Kontext

Během listopadu probíhala online kola krajské soutěže Kontext, do které se mohou zapojit všechny školy Plzeňského kraje. INFIS se do této soutěže zapojuje pravidelně ve všech kategoriích.

I v letošním roce naši žáci postoupili do finálového kola, které probíhalo na Západočeské univerzitě dne 12. ledna 2023. Finálové kolo je rozděleno na 2 části a naši školu reprezentovalo celkem 6 žáků.

Adam Horváth (1. E), který se věnuje angličtině pouhý rok, obsadil 2. místo v kategorii žáci středních odborných škol 1. – 2. ročník.

Petr Toman (2.E) ho následoval 3. místem ve stejné kategorii.

Jakub Broch (3. F) byl na 4. místě v kategorii žáci středních odborných škol 3. – 4. ročník.

Kristián Faltus (3.M) obsadil 4. místo v kategorii středních odborných učilišť.

Finálového kola se zúčastnili i Kryštof Tesař a Michal Babka z 3. E, ale ti zůstali těsně před branami ústní části.

Soutěže se zúčastnilo více než 2700 žáků a naše škola měla největší zastoupení.

Žáci 1. M na poště Plzeň 1

Dne 5. ledna 2023 žáci 1. M navštívili  poštu Plzeň 1.

Během exkurze se seznámili s chodem listovní dodejny a s činnostmi listovních doručovatelů.

Druhá  část exkurze probíhala v zázemí pošty, kde si žáci zkusili razítkovat, zaplombovat  poštovní uzávěry a mohli se seznámit s běžným provozem. 

Z exkurze žáci odcházeli spokojení, že viděli skutečný provoz, přepážky pošty a mohli si vše spojit se získanými znalostmi.

Vánoce 2022

Letošní vánoční období jsme zahájili v pondělí 19. prosince předvánočním gruntováním tříd a učeben.  

V úterý jsme již začali nasávat vánoční atmosféru od ranních hodin, když začal po škole chodit Ježíšek. Během dopoledne prošel budovami škol “1. vánoční průvod”, který měl být složený ze žákovské kapely a učitelů. Tak devítičlenná kapela byla velké sousto, hudebníci se sešli dva, čímž jim děkujeme. Ostatní tedy naběhdo školní kuchyně, půjčili si hrnce, bandy, sběračky, nože, sklenice a kapelu doplnili. Po obědě připravili žáci školy pro učitele únikovou hru.  

Ve středu žáci navštívili kino. Samozřejmě klasika, nikdo do poslední chvíle netušil, na jaké filmy se půjde. Žáci si vybírali podle žánru a ještě v úterý večer se možná dohadovali, jestli to opravdu bude ten film, který si tipovali.  


Ve čtvrtek již probíhal individuální program jednotlivých tříd a učitelů.  

 

Žáci 1.A se poslední školní den před Vánoci vydali do historického centra Plzně. Prohlédli si vnitřek nově opravené katedrály svatého Bartoloměje, pokochali se nádherným betlémem, ti nejodvážnější vystoupali na kostelní věž. A potom? No hurá na vánoční trhy nasát tu pravou vánoční atmosféru.

Netradiční zážitek si užili žáci 1.B, kteří jeli na výlet do nedaleké Nevřeně, kde navštívili Centrum caolinum a bývalý kaolinový důl. Cesta do dolu byla do kopce po sněhu a ledu, v pískovně si žáci dali pěknou koulovačku a do dolu samozřejmě přišli pozdě. Tam čekal pan průvodce, který v roce 1984 celý důl monitoroval a zakresloval, takže odborník v pravém slova smyslu. Třídní pro žáky připravil 3 vánoční dárky - vstupné do dolu, opékání buřtů a představil nového třídního učitele.

Cukroví, čaj, cappuccino, tyčinky, oříšky, hledání QR kódů, vánoční kvízy v Kahootu, vánoční nadílka šrotu a hra Time´s up – všechny tyto aktivity čekaly na třídu 1.E . Vánoční den žáci zahájili vánočním videem, které bylo součástí jednoho ze 6 kvízů, poté pracovali ve skupinkách a museli po škole najít schovaných 6 QR kódů k vánočním kvízům a tyto místy záludné kvízy vyplnit. Po vyhlášení vítězů následovala vánoční nadílka šrotu, kdy do poslední chvíle nikdo nevěděl, jaký dárek na něho nakonec vyjde. Vánoční den byl zakončen hrou Time´s up, kdy všichni museli předvést své znalosti a zároveň dovednosti ve vysvětlování a pantomimě.  

Třída  1.F má sice za třídního tělocvikáře, ale žádný přespolní běh se nekonal, jen běh přes náměstí. Oběhnout v časovém limitu a za deště  stánky na náměstí a nakoupit poslední dárky - sůl do koupele pro mamku, pálivou klobásu pro taťku, Barbinu pro ségru a auto pro bráchu - byl hlavní úkol. Za podrbáni oslíka byly bonusové body a za kyselý obličej na fotce trestné kolo na ruském kole.  

Předvánoční dopoledne strávili žáci 1.M ve škole ve třídě, kde na ně už ráno čekal horký čaj, cukroví  a atmosféru dokreslovala také vánoční hudba. Všichni byli rádi za teplo a sucho ve třídě, protože počasí venku nebylo moc lákavé. Žáci hlasovali o filmu, který si společně pustí – nad Grinchem zvítězil jen o několik hlasů film Sám doma. Během sledování filmu si dolévali horký čaj a uzobávali slané preclíky a arašídy. Potom si navzájem rozdali vánoční dárečky. Nakonec se počasí ale přeci jen umoudřilo a žáci se mohli sbalit a vyrazit na krátkou procházku směrem na náměstí a projít se po adventních trzích, kde si popřáli hezké Vánoce a rozloučili se. 

2A 

2.E zvolila poklidnější rozjezd akce. Žáci se sešli  ve škole, hezky si povídali, skrze videa krátce zavzpomínali na léta na základce a teprve poté vyrazili procházkou do centra. Tam  se po krátkém pobytu na vánočních trzích a dešti rozpustili. 

Také  žáci 2.F zamířili na vánoční trhy, aby se spolu rozloučili a popřáli si krásné Vánoce a šťastný nový rok. Procházku a poslední nákupy si zpestřili plněním vánočních úkolů, mezi které samozřejmě patřilo udělat si společnou fotku, vystoupat na zvoničku, zazvonit a něco si přát. 

Vánoční atmosféru na trzích si nenechali ujít ani žáci 2.M a samozřejmě si také zazvonili na zvoneček. 

Žáci třídy 3.A a 3.E jsou akční a dokázali to i poslední den, kdy je neodradilo nepříznivé deštivé počasí a sešli se na náměstí U Andělíčka, aby nasáli vánoční atmosféru města.  Kromě návštěvy trhů, kdy se dokupovaly poslední dárky a ochutnávaly vánoční dobroty, byla zařazena  i značně adrenalinová procházka na Košutecká jezírka. Prokřehlí a mokří od vytrvalého koulování žáci  zakončili akci u Globusu. 

Den před skončením trhů se zde žáci 3.F naposledy prošli a někteří  pořídili i poslední dárky. Ve výsledku to bylo velmi příjemné zakončení tohoto roku ve škole. 

I žáci 3. M se sešli v omezeném počtu na náměstí, prohlédli si trhy, odmítli jízdu na ruském kole a vzhledem k nepříznivému počasí zakončili dopoledne ve vyhřáté kavárně. 

Žáci třídy 4.A se rozhodli strávit poslední školní den tohoto roku aktivním pohybem. Hned ráno se sešli ve své kmenové třídě, kde se nejprve věnovali třídnickým záležitostem spojeným především s přípravou maturitního plesu. Poté se celá třída odebrala do Sladovnické na bowling, kde jsou 2 bowlingové dráhy. Hru si žáci velmi užili a největším překvapením pro všechny bylo vítězství Týny H., která se stala absolutním vítězem.  Rozloučení s rokem se vydařilo na výbornou.

Společně se žáci 4.E a 4.F rozhodli navštívit trhy. Někteří využili šance nakoupit na poslední chvíli dárky, vyzkoušet a ochutnat místní občerstvení, které se samozřejmě neobešlo bez všem známého trdelníku.Stolní tenis

Po dvouleté odmlce se uskutečnil již 19. ročník Putovního poháru ředitelky školy ve stolním tenisu, který jsme sehráli v naší hale dne 20. 12. 2022. Letos se přihlásilo 26 kluků a k nim do party ještě 3 holky, které si s nimi zahrály.

Kluci, i holky, byli rozděleni do 8 skupin, z nichž postupovali první 2 do play-off a vyřazovacím způsobem jsme dospěli až k vítězi. Poprvé v historii zvítězil Daniel KLIMEŠ z 2.M.

Holky si navíc zahrály miniturnaj systémem každá s každou, což nakonec přineslo zasloužené vítězství Barboře DEJMKOVÉ z 1.E.

Ještě jednou chci poděkovat a pochválit všechny hráče a hráčky za pohodový průběh turnaje, a na závěr bych chtěl upozornit, že všechny výsledky budou na nástěnce.

Všechny zdraví René Síťka

Bankéři do škol

Poprvé v naší historii se škola zúčastnila projektu České bankovní asociace – Bankéři do škol. Letos na téma Finanční gramotnost a kyberbezpečnost. Workshopu se zúčastnily všechny 1. ročníky v rámci ekonomických předmětů ve 2 termínech – 16.11. a 14.12. 2022.

Přednášející byli zkušení dlouholetí bankéři 2 největších bank v České republice.


Žáci se dozvěděli jaké možnosti mohou využít v rámci služeb bank (co je pro ně nejvýhodnější, na co si dát pozor), jak být obezřetní a nenaletěl podvodníkům jak online, ale např. také přímo v bankomatu. 


Oba cykly přednášek si jak žáci, tak přednášející velice chválili a to nás motivuje k tomu, abychom příští rok tuto akci zopakovali opět.

 


První ročník Co-hackathonu

Hlásíme čerstvý úspěch z 1. ročníku Co-hackathonu, který se konal v pátek 9. 12. a sobotu 10. 12. na VOŠ a SPŠE Plzeň pod záštitou SIT Port a RTsoft.

Náš jediný "smíšený" tým z celého hackathonu (Lorem ipsum) ve složení A. Rauchová, A. Benešová, L. Homolka, J. Kozohorský, A. Hojer zabodoval na celé čáře a se svým projektem, portálem na spolupráci středních škol, obsadil mezi zúčastněnými týmy výherní 1. místo! Gratulujeme!

Žáci získali štědré finanční ohodnocení a vítězná škola Xbox. Už se těšíme na další ročník.Testování hry ve virtuální realitě

V prosinci se několik žáků prvních ročníků zúčastnilo testování hry ve virtuální realitě, které pořádal plzeňský NVIAS. Hra pojednávala o kosmonautovi, který chce vstoupit na planetu Mars. Nejdřív ale musí projít několika testovými úkoly, které mu připravili vědci, aby se ujistili, že je připraven vstoupit na nebezpečný povrch Marsu. Během prvního setkání si žáci hru osahali, zahráli, seznámili se s virtuální realitou.

To ještě netušili, že příště budou muset tuto hru představit zahraničním partnerům z Polska. Prezentace hry probíhala celá v angličtině, nejdřív z toho měli kluci trochu strach, pak vše ale zvládli na výbornou. Celá hra měla velký úspěch, a tak už se všichni těší na jaro, kdy prezentace hry bude pokračovat, tentokrát v Polsku.


Weiden 8. 12. 2022

V předešlých letech k nám tradičně v předvánočním období dorazili na návštěvu naši kolegové a studenti z weidenské partnerské školy (Staatl. Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe). Tentokrát jsme vyrazili naopak my do Weidenu. 

Na programu bylo setkání našich a weidenských žáků, kteří studují cizí jazyky. Připravili jsme pro žáky stopovačku po městě Weiden s mnoha zábavnými úkoly ve třech jazycích - češtině, němčině a angličtině. Žáci se rozdělili do skupin tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci z Německa i z Čech. Vymysleli si pak společně název skupiny, naskenovali QR kód s trasou hry a vyrazili. Na každém stanovišti museli pomocí aplikace v mobilu odpovědět na několik otázek, udělat selfie nebo dokonce natočit, jak společně zpívají koledu. Dle závěrečných reakcí si všichni hru moc užívali. Poslední stanoviště bylo v historickém centru Weidenu na vánočním trhu.

BSZ Wiesau

Berufsschulzentrum Wiesau je název školy, která sdružuje několik středních odborných škol v regionu Horní Falc (Oberfalz). Jednou z nich je i střední odborná škola se zaměřením na informatiku (Berufsfachschule für IT-Berufe). A ta byla cílem naší návštěvy ve středu 8. 12.

Seznámili jsme se se školou, prohlédli jsme si moderně vybavené odborné učebny a zúčastnili jsme se výuky programování a algoritmizace. Se zadaným úkolem (vymyslet algoritmus, který najde všechna prvočísla do 10 000) si naši žáci věděli hned rady a Michal Spišak měl dokonce asi za 15 minut hotový i funkční program. 

Rádi bychom s touto školou navázali do budoucna hlubší spolupráci při účasti na mezinárodních soutěžích a hackathonech. Jednu takovou pozvánku (na březnovou mezinárodní ROBOsoutěž v Plzni) jsme zde také předali a doufáme, že se německý tým zúčastní.

INFIS opět slaví úspěch v hackerské soutěži The Catch

Po loňském úspěchu na The Catch, kdy jsme obsadili dvě místa v první patnáctce (7. a 12.) z více než 300 účastníků, jsme to ještě vylepšili a letos v oficiálním pořadí TOP 30 výherců figurujeme celkem třikrát: Filip Kerber ze 3.F na skvělém 9. místě, Michal Spišak (také 3.F) na 13. pozici a trojici doplňuje učitel Petr Zima na 12. místě. Michalu Spišakovi a Petru Zimovi se také podařilo ukořistit tzv. First Blood Award pro prvního řešitele konkrétní úlohy. 

Letošní ročník byl ještě náročnější než ten minulý, v limitu tří říjnových týdnů se všechny úlohy podařilo vyřešit jen přibližně dvěma desítkám z téměř čtyř stovek nadšenců, amatérů i profesionálů z ČR i zahraničí. V pondělí 21.11. se pak INFISáci vydali na vyhlášení výsledků a převzali ocenění z rukou ředitele pořádající organizace CESNET, z. s. p. o. Ing. Jakuba Papírníka.

Veletrh fiktivních firem "Vánoční Plzeň"

7. a 8. 12. se naši Cleaners, s. r. o. a PPFB, a.s. zúčastnili dvoudenního veletrhu fiktivních firem na Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň s podtitulem "Vánoční Plzeň". 

Firmy si tedy vyzdobily stánky světýlky pro navození správné atmosféry a poté mezi sebou obchodovaly a soutěžily v různých kategoriích.


Okresní kolo Subterra Cup - hoši

V pondělí 5. 12. 2022se konal ve Sportovní hale Slavia VŠ Plzeň jeden z turnajů Okresního kola Subterra Cupu v kategorii kluků. Během víkendu se nám poněkud rozpadla základní sestava, ale naštěstí jsme tým nakonec dali rychle dohromady i s „brankářem“, který nikdy nechytal. Proto všem hráčům patří velké poděkování, i když jsme všechny tři zápasy prohráli. Ale nutno podotknout, že jsme herně vůbec nepropadli! Ovšem celkově pro nás zbylo 4. místo a zůstali jsme bez postupu do kraje.

Kluci hráli v sestavě v brance Josef ZEMAN(1.F), vobraně Adam RADA, Lukáš MAXA(oba 4.A)a Štěpán ŽEŽULA(1.F) a vútoku Jan HOFMAN(2.E),Hugo KOHEL(2.F), Dominik HODAN (1.A), Martin ČERNÝa Vojtěch PIHERA (oba 1.F).


Okresní kolo Subterra Cup


V pátek 2. 12. 2022 se konalo v Městské sportovní hale Plzeň Okresní kolo Subterra Cupu v kategorii dívek. Turnaje se mělo zúčastnit celkem 5družstev, ale Zemědělka Klatovy nakonec nedorazila. Naše nově se tvořící družstvo nechalo na hřišti duši, ale tentokrát to stačilo pouze na 1 remízu a 2 prohry, což nám vyneslo celkové 4. místo. Holkám bych rád poděkoval za vzornou reprezentaci školy.

V brance chytala Andrea KALIVODOVÁ (2.A), v obraně hrály Kristýna KUBLENTOVÁ (4.A), Barbora VOLFOVÁ(3.A) a Lucie ŠTICHOVÁ (1.A), v útoku Michaela ŠTĚRBOVÁ (4.E), Nikol ĎURČOVOVÁ(3.E), Nikola KUBÍKOVÁ (2.A), Kateřina ŠLOUFOVÁ (2.E), Barbora PROCHÁZKOVÁ (1.A) a Lucie STRUHÁROVÁ (1.M).

Metropolitní univerzita Praha Česko- Slovenský 4.MUB line VFF

V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili obchodování na Česko-Slovenském 4. MUB-line VFF, který pořádala Metropolitní univerzita Praha.

Vzhledem k vysoké účasti fiktivních firem, probíhaly soutěže ve dvou etapách. Nejprve on-line formou ve dnech 30.11. a 01.12.2022, kdy pak po vyhodnocení postoupilo 24 nejlepších na VFF do Prahy.

Byli jsme mezi nimi a byli jsme i nadále úspěšní. Cleaners, s. r. o. získali 2. místo v soutěži o „nejlepší stánek“ a rovněž 2. místo v soutěži o „Nejlepší firmu“. Zástupce PPFB, a. s. Kryštof Tesař pak pro banku vybojoval 3. místo za prezentaci firmy v anglickém jazyce. Veletrh byl pro všechny velmi přínosný, nejen že se dařilo v tradičním obchodování, ověřili jsme si i získané jazykové znalosti a uzavřeli obchody s fiktivními firmami ze Slovenska.


Každá čtvrtá lahev na světě prošla linkou KRONES

I toto jsme se dověděli 22. 11. při exkurzi do německé firmy. KRONES je firma vyrábějící kompletní nápojové linky. Jejich produkty mnozí naši žáci již viděli př návštěvách Plzeňského Prazdroje nebo Bohemia Sektu ve Starém Plzenci. Tentokrát jsme tedy prošli celou výrobu od lisování a ohýbání ocelových trubek, přes linky na tvarování plastových lahví až po plnící linky, které budou po dokončení směřovat například do Číny či Saudské Arábie. 

Na tuto exkurzi bude navazovat návštěva v sesterské firmě KONPLAN, která provádí projekci a dokumentaci. Důležitá bude především pro naše třeťáky, kteří se zde můžou ucházet o odborné praxe v jarním termínu.

Teambuildingové aktivity

V pátek 18. 11. 2022 si vyučující připravili náhradní program. Společně s žáky navštívili Techmanii, planetárium, svíčkárnu v Liticích nebo historické centrum Plzně a podzemí. 

V Techmanii si prohlédli a vyzkoušeli různé interaktivní exponáty a v planetáriu zhlédli zajímavý dokument pod názvem Jsme vetřelci?

Žáci 2F si připomněli workshopem a filmem výročí 17. listopadu.

VFF Podzimní Příbram

16. listopadu 2022 jsme se prezenčně zúčastnili VFF Podzimní Příbram, který pořádala OA a VOŠ Příbram. Veletrh se konal v příjemném prostředí příbramské sokolovny v centu města. 

Obě naše firmy - jak Cleaners, s. r. o., tak PPFB, a. se zapojily do vyhlášených soutěží. PPFB, a. s. v průběhu celého veletrhu úspěšně poskytovala bankovní služby a zajišťovala finanční styk. Tentokrát jsme byli velmi úspěšní, v nemalé konkurenci Cleaners, s. r. o. získali 1. místo v soutěži o „Nejlepší leták“ a PPFB, a. s. získala 1. místo v soutěži o „Nejlepší stánek“. Zároveň pořadatelé veřejně ocenili kvalitu poskytovaných služeb naší bankou.


Pišqworky

Dne 15.11.2022 jsme byli zastupovat naši školu na každoročně pořádané akci Pišqworky. Náš tým se skládal z Nikol Ďurčovové, Nikoly Soukupové, Michaely Richtářové, Robina Pavlise a Michala Babky.

Všechny zúčastněné týmy ze SŠ a ZŠ z Plzně a okolí byly rozděleny do skupin, které kapitáni týmů vylosovali. Střední školy a základní školy měly svoji vlastní kategorii. Týmy pak hrály proti všem týmům z dané skupiny a poté se 4 nejlepší týmy z každé skupiny posunuly dále do pavouka a pokračovaly v soutěži. Po pavoukovi bylo semifinále a pak finále, ve kterém se rozhodovalo o prvních třech místech.

Bohužel i přes veškeré úsilí a snahu se nám nepodařilo postoupit do krajského kola. Díky této akci jsme si mohli rozvinout dovednosti v logickém a strategickém myšlení, společně s pozorností, které se v našem oboru IT rozhodně neztratí.

Na akci byl příjemný kolektiv a mnoho rozdílných oborů, takže jsme se více rozvinuli v networkingové sféře. Akci jsme si moc užili.

Robin Pavlis, 3.E


Krajské finále ve stolním tenisu - hoši

V herně Sokola Plzeň V. se 15. 11. 2022 konalo Krajské finále ve stolním tenisu. Naši žáci předvedli opravdu skvělé výkony, což se potvrdilo i výsledkově! Kluci se umístili na 1. místě a holky byly na 3. místě.

Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev, když každý hrál s každým. Kluci v sestavě František ŠINDELÁŘ (2.E), Daniel KLIMEŠ (2.M) a Pavel ANTOŠ (1.F) vyhráli velmi přesvědčivě všechny 4 zápasy a po zásluze obsadili 1. místo. Tím si vybojovali případný postu na republikové finále, tak uvidíme, jestli se letos bude konat…


Krajské kolo v házené - hoši

V hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se 15. 11. 2022 odehrálo Krajské kolo v házené. Sportovního klání se zúčastnily celkem 4 týmy. Naši kluci podali bojovný výkon, ale na nejlepší to letos nestačilo. Postupně jsme prohráli s SOU elektrotechnickým, s Gymnáziem L. Pika a s Gymnáziem Rokycany a celkově obsadili 4. místo.

Náš tým hrál v sestavě Michal KERAMIDAS (4.F), Dominik CIBULKA (3.E), Martin PLIC, Dominik BROŽ, Patrik ZÍTEK (všichni 3.F), Marek MIKUŠ, Jan SIČAK, Viktor JINDRA (všichni 2.E) a Adam HORVÁTH (1.E).

14. ročník konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Dne 15. listopadu 2022 se vybraní žáci zúčastnili 14. ročníku konference studentských odborných prezentací na akademické půdě ZČU.

Naši školu reprezentovala Adéla Benešová z 1.A, Helena Šperlová a Kryštof Tesař ze 3.E a Bohdan Hrihoriev z 2.A. Adéla představila svou prezentaci na téma Social anxiety, Helena a Kryštof představili porotě a ostatním soutěžícím model bankomatu a Bohdan se ve své prezentaci věnoval tématu Propaganda. Adéla, Helena a Kryštof měli své prezentace v anglickém jazyce. Bohdan Hrihoriev soutěžil v jazyce ruském a ve své kategorii vyhrál 1. místo. Gratulujeme. Konkurence byla obrovská, všichni soutěžící podali skvělé výkony. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


mKontext

Během října a začátkem listopadu se první ročníky účastnily matematické soutěže mKontext, pořádané ZČU Plzeň, probíhající ve čtyřech navazujících školních kolech. Soutěže se zúčastnilo přibližně 600 studentů z plzeňských středních škol a 400 studentů odborných učilišť. Ze všech těchto studentů bude první pět v každé kategorii pozváno na závěrečný program, který se uskuteční 18.1.2023 přímo na ZČU. 


V tomto velkém počtu naše škola obsadila druhé místo mezi středními školami, které vybojoval Adam Horváth ze třídy 1.E. K vítězství mu chyběl jeden bod. 

Dále naši žáci obsadili dvě příčky v kategorii učilišť, a to Ondřej Bodlák, který vybojoval 2. místo s 27/40 bodů a Ondřej Štverák na 5. místě s 25,5/40 bodů. Několik dalších studentů mělo přes 23 bodů a umístění jim těsně uniklo.


Blahopřejeme.

Projektový den - 1A a 1B na Švihově

Ve středu 9. listopadu navštívili žáci 1. ročníků oboru Logistické a finanční služby, a sice 1A (česká třída) a 1B (ukrajinská třída), hrad Švihov, kde proběhl v netradičním prostředí projektový den. Žáci plnili zadané úkoly, které jim vyučující připravili prostřednictvím aplikace ActionBound. Kromě toho měli VIP prohlídku hradu Švihov. Proč VIP? Protože je již mimosezónní provoz, hrad je pro návštěvníky uzavřený, ale naši žáci měli možnost si prohlídku užít a dokonce na vlastní oči vidět, jak se restauruje dřevěný kazetový strop. A jak žáci pracovali? V podobném duchu, jako na projektovém dni Poznej svoje město, které jsme pro ně připravili již v září. Jádro tvořili vždy dvojice český a ukrajinský žák (jako v září), tyto dvojice jsme navíc spojili do větších skupinek 4 - 6 žáků. A opět, cílem bylo usnadnění ukrajinským spolužákům adaptovat se v našem prostředí a pomoc českých spolužáků  ukrajinským spolužákům v komunikaci v češtině. Atmosféra byla super, což nám žáci zpět vrátili formou velkého množství fotek a postřehů z celého dne. 

Středoškolská futsalová liga - hoši

Dne 8. 11. 2022 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do naší skupiny k nám nalosovali družstva HŠ Plzeň, Gymnázium Rokycany a GLP Plzeň. Celý turnaj byl ve znamení souboje o tři postupová místa. Ve vyrovnané skupině se ani jednomu družstvu nepodařilo aspoň 2x vyhrát, což mluví samo o sobě. Kluci podali velmi kvalitní výkony, jen nás zaskočila střelecká nemohoucnost ve druhém a třetím zápasu. Po 1 vítězství, 1 remíze a 1 prohře se nám nakonec podařilo postoupit ze 3. místa. Milým překvapením byla návštěva hráčů a funkcionářů z SK Interobal Plzeň, kteří se byli podívat na případné posily do dorosteneckých týmů. Jmenovitě k nám zavítali kapitán české futsalové reprezentace a 8 násobný futsalista roku Michal Seidler, mistr ligy Lukáš Křivánek, mistr ligy a manažer mládeže Michal Štrajt a sportovní manažer a náš bývalý žák Jakub Hodek.

Kluci nastoupili v sestavě v brance Filip NOVÝ (3.A), v obraně Dominik KEPKA, Lukáš MAXA, Adam RADA (všichni 4.A) a Dominik HODAN (1.A) a v útoku Michal VLADAŘ (4.A), Jan ČERVENÝ (4.F) a Vojtěch PIHERA (1.F).

Veletrh fiktivních firem České Budějovice

Dne 3. 11. a 4. 11. 2021 se fiktivní firma Cleaners, s. r. o. a fiktivní banka Plzeňská první fiktivní banka, a.s. zúčastnily 8. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

Firmy měly za úkol nejdříve připravit své stánky a poté obchodovat s dalšími fiktivními firmami z celé ČR a Slovenska, letošní ročník čítal 25 firem. Odborná porota hodnotila například tyto kategorie: Nejlepší stánek, Nejlepší prezentace a Nejlepší katalog, firma s nejvyšším bodovým ziskem získala ocenění v podobě Nejlepší firmy veletrhu.

Firma Cleaners se umístila v 1. třetině hned ve třech kategoriích (Leták, Prezentace, Nejlepší firma) PPFB, a.s. byla zase úspěšná v kategorii Nejlepší stánek, kde získala 6. místo.

Na prezentační a prodejní dovednosti našich žáků jsme slyšeli jenom samou chválu a jsme na ně náležitě pyšní.

Time management

V pondělí 24. 10. se ve škole uskutečnila první část workshopu na téma „Time management“ – jak si organizovat čas.

 Žáci se museli zamyslet nad svými prioritami a vypracovat si týdenní harmonogram. Diskutovali o tom, jak jsou důležitá slovíčka CHCI a MUSÍM, a ne nechci a nemůžu. Musíme něco změnit a pak se teprve může dostavit výsledek. 

Žáci dostali také úkol (výzvu) do příštího setkání. Jde o „Chalange 21“ aneb stačí 21 dnů na změnu nějakého návyku. Bude to těžké, člověk musí vystoupit ze své komfortní zóny a překonat se, ale my to zkusíme. Jak byste uspěli vy? My uvidíme při příštím setkání.
Logická olympiáda 2022

Základní on-line kolo proběhlo již tradičně v týdnu od 15. do 21. 10 2022. Zúčastnilo se ho 24 našich žáků. V Plzeňském kraji letos soutěžilo 1 276 řešitelů, v celé České republice jich bylo 17 661. Naši soutěžící si v silné konkurenci žáků všech typů středních škol vedli výborně. 18 z nich se umístilo v první polovině krajské výsledkové listiny a 14 dokonce v první polovině výsledkové listiny celostátní.

Tomáš Grolmus (2. E) obsadil vynikající 35. místo v kraji a 647. – 681. místo v republice. Probojoval se do krajského semifinále. Budeme mu držet palce 4. 11. 2022. Mezi další úspěšné řešitele patří Lukáš Patejdl (3. E), Pavel Antoš (1. F), Filip Kerber (3. F) a Jan Vondrášek (1. E), kteří se umístili mezi prvními 200 v kraji.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

Dne 21. 10.–22. 10. 2022 se žáci zúčastnili Hackathonu otevřených dat PK na sušickém gymnáziu. Této akce se celkem účastnilo 20 týmů, které ukázaly vizualizace v programu Power BI. 

Tým naší školy "Lorem Impsum" ve složení J. Štrunc, J. Malina, M. Vavřínek, K. Tesař a E. Hanzlíčková se rozhodl nejít tradiční cestou ukazování poměrně dobře dostupných dat (míra nezaměstnanosti, míra zadluženosti...), ale zaměřil se na edukační prvek – návrh aplikace, která zobrazuje nejčastější příčiny úmrtí napříč kraji a pomoci tak k prevenci a osvětě napříč obyvateli. 

Letos se žáci v TOP 3 neumístili, nicméně předvedli opravdu skvělý výkon a mohou být jak na svoji myšlenku, tak i celkové zpracování náležitě pyšní.  

Děkujeme nejen za skvělou reprezentaci školy.Okresní přebor v basketbalu - děvčata

Ve středu 19. 10. 2022 proběhl v hale Lokomotivy Okresní přebor v basketbalu v kategorii dívek. Do letošního turnaje se přihlásilo 6 škol, které se rozdělily do 2 skupin. Náš velmi mladý tým narazil ve skupině na SZŠ Plzeň a OA Plzeň, které byly nad naše síly a po 2 porážkách nás čekal zápas o 5. místo V tomto utkání jsme narazily na Gymnázium L. Pika a 1. poločas se nám celkem vydařil a byly jsme na dostřel k soupeři. Ovšem 2. poločas se nám bohužel nepovedl a tím pádem jsme celkově skončily na 6. místě. Přesto si dívky pochvalu určitě zaslouží!

Děvčata nastupovala v sestavě Nikol Ďurčovová (3.E), Nikola Kubíková (2.A), Kateřina Šloufová (2.E), Martina Kratochvílová, Barbora Procházková (obě 1.A), Lucie Mertová (1.E), Lucie Struhárová a Veronika Venglářová (obě 1.M).


Okresní přebor v basketbalu- hoši

V úterý 18. 10. 2022 se konal v hale Lokomotivy Plzeň Okresní přebor v basketbalu v kategorii hoši.

Celkem se turnaje zúčastnilo 8 škol, které byly rozlosovány do dvou skupin. Náš tým statečně bojoval, přesto jsme ve skupině utrpěli 3 porážky. V utkání o umístění naši chlapci předvedli nadstandartní výkon, porazili SZŠ Plzeň 19:10 a díky tomu celkově obsadili 7. místo.

Hoši hráli v sestavě Václav Mizera (4.A), Jiří Jirka (4.E), Dominik Brož, Viktor Berec (oba 3.F), Jan Sičak, Marek Mikuš (oba 2.E), Jakub Jedlík a Dominik Hodan (oba 1.A).

Okresní přebor v přespolním běhu 

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se v Borském parku konal Okresní přebor v přespolním běhu.

V kategorii chlapců běželo trať dlouhou 4.5 km celkem 8 družstev. Naši kluci na trati zabojovali a díky celkovému součtu umístění prvních 4 atletů se umístili na 6. místě. Nejlepší výkon předvedl Lukáš Salák (3.F), který doběhl na krásném 11. místě. I další kluci nechali na trati srdíčko – Jakub Mikeška (1.F) – 26. místo, Viktor Jindra (2.E) – 27. místo, Tomáš Janda (3.F) – 35. místo, Václav Šmolík (2.F) - 37. místo a Filip Nový (3.A) – 39. místo.

Děvčata běžela závod dlouhý 3 km, přihlášeno bylo také 8 družstev. Nejlepších výkonů dosáhly Nikola Kubíková (2.A), která doběhla na 21. místě, Anežka Brožíková (3.A) – 23. místo a Veronika Venglářová (1.M) – 29. místo. Bohužel Barbora Procházková (1.A) ze zdravotních důvodů nedokončila. Celkově se děvčata umístila na 5. místě.

Všem atletům a atletkám děkujeme za předvedené výkony.

Logistická olympiáda - Logistik junior 2022 

V první polovině října 2022 se naši žáci zúčastnili 14.ročníku celorepublikové soutěže Logistik junior, kterou pořádala Střední škola logistiky Dalovice. Olympiády se zúčastnilo 20 týmů ze 13 škol z celé České republiky. Slavnostní zahájení i ukončení soutěže proběhlo ve slavnostním sále Obecního úřadu v Dalovicích. Ostatní části soutěže probíhaly v prostorách pořádající střední školy.  Logistik junior byl rozdělen do 3 částí. 

V první části soutěže jednotlivé týmy poměřily své teoretické znalosti v oblastech Ekonomika, doprava, logistika a logické hry. 

V druhé části soutěže si týmy připravily prezentaci "své" logistické firmy, na které ukázaly, jak v praxi probíhá implementace principů konceptu udržitelného rozvoje v logistice. Svou prezentaci následně představily na mezinárodní konferenci česko-anglickému publiku.

Třetí částí soutěže bylo Finálové riskuj, kterého se zúčastnily 4 týmy s nejvyšším průběžným hodnocením.  Otázky do Riskuj byly zvoleny z oblastí Logistika, zeměpis, doprava a udržitelnost.

Všechny soutěžní týmy byly velice dobře připraveny a prokázaly nejen hluboké teoretické znalosti, ale také vysokou úroveň tzv. soft skills. Za naši školu soutěžil tým ve složení Jiří Bartička, Simona Reiserová a Yuliia Tetiuieva, všichni žáci 4.A. Náš tým si v průběhu celé soutěže počínal velice profesionálně a v silné celorepublikové konkurenci obsadil krásnou 5.příčku. Blahopřejeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy.

Technika má zlaté dno 

Ve středu 12/10 proběhla soutěž Plzeňského kraje Technika má zlaté dno, do které se naši žáci zapojili v tandemu se žáky 20. základní školy v Plzni. V letošním roce žáci sestrojovali a zprovozňovali řezačku polystyrénu.

V odpoledních hodinách jsme při vyhlášení výsledků nevěřili vlastním uším - jsme první!!! 

Měli jsme obrovskou radost. Naši žáci dostali do školy nové nářadí a každý z nich poukázky v hodnotě 4 000 Kč. Děkujeme a gratulujeme!!!

Posviť si na budoucnost 2022

Festival středních škol proběhl letos už v říjnu opět v DEPO Plzeň.

Náš stánek byl, jako každý rok, zahlcen zájemci o školu a obory. Někteří vyhodnotili školu jako prestižní.

V pátek se u našeho stánku vystřídaly stovky žáků ze ZŠ, které zaujalo propojení hry Minecraft s Arduinem nebo funkční bankomat. Obě tyto aktivity zde předváděli a komentovali žáci třetích ročníků Helena Šperlová, Kryštof Tesař, Michal Spišak a Josef Poula. V sobotu přicházejí tradičně rodiče. Ty zajímalo hlavně uplatnění po studiu, a tudíž na řadu často přicházela naše kronika "After INFIS" s fotkami našich absolventů a popisem, co dělali a dělají po studiu našich oborů. 

Všechny návštěvníky jsme pozvali na dny otevřených dveří a rádi je ve škole přivítáme.Jak jsme vyhodnotili projektový den

Ve čtvrtek 6/10 jsme na školním hřišti vyhodnotili projektový den žáků tříd 1A a 1B s názvem Poznej moje město. Týmy, které získali největší počet bodů, byli vyhodnoceni za originálním foto, a za akční video, dostali jako odměnu nanukáče. Všichni ostatní za zapojení do soutěže dostali bonbóny. 


У четвер 6/10 ми оцінювали проектний день учнів 1А та 1В класів  під назвою «Дізнайся моє місто». Команди, які набрали найбільшу кількість балів, оцінювалися за оригінальне фото, а за екшн-відео отримували  в нагороду морозиво. Всім іншим за участь у конкурсі дали цукерки.


Jsme členem České logistické asociace 

Díky naší do logistiky zapálené vyučující Kateřiny Horákové jsme se stali členem České logistické asociace. Budeme tím velice blízko novým trendům, informacím, technologiím z oblasti logistických služeb. Samozřejmě budeme i my rádi, když budeme moci naopak Asociaci pomoci při řešení různých projektů a dostaneme se tak do centra dění jako jeden z aktérů na trhu logistiky. 

Česko-ukrajinský projektový den 

Poznej moje město

Ve čtvrtek 29/9 jsme připravili pro žáky 1A a 1B interaktivní projektovou výuku „Poznej svoje město“. Žáci si stáhli aplikaci „Aktionbound“, podle které procházeli centrem města. Vyučující pro ně připravili úkoly. Protože 1A je česká třída a třída 1B ukrajinská, byli žáci rozřazeni do dvojic nebo trojic tak, aby mezi sebou museli komunikovat česky. I úkoly jsme připravili tematicky české i ukrajinské. Ohlasy žáků hned po ukončení akce byly velice pozitivní, za což jsme samozřejmě byli velice rádi.


Познайомтеся з моїм містом

У четвер 29/9 ми підготували  інтерактивний урок-проект «Знай своє місто» для учнів 1А та 1Б. Учні завантажили додаток «Aktionbound», за яким пройшлися центром міста. Вчителі готували для них завдання. Оскільки 1А – це чеський клас,  а український клас 1В – український, то учні ділилися на пари або трійні, щоб їм доводилося спілкуватися між собою чеською мовою. Також ми підготували тематично завдання чеською та українською мовами. Відгуки вихованців відразу після закінчення заходу були дуже позитивними, за що ми, звичайно, були дуже раді.

 

Exkurze 1M na poště Plzeň 23

 Ve čtvrtek 22. 9. 2022 navštívili žáci třídy 1M tříletého učebního oboru Poštovní manipulant pracoviště České pošty.

Jednalo se o podací poštu a zároveň listovní dodejnu Plzeň 23 na Lochotíně. Seznámili se se zajímavým zázemím přepážek, listovní dodejny, za dodržení bezpečnostních pravidel měli možnost nahlédnout i do hlavní pokladny.  Na závěr exkurze jim kvalifikovaná pracovnice představila proces výpravy zásilek 

Workshop Podnikavost

Ve čtvrtek 22.9. se třídy 2.M a 4.A zúčastnily workshopu Podnikavost, který byl zaměřený na sociální a emoční inteligenci a týmové role.


Žáci si osvojili, co je sympatie a empatie a jak empatii využít ve svůj prospěch či jak se učit respektu v konfliktních situacích, což pro některé nebylo zrovna snadné. Snad nejzajímavější aktivitou bylo pochopení vlastní týmové role, a to na základě vyplnění test testu zaměřeného na vrozenou dispozici k určité roli, ve které by se žáci podvědomě ocitli v různých skupinách. Dozvěděli se výhody a nevýhody různých typů týmových rolí. Test byl pro třídy určitě vhodnou pomůckou i pro směřování do budoucího povolání. 

Zavolíme?

Na základě žádosti zástupců naší školy, kteří jsou ve studentském parlamentu Plzeňského kraje, měli žáci 3. a 4. ročníků maturitních oborů možnost zúčastnit se 19. září 2022 on-line akce "Zavolíme?".


Zájemci se na akci přihlásili mailem na kontakty uvedených spolužáků (viz obrázek), pro ostatní spolužáky si připravili do výuky referát a prezentaci.


Akce se také mohli zúčastnit zájemci z řad rodičů a přátel školy.

Read Your Way to Better English

Během letošních letních prázdnin probíhala soutěž Read Your Way to Better English, pořádaná vydavatelstvím Oxford University Press. Úkolem každého soutěžícího v kategorii věku nad čtrnáct let bylo přečíst co nejvíce z šesti vybraných e-knih, plnit nejrůznější úkoly a cvičení a vést si svůj vlastní anglicko-český slovníček. Hlavní cenou byl volný celoroční přístup ke všem knihám, dostupným pouze pro členy Oxford Reading Club.

Letošní ročník vyhrála naše žákyně ze 3.E Helena Šperlová. Za dva týdny se jí podařilo nejen přečíst šest vybraných elektronických knih, ale Helena také splnila všechny zadané úkoly.

Dny vědy a techniky

Dne 9. září 2022 jako každý rok žáci navštívili na náměstí Republiky ,,Dny vědy a techniky". 


Expozice představily vědecké obory z netradičního úhlu pohledu. V ulicích města se žáci setkali s mnoha experimenty, vycházejícími z běžného života, i s pokusy, které si mohli vyzkoušet.

Žáci si prošli ve skupinách ty expozice, které je nejvíce zaujaly a plnili zde zadané úkoly.


Nejvíce asi všechny zaujalo stanoviště Nvias, které představovalo potenciál umělé inteligence a Hydra racing - tým závodící s vodíkovým autíčkem.


I když akci překazila malá dešťová přeháňka, akce se líbila a žáci si odnesli mnoho zajímavých informací.

Třída 3F navštívila ČNB

Začátek školního roku 7. 9. 2022 si žáci z 3.F zpříjemnili exkurzí do ČNB v Praze.

Navštívili stálou expozici s názvem „Lidé a peníze.“ V prostorách bývalého trezoru Živnostenské banky se dozvěděli mnoho informací o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. Součástí expozice byla unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 180 000 000 Kč. Nově nabyté znalosti studenti prověřili v interaktivních kvízech. Na závěr každému paní průvodkyně darovala průhlednou záložku se zatavenými skartovanými proužky bankovek.

Výlet se velmi vydařil a všichni si odnesli cenné informace.

Seznamovací pobyt

V pondělí 5. září ráno se všechny první ročníky naší školy sešly před její budovou, aby se společně vydaly autobusy do Úborska, kde je čekal třídenní seznamovací pobyt v Penzionu U Jandů.

Aktivity, které si pro ně učitelé připravili, jim měly pomoci se navzájem lépe poznat, zjistit o sobě nové informace a naučit se spolupracovat jako jeden tým. Žáci si zároveň mohli poměřit své vědomosti, znalosti i pohybové dovednosti s ostatními, a ještě se během toho těšit krásným okolím Úborska.

Na konci seznamovacího pobytu proběhlo vyhodnocení všech aktivit, vyhlášení celkových výsledků a udělení sladkých odměn všem třídám. Po sbalení věcí a posledním vydatném obědě nás autobusy opět zavezly zpět ke škole. 

Přivítání nových žáků na DM

Ve středu 31. 8. jsme na našem DM přivítali žáky prvních ročníků.

Po nezbytných administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje. V 18 hodin jsme se pak společně vydali na tradiční procházku městem. Nejprve jsme si udělali společnou fotku v našem vnitrobloku. Společně jsme se domluvili na trase, kterou jsme pomalým tempem za hodinu zvládli. Cestou jsme vysvětlovali žákům, kde najdou důležitá místa na trase do školy. 

Procházka Plzní byla pro všechny příjemná a zajímavá.