Školní rok 2021/2022


Školní výlety a exkurze


Závěr školního roku jako již tradičně patří výletům a zajímavým exkurzím, při kterým mají žáci možnost poznat nejen nová a zajímavá místa, ale také sami sebe navzájem.


PONDĚLÍ 27. 6. 2022


Třída 1A – Praha – památky

V pondělí 27. 6. 2022 navštívili žáci z 1E sídlo Bohemia Sektu ve Starém Plzenci.

Po příjezdu do Starého Plzence se vypravili na Rotundu svatého Petra a Pavla, kde si odpočinuli a nabrali sílu na cestu do Bohemia Sektu. Během prohlídky se dozvěděli řadu informací o managementu, hierarchii firmy, vzniku a historii, a nakonec si prošli i samotnou výrobu. Dle názoru žáků byla prohlídka vyvedená a líbila se jim.

Krásné slunečné dopoledne strávila 1F v okolí Boleveckých rybníků na Sigmondově naučné stezce. Vydali se po žluté kolem Šídlovského a Kamenného rybníka směrem ke Kolomazné peci. A aby jim cesta pěkně ubíhala a žáci se nenudili, plnili zábavné foto a video úkoly zadaných v angličtině. Soutěžili ve skupinkách a jejich snaha a kreativita byla druhý den po zásluze oceněna sladkou odměnou.

Rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci je jednou z nejstarších dochovaných církevních památek v České republice. Žáci 1M rotundu po příjezdu do Starého Plzence navštívili a potom svižným tempem se vraceli po nové cyklostezce do Plzně Božkova.

Žáci 2A se vypravili na exkurzi do Depa a Sběrného přepravního uzlu v Plzni Křimicích. Účastníci exkurze procházeli s vedoucím směny jednotlivá pracoviště, kde mohli například vidět v chodu automatizované třídící linky na listovní i balíkové zásilky, nebo provozní prostředky používané v přepravě. Žáci si v průběhu exkurze udělali představu, jaké činnosti se musí zajistit v rámci přepravy zásilek.Třída 2E – Výlet na hrad Radyně


Turistickou procházku na Valchu si zvolili žáci 2F. S dobrou náladou vyšli hned ráno od školy. Cestou procházeli kolem vodní nádrže České údolí a pak lesem po žluté značce. Nakonec vycházku zakončili v areálu Škoda Land.

Až příliš horké dopoledne strávili žáci 2M na vycházce údolím Mže. Zakončili ji osvěžující kaktusovou zmrzlinou (méně odvážní zůstali u tradiční vanilkové).

Další třída 3.A si udělala výlet vlakem do Starého Plzence. Žáci prošli část naučné stezky Stará Plzeň, na které se nachází rotunda sv. Petra a Pavla, která se tyčí nad Starým Plzencem a nabízí krásný výhled nejen na přilehlou obec, ale i na zříceninu hradu Radyně. Po cca 6 km procházce byla pro žáky připravena exkurze ve společnosti Bohemia Sekt. Zde se dozvěděli něco o historii společnosti, unikátním způsobu výroby proslulého sektu, ale i skladování surovin či hotových výrobků. Počasí bylo velice teplé a slunečné a sklepy Bohemia Sektu všem poskytly nejen poznání, ale i příjemný chlad.

Na čerstvém vzduchu strávili den žáci 3E, domluvili se na painballové akci v areálu bývalého letiště Líně. Po pěším přesunu od zastávky autobusu v obci Líně zahájili paintballovou bitvu, která trvala s přestávkami od 10:00 až téměř do 14:30. Počasí se více než vydařilo a nálada všech byla výborná.

V rámci závěrečných třídních školních aktivit se třída 3.F rozhodla zasportovat si v oblíbeném sportovním areálu Škodaland Litice. Kluci si zahráli volejbal, zajezdili si na kolečkových bruslích a po svých sportovních výkonech se občerstvili vynikající zmrzlinou.


STŘEDA 29. 6. 2022Třída 1A – Rozhledna Chlum


Žáci 1E navštívili Velkou Synagogu v Plzni. Exkurze proběhla v rámci poznávání historie a památek Plzeňského kraje. U vstupu dostali chlapci, kteří neměli vlastí pokrývku hlavy, jarmulky. Bez zakryté hlavy by jim byl vstup zakázán. Průvodkyně během prohlídky všechny seznámila s historií Synagogy a vysvětlila, jak funguje a jaké má pravidla judaismus. Poté žáci ještě měli čas synagogu si volně prohlédnout.

Ve středu žáky 1F čekal výlet na Kozel, který patří k nejnavštěvovanějším památkám západních Čech. Nejprve žáci jeli vlakem do Šťáhlav a odtud se vydali procházkou krásnou lipovou alejí až k zámku. Prohlédli si nádherné zámecké interiéry a dozvěděli se mnoho zajímavostí z historie zámku a života šlechty 18. a 19. století. Všem se líbily zahrady, přilehlý zámecký park a rybník.

Mezi nejvýznamnější památky západočeské metropole, které navštívili žáci 1M patří historické jádro města a okolní ulice. Ty jsou dnes chráněné jako městská památková rezervace, na území města. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o historii Plzně, a to zejména ti, kteří nejsou místní.

Zoologická a botanická zahrada byla cílem návštěvy 2A. Žáci si prošli celý rozlehlý areál a prohlédli známá i naprosto záhadná zvířata v jejich přirozeném prostředí, ve volném výběhu i v uzavřených pavilonech. Zastavili se i na statku Lüftnerka , v podzemním světě nebo japonské zahradě. A příjemné bylo i posezení na vyhlídce jen tak se zmrzkou v ruce.Třída 2E – Minigolf Plzeň Bory + vycházka České údolí


Společně zasportovat si zašli žáci 2F do areálu Škodalandu. Kromě ostatních aktivit si zahráli ping-pong s žáky ostatních škol. Všichni si akci velmi užili.

Neplánovaně začal den 2M ve škole, protože bylo třeba přemístit všechny květiny z “nové” budovy školy, kde se budou vyměňovat okna, do "staré". Po práci se žáci vydali do města, shlédli několik kulturních památek a na závěr se podívali na Plzeň z Paluby Hamburk.

Poslední exkurze třídy 3A ve školním roce 2021/2022 byla na Leteckou záchrannou službu (LZS) Armády ČR v Líních. Exkurze probíhala ve vojenském prostoru Armády ČR, kde bylo nezbytné dodržovat stanovená pravidla. Žáci se seznámili nejen s provozem LZS, jejím vybavením a fungováním, ale i prací profesionálních vojáků a civilního zdravotnického personálu. Žáci měli možnost si detailně prohlédnout vrtulník SOKOL, který je nasazován do záchranných akcí, viděli nejen kabinu pilotů, ale i prostor pro zdravotnickou posádku a pacienty. Oproti očekávání se exkurze zúčastnilo jen pár žáků třídy, kteří ale rozhodně nelitovali společně stráveného času, který přinesl mnoho nových poznatků a také jiný pohled na práci leteckých záchranářů.

Do Škodalandu se také vydala třída 3E. Dopoledne strávili žáci sportovními aktivitami, které zahájili stolním tenisem. Po chvíli se rozdělili na skupinky, které se vzájemně střídaly u stolního tenisu, basketbalu a minigolfu.

Také 3F si udělala výlet vlakem do Starého Plzence, kde měla objednanou exkurzi ve společnosti Bohemia Sekt, která vyrábí známá a oblíbená šumivá vína. Zde žáci získali informace nejen o historii této známé společnosti a různých způsobech výroby těchto druhů šumivého vína, ale i o jeho skladování a distribuci včetně využití počítačů při výrobě těchto nápojů. Na závěr se vyfotografovali v krásném vstupním prostoru budovy Bohemia Sekt a prošli se po naučné stezce Stará Plzeň. Exkurze a procházka se všem přítomným líbila.Exkurze ve společnosti METRANS


První letní den končícího školního roku 2021/2022 žáci 2.A a žáci 3.A se studijním zaměřením Podniková logistika navštívili společnost METRANS Praha, která se zabývá komplexními službami v oblasti překládky námořních kontejnerů.

Žáci se seznámili nejen s historií, ale hlavně s činností tohoto druhého největšího železničního přepravce v České republice, prohlédli si čilý provoz překladiště, vyzkoušeli si, jaké to je být přepravován v námořním kontejneru, v praxi viděli manipulaci s námořními kontejnery pomocí manipulační techniky, doplnili si znalosti a vědomosti týkající se různých typů námořních kontejnerů, jejich mezinárodního značení a také měli možnost pokládat otázky.

Na exkurzi využili i velice příznivého počasí a po cestě zpět do školy zavítali do Národní přírodní rezervace Karlštejn. Žáky si procházkou vyšli na Vyhlídku, ze které se naskytl krásný výhled na malebnou obec Svatý Jan pod Skalou.

Byl to velice vydařený den plný poznání i zábavy.

Hurá na poštu...

Žáci 1M navštívili 23. a 24. 6. 2022 v rámci odborného výcviku pracoviště pošty Plzeň 23. Zhlédli zázemí doručovatelů, dozvěděli se, jak v praxi probíhá příprava zásilek na pochůzku a jejich vyúčtování.

Poté si prohlédli pracoviště pracovníků poštovních přepážek, kde budou v následujících dvou letech vykonávat odborný výcvik.

Také měli možnost nahlédnout do přísně střežené místnosti na poště a to do hlavní pokladny.

Exkurze byla velmi poučná a žáci získali přehled o tom, jak bude příští školní rok probíhat odborný výcvik na pracovištích České pošty s.p.
Výprava za měnou

Ve středu 22. 6. navštívila 1. F Českou národní banku v Praze a zhlédla expozici Za měnou.

Ráno jsme se všichni sešli na Hlavním nádraží a do Prahy se vydali vlakem. Když jsme dorazili do banky, čekala nás bezpečnostní kontrola. Tou všichni prošli bez problémů, a tak jsme mohli vstoupit do návštěvnického centra, kde se nás hned ujala milá průvodkyně.

S tou jsme nejdříve zhlédli zábavný, ale poučný film o našich bankovkách a následně se vydali po celé expozici. Zjistili jsme, co je vlastně úkolem ČNB a jak své úkoly plní. Prohloubili jsme si i znalosti o penězích. Zároveň jsme velmi detailně probrali aktuální inflaci, jak vlastně souvisí s celou ekonomikou a jakým způsobem se s ní ČNB vypořádává. Všem se líbilo, že byl výklad doplněn spoustou reálných příkladů, a dokonce i různými hrami. Někteří využili příležitosti a na chvíli se stali členy bankovní rady, jiní zase bojovali proti inflaci anebo třeba hledali po místnosti skryté peníze.

Nakonec jsme navštívili bývalý trezor banky, kde jsme se mohli podívat na historické mince a bankovky. Byla zde ukrytá také 2. největší zlatá mince na světě. Odnést jsme si ji bohužel nemohli, smutní jsme ale nebyli, protože jsme na konci exkurze dostali originální záložku tvořenou skartovanými kousky starých bankovek.

Poté už nás čekala jen procházka na nádraží a poklidná cesta vlakem domů. Celý den jsme si všichni moc užili a odvážíme si nové informace, které jistě prakticky využijeme nejen při hodinách ekonomiky.

Adam Hojer, 1F
Sportovní kurz

Ve dnech 14.-17.6. 2022 se žáci 3. ročníků a 2.M zúčastnili sportovního kurzu v Úborsku u Klatov, jak je každoročně zvykem.

Kurz začal na hlavním nádraží v Plzni. I přes zdlouhavou cestu autobusem a vlakem, kterou si všichni zpříjemňovali hudbou a povykem, se dostali do penzionu U Jandů, kam se všichni už hrozně těšili.

Hned první den pěší hromadně vyrazili na procházku po krásném okolí Úborska. Cyklisté si udělali výlet do Klatov a zpět. Po příchodu na žáky čekala vydatná večeře a dále už volný program, kdy mnozí naskákali do bazénu a užívali si s kamarády.

Středa byla pro všechny adrenalinovým dnem. Proběhly indoorové a outdoorové aktivity, přičemž účastníci kurzu se rozdělili do týmů po 8-9 lidech. Indoorové aktivity byly spíše o kooperaci a přemýšlení, zatímco outdoor byl převážně o fyzické zdatnosti a taktice. Během těchto aktivit nás navštívil slavný horolezec Jan Trávníček, který nám outdoor zajišťoval.

Po středečním adrenalinu se vydali na celodenní výlet hned po snídani v podobě švédských stolů. Chodci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna z nich měla kratší trasu, něco okolo 15 km s cílem – rozhledna sv. Markéta. Druhá skupina nachodila dohromady, po tom, co se svezli vlakem do Kdyně, 24 km a došli až na rozhlednu Koráb. Při cestě zpátky se 6 odvážných lidí a 1 pedagog rozhodli, že si cestu prodlouží o 3 km a podívají se na Židovský hřbitov a ochutnají Dobrou vodu. Cyklisté měli stejný cíl jako druhá skupina chodců, až na to, že ti jeli i cestu tam, naměřili si krásných 43 km, a i přes jednu píchnutou duši dojeli všichni v pořádku zpět na penzion.

Sportovní kurz si všichni moc užili, vytvořili nová přátelství a prožili spousty zážitků.

Michaela Štěrbová, 3. E
Fiktivní výběrové řízení na SPŠ dopravní Plzeň


15. června 2022 pořádala SPŠ dopravní Plzeň fiktivní výběrové řízení. Soutěžili jsme v kategorii „Marketingový referent“ a „Manažer/ka logistiky“.

Ve značné konkurenci jsme byli úspěšní, ve výběrovém řízení na „Marketingového referenta“ Kryštof Tesař obsadil 1. místo a Helena Šperlová 2. místo.


Čtenářský klub Čtenář

I tento školní rok 2021/22 byl realizovaný na domově mládeže čtenářský klub Čtenář, ze Šablon II.


Letos se zúčastnilo mnoho žáků a byl celkově velký zájem. Žáci si z těchto hodin odnesli spoustu cenných informací nejen o světové a české literatuře, ale i o správné struktuře vypracovávaných maturitních otázek z povinné četby. Měli jsme možnosti využít tyto informace i ve škole, když jsme pracovali na čtenářském deníku.


Doufáme, že tento klub bude pokračovat i další ročníky a že si ho budeme moct užít.

Fotbal krajský přebor

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhl na hřištích SK Senco Doubravka Krajský přebor ve fotbalu.

Celkem se turnaje mělo zúčastnit 5 družstev, ale den předem se odhlásilo Gymnázium a SOŠ Plasy. Turnaj se odehrál systémem každý s každým, když doba hry byla 2 x 20 min. Náš tým byl tentokrát zdecimovaný zraněními, kdy se předem omluvilo 6 kluků kvůli zranění a v posledním utkání museli odstoupit další 2 hráči. Prostě pech… Nicméně musím všechny kluky moc pochválit, protože hráli moc dobře. Skvěle zapadli i noví hráči, kteří pomohli s vyztužením sestavy. Je jen škoda, že jsme dostali vyrovnávací gól z penalty v poslední minutě posledního zápasu, což nás ve vyrovnané tabulce posunulo na konečné 4. místo, jinak bychom byli na skvělém 2. místě. Ale nedá se nic dělat, je to sport, a my se předvedeme příští rok v ještě lepším světle!!!

Za kulturou do Divadla Alfa

V rámci 34. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň žáci prvních a druhých ročníků 7. a 9. června zhlédli představení Putování dobrého Hanse Böhma Evropou v Divadle Alfa. Divadelní příběh je inspirován skutečným životním osudem. Hans Böhm pochází z Holýšova, mluví francouzsky, německy a česky, protože rodiče pocházejí z různých jazykových prostředí. V složité době 2. světové války dospívá a často se musí rozhodovat. A jeho rozhodnutí mohou přinést život i smrt, ovlivňují osud jeho i ostatních.

Představení bylo netradiční, zajímavé a velmi působivé. Hercům se pomocí loutek a rekvizit podařilo přesvědčivě ztvárnit obyčejný lidský příběh a snad přimělo mnohé k zamyšlení.

2. A na exkurzi v ČNB


Dne 8. 6. jsme vyrazili se třídou 2. A na exkurzi do ČNB v Praze. Přivítala nás moc milá paní průvodkyně, která nás seznámila s historií ČNB a důležitými místy a významnými exponáty, které zde najdeme.

Prohlídka začala v promítacím kinosále, kde jsme měli možnost shlédnout krátký naučný film o historii jednotlivých bank, správné zacházení s penězi atd.

Dále jsme pokračovali prohlídkou spodního patra ČNB, kde se nachází známý klenot „Zlatá mince.“ Dozvěděli jsme se její hodnotu, hmotnost i množství zlata, které bylo na ni použito.

Expozice se nachází v prostorách historického trezoru nejprve Živnostenské banky, později pak Státní banky československé. Návštěvníkům nabízí pohled na českou a československou měnovou historii a v evropském kontextu. Návštěvnické centrum ČNB představuje svět peněz a ekonomiky pro celou rodinu. Expozice a programy provádějí účastníky historií a současnou naší měnou.

Prohlídka byla zakončena zábavným kvízem, při němž paní průvodkyně prověřila pozornost našich studentů. Byla s námi spokojena a rozdala drobné ceny pro nejlepší posluchače.

Exkurze se opravdu vydařila a všichni jsme si ji užili. Počasí nám přálo, takže i cesta byla příjemná.

Kroužek dronů a robotiky v SitPortu

Žáci z kroužku dronů a robotiky měli 8. 6. hned dvě související akce.

Jednak se zúčastnili společně s naší partnerskou ZŠ exkurze do Droncentra, ale také si pak mohli zalétat na profesionálním hřišti pro drony v Sit Portu. Tentokrát měli na kroužku i diváky. Byli to právě žáci z 20. ZŠ v Plzni. Ti se dověděli, jak kroužek ve škole funguje, jaká je aktuální legislativa k legálnímu létání s drony a také, že si kluci museli nejdříve drony sami sestavit a pak se teprve pustili do létání.

Workshop 1M

Třída 1M se letos zúčastnila již druhého workshopu v Infokariéře.

Žáci si předem ve škole zpracovali pracovní list a o svých poznámkách pak diskutovali v rámci workshopu. Úkolem bylo zjistit, co se jim v prvním školním roce na střední škole podařilo, čím se můžou pochlubit, které kompetence prohloubili, ale také kde mají ještě rezervy a v čem se můžou zlepšovat. Cílem těchto workshopů je sebepoznání žáků, které směřuje k řízení vlastní kariéry a mělo by zabránit předčasným odchodům ze vzdělávání.

Do workshopu se zapojili i noví spolužáci z Ukrajiny, pro které byla v Infokariéře zajištěna tlumočnice. To velmi oceňujeme a děkujeme.

Exkurze do Droncentra

Dne 8. 6. 2022 se jsme se vydali s žáky 1.F do SIT Portu, kde jsme navštívili Droncentrum a dílny SIT Port Garage. Viděli jsme prezentaci o tom, co všechno SIT Port nabízí pro školy a studenty. Poté jsme se přesunuli do další budovy, kde jsme se podívali na drony, které se používají při různých akcích jako vyhledávání lidí v terénu, monitoring nepřístupných objektů či spolupráce s archeology.

V SIT Port Garage jsme se dozvěděli, jaké různé projekty tam studenti a žáci škol připravují a někteří odvážní zkusili i závod s autíčky. Na závěr jsme viděli, jak pracují žáci našeho kroužku robotiky s vlastními drony.

Je dobré zmínit, že jakýkoli žák, který chce vytvořit svůj projekt, je vítán a že je spolupráce se SIT Portem zcela zdarma.

Akce byla velmi přínosná a zajímavá, s ohledem na vlastní rozvoj žáků.Kraj pro bezpečný internet

6. 6. 2022 se v sále zastupitelstva PK konalo vyhlášení vítězů soutěže Kraje pro bezpečný internet. Naše škola získala za úspěšnou účast v soutěži dar v hodnotě 20 000 Kč, za jednotlivce byl oceněn výkon žáka Lukáše Homolky ze třídy 1.F.

Ceny předávali hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a jeho náměstek Petr Vanka, za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze věcné ceny, Plzeňský kraj věnoval také finanční odměny zúčastněným školám a oceněným žákům.

28. ročník veletrhu fiktivních firem EFKO v Písku


Posledním veletrhem v tomto školním roce pro obě naše fiktivní firmy byl 2. června 2022 veletrh v Písku. Vzhledem k příznivým epidemiologickým okolnostem se v letošním školním roce uskutečnil prezenční formou.

VFF byl pro Cleaners, s. r. o. i pro PPFB, a. s. úspěšný. Nejen že jsme mohli nabízet naše produkty a uzavírat obchody s ostatními fiktivními firmami, ale v soutěži „O nejlepší leták“ obsadila PPFB, a. s. 1. místo a naši Cleaners, s. r. o. byli třetí, což bylo velmi úspěšné ukončení činnosti a věříme, že od září navážeme stejně pěknými výsledky.


Návštěva absolventa Vaška Burděje

V pondělí 30. 5. se do školy opět podíval náš absolvent Vašek Burděj. A nepřišel jen tak s prázdnou, ale s prezentací své dosavadní kariéry. Svým vystoupením chtěl motivovat žáky k výuce německého jazyka a k účasti na zahraničních praxích, které sám dokonce dvakrát v průběhu SŠ absolvoval.

Podělil se s námi o praktické zkušenosti se studiem vysoké školy v Německu, s finančními náklady a také přidal pár dobrých tipů, jak se zlepšit v němčině nebo jak sehnat brigádu.

Jsme nadšení, že se k nám absolventi rádi vracejí a jsou ochotni s námi sdílet své zkušenosti. Budeme se těšit na další setkání.
Inovujeme Plzeň

První červnový pátek se žáci naší školy zúčastnili Festivalu pro inovátory Inovujeme Plzeň, která se uskutečnila v areálu SIT Port v Plzni.

Žáci se seznámili nejen s nejnovějšími trendy v oblasti elektroniky a elektrotechniky, se zájmem se zúčastnili přednášky cestovatele Lukáše Sochory na názvem S dronem přes půl světa, ale velký zájem projevili i o praktickou jízdu v elektroautíčkách, chov včel či inteligentní obleky pro IZS, na jejichž vývoji se podílí Elektrotechnická fakulta ZČU.

Akce byla velice zajímavá a pro žáky i učitele inspirativní.

Okresní kolo beachvolejbalu

Ve středu 1. června 2022 jsme se zúčastnili Okresního kola v beachvolejbalu, který se pořádá jako Memoriál Petra Havla v areálu Lokomotivy Plzeň.

Naši školu reprezentovali kluci Rostyslav Chykut 1F, Tomáš Pokorný 2A a Dominik Kepka 3A. Reprezentovali nás velmi úspěšně, protože se mezi 6 týmy dokázali umístit na skvělém 2. místě.

Děvčata ve složení Michaela Topinková a Žaneta Reitmajerová z 1A a Szófia Zýparinyuk z 1E také bojovala, jen tentokrát to stačilo na 9. místo.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy.


Veletrh fiktivních firem v Písku

Dne 1. 6. 2022 se fiktivní firmy Cleaners, s.r.o. a Plzeňská první fiktivní banka, a. s. zúčastnily již 28. Veletrhu fiktivních firem v Písku.

Mezi soutěžní kategorie patřily například soutěže o nejlepší stánek, leták či katalog. Oběma firmám se ve velké konkurenci nadmíru dařilo a z veletrhu neodešly s prázdnou – naši Cleaners si odvezli 3. místo za leták a 5. místo za soutěžní stánek, PPFB, a. s. byla také úspěšná – ta si odváží dokonce 1. místo za svůj leták! Gratulujeme oběma firmám za významné úspěchy a děkujeme za opětovnou vzornou reprezentaci školy.


ČNB Praha

Žáci 1M navštívili 27. 5. 2022 expozici v Praze v ČNB Lidé a peníze. Dozvěděli se mnoho zajímavého o české a československé měnové historii v evropském kontextu.

Nahlédli do nově otevřené expozice Za měnou, kde si pomocí dotykové obrazovky vyzkoušeli znalosti o české měně.

Expozice byla velmi poučná, žáci se nejen dozvěděli o historii naší měny, ale i si zvýšili finanční gramotnost.

Exkurze Paragon

Naše třída 1.A navštívila 24. 5. 2022 firmu Paragon, která sídlí v Nýřanech. Je to německá firma zabývající se výrobou obálek, reklamních letáků a jejich kompletací, které mají adresáty zejména v Německu, Francii a Rakousku.

Viděli jsme, jak samotná výroba a kompletace dokumentů probíhá, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a na závěr každý z nás dostal malou pozornost.

Exkurze byla zajímavá, obohatila naše znalosti v oblasti logistiky. Děkujeme.


Okresní přebor ve fotbalu

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhl na hřištích SK Senco Doubravka Okresní přebor ve fotbalu. Celkem se turnaje zúčastnilo rekordních 11 družstev, která se rozdělila do 3 skupin. Náš tým předvedl excelentní výkon!!! Skupinu „A“ jsme po 2 výhrách a 1 remíze vyhráli a postoupili tak do finálové skupiny, kde si zahráli mezi sebou vítězové skupin. V této finálové skupině jsme 1 vyhráli a 1 remízovali, co nás vystřelilo na konečné 1. místo!!! Výjimečně musím neskromně napsat, že to bylo vítězství zasloužené a díky tomu jsme postoupili do Krajského finále, které se bude konat 9. 6. 2022 opět na SK Senco Doubravka.

Turnaj jsme odehráli v sestavě v brance Filip NOVÝ (2.F) a v poli nastupovali Dominik KEPKA, Lukáš MAXA, Adam RADA, Michal VLADAŘ (všichni 3.A), Oliver BOHÁČ, Jan PŘÍHODA (oba 3.E), Jan ČERVENÝ, Libor STEHLÍK (oba 3.F), Radek SVOBODA (3.M), Lukáš SALÁK (2.F), Jakub ŠILHAVÝ a Jan ŠMOLÍK (oba 1.F).


Krajský přebor středních škol v orientačním běhu

Ve středu 11. 5. 2022 se žáci naší školy účastnili Krajského přeboru středních škol v orientačním běhu.

V soutěži nás reprezentovali Jan ČERVENÝ (3.F), Anežka BROŽÍKOVÁ, Natali KRATTNEROVÁ, Filip NOVÝ, Adam SLÁMA (všichni 2.A), Lukáš SALÁK (2.F), Nikola KUBÍKOVÁ (1.A) a Szófia ZÁPÁRINYUK (1.E).

V prostoru Borského parku museli kluci i holky proběhnout 14 kontrolami v délce trati 2,7 km. Celkový součet umístění jednotlivých atletů nás vyneslo na příjemné 5. místo. Nejlépe se umístili v jednotlivcích Filip Nový na 11. místě a Anežka Brožíková na 12. místě.

Děkujeme všem zúčastněným atletům za příkladnou reprezentaci naší školy.


.


Návštěva Amerického centra na ZČUŽáci 2.M absolvovali 5. května workshop na téma NASA, který pro ně připravili budoucí učitelé ze Západočeské univerzity v Plzni.


V Americkém centru U.S. Point si vyzkoušeli spoustu rozmanitých jazykových aktivit od slovního pexesa po virtuální realitu. Dozvěděli se zajímavosti z každodenního života astronautů ve vesmíru, příběh prvního člověka na Měsíci i šimpanzího astronauta, snažili se odhalit tajemství oblasti 51- a to vše v angličtině. Informace si vyhledávali sami za použití nejmodernější techniky a získané znalosti mohli ověřit v závěrečném kvízu. K tomu si prohlédli univerzitní kampus a užili focení s rozkvetlými sakurami v místním parku.


On-line veletrh v Olomouci

Dne 29. dubna 2022 jsme se zúčastnili 1. ročníku on-line veletrhu v Olomouci, který pořádala fiktivní firma PODNIKQALITY, s. r. o. při Střední škole logistiky a chemie.

Soutěžili jsme ve všech vyhlášených kategoriích, 1. kategorie byla soutěž o nejlepší slogan, 2. soutěžní disciplínou bylo firemní logo a ve 3. kategorii jsme soutěžili s naším obchodním letákem.

Soutěžení se zúčastnilo 30 různých fiktivních firem. I když jsme se neumístili na stupních vítězů, vzhledem k vysoké účasti nás potěšilo umístění v první třetině a věříme, že druhý ročník bude pro naši PPFB, a. s. minimálně stejně úspěšný. I tento veletrh byl pro nás další zkušeností s on-line prezentací banky, ale již se těšíme, až budeme moci naše finanční produkty představovat osobně a klientům představit naše vytvořené bankovní produkty.


Setkání s americkou diplomatkou Christinou Sharkey

Dne 28. dubna navštívila naši školu vzácná návštěva, paní obchodní radová Velvyslanectví USA Christine Sharkey se svým doprovodem. Paní radová hovořila s našimi žáky o podnikání v USA a v České republice. Žákům také nabídla možnost účasti v programu Work and Travel, v rámci kterého jim velvyslanectví může pomoci zajistit práci v USA s následnou možností cestování v této zemi. Na závěr setkání odpovídala paní radová a její asistent na dotazy přítomných. Celé setkání proběhlo v angličtině a bylo pro žáky velmi poučné a zajímavé. Žáci ocenili nejen možnost komunikace s rodilou mluvčí, ale také s ženou, která pracuje v diplomatických službách.

Meeting with the American diplomat Christine Sharkey

On April 28 we could meet the representatives from the US Embassy, especially Business Councilor Christine Sharkey who spoke about making business in the USA and in the Czech Republic.

Andrea Kalivodová from class 1A says: ´I really liked the meeting with Mrs Christine Sharkey. It was very contributive for us. I think that my other classmates and my teacher Mrs Wolf also found it quite instructive, especially the part about making business both at home and in the USA. We also gladly accepted the offer of working and travelling in the USA.´


Plzeňský Prazdroj


Ve čtvrtek 21. 4. 2022 jsme navštívili dost možná nejznámější pivovar na světě, a to konkrétně Plzeňský Prazdroj. Exkurze proběhla v rámci poznávání historie a památek Plzeňského kraje žáky domova mládeže.

V plánu byla prohlídka jak samotného pivovaru, tak i stáčírny.


Dozvěděli jsme se historii pivovaru, který mimochodem letos bude slavit významné výročí 150 let od uvaření prvního světlého ležáku tak jak ho známe doteď, až po samotný proces vaření piva, jaká je roční produkce celého komplexu tohohle rozsáhlého pivovaru, a jsou to miliony hektolitrů piva ročně, což je obrovské množství.


Všichni jsme si to náležitě užili, zjistili jsme hromadu nových informací a zajímavých poznatků. Určitě se tam rádi půjdeme podívat ještě jednou, jelikož je to něco, co nevidíme každý den.Domov mládeže na velikonočních trzích

Na plzeňském náměstí Republiky jsou trhy již dlouholetou tradicí.

Na DM jsme letos také tvořili velikonoční aranžmá a tak jsme se rozhodli se jít podívat, jak to dělají odborníci. Velikonoční trhy se letos konaly od 7. 4. – 18. 4. 2022 a tak jsme chtěli společně načerpat tu pravou atmosféru jara. Vybrali jsme si úterý 12. 4. a počasí nám opravdu přálo. K vidění byly malované kraslice, ručně pletené pomlázky, lidové tradice a řemesla. Také jsme se mohli občerstvit u stánků plných dobrot.

Vychovatelky DM

mKONTEXT

Žáci tříd 1. E a 1. F se v říjnu a na počátku listopadu 2021 zúčastnili krajské on-line soutěže v matematice. Řešili zajímavé úlohy se sportovní tematikou. Přihlášeny byly vždy celé třídy, tedy nejen pár nejlepších žáků. V kategorii Střední školy (bez gymnázií) soutěžilo 498 účastníků a naši dosáhli fantastických výsledků: na 1. místě se umístil Tomáš Grolmus z 1. E, 2. místo vybojoval Hoang Huy Phi z 1. F, o 3. místo se dělí Jan Šmolík z 1. F a Petr Toman z 1. E společně s jedním žákem SPŠE Plzeň. Takový úspěch jsme nečekali.

Úspěšní řešitelé se konečně dočkali z důvodu pandemie několikrát odkládaného Finálového dne. Ten proběhl v pátek 22. 4. 2022 v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Ceny pro vítěze připravili a předávali zástupci Plzeňského kraje, Krajského centra vzdělávání a jazykové školy a Západočeské univerzity. A nebyly to jen diplomy a propagační materiály, soutěžící v balíčcích našli třeba i dárkové poukázky, kalkulačky, hlavolamy nebo i váhu, kterou mohou využít při vážení prázdninových zavazadel.

Finalisté pak před kamerou odpovídali na čtyři otázky týkající se samotné soutěže či zkušeností s jinými matematickými soutěžemi. Všichni ocenili spojení matematiky se sportovní tematikou, která jim je blízká. Poté následovala prohlídka dvou laboratoří ZČU s odborným výkladem. Teď jsou to teprve prváci, ale vypadá to, že se někteří z účastníků pokusí o studium technických oborů a stanou se specialisty (nejen) v prezentovaných oborech.

Na závěr pak účastníky čekalo občerstvení.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. A příští rok si to určitě zopakujeme.

Okresní přebor středních škol ve volejbalu

V hale Lokomotivy v Plzni se 21. 4. 2022 odehrál Okresní přebor středních škol ve volejbalu v kategorii chlapců. Sportovního klání se zúčastnily celkem 4 školní týmy. Naše družstvo hrálo v sestavě – Dominik KEPKA, Václav MIZERA (oba 3.A), Tomáš POKORNÝ (2.A), Petr MOULIS, Lukáš SALÁK, Patrik ZÍTEK (všichni 2.F), Roman MACHÁČEK (1.E) a Rostyslav CHYKUT (1.F).

Kluci se docela pochlapili, když předvedli velmi kvalitní výkony a po 2 vítězstvích a 1 porážce obsadili skvělé 2. místo! Což je náš historicky nejlepší výsledek!!!


Finanční gramotnost

V listopadu 2021 se 120 žáků naší školy zapojilo do školního kola ve finanční gramotnosti. Z nich polovina získala diplom za 1. – 6.místo. Nejlepší se v únoru účastnili okresního kola. Díky spolupráci a zájmu žáků o finanční gramotnost se jim podařilo postoupit do krajského kola, které se skládalo z druhého vědomostního testu a vytvoření podnikatelského projektu. Tímto testem se žákům podařilo opět projít bez jediné chyby, a tak postoupili do užšího výběru krajského kola na celkově druhém místě.

Ve středu 13. dubna 2022 jsme se zúčastnili prezentace podnikatelského projektu Self Shop. I přes úskalí spojená s technickými problémy žáci vše dostali pod kontrolu a práci představili skoro bezproblémově. Prezentování probíhalo před odbornou porotou, která měla po tříminutové prezentaci připravené otázky, na které pak žáci pohotově odpovídali a odvedli skvělý výkon.

Okresní přebor ve florbalu kategorie kluci

V pondělí 12. 4. 2022 se uskutečnil v hale Slavia VŠ Okresní přebor ve florbalu v kategorii kluků. Do turnaje se přihlásilo 7 škol, které se rozdělily do 2 skupin. My jsme hráli ve skupině „A“ spolu s Gymnáziem Plzeň a SG Plzeň. Kluci neodehráli špatný turnaj, výsledkově ani herně jsme vůbec nepropadli, přesto nám to stačilo na konečné 6. místo.

Turnaj jsme odehráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (1.F), v obraně Dominik KMOCH (4.A), Lukáš MAXA, Václav MIZERA a Adam RADA (všichni 3.A) a v útoku Jan DVOŘÁK (4.A), Tadeáš ČERVENÝ (3.E), Libor STEHLÍK (3.F), Lukáš SALÁK (2.F), Jan HOFMAN (1.E) a Hugo KOHEL (1.F).

Okresní přebor ve florbalu kategorie dívky


V pondělí 4. 4. 2022 se uskutečnil v hale Slávie VŠ Plzeň Okresní přebor ve florbalu v kategorii dívek. Do turnaje se přihlásilo 6 škol, které se rozdělily do 2 skupin. Následně se odehrály zápasy o umístění. Naše holky hrály ve skupině „A“ spolu se SG Plzeň a SZŠ Plzeň. Děvčatům se bohužel nepovedlo první utkání, které jasně prohrála se SZŠ Plzeň, ale ve druhém překvapivě porazila SG Plzeň. Ovšem i přesto jsme skončili na 3. místě ve skupině kvůli skóre a čekalo nás utkání o konečné 5. místo. Holky odmakaly celý zápas, ale byla z toho bohužel porážka o jednu branku, a tím pádem konečné 6. místo.

Turnaj děvčata odehrála v sestavě v brance Andrea KALIVODOVÁ (1.A), v obraně Lada KRAUSOVÁ (4.A), Kristýna KUBLENTOVÁ (3.A), Štěpánka KVARDOVÁ a Barbora VOLFOVÁ (obě 2.A) a v útoku Kristýna GALKOVÁ (4.A), Michaela ŠTĚRBOVÁ (3.E), Anežka BROŽÍKOVÁ, Viktorie HOTOVÁ (obě 2.A) a Kateřina ŠLOUFOVÁ (1.E).KONTEXT

Ve čtvrtek 31. března proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni finálové kolo krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT.


Čtyři on-line kola soutěže KONTEXT se na středních školách uskutečnily v listopadu 2021.

Při finále řešili závěrečný on-line test v počítačové učebně obdobně jako ve školních kolech. Na základě nejvyššího počtu bodů postoupilo v každé z pěti kategorií pět soutěžících do posledního, ústního kola před komisi, která rozhodla o konečném pořadí.


Naši školu reprezentovali 4 žáci: Adam Onderka 3.F, Martin Přibáň 2.M, Kristián Faltus 2.M a Jaroslav Bobek 2.E.


Jaroslav Bobek se umístil ve své kategorii na 1. místě, Kristián Faltus na 4. místě.


Gratulujeme.


Celostátní soutěž poštovních dovedností Brno

Ve dnech 29.3. - 31.3. 2022 se konalo v Brně celostátní kolo soutěže poštovních dovedností.

Naši školu reprezentoval tým složený z žáků 3.A - Matěj Brabec, Zdeněk Čech a Kristýna Kublentová.

Soutěžili nejen v odborných dovednostech, ale museli prokázat nápaditost a předvést zajímavou prezentaci.

Soutěžící obsadili hezké dělené 3. místo, společně s týmem žáků z Olomouce.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Celostátní matematická soutěž

V pátek 25. 3. 2022 proběhlo republikové kolo 28. ročníku Celostátní matematické soutěže SOŠ. Naše škola jako jedno ze soutěžních středisek po dvouleté kovidové pauze opět ve svých prostorách přivítala účastníky z Plzně a okolí. Soutěžilo se v sedmi kategoriích. Z našich si nejlépe vedl Tomáš Grolmus z 1. E. Ve své kategorii obsadil 14. místo ze 154 soutěžících v celé republice.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
27. ročník MVFF Praha

Ve dnech 23.-25. března 2022 obě naše fiktivní firmy obchodovaly tentokrát on-line na již 27. ročníku mezinárodního veletrhu fiktivních firem, na kterém prezentovalo své produkty 60 firem. Veletrh poprvé probíhal ve fiktivním virtuálním prostředí.

První den jsme se seznámili s obchodováním v prostředí Gather Town, ve kterém se odehrával celý veletrh. Nákup a prodej produktů se uskutečňoval přes webovou kameru.

Druhý den jsme soutěžili v Kahootu. Naše PPFB, a. s. se umístila na 1. místě v soutěži „NEJ SVĚTA“, Naši Cleaners, s. r. o. byli druzí.

Třetí den probíhalo vyhodnocování celého veletrhu a všech soutěží. Velkým úspěchem byla pro PPFB, a. s. 1. místo v soutěži o nejlepší vizitku. MVFF touto formou byl pro obě naše firmy novou a velmi přínosnou zkušeností.


Exkurze DSPU Plzeň Křimice

Dnes tj. 22.3.2022 jsme navštívili poštu v Křimicích. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, jak dodejna a přepravní pošta funguje.


Provázel nás bývalý žák naší školy, který nyní na poště pracuje. Ukázal nám, jak se třídí listovní a balíkové zásilky na automatizovaných třídících strojích.


Na poště se nám všem líbilo, exkurze byla poučná a bylo zajímavé vidět vše na živo.

Už se nemůžeme dočkat, až tam půjdeme příští rok na praxi.

Žáci třídy 1M.

Náboj 2022

Letošní ročník mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 2022 proběhl v pátek 18. března 2022. Protože se soutěžilo znovu on-line, využili jsme možnost nominovat hned dva pětičlenné týmy v téže kategorii – letos opět v kategorii juniorů.

V týmu A zúročili své zkušenosti z loňského ročníku Michal Jonáš, Filip Kerber, Lukáš Kůs, posílili je Václav Šmolík a Petr Ticháček (všichni ze 2. F). Tým B tvořili žáci z 1. F Adam Hojer, Jan Končický, Jan Kozohorský, Vojtěch Krhoun a Hoang Huy Phi.

Přestože mezi soutěžícími opět převažovaly týmy gymnaziální, naši se konkurence nezalekli a bojovali s nejvyšším nasazením. Na přední místa to sice nestačilo, ale Béčko nakonec získalo 12 bodů (spolu s dalšími 12 týmy) a Áčko 10 bodů (stejně jako další 4 týmy, i když v první polovině soutěže to vypadalo spíš na lepší umístění zkušenějšího Áčka). To vůbec není špatné.

Na rozdíl od prezenční formy soutěže, kde není přítomnost pedagogů povolená, jsem letos mohla zpovzdálí sledovat, co se děje „na bojišti“. Zajímavá podívaná v obou soutěžních týmech: rozdílení a proměna rolí v týmu, přidělování úkolů dle aktuální situace, práce ve skupinách větších či menších, jejichž složení se průběžně měnilo, někteří členové týmu raději pracovali samostatně, bouřlivé debaty o navrhovaných výsledcích úloh, zkrátka správný pracovní ruch.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na příští ročník.

Mgr. Olga Břízová


Bowling - soutěž výchovných skupin DM

V pondělí 14. 3. 2022 jsme společně navštívili bowlingový bar Sladovnická. V plánu byla soutěž mezi výchovnými skupinami DM. Podle toho jsme se rozdělili. Jednalo se o týmovou soutěž.

Zároveň žáci soutěžili i o celkové pořadí mezi sebou. Někteří z žáků se do soutěže tak zabrali, že už jim bylo jedno, jak dopadnou v celkovém pořadí. Jejich novým cílem totiž bylo skončit lépe než kamarád, se kterým se vsadili, kdo z nich bude lepší. Po napínavém dvouhodinovém souboji bylo rozhodnuto. Vyhrál tým 3. VS a v jednotlivcích byla nejlepší Ivanova Preslava. Hrálo se nejen o medaile, ale dobrý pocit z toho, že chceme společně něco dělat.

Všichni jsme si tento turnaj užili a doufáme, že budeme mít zase brzy možnost si proti sobě zahrát a otestovat, kdo z nás se zlepšil.

Helena Šperlová 2. ENaši druháci zakončili půlroční StartUpy

Žáci 2A, 2E a 2F ve středu 16. března zakončili StartUpy, během kterých měli možnost se naučit a hlavně si prakticky vyzkoušet znalosti a dovednosti z oblastí podnikání, marketingu, plánování, komunikace, ekonomiky, účetnictví, kalkulací.

Celý půlroční projekt pro ně připravili odborníci ze Správy informačních technologií města Plzně, kterým za vše moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. V každé třídě se žáky probrali, co jim projekt přinesl, jaké příležitosti jim nabídl, žáci měli prostor říci, co by na něm změnili nebo vylepšili. Pro většinu žáků možná projekt skončil rozkrojením a snědením dortu.

Doufáme ale, že někteří využijí příležitosti a nabídky svůj projekt dále rozvíjet a uchytit na trhu ve spolupráci se SIT města Plzně a s odborníky z praxe. A třeba zrovna jejich produkty se jednou stanou součástí našeho běžného života. Naším přáním je, aby si každý z půlročních setkávání aspoň něco málo do života odnesl a věříme, že každý z nich si "to něco" našel.

Děkujeme, že pomáháte

S nápadem na zorganizování sbírky přišla Eliška Špimrová (3A), které děkujeme za prvotní impulz. Následovala rychlá domluva s Diecézní charitou Plzeň, zveřejnění akce nejen na sociálních sítích a už máme sebráno a odvezeno – to vše během 5 dnů.

Sbírka materiální pomoci občanům Ukrajiny proběhla 4. 3. a během hodiny jsme zaplnili všechny stoly v jídelně. Trvanlivé potraviny i hygienické potřeby jsme roztřídili, naskládali do krabic a naložili do dodávky charity s pomocí kluků ze 4E.

Obrovský dík vám všem, kteří jste do sbírky přispěli.

Setkání Krajského centra kybernetické bezpečnosti


První březnový den proběhlo na INFISu už druhé setkání účastníků Krajského centra kybernetické bezpečnosti (kyberchod.cz) realizovaného v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“.

Vyhlásili jsme výsledky za podzimní a zimní soutěžní část, shlédli prezentaci elitní pražské školy a vyslechli si zajímavé přednášky na téma reverzního inženýrství od Davida Paulíka a Michala Spišaka ze 2.F. Návštěvou nás poctili člen Forenzní laboratoře CESNET a žáci ze Smíchovské střední průmyslové školy, jedné ze dvou českých škol, kde je v současnosti pilotován obor Kybernetická bezpečnost.

Olympiáda AJ - školní kolo


V pátek 18. února 2022 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo dvanáct žáků naší školy z prvních, druhých a třetích ročníků. Po náročném písemném testu, zaměřeném na poslech, čtení, gramatiku a slovní zásobu, se konalo ústní kolo této soutěže. V této části museli žáci, kteří postoupili do druhého kola, hovořit o vylosovaném tématu. Soutěžící také odpovídali na dotazy poroty. Součástí soutěže byla i konverzace s porotou.


Vítězkou soutěže se stala a do okresního kola postupuje Alena Vopatová ze třídy 3. E, na druhém místě se umístil Jáchym Nácovský z 2. E a třetí skončil Vít Hašek ze třídy 3. F.


Blahopřejeme nejen vítězce a finalistům, ale i všem soutěžícím. Vaše znalosti anglického jazyka jsou na velmi vysoké úrovni. Děkujeme vám za váš aktivní přístup ke studiu angličtiny. Aleně přejeme mnoho úspěchů v okresním kole soutěže.


Krajské finále Subterra Cupu kluci

V pátek 18. 2. 2022 se konalo v hale Lokomotiva Krajské finále Subterra Cupu v kategorii kluků, kam jsme se probojovali z okresu. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů, které hrály mezi sebou každý s každým. Náš tým byl bohužel silně oslaben kvůli nemocem a zraněním, což se ve hře negativně projevilo. Ale na druhou stranu dostali šanci se ukázat borci z nižších ročníků, kteří si své odmakali. Herně jsme za soupeři nezaostávali, ale zklamali jsme střelecky, protože vstřelit za celý turnaj jen 1 branku, je opravdu málo. Toto nakonec stačilo pouze k 1 remíze a 3 porážkám, a tudíž ke konečnému 5. místu. Což ale stále považuji za úspěch!

Kluci hráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (1.F), v obraně Dominik KMOCH (4.A), Dominik PLECITÝ a Jakub STOLZ (oba 4.E) a v útoku Jan DVOŘÁK (4.A), Štěpán LOUDA (4.F), Kryštof TATAR (1.A), Jan HOFMAN (1.E),Hugo KOHEL a Vladimír NÁGR (oba 1.F).Krajské finále Subterra Cupu dívky

V pondělí 28. 2. 2022 se konalo ve sportovní hale Slavie VŠ Plzeň Krajské finále Subterra Cupu v kategorii dívek. Turnaje se celkem zúčastnila 4 družstva, která hrála systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy se hrály na 2 x 12 min. Hra našeho týmu byla bohužel silně negativně ovlivněna velkým množstvím zranění, nemocí a omluv, díky čemuž jsme utrpěly 3 porážky a umístily se na konečném 4. místě. Ale zbylých 7 „statečných“ děvčat v poli zaslouží obrovskou úctu a respekt za svoji bojovnost a hru!!! A to ještě některé dorazily téměř rovnou z maturitního plesu…

Alespoň částečného úspěchu jsme dosáhli při individuálním vyhlašování, když nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena naše Andrea Kalivodová, které tímto upřímně gratuluji k jejím výkonům. Byla prostě fantastická!

V brance chytala Andrea KALIVODOVÁ (1.A), v obraně hrály Lada KRAUSOVÁ (4.A), Kristýna KUBLENTOVÁ (3.A), Štěpánka KVARDOVÁ (2.A) a v útoku Kristýna GALKOVÁ (4.A), Anežka BROŽÍKOVÁ, Barbora VOLFOVÁ (obě 2.A) a Evelína KRÁLIKOVÁ (1.E).
Olympiáda NJ - školní kolo

Školní kolo olympiády v německém jazyce se uskutečnilo v posledním lednovém týdnu. Olympiáda proběhla ve všech třídách prvních a druhých ročníků a pro zájemce i ve třetím ročníku. Mezi úkoly nesměl chybět poslech a gramatický test.

Vítězem školního kola je Rostyslav Chykut z 1F, který nás bude reprezentovat i v okresním kole olympiády. Náhradníky jsou pak Daniela Lopatová z 1A a Michal Frantál ze 3E, kteří se umístili na 2. a 3. místě.

Gratulujeme.


Mladí chrání klima - komunitní projekt

Naši žáci se pokusí připravit grant na 8 000 Kč v rámci projektu Mladí chrání klima - realizuj komunitní projekt a získej 8 000 Kč.

O zpracování projektu se pokusí žáci všech tříd, kteří se sešli ve středu 26. ledna na školním parlamentu a diskutovali nad možnostmi realizace.

Více se dozvíte na odkazu: Mladí chrání klima: realizuj komunitní projekt a získej mini-grant 8 000 Kč - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Divizní finále Středoškolské futsalové ligy - hoši

Dne 13. 1. 2022 v hale Lokomotivy proběhlo Divizní finále Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Výjimečně se tohoto finále tentokrát zúčastnilo 5 škol. Kluci odehráli skvělý turnaj, kdy po 3 vítězstvích a jedné prohře obsadili konečné 2. místo. Škoda jen dvou zraněných hráčů, díky čemu kluci hráli celý turnaj v menším počtu hráčů a bohužel se to projevilo právě v tom posledním zápase, který nám vůbec nevyšel, a kde naši borci již fyzicky nestíhali. Na závěr bych chtěl všem pogratulovat a poděkovat jim za předvedené výkony! A zraněným hráčům přeji co nejrychlejší uzdravení!

Kluci nastoupili v sestavě v brance Filip NOVÝ (2.A), v obraně Jakub GAJDOŠÍK (4.E), Lukáš MAXA, Adam RADA (oba 3.A) a Libor STEHLÍK (3.F) a v útoku Tomáš BURANSKÝ, Vojtěch VYHNÁLEK (oba 4.E), Radek SVOBODA (3.M) a Lukáš SALÁK (2.F).

Divizní finále Středoškolské futsalové ligy - dívky

Dne 12. 1. 2021 se naše holky historicky poprvé zúčastnily Divizního finále Středoškolské futsalové ligy v kategorii dívek. Sehrály 3 zápasy a po jedné remíze a 2 porážkách obsadily konečné 4. místo. Všechna utkání děvčata odmakala s velkým nasazením, první dva zápasy byly vyrovnané, pouze poslední nám výsledkově utekl. Musím je ale pochválit a poděkovat jim za obrovskou snahu a bojovnost!

Děvčata nastoupila v sestavě v brance Szófia ZÁPARINYUK (1.E), v obraně Lada KRAUSOVÁ (4.A), Simona REISEROVÁ (3.A) a Anežka BROŽÍKOVÁ (2.A) a v útoku Kristýna GALKOVÁ (4.A), Michaela ŠTĚRBOVÁ (3.E), Natálie SÝKOROVÁ (2.A) a Nikola ĎURČOVOVÁ (2.E).


Náš žák Tobiáš Horváth stínoval...

Tobiáš Horváth ze třídy 3F se zúčastnil stínování v rámci rozvoje kariérového poradenství ve škole a v Plzeňském kraji.

Článek, ve kterém se o stínování píše, si můžete přečíst pod tímto odkazem:

Stínování jako cesta k vysněnému povolání | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (infokariera.cz)

Linkedin

V návaznosti na tvorbu žákovských i učitelských portfolií si naše škola objednala školení s názvem „LinkedIn – nástroj pro prezentaci portfolia na trhu práce a pro síťování“ s lektorkou Petrou Drahoňovskou.

Školení proběhlo v prosinci formou webináře, který byl rozdělen na dvě části a domácí úkol. Webinářů se mohli účastnit zájemci z řad pedagogů i našich maturantů. Cílem bylo dovědět se něco více o budování si vlastní značky na pracovních sociálních sítích a založení si profilu na síti LinkedIn. Vrcholem naší práce s elektronickými portfolii žáků ve škole je totiž právě tento krok – převést si v maturitním ročníku své žákovské portfolio do sítě LinkedIn.

Aktuálně se úspěšně „síťujeme“ nejen my kolegové mezi sebou, my s aktuálními maturanty, ale i pedagogové s absolventy.


Úspěch v The Catch 2021 - Lost Civilization

Na podzim se tradičně konala hackerská soutěž The Catch pořádaná sdružením CESNET.

O letošní náročnosti svědčí to, že v limitu tří týdnů se všechny úlohy podařilo vyřešit jen 34 účastníkům. Celkem soutěžilo přes 300 nadšenců, amatérů i profesionálů z celé ČR, mezi nimiž zaznamenali úspěch žák Michal Spišak z 2.F (12. místo) a učitel Petr Zima (7. místo). Michal Spišak navíc získal cenu First Blood za nejrychlejší řešení jedné z úloh.

Subterra Cup okresní kolo ve florbalu chlapci

V pátek 17. 12. 2021 se konala ve Sportovní hale Slavia VŠ Plzeň druhá část Okresního kola Subterra Cupu v kategorii kluků. Této druhé části okresního kola se mělo celkem zúčastnit 6 družstev, ale díky epidemiologické situaci jsme až na místě zjistili, že dorazily jen 2 školy, což byla velká škoda. Naši kluci tedy odehráli jen zápas s Gymnáziem Blovice. Utkání se hrálo na 3x 15 min., ale na konci nebylo stále rozhodnuto, takže se šlo do samostatných nájezdů. Ty jsme zlomily ve svůj prospěch v šesté sérii a do Krajského kola jsme postoupili z 1. místa. Herně i bojovností předvedli kluci velice kvalitní výkon a jsem zvědavý, jak se nám povede v Krajském kole.

Kluci hráli v sestavě v brance Jakub ŠILHAVÝ (1.F), v obraně Dominik KMOCH (4.A), Dominik PLECITÝ (4.E),Václav SULEK (4.F)a Václav MIZERA (3.A)a v útoku Jan DVOŘÁK (4.A), Štěpán LOUDA (4.F), Tadeáš ČERVENÝ (3.E), Libor STEHLÍK (3.F), Jan HOFMAN (1.E) a Hugo KOHEL (1.F).

Byl to velmi vyrovnaný zápas, kdy jsme čtyřikrát prohrávali a pokaždé se nám podařilo vyrovnat. Naposledy 1 minutu před konce základní hrací doby! Poté jsme k našemu překvapení nehráli prodloužení, ale šli jsme rovnou do samostatných nájezdů. A ty jsme v šesté sérii rozhodli ve svůj prospěch! Chtěl bych pochválit celý tým. Od jistého a kvalitního brankáře, což je základ, přes sebevědomou obranu až po konečně efektivní útok.

Na muzikál i ve složité době

Ve středu 15. prosince 2021 se i přes špatnou epidemiologickou situaci mohli vybraní žáci naší školy účastnit muzikálového představení herců Divadla J. K. Tyla v Plzni na Nové scéně.

Jednalo se o muzikál Sunset Boulevard v režii Lumíra Olšovského, na který žáci měli volný vstup díky realizaci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021. Téměř dvouhodinové představení ani na chvilku nenudilo a přítomní diváci v závěru ocenili herce mohutným, několikaminutovým potleskem vestoje.

V příštím kalendářním roce čeká některé naše žáky i návštěva Národního divadla v Praze spolu s vybraným divadelním představením.

Workshop v Infokariéře - 1. M

Třída 1.M zavítala 14. 12. do centra Infokariéry. Zde pro ně byl připraven workshop s tématem poznej sám sebe.

Workshop jsme s kolegy s Infokariéry plánovali již od září. Proběhlo několik setkání k náplni workshopu. Šlo o to, aby workshop navazoval na práci žáků na portfoliích, a aby byl prvním z více dalších navazujících aktivit. Všechny naše společné akce pak mají za cíl zabránit předčasným odchodům žáků. První workshop byl hodnocen velmi pozitivně.

Darování krve


Dne 13. 12. 2021 jsme se jako škola účastnili hromadného darování krve na transfúzní stanici FN Plzeň.

V rámci dobročinné akce krev darovalo 18 žáků a 4 vyučující. Jelikož většina účastníků byli prvodárci, pro některé se jednalo o překonání vlastního strachu, nad kterým nakonec zvítězili. Po darování byla akce završena doplněním sil v podobě kávy, čaje a něčeho k snědku. Následně úspěšní prvodárci vyráží domů s nově získanými odznáčky a pocitem vykonání dobrého skutku.

Za veškerou účast děkujeme a zároveň děkujeme sestřičkám z transfúzního oddělení za to, že se o nás tak dobře postaraly. Snad si již brzy akci opět úspěšně zopakujeme.

Subterra Cup dívky

V pondělí 13. 12. 2021 se konalo ve sportovní hale Slavie VŠ Plzeň Okresní kolo Subterra Cupu v kategorii dívek. Turnaje se celkem zúčastnilo 6 družstev, která se rozdělila po třech do 2 skupin. Každý zápas se hrál na 2 x 10 min. Naše holky byly ve skupině „A“, kde jsme se po 2 vítězstvích umístily na 1. místě ve skupině, což nás rovnou posunulo do finále s vítězem ze skupiny „B“, ale hlavně rovnou do Krajského kola! Ve finále to bylo velké drama, vyhrály jsme až na samostatné nájezdy a zaslouženě obsadily celkové 1. místo. Všem děvčatům bych tímto rád pogratuloval k vítězství a postupu, zaslouží si můj velký obdiv a respekt za své umění a bojovnost.

Často to nedělám, ale nyní musím speciálně vyzdvihnout Sáru Bobkovou, která prakticky neslezla z palubovky a Andreu Kalivodovou, která v brance doslova čarovala a při samostatných nájezdech pochytala všechny 4 pokusy soupeřek. Ale znovu opakuji, že všechna děvčata byla velice platnými členy našeho družstva, bez kterých bychom postupu nedosáhly!

V brance chytala Andrea KALIVODOVÁ (1.A), v obraně hrály Lada KRAUSOVÁ (4.A), Kristýna KUBLENTOVÁ (3.A), Štěpánka KVARDOVÁ a Barbora VOLFOVÁ (obě 2.A) a v útoku Sára BOBKOVÁ, Kristýna GALKOVÁ (obě 4.A), Karolína BLÁHOVÁ (3.A), Anežka BROŽÍKOVÁ (2.A) a Evelína KRÁLIKOVÁ (1.E).


Svíčkárna Litice

V předem domluvený čas jsme se setkali s odborníkem z praxe. Nejdříve nás seznámil s historickým vývojem svíčkárny. Měli jsme možnost zhlédnout video reportáž o výrobě svíček a kosmetiky. Nejvíce jsme se však těšili na společné tvoření, které bylo velice zajímavé. Odborník z praxe nám nejprve ukázal, jak si vlastnoručně ozdobit svíčku, kterou jsme si namočili do různých barevných politur, které slouží k tomu, aby svíčka dobře hořela. Na závěr jsme jí dozdobili Starwaxem, což je speciální hmota na zdobení svíček 3D efektem. Další naší činností bylo nasypání koupelové soli dle vlastního výběru a následné odlévání voskové ozdoby. Hotové výrobky jsme si dávali na vlastní tácky.

Všem se výrobky povedly a odcházeli z pocitem příjemně stráveného odpoledne. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z tohoto oboru a tuto společnou akci můžeme doporučit každému, kdo rád tvoří.


SIT Port Garage...víc než jen dílna

Sit Port Garage se snaží zpřístupnit svět digitálních technologií také žákům naší školy.

Odborník z praxe seznámil žáky s náplní různých workshopů a zábavně-vzdělávacích dnů, během kterých může kdokoliv Centrum navštívit a seznámit se s roboty a dalšími moderními technologiemi. Zároveň se Centrum robotiky účastní mnoha zajímavých akcí, kde mohou žáci prezentovat i svoji práci nebo zajistit část programu.

Postupně návštěvníci shlédli stroje v dílně a dozvěděli se, co se na nich dá dělat. Mohli si také prohlédnout výrobky, které zde jsou na ukázku. Během exkurze proběhla velmi zajímavá diskuze.

Prezentace FIT ČVUT

Dne 6. 12. 2021 k nám tak říkajíc „na vlastní žádost“ dorazili naši absolventi Tomáš Homola a Honza Peřina. Oba úspěšní absolventi bakalářského studia na Fakultě informačních technologií ČVUT a aktuálně pokračující v magisterském studiu.

Oba kluci navštívili naše maturitní třídy oboru IT a krátce zavítali i do třetích ročníků. Prezentovali nejen svou fakultu, ale i obecně podmínky studia a život vysokoškoláka.

Máme již i zpětnou vazbu – např. dva žáci třídy 4.F se v lednu účastnili DOD na FIT ČVUT a bude to jedna ze dvou fakult, kam budou směřovat své přihlášky.


Národní cena kariérového poradenství

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce.

Dne 30. 11. 2021 proběhlo vyhlášení národních cen kariérového poradenství. Tuto soutěž již několik let pořádá centrum Euroguidance.

Osmělili jsme se a do soutěže jsme přihlásili náš projekt elektronických portfolií, na kterém již pár let s žáky a kolegy tvrdě pracujeme a myslíme si, že by naše společná práce zasloužila uznání. Bohužel jsme v obrovské konkurenci nepatřili mezi oceněné projekty. To nám ovšem nevzalo chuť do další práce a připravujeme nové aktivity a workshopy pro rozvoj kompetencí našich žáků i kolegů.

Dívky - 1. kolo

Dne 6. 12. 2021 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii dívek. V naší skupině měla hrát mezi sebou 4 družstva, ale předem se odhlásilo Gymnázium JŠB Domažlice. Děvčata z nově složeného týmu bojovala jako lvice a po jedné remíze a jedné prohře se jim povedlo urvat konečné postupové 2. místo, i když to bylo těsně na skóre. Škoda jen, že se nám nepodařilo vstřelit ani jednu branku…

Takže posíláme velikou pochvalu za snahu a bojovnost! A těšíme se na začátek příštího roku, kdy nás bude čekat Divizní finále Západních Čech!!!

Děvčata nastoupila v sestavě v brance Szófia ZÁPÁRINYUK (1.E), v obraně Sára BOBKOVÁ, Lada KRAUSOVÁ (obě 4.A), Simona REISEROVÁ (3.A) a v útoku Kristýna GALKOVÁ (4.A), Natálie SÝKOROVÁ (2.A), Nikol ĎURČOVOVÁ (2.E) a Kateřina ŠLOUFOVÁ (1.E).

Navštívil nás Ledovec

V rámci projektu Spolu po Covidu nás navštívil Ledovec - Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním anebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

Žáci se seznámili s principy duševní hygieny, možnostech relaxačních technik a metodách zvládání stresu. Dozvěděli se základní informace o duševních onemocněních a psychických obtížích, které je mohou potkat. Ale hlavně co si s nimi počít! Když se pár dní cítíme „pod psa“, neznamená tedy, že trpíme duševním onemocněním. Získali informace o tom, jak si pomoci sám nebo kdo ještě může pomoci. Dostali kontakty na odborná pracoviště, která poskytují podporu v tíživých situacích.

A protože psychické poruchy jsou velmi časté, během života nějakou duševní chorobou onemocní každý čtvrtý člověk, návštěva Ledovce pro nás byl velmi přínosná.


VFF Most

Dne 18. 11. 2021 se obě naše fiktivní firmy Cleaners, s. r. o. a PPFB, a. s. zúčastnily v tomto roce již podruhé veletrhu fiktivních firem pořádaného prezenční formou. Zapojili jsme se do obchodování a finančního poradenství na VFF na VOŠ EZS, OA, SPŠ, SZŠ Most v Mostě.

Obě naše firmy soutěžní kategorie obeslaly prezentací, letákem a sloganem. Zúčastnili jsme se i soutěže v obchodování na stánku.

Velmi úspěšní byli naši Cleaners, s. r. o., kteří v soutěži o nejlepší prezentaci obsadili 1. místo.

Věříme, že se v současné nelehké době podaří udržet trend prezenčně pořádaných VFF a s našimi klienty i zákazníky se budeme i nadále osobně setkávat a sbírat zde zkušenosti v navazování nových obchodních kontraktů a marketingové dovednosti prodeje našich výrobků a finančních produktů.


Bobřík informatiky

Soutěže, která je zaměřená na informatické myšlení, algoritmizaci, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost se naši žáci oboru Informační technologie zapojují již několik let. Letos v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) soutěžilo 99 žáků a v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) 95 žáků.

Úspěšným řešitelem úloh je účastník, který získá v časovém limitu alespoň 120 bodů z celkových 192. V tomto školním roce se to podařilo 12 % zapojených žáků, z nich nejlepšími řešiteli byli:

1. Jaroslav Bobek 2E 175 b

2. Jan Končický 1F 160 b

3. Alena Vopatová 3E 147 b

3. Michal Babka 2E 147 b

Všem, kteří se aktivně zapojili děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme!

Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Dne 9. listopadu 2021 uspořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity již 13. ročník Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 středních škol z Plzně a Plzeňského kraje. Účastníci museli přednést svoji prezentaci v cizím jazyce na odborné téma, které souvisí s jejich studovaným oborem. Po odprezentování příspěvku pokládali členové odborné poroty, ale i posluchači, našim studentům otázky, na které museli pohotově reagovat a rozvíjet dále danou problematiku.

Z naší školy se soutěže zúčastnili tři žáci, kteří odborné komisi a dalším posluchačům představili velmi kvalitní prezentace v angličtině na téma Školní portfolio žáka a Virtuální realita. Naši žáci získali díky účasti v této soutěži cenné zkušenosti nejen ve vystupování před odbornou komisí, ale zlepšili se i v oblasti svých studijních oborů. Především ale mohli plně uplatnit svoje komunikační schopnosti v angličtině. Soutěžící měli navíc také možnost navštívit prostředí Západočeské univerzity, která se možná pro některé z nich stane po složení maturitní zkoušky jejich dalším působištěm.

Svoje pocity z této akce popsala jedna ze soutěžích z prvního ročníku takto:

“Konference Západočeské univerzity byla jedna z největších akcích, které jsem se zúčastnila. Velmi jsem si jí užila, a nejspíš se zapíšu i příště. Konference byla velmi dobře organizovaná, a univerzita samotná krásná. Občerstvení na každém rohu, a dokonce i kavárna s výbornými zákusky. Budova byla velká, ale i tak jsem věděla, kde jsem. Konference byla skvělá, moc se těším na další!”

Útulek pro zvířata v nouzi

V úterý 16. 11. 2021 jsme navštívili v rámci Šablon 2. plzeňský Útulek pro zvířata v nouzi, který spadá pod plzeňskou policii.

Povídali jsme si o tom, jak je těžké a časově náročné starat se o zvířata v útulku. Jak jsme se sami přesvědčili, je zvířatům poskytnuta skvělá péče. Lidé, kteří zde pracují nejlépe ví, co je pro umístěné zvířátka nejlepší. Dostali jsme zajímavé informace o jejich umístění a jak postupovat při jejich adopci.

Návštěva útulku byla velmi zajímavá a už se těšíme na další zajímavé akce.

Šperlová Helena, 2. E

Okresní přebor v basketbalu - hoši

Ve středu 10. 11. 2021 se konal v hale Lokomotivy Okresní přebor v basketbalu v kategorii hoši.

Celkem se zúčastnilo 7 škol, které byly rozlosovány do dvou skupin. Náš nově sestavený tým zahrál na hranici svých možností, přesto jsme ve skupině utrpěli 3 porážky, i když poslední zápas jsme nebyli daleko od čestného úspěchu. Toto nám stačilo na konečné 7. místo. Ale celkově musíme kluky pochválit!

Kluci hráli v sestavě Jan MÁTL, Štěpán LOUDA (oba 4.F), Tomáš ARTIM, Jiří JIRKA (oba 3.E), Dominik BROŽ, Patrik ZÍTEK (oba 2.F) a Jan SIČAK (1.E).

mKONTEXT

mKONTEX je krajská on-line soutěž v matematice určená pro 1. ročníky. Letos se zapojili všichni žáci tříd 1. E a 1. F. V říjnu a první týden v listopadu byla vždy jedna hodina matematiky věnována soutěži. V roce 2021 řešili žáci zajímavé úlohy se sportovní tematikou. Organizátoři rozdělili soutěžící do tří kategorií: Střední odborná učiliště, Gymnázia a Střední školy, kam patřili naši žáci.

A výsledky jsou opravdu vynikající. V kategorii Střední školy se na 1. místě se umístil Tomáš Grolmus z 1. E, 2. místo vybojoval Hoang Huy Phi z 1. F, o 4. místo se dělí Jan Šmolík z 1. F a Petr Toman z 1. E. Všichni čtyři jsou zváni na Finálový den, který proběhne na ZČU ve čtvrtek 25. 11. 2021. Pro účastníky jsou připraveny diplomy, drobné ceny a také návštěva dvou univerzitních laboratoří.

Posviť si na budoucnost

Festival středních škol proběhl letos za přísných hygienických opatření ve dnech 5. listopadu a 6. listopadu 2021 opět v DEPO Plzeň.

Tradičně naši školu na tomto festivalu prezentujeme. V letošním roce byl o náš stánek opravdu nebývalý zájem (viz foto). Měli jsme neustále doslova „narváno“ a to jak žáky a jejich učiteli, tak v sobotu i jejich rodiči. Někteří dokonce dorazili v pátek se svou školou a pak ještě jednou v sobotu s rodiči.

Všechny uchazeče jsme pozvali na naše dny otevřených dveří a rádi je uvidíme.

Středoškolská futsalová liga - hoši

Dne 4. 11. 2021 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do naší skupiny k nám nalosovali družstva Gymnázium a SOŠ Plasy, SOU stavební Horní Bříza a OA Plzeň. OA Plzeň se bohužel nakonec nedostavila, takže jsme hrály 3 školy o dvě postupová místa. Nám se po kvalitních výkonech a 2 vítězstvích podařilo postoupit z 1. místa.

Kluci nastoupili v sestavě v brance Filip NOVÝ (2.A), v obraně Jakub GAJDOŠÍK (4.E), Lukáš MAXA, Adam RADA (oba 3.A) a Libor STEHLÍK (3.F) a v útoku Vojtěch VYHNÁLEK (4.E), Václav SULEK (4.F), Radek SVOBODA (3.M) a Lukáš SALÁK (2.F).

Okresní přebor v basketbalu - dívky

V úterý 2. 11. 2021 proběhl v hale Lokomotivy Okresní přebor v basketbalu v kategorii dívek. Díky epidemiologickým opatřením se letos se přihlásily pouze 4 školy. Naše holky se doslova viděly poprvé, hodně jsme omladily, přesto jsme sehrály turnaj celkem slušně, i když jsme třikrát prohrály, a tudíž celkově obsadily 4. místo. Přesto si holky pochvalu určitě zaslouží!

Děvčata nastupovala v sestavě Sára BOBKOVÁ (4.A), Anežka BROŽÍKOVÁ (2.A), Nikola KUBÍKOVÁ, Žanet REITMAJEROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ (všechny 1.A), Kateřina ŠLOUFOVÁ (1.E) a Karolína JOHNOVÁ (1.M).

Veletrh fiktivních firem České Budějovice

Ve čtvrtek 4. 11. a pátek 5. 11. 2021 se fiktivní firma Cleaners, s.r.o. a fiktivní banka Plzeňská první fiktivní banka, a.s. zúčastnily 7. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

Firmy měly za úkol nejdříve připravit své stánky a poté obchodovat s dalšími fiktivními firmami z celé ČR a navzájem mezi sebou soupeřit. Odborná porota hodnotila například tyto kategorie: Nejlepší stánek, Nejlepší prezentace a Nejlepší katalog, firma s nejvyšším bodovým ziskem získala ocenění v podobě Nejlepší firmy veletrhu.

Tento veletrh hodnotíme jako velice zdařilý a přínosný pro naše žáky.

My, digitalizace a návštěva z Lichtenštejnska

V úterý 19. října navštívila naši školu zahraniční delegace složená ze zástupců ministerstva školství z Lichtenštejnska a zástupců odboru školství našeho zřizovatele, Plzeňského kraje. Společným tématem byla digitalizace ve školství.

Někteří vyučující si připravili s žáky ukázky výuky s prvky digitalizace.

Co jsme zahraničním hostům předvedli? Výuku angličtiny, němčiny, odborných předmětů, distanční on-line výuku, zpracování osobních a profesních portfolií v digitální podobě.

Všem spolupracujícím učitelům i žákům samozřejmě děkujeme a budiž nám všem odměnou, že naše aktivity a přístup zahraniční i naši hosté velice kladně ocenili.

Logická olympiáda 2021

V týdnu od 15. do 21. 10. 2021 se 21 našich žáků zúčastnilo základního kola soutěže. V tomto roce soutěžilo v Plzeňském kraji 1 158 řešitelů, tedy zhruba stejný počet jako v roce 2019 (loni se naše škola neúčastnila). V celé České republice se do soutěže zapojilo 14 936 středoškoláků. V republikovém měřítku tak vzrostl počet účastníků asi o 1500.

Konkurence byla veliká a nikdo z našich soutěžících se, bohužel, neprobojoval do krajského semifinále. Je však potěšující, že většina z nich se v krajském srovnání umístila v první polovině výsledkové listiny. A také skutečnost, že stoupá zájem o soutěž v prvních a druhých ročnících. Za úspěch lze rozhodně považovat umístění našich nejlepších mezi prvními 200 v kraji. Jsou to Lukáš Patejdl z 2. E, Kristýna Galková ze 4. A a Filip Kerber z 2. F.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a věříme, že v příštím ročníku soutěže se do krajského klání probojujeme.

1M poprvé za přepážkou...

Třída 1M si prohlédla budoucí pracoviště, na kterém budou vykonávat odborný výcvik. Žáci měli mnoho dotazů, zajímali o jednotlivé pracovní činnosti a celkový chod pošty.

Vyzkoušeli si razítkování zásilek nejen ručním razítkem, ale také razítkovacím strojem. Přítomným zaměstnancem byli pochváleni, jak bravurně zvládli tuto činnost.

S žáky byla spokojena také vedoucí oddělení pošty, pochválila jejich zájem o práci.

Řemeslo má zlaté dno

V úterý 12.10.2021 se čtyřčlenné družstvo studentů naší školy zúčastnilo soutěže Řemeslo má zlaté dno, kterou pořádá Krajský úřad Plzeňského kraje.

Zadání bylo velice náročné na mechanickou zručnost a na prostorovou představivost. Studenti vytvářeli mechanického robota, vytvořeného ze stavebnice Merkur, který měl za úkol najít dokovací stanici, kde blikala LED. Elektrická část robota byla vytvořena ze stavebnice Boffin, pro řídící elektroniku byl použit modul Arduino Uno doplněný přizpůsobovacím obvodem.

Naše družstvo nacvičovalo montáž a práci s konstrukčními prvky podle dodané dokumentace ve školní dílně. Přesto se jim v poměrně silné konkurenci ostatních technických škol nepodařilo umístit na mezi vítěznými družstvy a obsadilo až 5. místo.

Cvičné testování cambridgeských mezinárodních zkoušek FCE a CAE

V letošním školním roce se nám díky podpoře a spolupráci s Autorizovaným centrem cambridgeských mezinárodních zkoušek Eufrat Group podařilo navázat na tradici cvičného testování mezinárodně uznávaných zkoušek FCE a CAE z anglického jazyka. V rámci tohoto testování si mohli žáci čtvrtých ročníků vyzkoušet nanečisto některé části těchto testů, a to čtení, poslech, testování znalosti slovní zásoby s názvem Use of English a psaní esejí.

O testování projevili naši žáci velký zájem, a to možná i z toho důvodu, že od letošního školního roku může žák požádat ředitelku školy o nahrazení školní části maturitní zkoušky z cizího jazyka právě tímto certifikátem. Bližší informace k této možnosti jsou zveřejněny na webu naší školy.

I když se jedná o náročné zkoušky, při kterých musí kandidát na zkoušku prokázat široké znalosti anglického jazyka úrovně B2 nebo C1, mnoho našich žáků by u této zkoušky uspělo, z čehož máme velkou radost.

Věříme, že možnost vyzkoušet si zkoušku nanečisto pomůže našim žákům uspět v reálné zkoušce. Hodně štěstí!

Exkurze pro ZŠ

V rámci projektu Vzdělávání 4. 0. jsme ve školním roce 2020/21 připravili opět exkurzi pro partnerskou základní školu k významnému zaměstnavateli, který je propojen s našimi obory.

Exkurze proběhla 6. 10. 2021 opět do SPÚ Křimice. Před samotnou návštěvou firmy jsme nejprve žákům představili obory naší školy. Žáci si vyzkoušeli práci v oboru Logistika a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy. Vyzkoušeli si své teoretické znalosti oboru formou kvízu v Kahootu, ale i praktické dovednosti v programu APOST.

Přednášky s odborníky na DM

Na domově mládeže pokračujeme i v tomto školním roce v přednáškách s odborníky z praxe podle Šablon 2.

V této lekci jsme si povídali o tom, jak předcházet vzniku rizikového chování. Těší nás, že je s kým si o tomto problému popovídat.

Exkurze na poště Plzeň 1

Žáci třídy 2.A, oboru vzdělávání Logistické a finanční služby, navštívili dne 8.10. 2021 poštu Plzeň 1 v Solní ulici.

Na poště žáky přivítala vedoucí směny paní Eisnerová, která je následně seznámila s provozem pošty a s jednotlivými pracovišti. Žáci si prohlédli vybavení přepážek, výpravnu zásilek, sál doručovatelů i zázemí pošty. Na závěr exkurze si všichni zkusili razítkování zásilek.

Okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se v Borském parku uskutečnil Okresní přebor v přespolním běhu.

V kategorii kluků běželo 5 km trať 5 škol s 28 atlety. Naši borci se nenechali zahanbit, na trati zabojovali a díky celkovému součtu umístění prvních 4 atletů se umístili na 4. místě. Super výkon předvedl Radek VESELÝ z 3.F, který se umístil na perfektním 3. místě. Rozhodně také stojí za zmínku 8. místo Lukáše SALÁKA (2.F). Ovšem i další borci nechali na trati srdíčko – Filip NOVÝ (2.A) – 15. místo, Adam SLÁMA (2.A) - 20. místo, Jan ČERVENÝ (3.F) – 24. místo a Jan PECH (3.F) – 27. místo.

Holky běžely závod dlouhý 3 km, kam se přihlásilo také 5 družstev s 21 atletkami. Hodnocení bylo stejné jako u kluků, a tak jim celkový součet umístění vynesl konečné 4.místo. Nejlepších výkonů dosáhly Nikola KUBÍKOVÁ (1.A), která doběhla na 12. místě a Sára BOBKOVÁ (4.A) na 13. místě. Bohužel děvčata Simona REISEROVÁ (3.A) a Nikola ĎURČOVOVÁ (2.E) ze zdravotních důvodů závod nedokončily.

Všem atletům a atletkám děkujeme za předvedené výkony.

Spolu po Covidu

Na začátku října absolvovali žáci 1M a 2M v Úborsku u Nýrska třídenní akci „Spolu po Covidu“.

Program, zaměřený hlavně na globální rozvojové vzdělávání, prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví, nám pomohla realizovat nezisková organizace Ledovec (ta navíc připravila i program pro pedagogy) a firma Summit Drive s.r.o.

Žáci měli možnost nejen dozvědět se důležité informace z uvedených oblastí, ale také zážitkovým způsobem poznávali sami sebe a mnozí tak zjistili, že zvládnou mnohem více, než si o sobě mysleli. Zvolené aktivity také rozvíjely týmovou spolupráci a upevnily třídní kolektivy. Realizace programu „Spolu po Covidu“ byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Středoškolský atletický pohár

V úterý 5. 10. 2021 se po dvou letech zúčastnilo naše družstvo kluků Krajského kola 39. ročníku Středoškolského atletického poháru na atletickém stadionu v Klatovech.

Kluci dostali nominaci na základě výborného výsledku z předloňska, kdy se krajského kola zúčastnili poprvé. I když jsme letos dělali nominaci atletů narychlo a bez možnosti otestování dalších adeptů, povedlo se nám obhájit konečné 7. místo se 6 432 body. Ovšem s poklesem bodů jsme počítali a kluci si zaslouží pouze pochválit!

Naše družstvo závodilo v sestavě Jakub STOLZ, Radek ZÁLEŠÁK (oba 4.E), Radek VESELÝ (4.F), Jan ČERVENÝ (3.F), Robin PAVLIS (2.E), Lukáš SALÁK (2.F), Jonáš BAUMRUK a Rostyslav CHYKUT (oba 1.F).

Projektový den zaměřený na tvorbu osobních a profesních portfolií žáků

V pondělí 27. září proběhl pro žáky 3. ročníků projektový den zaměřený na tvorbu osobních a profesním portfolií.

Den byl rozdělen do několika bloků. V jednom z nich jsme diskutovali o významu a využití portfolií a o jejich obsahu. V dalším bloku si připravovali žáci motivační dopis a životopis, které už letos uplatní před svojí praxí ve firmách a v dalším čase se žáci věnovali hlavně naplňování svých složek a souborů v portfoliu.

Práce na projektovém dnu byla zhodnocena známkou do předmětů ASW resp. IT.


Projektový den zaměřený na přírodovědnou gramotnost

V pondělí 27. září proběhl pro žáky naší školy projektový den zaměřený na přírodovědnou gramotnost.

Připravili jsme ho pro naše prváky, druháky a třídu 3M.

Během dne si naši vyučující pro žáky připravili 5 aktivit, které si během dne prostřídali - přírodovědná gramotnost v angličtině, přírodovědná gramotnost v přírodních a společenských vědách, přírodovědná gramotnost v ekonomice a světě práce, zajímavosti, vycházka nebo stopovačka s přírodovědnou tematikou.

Exkurze 1.A na hlavní poště

Ve středu 22. 9. 2021 navštívila třída 1.A hlavní poštu. Zjistila, jak práce vypadá nejen ze strany zákazníka, ale také z druhé strany, ze strany zaměstnance. Žáci si vyzkoušeli razítkování nejen klasickým razítkem, ale také válečkovým. Nakonec si prohlédli také pracoviště doručovatelů v prvním patře.

Grilovačka na DM

Jako již tradičně 21. 9. 2021 nastal čas na první grilovačku. V prostředí nově zrekonstruovaného dvorku se nám grilovalo báječně. Žáci se ochotně sami zapojili do přípravy a rozdělání ohně. Při samotném opékání masa jsme si hezky popovídali o životě. Žáci si velmi pochutnali a co víc, ochotně se podíleli na závěrečném úklidu dvorku.

Dny vědy a techniky

Žáci naší školy navštívili 11. 9. 2021 Dny vědy a techniky v Plzni, které pořádala již popatnácté Západočeská univerzita v plzeňských ulicích. Žáci plnili různé úkoly, seznámili se s virtuálními technologiemi a dalšími technickými vymoženostmi, poznali budoucí chemiky, archeology, matematiky, zdravotníky, přírodovědce a ekonomy.

Byl j

Seznamovací pobyt pro 1. ročníky

V pondělí 6. září nastal pro žáky prvních ročníků den D. Po nezbytném testování na kovid, které naštěstí dopadlo na výbornou, jsme se plni očekávání rozjeli na seznamovací pobyt do Úborska u Klatov. Čekal nás penzion U Jandů s výborným jídlem, milou obsluhou a studenty program nabitý nejrůznějšími aktivitami.

Počasí nám opravdu přálo, vrátily se letní teploty, a tak jsme většinu času trávili venku na čerstvém vzduchu. Kromě tradičních seznamovacích a teambuildingových her zde probíhaly soutěže družstev a tříd nebo aktivity s třídními učiteli. Velký úspěch sklidila i novinka letošního pobytu - úniková hra, kterou absolvovaly všechny třídy. V rámci pobytu studenti také udělali první krok v tvorbě svých osobních portfólií, která budou v průběhu studia na naší škole doplňovat a zdokonalovat. Zbyl čas i na osobní volno, které vyplnili stolním tenisem, fotbalem nebo jen bližším seznamováním se se svými spolužáky.

Nelze se divit, že v příjemném prostředí pobyt jako vždy rychle utekl. - Ale teď už nás čeká škola a zase jiné zážitky!


Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili 1. září 2021 od 8:00 h. Všechny žáky jsme přivítali a prvákům navíc ukázali školu a popsali pár organizačních záležitostí.

Na domov mládeže nastoupili žáci již v úterý 31. srpna 2021 a přáli bychom si, aby se jim tam líbilo.

Takže vzhůru do 10 nadcházejících měsíců... :-)

Přivítání nových žáků na DM

V úterý 31. 8. jsme na našem DM přivítali žáky prvních ročníků.

Po nezbytných administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje. V 18 hodin jsme se pak společně vydali na tradiční procházku městem. Turistické informační centrum hlavní nádraží bylo naší první společnou zastávkou. Po schodech jsme vystoupali na vyhlídkovou věž a ukázali jsme si zde důležitá místa v Plzni.

Hodinová procházka Plzní byla pro všechny příjemná a zajímavá.