Školní rok 2020/2021

Závěrečné ročníky se zase začínají učit prezenčně...

Středou 25. listopadu se pro část našich žáků po téměř dvou měsících opět otevírají dveře školy. Žáci závěrečných ročníků zahajují prezenční výuku. Během školního dne samozřejmě musíme dodržovat zvýšená bezpečností a hygienická opatření. Pravidelné mytí rukou nebo dezinfekce rukou, celý den v rouškách, upravený rozvrh, kdy není možné míchat dětí různých tříd spolu, tělocvik bez cvičení, atd.

Současně se vrátí žáci učebních oborů na pracoviště, kde probíhá odborný výcvik.

Ostatní žáci budou mít i nadále distanční výuku.

Sice se na žáky i prezenční výuku těšíme, ale již nyní se objevují první organizační problémy. Ale my to zvládneme....

Posviť si na budoucnost 2020

13. listopadu proběhla tradiční akce Posviť si na budoucnost. Akce sice tradiční, ale netradičně v on-line prostředí. Na schůzku s naší školou se postupně přihlásily desítky žáků, kteří měli mnoho dotazů. Mezi nejčastější patřily dotazy na praxe ve firmách, na obsah studia oboru IT nebo na přijímací zkoušky a maturity. Mnoho žáků také zajímalo uplatnění po škole. Doufáme, že jsme všem jejich dotazy zodpověděli a jsme rádi, že se nám dostalo i pochvaly od přihlášených rodičů. Cituji: „Jste skvělí."

Účetní a ekonomický software Ekonom pro naše žáky pro domácí přípravu a distanční výuku

Na základě dlouholeté spolupráce s firmou Elisoft, s.r.o., se nám podařilo získat pro žáky naší školy studentské licence pro účetní a ekonomický software Ekonom pro efektivní domácí přípravu a distanční výuku žáků.

Žáci mohou na základě této licence využívat software pro nácvik účetních a ekonomických dovedností nejen ve školním, ale nyní i v domácím prostředí. Žáci, kteří ve výuce systém používají, obdrželi aktivační klíče a mohou jej využívat po dobu studia na naší škole, nejpozději do 31. 12. 2021.

Za spolupráci a podporu firmě Elisoft, s.r.o., moc děkujeme a vážíme si jí.


Bobřík informatiky

Hola, hola, Bobřík informatika zase volá!!! V letošním roce do soutěže Bobřík informatiky zapojíme žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie, a to ve dnech 18., 19. a 20. listopadu 2020.

Již potřetí se zapojíme do krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet

Již se stalo tradicí, že Plzeňský kraj pro své občany připravuje e-learningový kurz zaměřený na práci na počítačích, nástrahách internetu a kybernetické bezpečnosti. Současně s e-learningem je též každoročně vyhlášena soutěž. V loňském školním roce se soutěže zúčastnili všichní žáci a učitelé naší školy. Do letošního kola se zapojí všichni žáci a domov mládeže.

Den otevřených dveří jinak... Letos on-line...

Říjen je každoročně měsícem, kdy se připravujeme intenzivně na dny otevřených dveří. Letošní koronavirová pandemie nám nadělila řadu nepředvídatelných aktivit, které bychom si před rokem sotva dovedli představit. Den otevřených dveří on-line? Loni - nenapadlo by nikoho. Letos - skutečnost.

Ve středu 4. listopadu jsme od 15:00 h rozejli naši premiéru - on-line den otevřených dveří. Narozdíl od ostatních let ve škole nepanovala panika, na chodbách byl klid. Za to v kancelářích sílily s blížící se 15:00 h napětí a obavy, aby vše klaplo. A k naší radosti, klaplo... :-)

Již před 15:00 h se začali hlásit uchazeči a zájmci o naši školu. Přivítali jsme je a po krátkém začátku jim spustili na Youtube premiéru našich dvou nových videí o škole. Potom následovaly dotazy, na které odpovídali pracovníci školy.

Byli jsme moc rádi, když jsme Den otevřených dveří ukončili - jednak proto, že z nás spadla naše nervozita, ale hlavně proto, že se vydařil a ohlasy na jeho přípravu i průběh byly dobré.

Teď si můžeme zatím hodit pětikorunou, jestli našim novým uchazečům otevřeme dveře skutečné, nebo zase virtuální... :-)

Projektový den a setkání s odborníkem StartUp

Třídy 1F a 3E se ve dnech 9. a 10. listopadu 2020 zúčastnily projektového dne zaměřeného na objevování potenciálu umělé inteligence mezi mladými lidmi.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci se SIT Portem v Plzni a organizací nvias.

V rámci on-line projektových dnů žáci plnili různé úkoly, seznamovali se s moderními technologiemi a setkali se s odborníky z praxe. Velké poděkování patří organizátorům projektových dnů. Naši žáci se naučili spoustu nového a s projektovými dny pod vedením p. Könika ze SIT Portu a nviasu byli spokojeni.

Ještě jednou děkujeme!

Soutěž Hackathon

Ve dnech 16. a 17. října proběhla on-line akce Hackahton otevřených dat Plzeňského kraje, ve kterém se podařilo týmu reprezentující naši školu obsadit páté místo a dosáhnout na ocenění. Školu vzorně reprezentovali: Jan Tůma, Dominik Plecitý, Filip Hrubant (všichni 3.E). Tým měl 24 hodin na zpracování velkého souboru dat a vizualizace, kde vybranou oblastí dat byla dobově tematická mapa o rozšíření nemoci covid-19 a dostupnost nemocničního vybavení v celé ČR se zaměřením na Plzeňský kraj, kde tým zobrazil i samostatné okresy. Mapa je veřejně dostupná on-line na tomto odkazu.

K akci dodává za členy týmu Dominik Plecitý: „Z našeho pohledu se Hackathon vyvedl ještě lépe, než jsme čekali. Byla to zajímavá zkušenost zažít takovou akci online. Do příštích let bychom se chtěli dostat minimálně na třetí místo. Stálo by za zmínku, že v akcích podobné této lze využít znalostí z datové analytiky.“

Akce proběhla v pozitivním duchu a mezitím, co týmy žáků pilně pracovaly, pro pedagogický dozor byly zajištěny semináře, ve kterých byla řada užitečných informací o tom, jak poznatky z této soutěže a on-line data zakomponovat do výuky.

Již nyní se těšíme na další ročník, který, doufáme, proběhne již opět prezenční formou.

Týmu INFISu INFISneverwin, který tvořili žáci Hrubant, Tůma a Plecitý a soutěžili s aplika Covid-19 mapa, děkujeme a blahopřejeme.

Soutěž robotiky žáků INIFS ve spolupráci se žáky 11. ZŠ v Plzni

V září a říjnu 2020 proběhla příprava žáků INFIS a 11. základní školy v Plzni na robotickou soutěž.

Organizace robotické soutěže byla v letošním roce velmi náročná, protože s blížícím se termínem soutěže sílila vlna koronavirové pandemie. Tolik úsilí žáků a učitelů a soutěž nebude? Alespoň částečně jsme se soutěže mohli zúčastnit. Žáci INFIS se zúčastnili části pro SŠ, a to v Techmanii ve čtvrtek 8. října. Část pro ZŠ měla proběhnou u nás, na INFISu, ve čtvrtek 15. října. To se už bohužel nepodařilo, protože od středy 12. října byly uzavřeny i základní školy. Bylo to samozřejmě líto nám i žákům základní školy, ale i tak příprava na soutěž byla pro všechny nejen zábava, ale naučili jsme spoustu nových věcí.

Ach nééé, zase ta nešťastná korona... A jde se na distanční výuku...

Se zahájením školního roku začaly v České republice opět stoupat stavy lidí nakažených koronavirem. I my jsme během září zažili karanténu celé třídy a i jednotlivců mezi žáky. Bohužel nepříznivý vliv všech okolností nás od 7. října zahnal opět na distanční výuku.

V letošním roce jsme využili loňských zkušeností. Jako první jsme na jaře zahájili hned od 12. března distanční výuku on-line a off-line. Pilovali jsme, co jsme mohli. Naučili jsme se, co jsme v životě neuměli. Možná nás pár kotrmelců potkalo, ale řekli jsme si, co nás nezabije, nás posílí... A vyplatilo se nám to... Jsme v toma zase, učíme se přes MS-Teams. Jak dlouho, netušíme... Jediné, co už z loňska víme a co jsme pochopili, že učit se a pracovat z domova není žádný med.

Všem přejeme znovu hlavně zdraví a pevné nervy. Žáky i rodiče žádáme o spolupráci a o pochopení. Vynasnažíme se, abychom distanční výuku společně zvládli.

Zavolíme 2020 - diskuse s kandidáty

Dne 30. září 2020 jsme měli možnost zúčastnit se debaty s kandidáty do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Akce Zavolíme byla pořádána krajským studentským parlamentem a podpořena Klubem občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Účast byla bohužel omezena situací, ale i na dálku přes živé vysílání nám byla nabídnuta zajímavá diskuse.

Této debaty se účastnilo šest kandidátů do krajského zastupitelstva: Ivo Grüner za ČSSD, Ivana Bartošová za Koalici Plzeňského kraje, Rudolf Špoták za Piráty, Jan Kůrka za SPD a SPO, Josef Bernard zastupující STAN a Richard Pikner zastupující ODS. Nejprve kandidáti odpovídali na palčivá témata, která se týkají Plzeňského kraje, a ve druhé části došlo i na pokládání dotazů samotnými studenty, a to prostřednictvím mobilních telefonů. Hlavním tématem této diskuse bylo docela žhavé téma, které se obecně týká koronavirová krize. Dalšími oblastmi debaty bylo propojení tématu školství a koronavirus, otázky zdravotnictví nebo řemesel.

Tato diskuse u některých žáků nastartovala povědomí o politickém životě v naší zemi a díky této diskusi si mnozí uvědomili, že bychom se všichni měli více zajímat o dění kolem sebe. Bylo to velice přínosné a rozhodně zajímavé.

Návštěva představení R.U.R.

V úterý 29. září se vydali žáci z Domova mládeže na představení jednoho z nejznámějších děl Karla Čapka – R.U.R. – do Divadla J. K. Tyla na Novou scénu. Zpracování divadelní hry bylo pojato moderním způsobem. Představení žáky nadchlo a po skončení se ještě vyfotili u divadelních rekvizit.

Miroslav Smrčka 4. F


Exkurze do elektrárny Tušimice

Díky projektu Šablony pro SŠ se žáci naší školy mohli podívat do elektrány v Tušimicích.

24. 9. 2020 vyrazilo 41 žáků 3. a 4. ročníků s pedagogogickým dohledem na dlouho plánovanou exkurzi do elektrárny Tušimice, spojenou s prohlídkou nedalekého historického města Kadaň. Exkurze proběhla na vysoké profesionální úrovni ze strany organizace a náplně programu firmy ČEZ v Tušimicích. My, žáci, jsme reprezentovali sebe i školu rovněž jaksepatří na vysoké úrovni. Prostě - spokojenost na všech frontách.

Hrad Švihov

Dne 22. září se naši žáci DM v rámci projektu Šablony 2. – poznáváme krásy plzeňského kraje zúčastnili výletu na hrad Švihov, který se nachází nedaleko Klatov v krásné přírodě předhůří Šumavy. Prohlídka hradu byla fascinující, především díky odbornému výkladu našeho průvodce. Během návštěvy jsme měli možnost kromě hradu také navštívit Tylův mlýn a okolí špitálního kostelíka. Počasí nám taktéž přálo, považujeme výlet za velice zdařilý.


Dny vědy a techniky 2020

V pátek 11. září se žáci naší školy zúčastnili Dnů vědy a techniky.

Letošní ročník byl jiný. Všude zvýšená bezpečností a hygienická opatření. Dodržovali jsme rozestupy. Na náměstí byl prostor vyčleněný prezentacím ohraničení a organizázoři vpouštěli pouze omezený počet.

Vycházkou jsme se vydali směrem do centra Plzně, kde jsme si prohlédli jednotlivé expozice. Propojili jsme tak pohyb se vzděláním.

Hurá, máme novou střechu a nové podkroví...

Červenec, srpen, září... Tak dlouho stálo kolem naší školy lešení. Nyní již máme školu opět v plném provozu...

Konečně už neuslyšíme: "Ve druhém patře je strašná zima... Na půdě běhá kuna..." A podobné hlášky.... Máme přece novou střechu, nové podkroví, kompletní zateplení...

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se nemohli učit v učebnách v podkroví, ale museli řešit výuku alternativně, za pochopení...

Seznamovací pobyt 1. ročníků

Tak jako vždy, jsme se vydali na začátku školního roku na seznamovací pobyt prvních ročníků. Letos jsme program přizpůsobili nejen složité epidemiologické situaci, ale i jinému místu pobytu. Naším domovem se pro seznamovací pobyt stal Penzion U Jandů v Úborsku.

A co jsme tam podnikali? Samozřejmě hráli seznamovací a teambuildingové hry, učili se poskytovat první pomoc, zamýšleli se nad svým vnímáním světa, tvořili si základy školního portfolia… Prostě od rána do večera jsme měli co dělat, pobavili jsme se, užili si skvělé jídlo a najednou už jsme museli domů. Byl to skvělý start do středoškolského studia!


Polovina učitelů školy se zapojila do projektu Digitální technologie - ProDigi

Od srpna jedeme v projektu zaměřeném na podporu digitálních kompetencí ProDigi.

Vyčující získají osobní notebooky a zúčastní po dobu 5 měsíců intenzivního vzdělávacího projektu. Jsme akční a spoustu věcí umíme, ale i tak chceme jít dále a umět více. Zajímají nás nové výukové technologie, zábavné softwary pro výku i testování žáků, chceme se naučit pracovat s novým MS-Moodle.

Všichni vyučující projdou od září 2020 do ledna 2021 vzdělávacím e-learningem, vytvoří si vlastní profesní profil a budou si zpracovávat průběžně osobní portfolio digitálních kompetencí.

Přivítání nových žáků na DM

V pondělí 31. 8. jsme na našem DM přivítali žáky prvních ročníků. Po nezbytných administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje. V 18 hodin jsme se pak společně vydali na menší procházku městem. Zaměřili jsme se zejména na místa, která budou žáci nejvíce navštěvovat.Zahájení školního roku 2020/2021

Prázdniny pomalu chýlí ke konci a nás čeká zahájit nový školní rok. Učitelé, vychovatelky i všichni nepedagogičtí pracovníci chystají poslední přípravy před nástupem žáků do školy nebo na domov mládeže.

Těšíme se na stávající žáky, nové prváky i jejich rodiče.

Doufáme, že po hektickém jaře plném empidmie a s ní souvisejících mimořádných opatření, se nám podaří školní rok nastartovat.

Tentokrát všem přejeme do nového školního roku nejen vykročit tou správnou nohou sle spostu studijních úspěchů, ale hlavně hodně zdraví a pevné nervy...

Vaše INFIS