Školní rok 2020/2021

Konec školního roku

28. červen 2021

Vybraní žáci se zúčastnili zakončení jarního a letního období činnosti Krajského centra kybernetické bezpečnosti (KyberChod). Kromě doprovodných aktivit také proběhlo vyhlášení vítězů průběžné soutěže a turnaje.

Projektový den “Zdravotní pojišťovny a prevence kouření” proběhl pro třídy 1E a 1F. Žáci si oživili rizika spojená s kouřením, byla jim představena problematika daňového zatížení cigaret, seznámili se se zdravotními pojišťovnami na našem trhu a jejich programy pro dospívající. Svou kreativitu a dovednosti v IT mohli zúročit při tvorbě návrhu plakátu proti kouření.

Třída 1A se věnovala úklidu a řádné “prohlídce” Borského parku, třída 2A si udělala “volný rozlučkový den se školou” také v Borském parku. Chlapci se věnovali převážně sportovním aktivitám. Dívky zvolily odpočinek formou pikniku s pohoštěním. I třída 3A se rozhodla strávit dopoledne procházkou po Borském parku. Součástí procházky byla i návštěva blízkých gastronomických zařízení.

Žáci 2E si splnili úkol pokořit 10 000 kroků, trasa vedla od Borského parku podél řeky až do samotného centra, kde se mohli náležitě odměnit za ušlé kilometry něčím k snědku a dobrou kávou.

2F vyrazila do Škodalandu, někteří žáci strávili čas aktivně, jiní pak jen v klidu relaxovali.

Žáci 2M pomohli s přesazováním květin, o které se obětavě stará paní Kupková.

Sportovně založená třída 3.E se prošla v okolí školy, do nohou dostali krásných 15 km.


29. červen 2021

Pro žáky 2E a 2F proběhl 29. 6. projektový den “Transplantace, prevence úrazů a první pomoc”. S náplní práce patologa, významem transplantačních programů a fungováním transplantací seznámil žáky Prof. MUDr. Ondřej Hes PhD. Žáci si otestovali své znalosti první pomoci teoreticky i prakticky a svou tvořivost prokázali přípravou plakátů s tematikou prevence úrazů.

Žáci 1A vyrazili do lesa a na obhlídku Boleveckých rybníků. Tam se také vydali žáci 2M, někteří (mimoplzeňští, a dokonce i plzeňští) tu byli poprvé a získali inspiraci na prázdninové vycházky.

Třídy 1.E a 1F se rozhodly strávit úterní dopoledne sportováním v areálu Škodalandu.

Chlapci se zapojili do většiny nabízených sportovních aktivit. (trampolína, posilovací stroje, hřiště na petangue, ovál na in-line brusle a minigolf). Všem se tam moc líbilo.

Žáci 1M se vydali udělat dobrý skutek a dovezli do psího útulku na Valše potřebné zásoby rýže a piškotů. Odměnou pro všechny byla zajímavá exkurze.

Třída 3A a 3F vyrazila k Radbuze s plánem menšího pikniku a klidného ukončení náročného školního roku.

Naši sportovci - žáci 3E si namazali namožené svaly a zdolali po pondělních zahřívacím kole dalších 30 km.

Návštěvou ZOO Plzeň zakončila třída 2A školní rok. Nejprve žáci zamířili do nově zrekonstruovaných Asijských zahrad a následně navštívili i ostatní expozice. Počasí přálo a atmosféra byla velice příjemná, lepší zakončení náročného covidového školního roku si nemohli přát.
1M na poštách

Vzhledem k pandemické situaci jsme se tento rok na žádnou exkurzi nedostali. A tak jsme se v závěru školního roku 2020/2021 vypravili obhlídnout pobočky České pošty. Potřebovali jsme nabyté znalosti spojit s realitou.

První zastávka byla na pobočce Plzeň 20 na Borech. Je to jedna z nově zrekonstruovaných poboček s moderním vzhledem a vybavením. Má již i vyvolávací systém. Před poštou jsme si prohlédli poštovní schránku a její náležitosti a při čekání na tramvaj jsme žáky zaskočily kvízovou otázkou kdo a kdy schránku vybírá….. žáci nás naštěstí mile překvapili správnou odpovědí. Přesunuli jsme se na Hlavní poštu Plzeň 1 v Solní ulici, kde jsme si prohlédli veškeré přepážky, provoz, specializované pracoviště Poštovní spořitelny. Nahlédli jsme do problematiky ověřování podpisů, výpisů z různých rejstříků a SIPA. Popovídali jsme o přepravě peněz nebo zabezpečení pošty v případě přepadení. Ještě jsme „cvakli“ fotku a exkurze tím byla úspěšně ukončena.


Druhý workshop v Nj "Pracovní pohovor"

Německý workshop byl rozdělen do dvou dnů. Tématem druhého dne byla příprava a průběh pracovního pohovoru. Nejdříve proběhla diskuze na téma: Jak se chovat při pracovním pohovoru. Poté už následovala praktická část – simulovaný pohovor na vybrané pozice pro naše obory.

Pohovory probíhaly v NJ a byly zaměřeny na sebeprezentaci účastníků. Nakonec dnešního dne se s námi spojil náš absolvent Vašek Burděj, který aktuálně studuje VŠ ve Weidenu. Vašek popovídal o svých praxích a stáži v Německu a o aktuálním studiu.

Životopis v Nj

Pro zájemce z řad žáků jsme 10. 5. uspořádali on-line workshop s Agentur für Arbeit ve Weidenu.

Témat bylo mnoho např.: co vše patří do podkladů, když se ucházíme o práci či praxi, co by měl obsahovat životopis v Německu, co jsou to reference a proč jsou důležité apod. V praktické části si pak žáci sami zpracovali jednoduchou verzi životopisu v německém jazyce. Tu si samozřejmě uloží do svých portfolií a v budoucnu můžou ještě doplňovat.
Náboj 2021

V pátek 23. dubna 2021 se náš tým zúčastnil mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 2021. Také tento ročník probíhal on-line.

Protože osvědčení borci z předchozích let už nám maturují, bylo nutné kádr omladit. Sestavit pětičlenný tým nebylo vůbec jednoduché. Žáci se vlastně viděli jen pár týdnů na začátku školního roku, takže se navzájem ani nestačili poznat. Museli spolu komunikovat virtuálně. Tentokrát soutěžili v juniorské kategorii žáci z 1. F Michal Jonáš, Lukáš Kůs, Filip Kerber, Tomáš Janda a Viktor Berec.

Jako nováčci si nevedli špatně a získali cenných 7 bodů a v republikovém srovnání obsadili 162. místo. V příštím ročníku by si to rádi zopakovali. Uvítali by určitě prezenční formu soutěže. Tam mají účastníci stejné podmínky. On-line forma je přece jen do určité míry závislá na technických možnostech účastníků.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Workshop AI

Další třída z naší školy se zúčastnila workshopu „Objevte potenciál umělé inteligence“. Tentokrát se s umělou inteligencí poprala třída 3. F. Během workshopu se žáci seznámili s mnoha aplikacemi a programy. Celý workshop je koncipován jako investiční soutěž, kdy všechny týmy svými investicemi oceňují nápady soupeřících týmu.

Jak vidíte na závěrečném grafu, vedly si všechny týmy po celou dobu velmi vyrovnaně. Nakonec ovšem zvítězil nápad a prezentace fialového týmu.Olympiáda v AJ

Po vydařeném školním únorovém kole soutěže v konverzaci v AJ, kde se nejlépe prezentoval Patrik Sýkora z 3.F, se 26. 4. 2021 konala online krajská soutěž. V té se Patrik umístil po vyrovnaných výkonech všech zúčastněných na 4. místě.

Je velmi skromný student, ale jeho znalosti odpovídají jazykové znalosti úrovně C1, na kterou dosáhnout znamená mít již opravdu jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni.

Blahopřejeme!Další úspěch našich ruštinářů

Dne 10. dubna 2021 se uskutečnily dvě akce, které pomáhají rozvíjet zájem o ruský jazyk: Totální diktát a Test TruD - vzdělávací projekt související se znalostí reality ruské kultury nebo historie. V České republice se konaly on-line.

Za naši školu se akce zúčastnila Anastasija Hanuščak. Obě akce úspěšně zakončila a získala certifikát.

Blahopřejeme k úspěchu!

Olympiáda v ruském jazyce

Po školním kole olympiády, které se konalo v únoru on-line, byl jen jeden vítěz - Oliver Boháč ze třídy 2.E. Oliver vyhrál i v minulém roce, ale soutěž již dále nepokračovala z důvodu covidu.

V letošním roce – opět jako vítěz, postoupil do krajského kola. Krajské kolo se konalo 29. března on-line. Soutěžilo se formou rozhovoru. Otázky pokládala tříčlenná porota. Oliver vyhrál a postupuje do ústředního kola, které se bude konat 21. dubna v Praze.

Gratulujeme a děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy.On-line projektový den „E-portfolio"

Jelikož jsme se zatím nedočkali prezenční formy výuky, tak jsme se rozhodli, že další projektový den na téma portfolio žáka, uspořádáme formou on-line workshopu.

Tento workshop proběhl ve čtvrtek 25. 2. 2021 a účastnili se ho žáci třetích ročníků. Tito žáci měli již zkušenost z prvních ročníků, kdy pracovali na „papírové“ verzi svého portfolia. Během tohoto projektového dne si založili elektronickou verzi. V jednotlivých blocích se pak pokoušeli svá e-portfolia naplňovat informacemi o sobě. Na svých e-portfoliích teď budou nadále průběžně pracovat a doplňovat nové a aktuální informace.


3. místo v turnaji mezi školami AI Discovery

Ve středu 27. ledna 2021 pět kluků naší školy tvořilo tým a zúčastnili se turnaje mezi školami AI Discovery, který pořádala agentura nvias. S nviasem máme již letitou spolupráci, pro žáky naší školy připravila v minulosti několik projektových dnů a aktivit.

Jednotlivé týmy soutěžily ve vývoji technologí umělé inteligence.

Žáci pracovali 4 hodiny a během aktivit musí pochopit problém zákazníka a na základě techniky procesu Design thinking musí navrhnout, naprogramovat a prezentovat svůj prototyp řešení skutečného problému. Design thinking proces využívají firmy po celém světě a jedná se o způsob vývoje. Tím žáci mají možnost poznat opravdový proces, který využívají přední špičky na trhu.

Jaké téma řešili naši žáci? "Chabot pro ulehčení řešení zákaznického servisu". Toto téma jim připravila firma AIMTEC.

Naši žáci obsadili pěkné 3. místo, za což jim blahopřejeme.

Úspěchy v krajském kole kybersoutěže (kybersoutez.cz)

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2020/2021 pátý ročník české celorepublikové soutěže v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 25 let.

První „osvětové“ kolo v Plzeňském kraji vyhrál Oleg Petruny ze 4.E. Na stupních vítězů stanul také ještě Miroslav Smrčka ze 4.F, a to na bronzové pozici. Spolu s nimi se do druhého celostátního kola probojovalo ještě 19 dalších žáků naší školy.

Gratulujeme a všem držíme palce v druhém, aktuálně probíhajícím kole.

Projektový den „E-portfolio"

Poslední školní den roku 2020 jsme pro první ročníky zorganizovali projektový den. Šlo o další práci na portfoliu.

Žáci prvních ročníků se s portfoliem setkali poprvé na seznamovacím pobytu v září, kde si vytvořili „papírové“ podklady a odpověděli si mimo jiné na otázky: Kde se vidím za 4 roky? A jak toho chci dosáhnout? Seznámili se také např. s pojmem kompetence. 18. 12. pak znovu dostali své papírové podklady a byli vyzváni k jejich aktualizaci. Žáci si tak mohli znovu pročíst, jak viděli své kompetence na začátku školního roku a přehodnotit, zda a kam se případně posunuli. Dále si doplnili do svého portfolia všechny akce, kterých se účastnili ať už prezenčně nebo on-line. Dále posunuli své digitální kompetence, protože si své papírové materiály museli naskenovat a poté převést do předem připravené elektronické podoby. Pro tvorbu e-portfolia jsme zvolili složky a soubory na OneDrive, kde budou portfolia žáků na základě sdílení dostupná z prostředí MS Teams. Portfolia budou mimochodem sloužit jako hodnocená ročníková práce.

Doufáme, že se nám v průběhu ledna podaří uspořádat navazující projektové dny i pro druhé a třetí ročníky.


NÁBOJ 2020

V pátek 11. prosince 2020 se náš pětičlenný tým zúčastnil mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 2020. Jarní kolo, které se mělo konat prezenčně v březnu v Praze, se bohužel, neuskutečnilo. Organizátoři soutěže se rozhodli pro podzimní náhradu on-line formou.

V seniorské kategorii za nás bojovali Michal Klečka (4. E), Daniel Palacký, Jiří Řežáb, Dominik Vladař a David Zábranský (všichni 4. F).

On-line premiéra soutěže byla sice poznamenána jistými technickými problémy, se kterými se soutěžící museli vypořádat. Naši zkušení borci nastoupili již potřetí a získali cenných 14 bodů. To vůbec není špatný výsledek, v seznamu soutěžních týmů totiž převažovaly týmy gymnaziální. V rámci České republiky se naši žáci sice umístili na 79. místě, ale v Plzni byli druzí. V mezinárodním řebříčku pak obsadili 303. příčku.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Pro příští ročník budeme muset připravit nové týmy, tihle kluci už maturují.

Ježíšek na INFISu naděloval...

Těsně před Vánoci se žáci prvních ročníků a části druhých ročníků dočkali nových skříněk v šatnách.

Staré skříňky si vyklidili, vystěhovali a připravili je k likvidaci. Sloužily nám bez mála 20 let a zasloužily si výměnu.

Doufáme, že s k nim budou naši žáci chovat jako k vlastním.

Velká předvánoční soutěž

Velká předvánoční soutěž zaměřená na kyberšikanu, bezpečný internet a všeobecný přehled.

V předvánočním týdnu se na INFISU soutěžilo. Žáci si mohli vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostmi v oblasti internetu a také, jaký mají všeobecný přehled. Otázky se týkaly problematiky kyberšikany, jejích právních důsledků, bezpečného chování na sociálních sítích. Druhá část testu byla věnována všeobecnému rozhledu, žáci zodpovídali na otázky z dějepisu, zeměpisu, společenských věd, ekonomie a biologie. Soutěž probíhala on-line přes aplikaci Quizizz.

Krajský úřad Plzeňského kraje se rozhodl podpořit nejlepší soutěžící velmi pěknými cenami, nejúspěšnější řešitelé obdrželi za svůj výkon poukázku na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč.

Nejlepšími v řešení zapeklitých otázek byli Sára Bobkova a Kristýna Galková ze 3.A a Jiří Podlipský z 1.M. Všem výhercům blahopřejeme.

Testování učitelů INFISu na COVID-19

Asi polovina pedagogického sboru využila v úterý 8/12 možnosti otestovat se na nový koronavirus.

V 12:45 h přijela pojízdní testovací stanice, do školy vešli pracovníci v ochranných oděvech a provedli odebrání vzorků.

Vyučující poté čekali na výsledky. Možná panovala mezi nimi nervozita, nicméně výsledek byl pro nás pozitivní. Všichni byli negativní.

Testování proběhlo v rámci celoplošného testování učitelů v ČR.

Závěrečné ročníky se zase začínají učit prezenčně...

Středou 25. listopadu se pro část našich žáků po téměř dvou měsících opět otevírají dveře školy. Žáci závěrečných ročníků zahajují prezenční výuku.

Během školního dne samozřejmě musíme dodržovat zvýšená bezpečností a hygienická opatření. Pravidelné mytí rukou nebo dezinfekce rukou, celý den v rouškách, upravený rozvrh, kdy není možné míchat dětí různých tříd spolu, tělocvik bez cvičení, atd.

Současně se vrátí žáci učebních oborů na pracoviště, kde probíhá odborný výcvik.

Ostatní žáci budou mít i nadále distanční výuku.

Sice se na žáky i prezenční výuku těšíme, ale již nyní se objevují první organizační problémy. Ale my to zvládneme....

Posviť si na budoucnost 2020

13. listopadu proběhla tradiční akce Posviť si na budoucnost. Akce sice tradiční, ale netradičně v on-line prostředí.

Na schůzku s naší školou se postupně přihlásily desítky žáků, kteří měli mnoho dotazů. Mezi nejčastější patřily dotazy na praxe ve firmách, na obsah studia oboru IT nebo na přijímací zkoušky a maturity. Mnoho žáků také zajímalo uplatnění po škole.

Doufáme, že jsme všem jejich dotazy zodpověděli a jsme rádi, že se nám dostalo i pochvaly od přihlášených rodičů. Cituji: „Jste skvělí."

Účetní a ekonomický software Ekonom pro naše žáky pro domácí přípravu a distanční výuku

Na základě dlouholeté spolupráce s firmou Elisoft, s.r.o., se nám podařilo získat pro žáky naší školy studentské licence pro účetní a ekonomický software Ekonom pro efektivní domácí přípravu a distanční výuku žáků.

Žáci mohou na základě této licence využívat software pro nácvik účetních a ekonomických dovedností nejen ve školním, ale nyní i v domácím prostředí. Žáci, kteří ve výuce systém používají, obdrželi aktivační klíče a mohou jej využívat po dobu studia na naší škole, nejpozději do 31. 12. 2021.

Za spolupráci a podporu firmě Elisoft, s.r.o., moc děkujeme a vážíme si jí.


Bobřík informatiky

Hola, hola, Bobřík informatika zase volá!!!

V letošním roce do soutěže Bobřík informatiky zapojíme žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie, a to ve dnech 18., 19. a 20. listopadu 2020.

Již potřetí se zapojíme do krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet

Již se stalo tradicí, že Plzeňský kraj pro své občany připravuje e-learningový kurz zaměřený na práci na počítačích, nástrahách internetu a kybernetické bezpečnosti. Současně s e-learningem je též každoročně vyhlášena soutěž.

V loňském školním roce se soutěže zúčastnili všichni žáci a učitelé naší školy. Do letošního kola se zapojí všichni žáci a domov mládeže.

Den otevřených dveří jinak... Letos on-line...

Říjen je každoročně měsícem, kdy se připravujeme intenzivně na dny otevřených dveří. Letošní koronavirová pandemie nám nadělila řadu nepředvídatelných aktivit, které bychom si před rokem sotva dovedli představit. Den otevřených dveří on-line? Loni - nenapadlo by nikoho. Letos - skutečnost.

Ve středu 4. listopadu jsme od 15:00 h rozjeli naši premiéru - on-line den otevřených dveří. Na rozdíl od ostatních let ve škole nepanovala panika, na chodbách byl klid. Za to v kancelářích sílily s blížící se 15:00 h napětí a obavy, aby vše klaplo. A k naší radosti, klaplo... :-)

Již před 15:00 h se začali hlásit uchazeči a zájemci o naši školu. Přivítali jsme je a po krátkém začátku jim spustili na Youtube premiéru našich dvou nových videí o škole. Potom následovaly dotazy, na které odpovídali pracovníci školy.

Byli jsme moc rádi, když jsme Den otevřených dveří ukončili - jednak proto, že z nás spadla naše nervozita, ale hlavně proto, že se vydařil a ohlasy na jeho přípravu i průběh byly dobré.

Teď si můžeme zatím hodit pětikorunou, jestli našim novým uchazečům otevřeme dveře skutečné, nebo zase virtuální... :-)

Projektový den a setkání s odborníkem StartUp

Třídy 1F a 3E se ve dnech 9. a 10. listopadu 2020 zúčastnily projektového dne zaměřeného na objevování potenciálu umělé inteligence mezi mladými lidmi.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci se SIT Portem v Plzni a organizací nvias.

V rámci on-line projektových dnů žáci plnili různé úkoly, seznamovali se s moderními technologiemi a setkali se s odborníky z praxe. Velké poděkování patří organizátorům projektových dnů. Naši žáci se naučili spoustu nového a s projektovými dny pod vedením p. Könika ze SIT Portu a nviasu byli spokojeni.

Ještě jednou děkujeme!

Soutěž Hackathon

Ve dnech 16. a 17. října proběhla on-line akce Hackahton otevřených dat Plzeňského kraje, ve kterém se podařilo týmu reprezentující naši školu obsadit páté místo a dosáhnout na ocenění. Školu vzorně reprezentovali: Jan Tůma, Dominik Plecitý, Filip Hrubant (všichni 3.E). Tým měl 24 hodin na zpracování velkého souboru dat a vizualizace, kde vybranou oblastí dat byla dobově tematická mapa o rozšíření nemoci covid-19 a dostupnost nemocničního vybavení v celé ČR se zaměřením na Plzeňský kraj, kde tým zobrazil i samostatné okresy. Mapa je veřejně dostupná on-line na tomto odkazu.

K akci dodává za členy týmu Dominik Plecitý: „Z našeho pohledu se Hackathon vyvedl ještě lépe, než jsme čekali. Byla to zajímavá zkušenost zažít takovou akci online. Do příštích let bychom se chtěli dostat minimálně na třetí místo. Stálo by za zmínku, že v akcích podobné této lze využít znalostí z datové analytiky.“

Akce proběhla v pozitivním duchu a mezitím, co týmy žáků pilně pracovaly, pro pedagogický dozor byly zajištěny semináře, ve kterých byla řada užitečných informací o tom, jak poznatky z této soutěže a on-line data zakomponovat do výuky.

Již nyní se těšíme na další ročník, který, doufáme, proběhne již opět prezenční formou.

Týmu INFISu INFISneverwin, který tvořili žáci Hrubant, Tůma a Plecitý a soutěžili s aplika Covid-19 mapa, děkujeme a blahopřejeme.

Soutěž robotiky žáků INIFS ve spolupráci se žáky 11. ZŠ v Plzni

V září a říjnu 2020 proběhla příprava žáků INFIS a 11. základní školy v Plzni na robotickou soutěž.

Organizace robotické soutěže byla v letošním roce velmi náročná, protože s blížícím se termínem soutěže sílila vlna koronavirové pandemie. Tolik úsilí žáků a učitelů a soutěž nebude?

Alespoň částečně jsme se soutěže mohli zúčastnit. Žáci INFIS se zúčastnili části pro SŠ, a to v Techmanii ve čtvrtek 8. října.

Část pro ZŠ měla proběhnou u nás, na INFISu, ve čtvrtek 15. října. To se už bohužel nepodařilo, protože od středy 12. října byly uzavřeny i základní školy. Bylo to samozřejmě líto nám i žákům základní školy, ale i tak příprava na soutěž byla pro všechny nejen zábava, ale naučili jsme spoustu nových věcí.

Ach nééé, zase ta nešťastná korona... A jde se na distanční výuku...

Se zahájením školního roku začaly v České republice opět stoupat stavy lidí nakažených koronavirem. I my jsme během září zažili karanténu celé třídy a i jednotlivců mezi žáky. Bohužel nepříznivý vliv všech okolností nás od 7. října zahnal opět na distanční výuku.

V letošním roce jsme využili loňských zkušeností. Jako první jsme na jaře zahájili hned od 12. března distanční výuku on-line a off-line. Pilovali jsme, co jsme mohli. Naučili jsme se, co jsme v životě neuměli. Možná nás pár kotrmelců potkalo, ale řekli jsme si, co nás nezabije, nás posílí... A vyplatilo se nám to... Jsme v toma zase, učíme se přes MS-Teams. Jak dlouho, netušíme... Jediné, co už z loňska víme a co jsme pochopili, že učit se a pracovat z domova není žádný med.

Všem přejeme znovu hlavně zdraví a pevné nervy. Žáky i rodiče žádáme o spolupráci a o pochopení. Vynasnažíme se, abychom distanční výuku společně zvládli.

Zavolíme 2020 - diskuse s kandidáty

Dne 30. září 2020 jsme měli možnost zúčastnit se debaty s kandidáty do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Akce Zavolíme byla pořádána krajským studentským parlamentem a podpořena Klubem občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Účast byla bohužel omezena situací, ale i na dálku přes živé vysílání nám byla nabídnuta zajímavá diskuse.

Této debaty se účastnilo šest kandidátů do krajského zastupitelstva: Ivo Grüner za ČSSD, Ivana Bartošová za Koalici Plzeňského kraje, Rudolf Špoták za Piráty, Jan Kůrka za SPD a SPO, Josef Bernard zastupující STAN a Richard Pikner zastupující ODS. Nejprve kandidáti odpovídali na palčivá témata, která se týkají Plzeňského kraje, a ve druhé části došlo i na pokládání dotazů samotnými studenty, a to prostřednictvím mobilních telefonů. Hlavním tématem této diskuse bylo docela žhavé téma, které se obecně týká koronavirová krize. Dalšími oblastmi debaty bylo propojení tématu školství a koronavirus, otázky zdravotnictví nebo řemesel.

Tato diskuse u některých žáků nastartovala povědomí o politickém životě v naší zemi a díky této diskusi si mnozí uvědomili, že bychom se všichni měli více zajímat o dění kolem sebe. Bylo to velice přínosné a rozhodně zajímavé.

Beseda

Dne 29. 9. měli žáci čtvrtého ročníku oboru Logistika a budoucí maturanti možnost besedovat s odborníkem z praxe – a zároveň naší absolventkou.

Tentokrát bylo setkání zaměřeno více na ostatní služby a produkty, se kterými se během své praxe setkali naši žáci jen velmi okrajově, a které kromě pošty poskytují i další instituce na našem trhu, které patří k významným zaměstnavatelům v našem kraji.

Mezi probíranými tématy se objevilo např. postavení České pošty na trhu, formy podnikání, dohled ČNB, pojišťovnictví, fondy a investice. Probíraly se samozřejmě i pracovní pozice, na které by případně žáci oboru Logistika po maturitě mohli hned nastoupit.

Naše absolventka informovala maturanty o své kariérní cestě, která ji nakonec přivedla zpátky do naší školy.Návštěva představení R.U.R.

V úterý 29. září se vydali žáci z Domova mládeže na představení jednoho z nejznámějších děl Karla Čapka – R.U.R. – do Divadla J. K. Tyla na Novou scénu. Zpracování divadelní hry bylo pojato moderním způsobem.

Představení žáky nadchlo a po skončení se ještě vyfotili u divadelních rekvizit.

Miroslav Smrčka 4. F


Exkurze do elektrárny Tušimice

Díky projektu Šablony pro SŠ se žáci naší školy mohli podívat do elektrárny v Tušimicích.

24. 9. 2020 vyrazilo 41 žáků 3. a 4. ročníků s pedagogickým dohledem na dlouho plánovanou exkurzi do elektrárny Tušimice, spojenou s prohlídkou nedalekého historického města Kadaň. Exkurze proběhla na vysoké profesionální úrovni ze strany organizace a náplně programu firmy ČEZ v Tušimicích.

My, žáci, jsme reprezentovali sebe i školu rovněž jaksepatří na vysoké úrovni. Prostě - spokojenost na všech frontách.

Hrad Švihov

Dne 22. září se naši žáci DM v rámci projektu Šablony 2. – poznáváme krásy plzeňského kraje zúčastnili výletu na hrad Švihov, který se nachází nedaleko Klatov v krásné přírodě předhůří Šumavy.

Prohlídka hradu byla fascinující, především díky odbornému výkladu našeho průvodce. Během návštěvy jsme měli možnost kromě hradu také navštívit Tylův mlýn a okolí špitálního kostelíka.

Počasí nám taktéž přálo, považujeme výlet za velice zdařilý.


Dny vědy a techniky 2020

V pátek 11. září se žáci naší školy zúčastnili Dnů vědy a techniky.

Letošní ročník byl jiný. Všude zvýšená bezpečností a hygienická opatření. Dodržovali jsme rozestupy. Na náměstí byl prostor vyčleněný prezentacím ohraničení a organizátoři vpouštěli pouze omezený počet.

Vycházkou jsme se vydali směrem do centra Plzně, kde jsme si prohlédli jednotlivé expozice. Propojili jsme tak pohyb se vzděláním.

Hurá, máme novou střechu a nové podkroví...

Červenec, srpen, září... Tak dlouho stálo kolem naší školy lešení. Nyní již máme školu opět v plném provozu...

Konečně už neuslyšíme: "Ve druhém patře je strašná zima... Na půdě běhá kuna..." A podobné hlášky.... Máme přece novou střechu, nové podkroví, kompletní zateplení...

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se nemohli učit v učebnách v podkroví, ale museli řešit výuku alternativně, za pochopení...

Seznamovací pobyt 1. ročníků

Tak jako vždy, jsme se vydali na začátku školního roku na seznamovací pobyt prvních ročníků. Letos jsme program přizpůsobili nejen složité epidemiologické situaci, ale i jinému místu pobytu. Naším domovem se pro seznamovací pobyt stal Penzion U Jandů v Úborsku.

A co jsme tam podnikali? Samozřejmě hráli seznamovací a teambuildingové hry, učili se poskytovat první pomoc, zamýšleli se nad svým vnímáním světa, tvořili si základy školního portfolia… Prostě od rána do večera jsme měli co dělat, pobavili jsme se, užili si skvělé jídlo a najednou už jsme museli domů. Byl to skvělý start do středoškolského studia!


Polovina učitelů školy se zapojila do projektu Digitální technologie - ProDigi

Od srpna jedeme v projektu zaměřeném na podporu digitálních kompetencí ProDigi.

Vyučující získají osobní notebooky a zúčastní po dobu 5 měsíců intenzivního vzdělávacího projektu. Jsme akční a spoustu věcí umíme, ale i tak chceme jít dále a umět více. Zajímají nás nové výukové technologie, zábavné softwary pro výuku i testování žáků, chceme se naučit pracovat s novým MS-Moodle.

Všichni vyučující projdou od září 2020 do ledna 2021 vzdělávacím e-learningem, vytvoří si vlastní profesní profil a budou si zpracovávat průběžně osobní portfolio digitálních kompetencí.

Přivítání nových žáků na DM

V pondělí 31. 8. jsme na našem DM přivítali žáky prvních ročníků. Po nezbytných administrativních formalitách byli žáci ubytováni na své pokoje.

V 18 hodin jsme se pak společně vydali na menší procházku městem. Zaměřili jsme se zejména na místa, která budou žáci nejvíce navštěvovat.Zahájení školního roku 2020/2021

Prázdniny pomalu chýlí ke konci a nás čeká zahájit nový školní rok. Učitelé, vychovatelky i všichni nepedagogičtí pracovníci chystají poslední přípravy před nástupem žáků do školy nebo na domov mládeže.

Těšíme se na stávající žáky, nové prváky i jejich rodiče.

Doufáme, že po hektickém jaře plném epidemie a s ní souvisejících mimořádných opatření, se nám podaří školní rok nastartovat.

Tentokrát všem přejeme do nového školního roku nejen vykročit tou správnou nohou ale spoustu studijních úspěchů, ale hlavně hodně zdraví a pevné nervy...