Školní rok 2019/2020

Ale my ani o prázdninách neleníme a stavíme...

Ještě se vám hlásíme jednou, abyste měli představu, co se během prázdnin děje ve škole...

Stavíme... Nová střecha a zateplení učeben a kabinetů v půdní vestavbě...

Kromě nové střechy se můžete těšit na nové docházkové terminály...

Ale ještě užívejte posledních dnů prázdnin, září je tu co by dup!!!

Krásné prázdniny

Všem žákům, rodičům, zaměstnancům a přátelům školy přejeme klidné prožití léta ve zdraví a bez stresu...

A v březnu přišel koronavir a je tu snámi stále.... Co nám vzal a co dal?

Od začátku roku se začal v televizi a tisku objevovat pojem "nový koronavir". Řada z nách ho možná z počátku ani nezaregistrovala. Řada z nás mu nedávala dlouho dobu patřičnou významnost. Čím více se blížil čas k počátku března, tím více jsme o koronaviru věděli. Až v úterý 10. března 2020 bylo kolem desáté ráno zveřejněno opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, že se od 11. března uzavírají školy.

Ti hloupější možná měli z uzavření školy od dalšího dne radost. Většině z nás však ztuhly rysy a nikdo vlastně nevěděl, co se bude dít.

Paní ředitelka a pan zástupce okamžitě obešli celou školu, se situací kolem koronaviru všechny žáky osobně seznámili a sdělili jim, že se pokusí v co nejkratší době zajistit, aby mohla výuka nějakou alternativní formou pokračovat.

Pokud si někdo myslel, že po jarních prázdninách přicházejí další prázdniny, tak se krutě mýlil, protože během středy 11. března vznikla a byla žákům, rodičům a zaměstnancům představena strategie nového alternativního typu výuky s prvky distanční výuky.

A samotná výuka začala probíhat hned od čtvrtka 12. března. Jak probíhala? Někteří učitelé připravovali žákům on-line hodiny, někteří off-line hodiny, někteří je kombinovali. Každý učil, jak uměl. Postupem času však všichni žáci i učitelé přešli na jednotou platformu MS-Teams a tam jsme zůstali až do konce roku.

Ano, je to vážná věc. Najednou jsme zjistili, že vlastně škola, kterou normálně žáci berou spíše jako nutné zlo, jim chyběla... Sám doma v pokoji, bez kamarádů, spolužáků... Ejhle, on mi najednou chybí učitel... Jejda, začínám zjišťovat, že ve škole je to snažší, líp mi to leze do hlavy... To není možné, já se těším na hodinu matiky, češtiny, účetnictví... To není možné!!! My se normálně ve škole nesejdeme, ale na on-line třídnické hodiny se těšíme!!! A ta účast na on-line školním parlamentu... Nám chybí už i učitelé...

Jak to vše probíhalo?

 • vždy koncem týdne byl připravený rozvrh on-line hodin na další týden, s tím, že hodiny byly oproti normálnímu rozvrhu zredukované asi na 70 % běžného rozvrhu hodin,

 • vyučující žákům do elektronické třídnice před danou hodinou (ale zpravidla už předchozí den) zapsali, zda bude hodina probíha on-line nebo off-line a případně kde žáci najdou materiály k off-line hodině,

 • když byla hodina off-line, žáci měli zpravidla připravené přípravy s látkou a pracovní listy s úkoly, které měli vypracovat,

 • když byla hodin on-line, žáci se na začátku hodiny s vyučujícím spojili a společně diskutovali, vykládali novou látku, řešili úkoly přes sdílené dokumenty nebo prostřednictvím sdílení ploch, a tak dále...

Hodně nám toho chybí, hodně nám toho koronavirus vzal. Ale je to neuvěřitelné, také nám toho hodně dal...

Co všechno jsme se naučili a dělali on-line?

 • výuku,

 • psaní testů i ústní zkoušení,

 • pracovat ve sdílených dokumentech nebo prezentovat on-line přes sdílené plochy,

 • zpracování úkolů a samostatných prací,

 • třídnické hodiny,

 • školní parlament pro žáky,

 • radu rodičů pro zástupce rodičů jednotlivých tříd,

 • třídní aktivy pro rodiče žáků jednotlivých tříd,

 • pedagogické rady,

 • spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

V květnu už začaly probíhat kromě on-line výuky prezenční konzultace pro žáky závěrečných ročníků v předmětech, ve kterých se žáci připravovali k maturtním a závěrečným zkoušekám, které byly posunuty zhruba o měsíc dále.

Poslední červnový týden si učitelé připravili pro všechny žáky aktivity zaměřené na třídnické činnosti a společné trávení času. Žáky i učitele některých tříd až překvapila, jaká účast byla...

Poslední dva dny před koncem školního roku bylo nečekaně vedením školy vyhlášeno ředitelské volno a celý letošní rok jsme zakončili 30. června vydáním vysvědčení.

Co nás velmi potěšilo, byly výsledky anket, kde jsme dali možnost našim žákům, rodičům i učitelům vyjádřit se k organizaci zajištění alternativní výuky ze strany výuky i k vedení výuky učiteli. Samozřejmě jsme měli obavy, ale potěšilo nás, že názory byly vesměs pozitivní...

Každý rok se těšíme na prázdniny a volno... Letos to bude zvláštní... Co nás vlastně čeká... Jak bude vypadat začátek příštího školního roku... No, uvidíme...

Celostátní matematická soutěž

Počet účastníků školního kola Celostátní matematické soutěže středních škol, které se konalo v úterý 10. 3. 2020, byl pěkně zaokrouhlený. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 35 řešitelů. Nejlepší z nich se (snad) utkají se zbytkem republiky v celostátním kole dne 27. 3. 2020. Věříme, že využijí výhodu domácího prostředí, klání proběhne opět u nás ve škole.


Last wish

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se 1. a 2. ročníky účastnily divadelního představení v anglickém jazyce Last wish. I přes pesimisticky znějící název se děj drží v rovině humoru. Jde o příběh inspirovaný Janem Werichem, kde poslední přání pana Kinga připraví jeho třem dětem skutečný oříšek, se kterým se každý popasuje po svém .

V příběhu se objeví různá místa jako třeba JIP, česká hospoda či automobilový závodní okruh.

Závěrem vyplývá z příběhu, že sláva může být nudná, bohatství otupující, ale důležitý smysl života mají dobré rodinné vztahy.

Angličtina byla plná různých frází, dialektů, náročnost odpovídala věkové kategorii.


Sběrný přepravní uzel Plzeň Křimice

Třída 1. A navštívila 20. 2 2020 sběrný přepravní uzel v Plzni Křimicích. Žáci viděli jak se automatizovaně třídí listovní a balíkové zásilky, zkusili si na vázacím stroji svazkování zásilek. Dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací, co se týká přepravy poštovních zásilek. Nejvíce je zaujal svojí rychlostí automatizovaný třídící stroj na listovní zásilky.


Skvělý týden s Edisonem na naší škole

Tak jako každý rok, i letos na naší škole v rámci mezinárodního studentského projektu Edison týden působili zahraniční lektoři. Tentokrát jsme měli možnost přivítat vysokoškolské studenty opravdu ze všech částí světa – z Kamerunu, Ukrajiny, Austrálie a Kyrgyzstánu.

Základní myšlenkou tohoto projektu, pořádaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC, je tolerance mezi různými kulturami a národy světa. A jak toho docílit? „Naši“ zahraniční stážisté nejen svou přítomností oživili výuku, ale především v multikulturní atmosféře přiměli naše žáky komunikovat v angličtině. Mnozí z nich zjistili, že angličtina je opravdu mezinárodním jazykem, kterým se bez problémů dorozumí dva nerodilí mluvčí.

Naši žáci měli také možnost porovnat svůj život se životem zahraničních stážistů. Všichni lektoři měli připravené nejen prezentace o svých zemích, jejich historii, zvycích, kultuře, ekonomice, ale především diskutovali s našimi žáky o rozdílech jejich života, životního stylu, ale i o svých radostech, běžných starostech, o svých školách, rodičích, kamarádech. Hráli také společně různé hry, povídali si o všem, co je zajímalo. Všechny diskuze samozřejmě probíhaly v angličtině.

Stážisté byli po celý týden ubytováni v rodinách našich žáků. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat lektory ještě lépe, strávit s nimi všední dny, ale i víkend. Na závěr projektu se zahraniční lektoři zúčastnili mezinárodního fotbalového zápasu a všichni jsme si společně zatančili pravý africký tanec.

Účastníci tohoto projektu získali nové kamarády, se kterými zůstanou v kontaktu i nadále. Možná, že se někteří z nich v budoucnu stanou také zahraničními stážisty projektu Edison a budou působit na školách v zahraničí, kde zviditelní naší republiku a přispějí tak ke vzájemné spolupráci a společnému pochopení lidí celého světa.

A postřehy a dojmy našich žáků? „Project Edison is great because we can meet people from different parts of the world and get to know how they live in their home countries.“

„ I definitely think it was an awesome experience. You get to meet students from around the world, learn about their home countries and speak to them about everything you want.“

„ We learnt interesting and new things about the trainees´ home countries. I hope we will meet them in the future again.“

Univerzitní liga ledního hokeje

V úterý 18. 2. 2020 navštívila třída 3. F hokejové utkání v LOGSPEED CZ Aréně mezi týmy Akademici Plzeň a Cavaliers Brno v rámci Univerzitní ligy ledního hokeje. Naši kluci viděli na vlastní oči, že i na vysoké škole mohou kvalitně sportovat a studovat zároveň. A samozřejmě jim také udělalo radost jasné vítězství plzeňského týmu 6 : 1.

Okresní přebor ve florbalu dívky

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se uskutečnil v hale Lokomotiva Okresní přebor ve florbalu v kategorii dívek. Do turnaje se přihlásilo 9 škol, které se rozdělily do 2 skupin. Holky hrály ve skupině „C“ spolu s SPŠ stavební, OA Plzeň, BPA Plzeň a SPŠ elektrotechnickou. Bohužel do složení našeho týmu negativně zasáhly nemoci, takže celý turnaj holky odmakaly pouze v 6 hráčkách, což se projevilo na konečném umístění. Po 4 porážkách obsadily 5. místo ve skupině a celkové 7. – 9. místo.

Turnaj děvčata odehrála v sestavě v brance Jaroslava MLEZIVOVÁ (3.E) a v poli Lucie KODEROVÁ, Aneta VRABCOVÁ (obě 4.A), Anita VALIŠOVÁ (4.F), Kristýna GALKOVÁ, Lada KRAUSOVÁ (obě 2.A) a Kristýna JURČÍKOVÁ (1.E).

Okresní přebor ve florbalu hoši

V úterý 5. 2. 2020 se uskutečnil v hale Lokomotiva Okresní přebor ve florbalu v kategorii hochů. Do turnaje se přihlásilo 11 škol, která se rozdělily do 2 skupin. My jsme hráli ve skupině „B“ spolu s SPŠ stavební, Obchodní akademií, Gymnáziem Plzeň a Masarykovo gymnáziem. Kluci neodehráli špatný turnaj, ale 1 vítězství a 3 porážky nás odsoudily na konečné 7. – 8. místo. Škoda jen dvou smolných proher na konci utkání o jedinou branku, mohlo to být jinak mnohem veselejší.

Turnaj jsme odehráli v sestavě v brance Adam DRDA (3.F), v obraně Jan MATIÁŠEK (4.F), Vojtěch GÖTZ (3.A), Vojtěch ŠUHAJ (3.F) a Václav SULEK (2.F) a v útoku Tomáš DOLEŽAL, Jakub KOLÁŘ, Tomáš OTTA (všichni 3.E), Dominik KMOCH (2.A) a Václav MIZERA (1.A).

12. veletrh fiktivních firem v Sokolově

Dne 5. února 2020 se obě naše fiktivní firmy PPFB, a. s. a Cleaners, s. r. o. zúčastnily 12. regionálního veletrhu fiktivních firem v prostorách Městského kulturního domu na náměstí Budovatelů v Sokolově. Veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Po slavnostním zahájení za přítomnosti zástupců vedení školy, Úřadu práce a kraje započalo aktivní obchodování. Obě naše firmy se zúčastnily všech vyhlášených soutěží. Velmi nás potěšila ocenění pro naši fiktivní firmu Cleaners, s. r. o. – první místo v soutěži o „Nejlepší elektronickou prezentaci“ a třetí místo v soutěži o „Nejlepší firemní slogan“. Věříme, že stejně úspěšní budeme i na dalších veletrzích.

Středoškolská futsalová liga - kluci

Dne 4. 2. 2020 v naší hale proběhlo 3. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do naší skupiny postoupily z 2. kola družstva SZŠ Plzeň a OA, VOŠcr a JŠ Karlovy Vary. Na poslední chvíli nám Karlovy Vary oznámily, že na turnaj nepřijedou, tak jsme si to o postup do Divizního finále rozdali se zdrávkou. Bohužel naši kluci byli po celý zápas o krok pozadu, což se projevilo v konečném výsledku a my jsme utkání prohráli o dvě branky. Tudíž se do Divizního finále nepodíváme…

14. regionální veletrh v Praze

Do obchodování fiktivních firem jsme se zapojili 29. ledna 2020 na Obchodní akademii Vinohradská v Praze. Po slavnostním zahájení ředitelem školy RNDr. Milanem Mackem, CSc. začalo vzájemné obchodování a soutěžení. Zapojili jsme se do soutěží o „Nejlepší prezentaci“, „Prodejní činnost na stánku“ a „Nejlepší leták“, soutěžilo celkem 34 fiktivních firem. V „Hlavní soutěži – obchodování a prezentace firmy na stánku“ se PPFB, a. s. umístila na pěkném sedmém místě. Velmi pozitivně hodnotila činnost obou našich firem veřejnost zejména z řad žáků základních a středních škol, kteří využívali jak finančních služeb naší banky, tak obchodovali s Cleaners, s. r. o.

WITRON – 29. 1. 2020

Při další návštěvě německé firmy WITRON v Parksteinu se naši žáci mohli ucházet o jarní zahraniční praxi v této firmě. Firma pro žáky na středeční schůzce připravila možná trochu nemilé překvapení v podobě testování odborných znalostí. Přítomní museli nejdříve vyplnit teoretickou část testu a poté programovat praktickou část úkolu. Během programování pak odcházeli se svými podklady k individuálním pracovním pohovorům v NJ nebo AJ. Pro všechny to byla trochu náročná, ale obrovská zkušenost, která se jim jistě bude hodit do budoucna. Protože kdo může říct, že absolvoval testování a pracovní pohovor v cizím jazyce v zahraniční firmě? Někteří naši žáci už ano.


Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích – SŠ l určené žákům 1. a 2. ročníků, SŠ II pro 3. a 4. ročníky a SŠ III. Z šestnácti vybraných žáků a žákyň se v kategorii SŠ l nejlépe umístil Oliver Boháč ze třídy 1.E , v kategorii SŠ II se tentokrát nikdo neumístil s počtem bodů pro postup do dalšího kola. V kategorii SŠ III bodoval Vladyslav Tetiuiev ze třídy 1.A a Ruslan Guliev ze třídy 2.A.


Bobřík informatiky

Odchod na pololetní prázdniny si vítězové základních kol soutěže Bobřík informatiky zpestřili účastí v krajském kole. Dne 28. 2. 2020 se na Gymnáziu a SOŠ Rokycany sjeli nejlepší řešitelé z předchozího kola.

Ve velké konkurenci žáků středních škol se dva z našich zástupců rozhodně neztratili. Po prvních třech místech, která obsadili žáci z gymnázií, se na čtvrtém místě umístil Jan Pelnář ze 4. E a hned za ním David Podroužek z 3. F.

Gratulujeme!Spolupráce s FAV ZČU

Od ledna 2020 se můžeme chlubit statusem partnerské školy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na základě Dohody o vzájemné spolupráci podepsané děkankou FAV ZČU doc. Dr. Ing. Vlastou Radovou a ředitelkou školy RNDr. Lenkou Holubovou. Dohodly jsme se na spolupráci v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti. Partnerství směřuje ke zkvalitnění přípravy našich žáků v technických a přírodovědeckých oborech, digitálních technologiích a k podpoře žáků k vysokoškolskému studiu.

Věříme, že se nám spolupráci podaří maximálně využít pro rozvoj vzdělanosti našich žáků i pedagogů.Kontex

Dne 10. 1. 2020 se čtyři žáci zúčastnili soutěže Kontext, která probíhala na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Jednalo se o krajskou on – line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu.

Soutěžícími byli Zdeněk Pěnička a Patrik Sýkora z 2. F, Erik Odstrčilík z 2. M a David Zábranský ze třídy 3. F.

Zdeněk Pěnička a Patrik Sýkora v Kategorii 2a získali krásné 2. a 5. místo, v Kategorii 2b obsadil David Zábranský 4. místo a v Kategorii 3 získal Erik Odstrčilík též 4. místo.

Velká gratulace všem zúčastněným.


Předvánoční týden

Jako každoročně byl poslední předvánoční týden poněkud atypický. Začal středečním předvánočním gruntováním, kdy si všichni žáci vyčistili lavice a židle a vygruntovali v šatnách své skříňky.

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 měla každá třída vlastní program.

V průběhu předvánočního týdne se třída 1. A vydala na exkurzi na požární stanici Plzeň-Košutka. V nové multimediální učebně nejprve proběhla přednáška, při které se žáci dozvěděli zajímavé informace nejen o práci hasičů, ale hlavně o tom, jak se chovat v rozličných život ohrožujících situacích či co znamenají jednotlivé zvuky sirén. Přednáška byla zakončena kvízem a vítězové si dokonce odnesli drobné dárky. Následovala vtipně komentovaná prohlídka požární stanici, při které se studenti dozvěděli více praktických informací o práci a životě profesionálních hasičů, o jejich působení na stanici, nahlédli do ložnic hasičů, mohli poměřit své síly v tělocvičně nebo si vyzkoušet svou obratnost na polygonu. V garážích stanice byli svědky simulovaného vyhlášení poplachu, důkladně se seznámili s hasičským vozovým parkem i hasičskou technikou. Exkurze byla zajímavým a vtipným rozloučením s rokem 2019.

Po vánoční besídce v prostorách školy se žáci 1. E vydali na náměstí Republiky. Měli si při tom možnost vyzkoušet novou trasu tramvaje č. 4, která je oficiálně otevřena od 16. 12. 2019. Na náměstí se společně se třídou 1. E vyfotili před vstupní branou na vánoční trhy. Poté byla třída rozdělena do 5 skupin. Každá skupina měla jiné zadání úkolů, které musela splnit. Úkoly se vázaly jak k tématu Vánoc, tak i k Plzni samotné. Žáci měli například spočítat, kolik stánků je na vánočním trhu, zjistit, jaká právě probíhá výstava v galerii Masné krámy, kdy byla postavena radnice a mnoho dalších. Poté byla správnost úkolů vyhodnocena a žáci odešli ke svým domovům.

Třída 1. F si tento den zpříjemnila vánočním posezením ve třídě, při kterém, kromě ochutnávky vánočního cukroví a jiných dobrot, zaznělo i povídání o tradicích vánočních svátků. Poté se společné vydali na vánoční trhy na náměstí. Prohlédli si krásně ozdobený strom, vyřezávaný betlém a celou řadu vyzdobených stánků. Celé dopoledne proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře.

První společná vánoční besídka 1. M začala rozdáváním dárků. Nechyběl ani teplý čaj a tradiční cukroví, které donesli žáci i učitelky. Poté zhlédli filmy dle vlastního výběru. Nakonec si povídali o vánočních tradicích a zvycích v rodinách.

O historii a současnosti světově proslulé firmy Bohemia Sekt ve Starém Plzenci se mnoho zajímavých informací dozvěděli žáci 2. A. Kupříkladu zjistili, jaké moravské vinařské oblasti spadají také pod Bohemia Sekt, jak probíhá proces odkalování, jak se láhve plní, kdo láhve vyrábí a v jakém množství, či na vlastní oči spatřili, jak vypadá výjimečná nádrž na milion litrů. V závěru měli možnost navštívit i tamější prodejnu těch nejlepších vín.

Tak trochu netradičně pracovně, ale typicky v “ajťáckém” stylu, prožila tento den třída 2. E, která se vrhla na přípravu soutěže pro žáky prvních ročníků. Všichni se snažili vymyslet zajímavá stanoviště s trochu netradičními úkoly, které prověří znalosti a dovednosti v rámci odborných předmětů. Jak se to povedlo, uvidíme při realizaci v novém roce 2020!

Třída 2. F se rozhodla dopřát trochu vánočního štěstí i opuštěným pejskům a navštívila útulek v Plzni. Žáci dokonce zcela dobrovolně vybrali finanční částku 1 400 Kč, kterou v útulku předali. Všichni odcházeli s dobrým pocitem a někteří i s plnými žaludky, protože při prohlídce útulku ujídali piškoty, které také pejskům přinesli.

Díky předchozímu dni, kdy se žáci 2. M nezúčastnili úklidového dne z důvodu návštěvy Infocentra, započal sváteční den úklidem skříněk. Poté si žáci předali dárečky, zhlédli film, někteří se věnovali oblíbené zábavě hraní karet. Sváteční školní den zakončili na vánočních trzích na náměstí Republiky.

Díky exkurzi na Záchranné službě Plzeňského kraje třída 3. A už zvládne v terénu resuscitovat člověka, zaintubovat ho, podat mu příslušné léky, či dokonce odrodit ženu. Velmi žáky fascinoval dispečink a jeho profesionální pracovníci, kteří perfektně dokáží poradit volajícímu a vyslat mu pomoc. Poznání vnitřního chodu záchranné služby – parádní exkurze, měli by ji navštívit i ostatní žáci.

Do útrob Českého rozhlasu Plzeň se vypravila třída 3. E, kde si prohlédli nahrávací studia, režii a techniku, kterou Český rozhlas používá. Navštívili dokonce i protiatomový kryt. Nejzajímavější ale byla účast na živém vysílání, kde na vlastní oči viděli práci moderátora.

Po vánočním posezení se třída 3. F vydala na náměstí, kde si žáci prohlédli krásně ozdobený strom, vyřezávaný dřevěný betlém a prošli si stánky vánočních trhů. Všichni si užili krásnou předvánoční atmosféru.

Třída 3. M si tradice vánočních svátků připomněla posezením ve třídě, příjemnou sváteční náladou a drobnými sladkostmi. Atmosféru dotvářelo i promítání filmu s vánoční tématikou. Nechyběla ani procházka zimní Plzní a obdivování pestré výzdoby náměstí, zvoničky či vyřezávaného betlému.

Také žáci ze 4. A zavítali do psího útulku v Plzni a donesli ubytovaným zvířátkům něco málo pod stromeček. Žáci se složili a koupili jim dva 15 kg pytle granulí k jídlu a 2,5 kg piškotů k mlsání, dohromady za necelých 1 500 Kč. Návštěvníky potěšilo, v jaké čistotě v útulku psi a kočky žijí a jak jsou k nim zaměstnanci přátelští. Nicméně rodinu jim to určitě nenahradí a snad řada z nich brzy najde také svůj domov.

Jak se dobře odreagovat a zbavit se předvánočního stresu? Třída 4. E to letos zkusila návštěvou Laser Game na Slovanech. A povedlo se. Všichni přítomní si skvělou zábavu a lehký adrenalin moc užili.

Po posezení ve škole se žáci 4. F vydali směr náměstí Republiky, kde si prohlédli betlém, vánoční strom a v lehce mrazivém počasí prošli vánoční trhy.

V pátek 20. prosince se všichni žáci rozloučili v kině. Až do poslední chvíle nevěděli, na jaký film půjdou, protože je na škole dlouholetá tradice, že film je předvánočním překvapením. Čím více se Vánoce blížily, tím více se samozřejmě řešilo, na co se asi půjde. Po chodbách i ve třídách byly slyšet tipy... Špindl? Ženy v běhu? Hvězdné války? Ženy v pokušení? Poslední Aristokratka? Ani jedno... film byl letos Le Mans ‘66 a většina žáků i učitelů odcházela na vánoční prázdniny s nadšením z filmu.


Info Kariéra

Žáci 2. M ve středu 18. 12. 2019 navštívili Informační vzdělávací středisko v Plzni Tylově ulice.

V poradenském programu "Kdo jsem a co chci" došlo pomocí kariérového poradce ke zmapování silných a slabých stránek, zájmů, osobních hodnot a motivů žáků. Byli vedeni k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situací.

Program všechny žáky velice zaujal a projevili zájem o další spolupráci s kariérovým poradcem.


Putovní pohár ředitelky školy ve stolním tenisu

Těsně před Vánocemi se uskutečnil již 18. ročník Putovního poháru ředitelky školy ve stolním tenisu, který jsme sehráli v naší hale dne 18. 12. 2019. Letos poprvé v hlavním turnaji hráli kluci a holky dohromady, přesněji 27 kluků a 3 holky.

Všichni byli rozděleni do 8 skupin, z nichž postupovali první 2 do play-off a vyřazovacím způsobem jsme dospěli až k vítězi. Poprvé v historii zvítězil Daniel PALACKÝ ze 3.F.

Holky hrály systémem každá s každou, což přineslo velmi vyrovnané výsledky. Ale mrzí nás stálý úbytek děvčat… Z vítězství se po roční odmlce radovala Šárka SOUČKOVÁ z 4.F.


Halová kopaná

Ve dnech 16. a 17. 12. 2019 se konal 25. ročník Vánočního turnaje SŠ v halové kopané v Městské hale na Slovanech pořádaný SOŠ obchodu, užitého umění a designu. V kategorii kluků i holek se zúčastnilo po 10 týmech, které byly rozděleny do 2 skupin, a potom se hrálo o konečné umístění.

Kluci letos sehráli nepovedený turnaj. Prohráli všech 5 zápasů, kde vstřelili dohromady jen 4 branky, což bylo opravdu tristní představení. Toto jim vyneslo konečné poslední 10. místo.

Naopak holky předvedly nejlepší výkony v historii turnaje. Ve skupině „C“ ze 4 zápasů 3x vyhrály a jen 1x prohrály, díky čemuž obsadily 2. místo ve skupině! Sice v utkání o 3. místo nezvítězily, ale výsledné 4. místo bereme jako velký úspěch. Navíc nejlepší brankářkou turnaje byla zaslouženě vyhlášená naše Jarka Mlezivová.


Veletrh fiktivních firem

Obě naše firmy se v předvánočním čase zúčastnily obchodování na již 24. ročníku veletrhu fiktivních firem, který pořádá SPŠD Plzeň. Veletrh probíhal ve dvou dnech 11. a 12. 12. 2019 a zúčastnilo se 31 fiktivních firem. V prvním dnu aktivně prezentovali žáci našich Cleaners, s. r. o. i PPFB, a. s. svoji činnost a zapojili se do vědomostní soutěže Fair Play, ve druhém dni probíhalo obchodování na stáncích. Velmi se nám dařilo v soutěži o nejlepší katalog, kterou vyhráli naši Cleaners, s. r. o. a PPFB, a. s. v soutěži Fair Play obsadila sedmé místo. Veletrh byl tedy pro obě firmy příjemným zakončením kalendářního roku.

.

Vánoční divadelní představení

Čekání na Ježíška si žáci třetích a čtvrtých ročníků zkrátili návštěvou divadelního představení v angličtině. Hrála se klasika – A Christmas Carol od Charlese Dickense od americké divadelní společnosti The Bear Educational Theatre. Hra byla vtipná, plná převleků. Žáci měli možnost seznámit se s americkou i britskou angličtinou. Představení se všem moc líbilo.

A zase po roce...

… i tak by mohl začínat tento článek. Ano, zase po roce 17. 12. v adventním čase nás navštívili žáci i vyučující z naší partnerské školy z Weidenu. Každý rok pro naše přátele připravujeme zajímavý program a to se podařilo i letos. Dopoledne jsme navštívili firmu Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Exkurze proběhla dvojjazyčně v ČJ a NJ. Prohlídka byla velice zajímavá a nemohla končit jinak než nákupem šumivých nápojů pro nadcházející vánoční a novoroční oslavy. Po přesunu do Plzně se žáci vydali na vánoční trhy, kde si užívali příjemnou atmosféru. Kolegyně Andrea Hielscher a Leona Jiránková se vydaly jiným směrem a to do plzeňské ZOO, kde měly domluvenou schůzku s mluvčím ZOO panem Martinem Vobrubou. Obě jsou totiž koordinátorky zahraničních praxí pro partnerskou školu a podařilo se jim domluvit spolupráci na praxích právě s plzeňskou ZOO, což bylo určitě krásné vánoční překvapení a těšíme se na budoucí úspěšnou spolupráci.

Domov mládeže u vánočního stromku

Jako každý rok se všichni žáci společně s vychovatelkami sešli u vánočního stromku na Náměstí Republiky, aby načerpali tu pravou atmosféru blížících se svátků. Nechyběly samozřejmě vůně z okolních stánků, vánoční koledy a ani společná fotografie na památku. Všichni se při akci pobavili a zcela jistě získali pravého ducha Vánoc. Veselé Vánoce přeje Domov mládeže INFIS.

Miroslav Smrčka, 3.F .

Okresní kolo KB Florbal Challenge Cup - dívky

V pátek 13. 12. 2019 se konalo ve sportovní hale Slavie VŠ Plzeň Okresní kolo KB Florbal Challenge Cupu v kategorii dívek. Turnaje se celkem zúčastnilo 6 družstev, která se rozdělila po třech do 2 skupin. Naše holky byly ve skupině „B“, kde jsme se po 2 porážkách umístily na 3.místě ve skupině, což nás posunulo do čtvrtfinále s druhým družstvem ze skupiny „A“. Zde holky prohrály s SPŠ dopravní, což nás dostalo na celkové 5. místo. Sice jsme měli větší očekávání, ale bohužel se nám úplně rozpadl tým o největší opory. O to větší respekt mají děvčata, která celý turnaj doslova odmakala!

V brance a v poli se prostřídaly Kristýna GALKOVÁ (2.A) a Barbora VOLFOVÁ (2.M), dále v obraně hrály Ester KUNSTMÜLLEROVÁ (2.A) a Kristýna JURČÍKOVÁ (1.E) a v útoku Lucie ZAVADILOVÁ (3.A) a Lada KRAUSOVÁ (2.A).

Středoškolská futsalová liga - dívky

Dne 11. 12. 2019 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii dívek. V naší skupině měla hrát mezi sebou 4 družstva, ale den předem se oznámilo Gymnázium Rokycany, že nedorazí. Holky se oproti loňsku výrazně zlepšily, ale 2 porážky nás odsoudily na konečné 3. místo. Přesto je musím pochválit za obrovskou snahu a bojovnost! Děvčata nastoupila v sestavě v brance Jaroslava MLEZIVOVÁ (3.E), v obraně Lucie KODEROVÁ, Markéta RADOVÁ (obě 4.A), Sára BOBKOVÁ a Lada KRAUSOVÁ (obě 2.A) a v útoku Anita VALIŠOVÁ (4.F), Kristýna GALKOVÁ (2.A) a Simona REISEROVÁ (1.A).

Středoškolská futsalová liga - chlapci

Dne 5. 12. 2019 v naší hale proběhlo 2. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do naší skupiny postoupili z 1. kola družstva SOU elektrotechnického a OA Domažlice. Kluci odehráli dva velmi slušné zápasy, které oba vyhráli a díky tomu jsme postoupili do 3. kola z 1. místa. Kluci nastoupili v sestavě v brance Adam DRDA (3.F), v obraně Tomáš KREJČÍ (4.F), Dan VODRÁŽKA (2.E), Libor STEHLÍK (1.F), Lukáš MAXA a Adam RADA (oba 1.M) a v útoku Antonín VIKTORA (3.A), Tomáš DOLEŽAL, Michal KLEČKA (oba 3.E), Radek SVOBODA (2.A), Tomáš BURANSKÝ, Jakub GAJDOŠÍK (oba 2.E), Michal VLADAŘ (1.A) a Jan ČERVENÝ (1.F).

Školní kolo olympiády z německého jazyka

Dne 5.12.2019 proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka, kterého se zúčastnilo 10 žáků z 1.-3. ročníků. Po poslechové části se do užšího výběru dostali tito žáci: Podhaiský ze 3.E s 18 body, Stockelmayer ze 3.E se 17 body a Hera ze 2.A rovněž se 17 body. Následovala ústní část, ve které nejlépe dopadl Podhaiský, na 2. místě skončil Stockelmayer a 3. místo obsadila Hera.

Všem zúčastněným blahopřeji, první 3 obdrželi drobné ceny a do krajského kola postupuje Podhaiský.

Okresní kolo KB Florbal Challenge Cupu - hoši

V pátek 29. 11. 2019 se konalo ve Sportovní hale Slavia VŠ Plzeň Okresní kolo KB Florbal Challenge Cupu v kategorii kluků. Turnaje se celkem zúčastnilo 6 družstev, která se rozdělila po třech do 2 skupin. Naši kluci byli ve skupině „B“, kde bohužel oba zápasy prohrály, přesto měli možnost vše napravit ve čtvrtfinále. Ale i tento zápas se nám nezadařil a zbylo na nás konečné 6. místo. Herně a bojovností nemůžu klukům nic vytknout, ale měli jsme žalostnou střelbu. Když dáme z 3 zápasů pouze 2 branky, nemůžeme počítat s lepším výsledkem…

Kluci hráli v sestavě v brance Dan VODRÁŽKA (2.E), v obraně Lukáš KAŠPAR (3.A), Dominik PLECITÝ, Jakub STOLZ (oba 2.E) a Václav SULEK (2.F) a v útoku Adam DRDA (3.F), Michal KLEČKA (3.E), Dominik KMOCH, Jan DVOŘÁK (oba 2.A), Štěpán LOUDA (2.F) a Václav MIZERA (1.A).

Krajské kolo v házené - hoši

V hale Lokomotivy v Plzni na Slovanech se 25. 11. 2019 odehrálo Krajské kolo v házené hochů kategorie V. Sportovního klání se zúčastnilo 8 týmů, které se rozdělily do 2 skupin. Kluci podali bojovný výkon, ale na nejlepší týmy to letos nestačilo, ve skupině jsme byli na 4. místě a celkově jsme obsadili 8. místo. Náš tým hrál v sestavě v brance Adam Drda (3.F) a v poli Michal Klečka, Jakub Kolář (oba 3.F), Adam Liška, Filip Valtr (oba 2.F), Jakub Skuhra (1.F), Jan Mátl (2.F) a Michal Suchý (2.A).

Návštěva v partnerské škole ve Weidenu

Návštěva v partnerské škole ve Weidenu V listopadu jsme se vydali do Weidenu ještě jednou a to 19. 11. na návštěvu města a hlavně na setkání s žáky naší partnerské školy. Naši žáci byli hodně zvědaví, jak probíhá výuka českého jazyka v Německu. A byli opravdu překvapeni. Když si usedli do lavic vedle svých německých spolužáků, tak mohli nejen tiše sledovat, jak skvěle a gramaticky přesně jejich noví spolužáci mluví, ale mohli se také aktivně výuky účastnit. Naši žáci byli vyzvání k opravě výslovnosti nebo koncovek při skloňování, s čímž měli po pravdě řečeno sami trochu problémy. Vše mohl ale zachránit pan učitel Janda. Naši žáci také vymýšleli definice různých slov a pak sami dávali německým spolužákům otázky. Jako nejtěžší úkol se ukázala schopnost mluvit pomalu a zřetelně. Těšíme se na prosincovou návštěvu německé školy u nás v Plzni.

VFF Příbram

20. listopadu 2019 se firmy Cleaners, s. r. o. i PPFB, a. s. zapojily do obchodování na již 22. ročníku veletrhu fiktivních firem v Příbrami. PPFB, a. s. rozšířila svoji nabídku finančních produktů o prodej akčních medailí a investičního stříbra v podobě mincí. S naší nabídkou jsme seznámili všechny obchodující fiktivní firmy, které ji intenzivně využívaly. Příjemná byla i velká účast obchodující „veřejnosti“, tzn. žáků místních základních škol, které zaujal jak nákup u firmy Cleaners, s. r. o, tak i firemní bankomat PPFB, a. s. Věříme, že i tentokrát se díky naší účasti podařilo firmám uzavřít mnoho zajímavých obchodů a Cleaners, s. r. o. si díky veletrhu připíší vysokou tržbu ve prospěch svého účtu.

Krajské finále ve stolním tenisu

V herně Sokola Plzeň V. se 19. 11. 2019 konalo Krajské finále ve stolním tenisu. V soutěži chlapců bylo přítomno 5 družstev a u holek 4 družstva. Naši žáci předvedli skvělé výkony, ale na ostatní týmy to nestačilo. Děvčata obsadila skvělé 3. místo a chlapci konečné 5. místo.

1. kolo Středoškolské futsalové ligy

Dne 15. 11. 2019 v naší hale proběhlo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy v kategorii kluků. Do naší skupiny k nám nalosovali družstva HŠ Plzeň a ISŠŽ Plzeň. ISŠŽ Plzeň se bohužel nedostavila, tak jsme si to s Hotelovkou rozdali o vítězství ve skupině, což se nám po kvalitním výkonu podařilo a umístili jsme se na 1. místě.

Kluci nastoupili v sestavě v brance Adam DRDA (3.F), v obraně Tomáš KREJČÍ (4.F), Michal KLEČKA (3.E), Dan VODRÁŽKA, Jakub GAJDOŠÍK (oba 2.E) a v útoku Antonín VIKTORA (3.A), Tomáš DOLEŽAL (3.E), Radek SVOBODA (2.A), Tomáš BURANSKÝ (2.E), Michal VLADAŘ (1.A) a Jan ČERVENÝ (1.F).

SŠINFIS Plzeň - HŠ Plzeň - 6 : 4 (2 : 2)

Střelci – 2x Tomáš Krejčí a 1x Antonín Viktora, Michal Klečka, Tomáš Doležal a Radek Svoboda.

Návštěva Weidenu

Dne 14. 11. 2019 jsme se vydali na návštěvu Weidenu. Žákům jsme ukázali historické centrum města a firmy, kam chodí naši praktikanti na zahraniční praxe. Je to Agentur für Arbeit a Stadtmarketing Weiden. Prošli jsme se až k naší partnerské škole, kde v aule právě probíhala výstava ke 30. výročí naší sametové revoluce „Unter einem Dach“ (pod jednou střechou). V rámci výstavy měl velmi zajímavou přednášku bývalý německý europoslanec Bernd Posselt, který mluvil o historii i budoucnosti EU.

Bobřík informatiky

Soutěž zaměřená na informatické myšlení, algoritmizaci, porozumění informacím řešení problémů a digitální gramotnost. Naši žáci oboru Informační technologie se do soutěže zapojují již několik let.

Letos se do školního kola v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) zapojilo 95 žáků, z nich se úspěšnými řešiteli s možností postupu do krajského kola stali: Jan Skuhra, Jan Kotva a Václav Blacký (všichni 4E).

Do kategorie Junior (1. a 2. ročníky) se zapojilo 113 žáků a úspěšných řešitelů bylo 26. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Miarko (2E), který získal maximální možný počet bodů a umístil se tak na prvním místě nejen v rámci školy, ale spolu s 88 stejně bodově úspěšnými řešiteli i v republice.

Gratulujeme a držíme palce do krajského kola!

Seminář pro začínající autory SOČ

Mnoho žáků naší školy má zájem o uplatnění v technických či ekonomických oborech. Někteří z nich jsou zaměřeni spíše prakticky a rádi tvoří různé modely, další láká objevovat nové souvislosti. Tito žáci pak své znalosti a dovednosti uplatňují při různých soutěžích, mezi které patří i SOČ.

Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost žáků, prostřednictvím které pronikají hlouběji do problematiky, kterou podrobněji zkoumají. Tato soutěž má vysokou prestiž a dlouholetou tradici, v letošním roce bude probíhat již 42. ročník.

Dne 13. 11. 2019 se vybraní žáci druhých a třetích ročníků vydali na Gymnázium Luďka Pika, kde se účastnili Semináře pro začínající autory SOČ. Tato akce je koncipována jako soubor přednášek, které mají autorům prací napovědět, jakých chyb se při sestavování práce a statistických šetřeních vyvarovat a jak by mohli svoji práci prezentovat před odbornými porotami SOČ.

Během semináře se žáci dozvěděli důležité informace o organizaci SOČ, nárocích na typografickou úpravu písemné části, statistice a práci s daty, výběru témat, spolupráci s konzultanty a koncepci práce. Velice ceněnou částí semináře byly prezentace úspěšných řešitelů celostátních kol soutěže. Prostřednictvím nich se žáci seznámili s vhodnými způsoby prezentování odborných výsledků, náležitostmi obhajoby a nároky porotců.

Na základě daných ukázek se pak rozvinula užitečná diskuse, do které se zapojila drtivá většina účastníků.


Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

12. listopadu 2019 se konala na ZČU Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích.

Z naší školy se účastnili v anglickém jazyce dvojice Jan Čech a Yevhen Porynets a v ruském jazyce Oleg Petruny, všichni z 3.E. Jednalo se o soutěž o nejlepší 10 – ti minutovou prezentaci v cizím jazyce ve velmi dobré jazykové úrovni. Soutěže se účastní studenti, kteří prokázeli schopnost prezentovat zvolené téma stejně jako o tomto tématu vést diskuzi. Studenti si mohou zvolit libovolné téma a mohou představit prezentaci ve zvoleném cizím jazyce jednotlivě nebo ve dvojici.

Naše škola byla i tento rok velmi úspěšná, dvojice Jan Čech a Yevhen Porynets se umístili na 3.místě a Oleg Petruny se stal vítězem své kategorie! Účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Inovujeme Plzeň 2019

Dne 6. 11. 2019 se třídy 3.F a 2.E vydaly na druhý ročník regionálního setkání inovátorů v Plzeňském kraji.

Tento festival se uskutečnil v prostoru areálu DEPO2015 v Plzni a nabídl pestrou přehlídku technologií z oblasti umělé inteligence, dronů, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výsledky výzkumu z univerzitního prostředí. Žáci si tak mohli prohlédnout informační videa o studentském vesmírném satelitu Pilsen Cube II, seznámit se s technologií robotů NAO a PEPPER a dalšími aktivitami Centra Robotiky, zhlédnout ukázky dronů Elios2, WingtraOne a Sarah 4.0.,prostudovat průmyslová řešení různých firem, které drony využívají, např. od firmy DJI a získávat informace o IoT zařízení, např. od firmy Dronetag, které dělá drony chytřejší, propojené a bezpečné pro přístup do letového provozu.

Žáky zaujaly i ukázky novinek z oblasti laserového skenování a tvorby 3D modelů. Měli možnost si vyzkoušet mnoho experimentů s využitím umělé inteligence – v oblasti řeči, počítačového vidění nebo porozumění textu. Ověřili si, jak se dá umělá inteligence využít pro řešení civilizačních problémů. Nechyběly ani počítačové hry, např. Minecraft, který byl využitý jako pomůcka pro výuku orientace ve 3D a ukázky stavby logických obvodů, automatizace a programování.

Realita kybersvěta

Zvyšovat si povědomí o kybernetické bezpečnosti je součástí budování bezpečného klimatu školy a je zodpovědností všech, nejen žáků IT oborů.

Dne 6. 11. 2019 se třídy 3.F a 2.E vydaly na výstavu o kybernetické bezpečnosti s názvem Realita kybersvěta. Při prohlídce se mohli žáci seznámit s historickými exponáty. Zároveň se poutavou formou mohli prostřednictvím informačních panelů dozvědět, co je to např. sexting, happy slapping, kybergrooming, kyberstalking. Expozice byla také doplněna interaktivními prvky, např. tabulí, kde si návštěvníci mohli ověřit své znalosti specifického jazyka využívaného při komunikaci na sociálních sítích. Velmi atraktivní byl multimediální koutek, kde si žáci mohli vytvořit a upravovat pořízené fotografie.

Výstava byla zejména o tom, co mládež na virtuálním světě tak láká. Žáci měli možnost se seznámit s bezpečnými kroky pro využití informačních technologií a byli upozorněni i na možná rizika, která se mohou vyskytnout.

Volejbal chlapci

V hale Lokomotivy v Plzni se 5. 11. 2019 odehrál Okresní přebor středních škol ve volejbalu v kategorii chlapců. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 9 týmů. Naše družstvo hrálo v sestavě - Michal Klečka, Tomáš Otta ( oba 3.E), Adam Drda ( 3.F), Ondřej Vlasatý, Antonín Viktora ( 3.A), Matouš Hauer ( 2.A) a Dominik Kepka ( 1.A).

V základní skupině jsme prohráli oba zápasy shodně 0:2 s Gymnáziem Plzeň a s SPŠE Plzeň. Ve skupině o umístění náš tým porazil Obchodní akademii a SOU elektrotechnické shodně 2:0, a díky tomu celkově obsadil 7. místo.

.

Hackathon otevřených dat

Žáci 2.E Vojtěch Hrubant, Jan Tůma a Roman Kožnar se ve dnech 8. až 9. listopadu 2019 zúčastnili Odborné konference a hackathonu otevřených dat Plzeňského kraje. Doprovázeli je učitelé informatiky Jan Fiala a Michal Velíšek. V prvé části akce se soutěžící a pedagogičtí pracovníci seznámili v přednáškách a workshopech s možnostmi Microsoft Teamsů, Minecraftu a především s využitím aplikace Power BI pro zpracování a třídění dat.

V druhé části akce studenti soutěžili ve zpracování veřejných dat a ve vytvoření vhodné aplikace, která by zpracovaná data nabízela veřejnosti. Učitelé se v té době věnovali ve workshopech práci s 3D malováním, OneDrive úložišti a využitím Windows365.

Žáci si ze soutěže odvezli ceny a spoustu znalostí, které jistě využijí v SOČ a u maturitních prací.

.

VFF Most

V letošním školním roce byl první příležitostí pro veřejnou prezentaci obou našich fiktivních firem 19. regionální veletrh fiktivních firem v Mostě. Všichni zúčastnění aktivně využívali finančních služeb Plzeňské první fiktivní banky, a. s. a v obchodování se velmi dařilo i naší na ekologickou likvidaci odpadu zaměřenou firmu Cleaners, s. r. o. V nemalé konkurenci se podařilo firmě Cleaners, s. r. o. obsadit třetí místo v soutěži „Katalog a propagační materiály“, PPFB, a. s. obsadila čtvrté místo v soutěži „Elektronická prezentace firmy“.

.

Návštěva pošty Plzeň 1

V úterý 5. 11. 2019 a ve čtvrtek 7. 11. 2019 navštívili žáci 1. A poštu Plzeň 1. Poprvé se seznámili s prací za přepážkou pošty a jejím vybavením. Vyzkoušeli si razítkování zásilek, prohlédli si pracoviště hlavní pokladny a sál doručovatelů.

Získali nové poznatky a představu, jak probíhá práce na poště, nejen za přepážkou, ale i v zázemí pošty.

.

Projektový den mimo školu aneb naše exkurze do Prahy

Byl krásný, slunečný, podzimní den a žáci naší školy se vypravili do Prahy. Čekal je zde zajímavý program a také vzácná návštěva. Byli pozváni do Amerického centra, které sídlí v budově Velvyslanectví USA na Malé Straně v Praze. Žáci se zde setkali a seznámili se s kulturním atašé Spojených států amerických pro Českou republiku. Pan Douglas Morrow (viz foto) byl velmi příjemný a také charismatický člověk, který se našim žákům více než hodinu věnoval a vyprávěl mnoho zajímavého ze života amerického diplomata. Ochotně odpovídal i na mnoho dotazů našich žáků, kteří se vůbec nestyděli mluvit a používali aktivně angličtinu, za což je ostatně pan diplomat několikrát pochválil. Na závěr besedy vzniklo mnoho krásných společných fotografií.

Po návštěvě Amerického centra se všichni vydali na Pražský hrad. Zde je čekala prohlídka nejznámějších památek, nacházejících se v areálu Hradu. Všichni tak navštívili Zlatou uličku, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál a mnoho dalších zajímavých míst.

Projektový den mimo školu se všem velmi líbil.

Pro zajímavost přikládáme reakce některých našich žáků:

- We went to the US Embassy where we met the US ambassador. He told us much about his job nad duties. He was very enthusiastic about it. My only disappointment was that he said we have only one beer but that is not true. After it we went to Prague Castle. It was nice. We saw Golden Lane and more. I enjoyed the trip and I am looking forward to the next one. Jakub

- First we went to the US Embassy, where we could see the American diplomat. He told us how he likes his job. He was very funny and even could speak Czech which was impressive. Then we went to Prague Castle. I enjoyed the trip and I´m looking forward for more trips in the future. Peter

- It was a great day for me, I could go to the Lesser Town in Prague and we discussed interesting topics with an American who works there. In Prague Castle there were many tourists but it was amazing to see Prague sights. There was a nice view of Prague. Eva

.

Akademie řemesel - Rokycany 2019

17. října 2019 jsme prezentovali naši školu na 14. ročníku Akademie řemesel v Rokycanech, kterého se účastnili jak střední školy, tak i regionální zaměstnavatelé. Pořadatelem akce byl již tradičně Úřad práce Rokycany, zastoupený ředitelkou Ing. Ivetou Šimanovou. Celá akce se uskutečnila v příjemných prostorách restaurace Na střelnici. Letošní ročník výstavy byl zaměřen na rozvoj kompetencí a kreativního myšlení. Žáky 8. a 9. tříd jsme seznamovali s náplní studia na naší škole jak v maturitních oborech, tak i v oboru zakončeném výučním listem. Informační technologii představovali žákům Jan Čech a Yevhen Porynets, Logistické a informační služby Kateřina Štruncová a Michaela Otcová. Náš stánek navštívilo hodně zájemců, předvedli jsme i naše drony, odpovídali na četné dotazy a věříme, že s některými návštěvníky coby našimi žáky se setkáme v příštím školním roce.

.

Okresní přebor v basketbalu - hoši

V úterý 22.10.2019 se konal v hale Lokomotivy Okresní přebor v basketbalu v kategorii hoši.

Celkem se zúčastnilo 11 škol, které byly rozlosovány do dvou skupin. Naši hoši vstoupili do turnaje jasným vítězstvím 20:0 nad Masarykovo gymnáziem, zbývající zápasy ve skupině jsme již prohráli,

s SPŠ Stavební 11:23, s VOŠ a SPŠE 19:28, s SOU Elektro 6:26. Kluci podali kvalitní výkon a celkově obsadili 9. místo.

Naše sestava: Tomáš Artim (1.E), Dan Vodrážka (2.E), Jan Mátl, Adam Liška ( oba 2.F), Jakub Kolář, Michal Klečka, Josef Zetocha, Tomáš Otta ( všichni 3.E )

.

Logická olympiáda 2019

V týdnu od 15. do 21. 10. 2019 se 29 našich žáků zúčastnilo základního kola soutěže. V tomto roce soutěžilo v Plzeňském kraji 1 144 řešitelů, to je asi o 300 více, než v roce předcházejícím. V celé České republice se do soutěže zapojilo 13 412 středoškoláků. Také v republikovém měřítku byl zaznamenán růst počtu účastníků.

Nejúspěšnější z našich soutěžících Martin Stöckelmayer ze 3.E postoupil do krajského semifinále s umístěním na 41. – 51. místě v kraji a na 726. – 761. místě v republice. 1. 11. 2019 bude bojovat o postup do republikového finále. Dalších 18 žáků školy se umístilo mezi 75 % nejlepších řešitelů. Na předních místech figurují známá jména jako Olha Hera (2.A), Jan Skuhra (4.E), David Zábranský (3.F). Objevila se tu i jména našich prváků Jan Pech (1.F), Tomáš Marek a Barbora Švarcová (oba 1.E).

Všem soutěžícím děkujeme.

.

Okresní přebor v basketbalu - dívky

Ve středu 23. 10. 2019 proběhl v hale Lokomotivy Okresní přebor v basketbalu v kategorii dívek. Také letos se přihlásilo 10 škol, které se rozdělily do 2 skupin. Naše holky sehrály turnaj celkem slušné, ve třech zápasech to byl vyrovnaný boj, ale naše malá produktivita střelby rozhodla, že jsme po 4 prohrách obsadily 5. místo ve skupině, tudíž celkově 9. – 10. místo. Přesto si holky pochvalu určitě zaslouží! Děvčata nastupovala v sestavě Johana HORÁČKOVÁ, Lucie KODEROVÁ, Aneta VRABCOVÁ (všechny 4.A), Anita VALIŠOVÁ (4.F), Jaroslava MLEZIVOVÁ (3.E), Sára BOBKOVÁ, Ester KUNSTMÜLLEROVÁ (obě 2.A), Aneta BENEDIKTOVÁ (1.A) a Michaela ŠTĚRBOVÁ (1.E).

Ocenění soutěžního videa na festivalu Posviť si na budoucnost

Videa vytvořená v rámci projektových dnů a zaslaná do you tube soutěže byla porotou přijata a jedno ze dvou soutěžních videí se nakonec dočkalo i ocenění. Filmový štáb ve složení Ester Kunstmüllerová, Jan Dvořák, Dominik Kmoch, Vojtěch Hrubant, Václav Vojan, Sára Bobková a Václav Mizera získal krásné třetí místo a finanční odměnu. My jim za tuto skvělou prezentaci školy moc děkujeme a gratulujeme!

Natáčíme soutěžní videa Posviť si na budoucnost

V loňském školním roce proběhl projektový den, při kterém žáci pracovali na scénářích pro video na festival Posviť si na budoucnost. Ještě v červnu jsme vybrali tři nejlepší scénáře a jejich autorům jsme letos dali prostor během dvou zářijových projektových dnů, aby svá díla zrealizovali. Z žáků se tak na chvíli stali režiséři, dramaturgové, kameramani, herci i stříhači. Jejich tři hotová díla pak posoudila školní porota. Ta rozhodla, že dvě z nich přihlásíme do letošní soutěže. Držíme palce.

Posviť si na budoucnost

I v letošním školním roce jsme se prezentovali na festivalu středních škol v DEPO 2015. Ve dnech 18. a 19. 10. jsme se snažili upoutat pozornost žáků ze základních škol z Plzně i okolí. Naši třeťáci se v rámci veletrhu pochlubili svým bankomatem a ukázkou z kroužku robotiky. Vysvětlovali žákům a v sobotu i jejich rodičům v čem je pro ně škola přínosná, jaké předměty se u nás vyučují a jaká je atmosféra ve škole. Všechny návštěvníky jsme pozvali na naše dny otevřených dvěří.

Zahraniční praxe

V měsíci říjnu probíhají zahraniční praxe v německém Weidenu a Waldmünchenu. Do Německa odcestovali celkem 4 žáci. Ve Weidenu pracují žáci z oboru Logistické a finanční služby v reklamní agentuře Stadtmarketig Weiden a na úřadu práce Agentur für Arbeit. Ve Waldmünchenu jsou dva žáci z oboru Informační technologie na oddělení IT ve vzdělávacím zařízení JUBI. Žáci po absolvování praxe obdrží dokument Europass mobilita, který je osvědčením nejen o absolvování praxe, ale i tom, co se během praxe naučili a jaké dovednosti a kompetence si prohloubili.

Opět jsme navštívili GK Software v Schönecku!

V pondělí 7. 10. 2019 navštívili vybraní žáci německou firmu GK Software v Schönecku. Po úvodním představení firmy díky paní Natalie Marke měli žáci možnost si prohlédnout jak původní komplex budov, tak nejnovější kampus, kde si mohli vyzkoušet i tzv. boulderovou lezeckou stěnu. Někteří se po krátkém váhání do lezení opravdu pustili a o zábavu nebyla nouze. Exkurze se účastnil rovněž bývalý student INFISu Václav Burděj, který byl ve firmě v posledním ročníku na praxi a nyní je zde na stáži. Mohl tak našim současným žákům - a doufejme, že i budoucím praktikantům - zprostředkovat své vlastní dojmy a praktické zkušenosti.

Exkurze 1.M na poště Plzeň 1

V pondělí 7. 10. 2019 absolvovala třída 1.M exkurzi na poštu Plzeň 1 v Solní ulici. Žáci si prohlédli místa, kam se běžný člověk nedostane, např. na druhou stranu přepážky, do listovní dodejny či do zázemí hlavní pokladny. Nejvíce je tedy samozřejmě zaujaly stroje na počítání peněz či bezpečností boxy. Sami také mohli vyzkoušet obsluhu razítkovacího stroje či kolečkového razítka, tzv. koloběžky.

Okresní přebor v přespolním běhu

V úterý 1. 10. 2019 se v Borském parku uskutečnil Okresní přebor v přespolním běh.

V kategorii kluků běželo 5 km trať 11 škol s 64 atlety. Naši borci se vůbec nenechali zahanbit a díky celkovému součtu umístění prvních 4 atletů se umístili na skvělém 5. místě. Super výkon předvedl Ondřej JÓCSIK z 3.E, který se umístil na bombastickém 2. místě. Rozhodně také stojí za zmínku 13. místo Radka VESELÝHO (2.F). Ovšem i další borci nechali na trati srdíčko – Jan MATIÁŠEK (4.F) – 22. místo, Jiří ŘEŽÁB (3.F) - 36. místo, Dominik PLECITÝ (2.E) – 43. místo a Tomáš DOLEŽAL (3.E) – 46 místo.

Holky běžely závod dlouhý 3 km, kam se přihlásilo 9 družstev s 50 atletkami. Hodnocení bylo stejné jako u kluků, a tak jim celkový součet umístění vynesl konečné 7. místo. Nejlepšího výkonu dosáhla Lucie ZAVADILOVÁ (3.A), která doběhla na báječném 7. místě. Dále byla Michaela ŠTĚRBOVÁ (1.E) na 28. místě, Aneta VRABCOVÁ (4.A) na 43. místě, Johana HORÁČKOVÁ (4.A) na 45. místě, Karolína BLÁHOVÁ (1.A) na 46. místě a Kristýna JURČÍKOVÁ (1.E) na 48. místě.

Krajské kolo 38. ročníku Středoškolského atletického poháru

V úterý 1. 10. 2019 se obě naše školní družstva zúčastnila Krajského kola 38. ročníku Středoškolského atletického poháru na atletickém stadionu v Domažlicích. Jak kluci, tak i holky dostali nominaci na základě výborného celkového součtu bodů z okresního kola.

Kluci se krajského kola zúčastnili vůbec poprvé v historii školy a i zde se dokázali zlepšit, a dokonce vytvořili rekord školy s 7 458 body, což jim stačilo na konečné 7.místo. Holky také pokračovaly v kvalitních výkonech, škoda jen, že zranění zasáhla do nominace atletek. Přesto celkový součet 6 412 bodů a umístění na 8. místě bereme jako úspěch!

ITEP 2019

19.-21.09.2019 se konal jubilejní 15. ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP, který ve čtvrtek 19.09.2019 navštívila i naše 1. A. Po slavnostním zahájení jsme měli možnost seznámit se s různými vystavovateli, kteří prezentovali právě to své zaměření z oblasti turistiky. Než jsme veletrh opustili, provedli jsme si krátké zhodnocení. Zaujali nás stánky, které nabízeli nejrůznější výlety po Plzeňském kraji, ale i atraktivní možnosti návštěvy Bavorska i stánek, který nabízel „Zážitky z měst“ v České republice, někteří z nás si vyslechli i zajímavou cestovatelskou přednášku „Camino na kolečkách“ Jana Duška.

Veletrh pracovních příležitostí ve firmě WITRON

V sobotu 21. 9. jsme se vydali na veletrh do firmy WITRON nedaleko německého Weidenu. Na veletrh nás pozvali při loňské exkurzi do této firmy. Napadlo nás pozvat na tento veletrh i příbuzné našich žáků, kteří by měli zájem o práci v Německu nebo by se jen rádi podívali, jak vypadá pracovní trh v sousední zemi. Zájem příbuzných bohužel nebyl tak velký, ale všichni, kteří se zúčastnili, si akci moc chválili. Prohlídka firmy a přednáška o pracovních příležitostech dokonce proběhla v českém jazyce.

Okresní kolo 38. ročníku Středoškolského atletického poháru

V úterý 17. 9. 2019 naše škola opět uspořádala Okresní kolo 38. ročníku Středoškolského atletického poháru na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Letos se nám přihlásilo 5 chlapeckých a 5 dívčích družstev, což dalo dohromady přesně 114 atletů a atletek.

Obě naše družstva letos předvedla velmi kvalitní výkony! Kluci se letos zlepšili na 4. místo, když získali 7 151 bod, což je druhý nejlepší výkon v historii školy. Holky také předvedly velký výkonnostní skok, dokonce o 3 tisíce bodů, a výsledkem bylo konečné 4. místo za celkový součet 6 762 bodů.

Seznamovací večer na DM

Vítání letošních nováčků na našem DM proběhlo v nově zrekonstruované společenské místnosti. Sešli jsme se v pondělí 16. 9. po večeři. Vytvořili jsme si dvojice a navzájem jsme se představovali. Ostatní žáci nám pokládali doplňující otázky. Večer proběhl v příjemné atmosféře.

Opět jsme obhájili 1. místo v Plzeňském kraji

V závěru prázdnin jsme zajásali, když paní ředitelce byla předána cena a diplom za první místo v soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2018/2019, v kategorii střední školy.

Toto prvenství jsme získali již potřetí, k tomu jsme byli jednou druzí a jednou třetí.

Říká se do třetice vše dobrého a dost, ale my nejsme skromní, a tak bychom si dovolili udělat všechno proto, abychom i v příštím roce byli Ti nejlepší...

Děkujeme všem žákům a učitelům, kterým patří dík za toto ocenění!!!

Zahájili jsme školní rok 2019/2020

Je 2. září 2019, 8:00 h, zvoní... A je to tady... Začíná nám nový školní rok... Pro mnohé z nás již po druhé, třetí, čtvrté... Pro prváky INFISu ale poprvé... Tak vzhůru do něj, přátelé... :-)

První den na DM

V neděli 1. 9. 2019 jsme na našem DM přivítali nové tváře. Po ubytování jsme šli společně na vycházku městem. Počasí bylo krásné a tak jsme obešli všechna strategická místa jejich cesty do školy.