Fiktivní firmy

Ve škole působí dvě fiktivní firmy:

Fiktivní firmy jsou nepovinným předmětem, na který chodí žáci, pro které je tento předmět zábavou, ne povinností. 

Každá fiktivní firma má svůj vlastní web. 


Plzeňská první fiktivní banka, a.s. 

fiktivní banka 

Cleaners, s.r.o. 

fiktivní firma