Kontakty na Domov mládeže 

Čelakovského 1 

301 00 Plzeň 


tel.: +420 377 477 502


Jana Biskupová

vedoucí školní jídelny a hodpodářka DM 

+420 777 460 670

+420 377 477 506

Kontakty na vychovatelky 

+420 777 364 092

dm@infis.cz 


Mgr. Jana Čejková 

vedoucí vychovatelka 

Bc. Miroslava Hamhalterová 

vychovatelka 

Zuzana Petrová  

vychovatelka 

Monika Silovská  

vychovatelka 

Pavel Dubský 

Asistent pedagoga, noční vychovatel 

Odloučené pracoviště Štefánikovo náměstí č. 2592/1a, 301 00 Plzeň

+420 777 364 091


Radka Hiková 

vychovatelka 

Věra Pašková  

vychovatelka 

Bc. Jiří Struček

vychovatel 

Dokumenty