Kontakty na Domov mládeže

Čelakovského 1

301 00 Plzeň


tel.: +420 377 477 502


Jana Biskupová

vedoucí hospodářského úseku DM

+420 777 460 670

+420 377 477 506

Kontakty na vychovatelky

+420 777 364 092

dm@infis.cz


Mgr. Jana Čejková

vedoucí vychovatelka

Bc. Miroslava Hamhalterová

vychovatelka

Zuzana Petrová

vychovatelka

Monika Silovská

vychovatelka

Jitka Mrázová

noční vychovatelka

Odloučené pracoviště Štefánikovo náměstí č. 2592/1a, 301 00 Plzeň

+420 777 364 091


Radka Hiková

vychovatelka

Věra Pašková

vychovatelka

Jiří Chroustovský

vychovatel

Dokumenty