podzim 2023

Aktuální informace 

Pozvánky k DT byly maturantům rozeslány 15.8.2023. 

DT konají žáci na spádové škole - SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. Pozvánky budou maturantům zaslány ve druhé polovině srpna. 

Výsledkový portál zůstává maturantům z JZO, pokud v něm zkoušku konali. 

Maturanti, kteří nekonali MZ na jaře, si jej zřídí. Ke zřízení použití autentizační kód z výpisu z přihlášky pro PZO 2023. 

Organizační informace a dokumenty 

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Profilová část MZ - informace 


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Písemné a ústní zkoušky 

rozpisy 

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Důležité termíny 

k maturitním zkouškám 

červen

červenec 

srpen 

září