podzim 2022

Aktuální informace

DT konají žáci na spádové škole - SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. Pozvánky byly maturantům zaslány 16/8.

Výpisy z přihlášek zaslány na maily žáků zadané v IS Certis, případné nesrovnalosti měli žáci hlásit do 24/6, 10:00 h, p. Šmídlovi.

Výsledkový portál zůstává maturantům z JZO, pokud v něm zkoušku konali.

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma

 • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část MZ - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Písemné a ústní zkoušky

rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PP

 • rozdělení žáků do skupin pro PP

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

červen

 • přihlašování k MZ v PZO 2022

 • kontrola výpisů z přihlášek do 24/6, 10:00 h

červenec

 • zveřejnění harmonogramů

 • zveřejnění spádové školy

 • zveřejněno JZS

srpen

 • 16/8 - zaslání pozvánek k DT

září

 • didaktické testy 1/9-2/9

 • písemné práce - 8/9

 • PZOP - 9/9

 • ústní zkoušky - 12/9 a 13/9