podzim 2021

Aktuální informace

PP a DT konají žáci na spádové škole - Nerudovka.

Pozvánky k PP a DT byly žákům zaslány na maily zadané v IS Certis.

Rozdělení žáků do učeben bude zveřejněno na spádové škole.

Výsledkový portál zůstává maturantům z JZO, pokud v něm zkoušku konali.

K ústním zkouškám se dostavte s časovým předstihem. Co udělat, abyste nemuseli mít respirátor u ústních zkoušek? Předložit certifikát o ukončeném očkování nebo lékařské potvrzení o prodělaném kovidu před max. 180 dny nebo potvrzení o testu z certifik. laboratoře.

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma

 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Profilová část MZ - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Ústní zkoušky

společné a profilové části

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

červen

 • přihlašování k MZ v PZO 2021

červenec

 • prodloužení přihlašování do 20/7, nejpozději však do 23/7

 • předpodkládaný termín pro zaslání výpisů z přihlášek 30/7

srpen

 • pozvánky byly žákům odeslány 16/8

září

 • didaktické testy 1/9-2/9

 • PZOP

 • ústní zkoušky - 9/9