podzim 2020

Aktuální informace

Přihlašování k MZ pro PZO 2020:

 • žákům, kteří byli přihlášení v projektu JZO 2020, budou rozeslány předvyplněné přihlášky k MZ

 • žáci, kteří nebyli přihlášení v jarním zkušebním období 2020, si musí vyplnit bianco přihlášku, kterou si stáhnou na webu Cermatu

 • termín pro odevzdání přihlášky pro podzimní zkušební období 2020 je nejpozději do 25/7


PP a DT konají žáci na spádové škole, kterou je SOŠ obchodu, užitého designu a umění, Nerudova 33, Plzeň.

Pozvánky k PP a DT byly žákům zaslány 18/8..

Rozdělení žáků do učeben bude zveřejněno na spádové škole.


Opatření k průběhu ústních maturitních zkoušek

Vzhledem k aktuální vývoji epidemiologické situaci oznamujeme všem účastníkům, kteří se dne 11/9 a 14/9 zúčastní ústních maturitních zkoušek, o následujícím:

 • všichni přítomní ve zkušebně a přípavně budou mít krytá ústa a nos rouškou, respirátorem, šátkem, či jinou pokrývkou dýchacích cest,

 • všichni maturanti se budou ve škole zdržovat pouze na dobu nezbytně nutnou, a to se zakrytými dýchacími cestami po celou dobu (tj. v přípravně, zkušebně a společných prostorách školy),

 • žádáme, aby maturanti nevodili do školy zbytečně další osoby jako jejich doprovod,

 • aby maturanti, kteří ví nebo mají podezření, že byli v kontaktu s osobou pozitivní na covid19, zkontaktovali před ústní zkouškou svého lékaře nebo pracovníky KHS a dotázali se, zda jim účast na MZ doporučují či nikoliv

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma

 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Profilová část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • harmonogram obhajob MP

Ústní zkoušky

společné a profilové části

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • rozpisy ústních zkoušek

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

červenec

 • podání přihlášky pro PZO nejpozději 25/7

 • 30/7 byly maturantům, kteří podali přihlášku, odeslány výpisy z přihlášek, které je nutné si řádně zkontrovat; případné nesrovnalosti zasílejte do 3/8 mailem na smidl@infis.cz

srpen

 • 4/8 byly zveřejněny rozpisy ústních zkoušek a obhajob MP

 • 18/8 byly zaslány pozvánky k DT, které budou konat na spádové škole (Nerudovka)

září

 • 1/9 - 5/9 didaktické testy

 • 4/9 - PZOP

 • 11/9 a 14/9 - ústní zkoušky