podzim 2021

Aktuální informace

Přihlašování k MZ pro PZO 2021:

 • žákům, kteří byli přihlášení v projektu JZO 2020, budou rozeslány předvyplněné přihlášky k MZ

 • žáci, kteří nebyli přihlášení v jarním zkušebním období 2021, si musí vyplnit bianco přihlášku, kterou si stáhnou na webu Cermatu

 • termín pro odevzdání přihlášky pro podzimní zkušební období 2021 je nejpozději do 25/6


PP a DT konají žáci na spádové škole (bude upřesněno, až Cermat rozhodne).

Pozvánky k PP a DT budou žákům zaslány (termín bude upřesněn)

Rozdělení žáků do učeben bude zveřejněno na spádové škole.

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma

 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Profilová část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • harmonogram obhajob MP

Ústní zkoušky

společné a profilové části

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • rozpisy ústních zkoušek

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

červen

 • přihlašování k MZ v PZO 2021

červenec

 • výpisy z přihlášek

srpen

 • pozvánky

září

 • didaktické testy

 • PZOP

 • ústní zkoušky