podzim 2020

Aktuální informace

Přihlašování k MZ pro PZO 2020:

 • žákům, kteří byli přihlášení v projektu JZO 2020, budou rozeslány předvyplněné přihlášky k MZ
 • žáci, kteří nebyli přihlášení v jarním zkušebním období 2020, si musí vyplnit bianco přihlášku, kterou si stáhnou na webu Cermatu
 • termín pro odevzdání přihlášky pro podzimní zkušební období 2020 je nejpozději do 25/7


PP a DT konají žáci na spádové škole - bude upřesněno

Pozvánky k PP a DT budou žákům rozeslány, jakmile budou zpřístupněny a budeme o tom na tomto místě informovat.

Rozdělení žáků do učeben bude zveřejněno na spádové škole.

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma
 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Profilová část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části
 • stanovení témat PZOP
 • harmonogram PZOP
 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP
 • harmonogram obhajob MP

Ústní zkoušky

společné a profilové části

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise
 • rozpisy ústních zkoušek

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

červenec

 • podání přihlášky pro PZO nejpozději 25/7

srpen

 • cca v prvním srpnovém týdnu obdrží žáci, kteří podali přihlášku k MZ, výpis z přihlášky, který je nutné:
  • přijít do školy podepsat
  • NEBO vytisknout a podepsat stranu s kolonkou pro podpis a poslat do školy doporučeně (ne mailem!)

září

 • 1/9 - 5/9 didaktické testy
 • PZOP (termín bude upřesněn)
 • ÚZ (termín bude upřesněn)