jaro 2023

Aktuální informace

Zde prosím sledujte informace ohledně maturitních zkoušek konaných v JZO 2023.

O přihlašování k maturitní zkoušce vás bude informovat zástupce ředitelky v průběhu listopadu. Dále vám zašle předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce. Z tohoto důvodu je nutné, abyste během září a října měli v pořádku všechny osobní informace v Bakalářích včetně mailu, který bude komunikační pro maturitní zkoušky.

Repetenti mohou odevzdat řádně vyplněnou bianco přihlášku k MZ. Případně využijí předvyplněnou přihlášku, kterou obdrželi mailem 21/11.

Odkazy:

Organizační informace a dokumenty

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma DT

 • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Profilová část - rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PZOP

 • harmonogram PP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

září

 • byly zveřejněny:

  • zkoušky společné a profilové části

  • okruhy ke zkouškám profilové části

  • povolené pomůcky u MZ

listopad

 • 21/11 byly zaslány na maily zadané v BAK předvyplněné přihlášky a na školní maily instrukce k přihlašování

 • žáci odevzdají TU přihlášky k MZ do 25/11 a společně zkontrolují, přihlášky odevzdá za celou třídu TU (opatřené parafou, seřazené dle abc)

prosinec

 • 1/12 je mezní termín pro přihlašování

 • zaslání výpisů

 • do 9/12 se v případě nesrovnalostí ve výpisech obrátí maturanti osobně na p. Šmídla

leden

únor

 • maturantům budou odeslány pozvánky k DT

 • do konce února odevzdejte vlastní seznamy lit. děl z ČJL učiteli LAU

březen

 • do konce března odevzdají učitelé LAU vlastní seznamy lit. děl žáků ZŘ

duben

 • zveřejněn rozpis PP

 • zveřejněna kritéria hodnocení profilových zkoušek

 • PP ČJL

 • PP A/N/R

 • obhajoby MP

 • PZOP

květen

 • harmonogramy ÚZ

 • ÚZ 4AE

 • ÚZ 4F

červen

 • slavnostní vyřazení absolventů