jaro 2023

Aktuální informace 

Zde prosím sledujte informace ohledně maturitních zkoušek konaných v JZO 2023.

O přihlašování k maturitní zkoušce vás bude informovat zástupce ředitelky v průběhu listopadu. Dále vám zašle předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce. Z tohoto důvodu je nutné, abyste během září a října měli v pořádku všechny osobní informace v Bakalářích včetně mailu, který bude komunikační pro maturitní zkoušky. 

Repetenti mohou odevzdat řádně vyplněnou bianco přihlášku k MZ. Případně využijí předvyplněnou přihlášku, kterou obdrželi mailem 21/11.

Odkazy:

Organizační informace a dokumenty 

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Profilová část - rozpisy 

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek: 

Důležité termíny 

k maturitním zkouškám 

září 

listopad 

prosinec 

leden 

únor

březen

duben 

květen 

červen