jaro 2022

Aktuální informace

Zde prosím sledujte informace ohledně maturitních zkoušek konaných v JZO 2022.


V krajním případě je možné odevzdat řádně vyplněnou bianco přihlášku k MZ u maturantů z předchozích let.

Odkazy:

Organizační informace a dokumenty

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma DT

 • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Profilová část - rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PZOP

 • harmonogram PP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

září

 • byly zveřejněny:

  • zkoušky společné a profilové části

  • okruhy ke zkouškám profilové části

  • povolené pomůcky u MZ

listopad

 • 16/11 byly žákům na maily zadané v BAK zaslány přihlášky k MZ v JZO 2022 a na školní maily informace k vyplňování (stávajícím čtvrťákům i maturantům z předchozích let)

 • do středy 24/11 žáci přihlášky vyplní, vytisknou, zkontrolují, podepíší a předají TU (týká se stávajících čtvrťáků)

 • do 1/12 TU přihlášky zkontrolují, podepíší a odevzdají ZŘ

prosinec

 • do 1/12 je mezní termín pro přihlášení k náhradním nebo opravným zkouškám maturantů z předchozích let (odevzdají ŘŠ, ZŘ, příp. SO)

 • po 1/12 přihlásí ZŘ žáky k MZ v IS Certis a zašle žákům výpisy z přihlášek s pokyny

leden

únor

 • dne 1/2 jsme maturantům odeslali pozvánky k DT

 • do konce února odevzdejte vlastní seznamy lit. děl z ČJL učiteli LAU

březen

 • do konce března odevzdají učitelé LAU vlastní seznamy lit. děl žáků ZŘ

duben

 • zveřejněn rozpis PP

 • zveřejněna kritéria hodnocení profilových zkoušek

 • PP ČJL - 21/4

 • PP A/N/R - 22/4

 • obhajoby MP - 25/4

 • PZOP - 26/4-28/4

květen

 • zveřejněny harmonogramy ÚZ

 • ÚZ 4AE - od 16/5

 • ÚZ 4F - od 23/5

červen

 • slavnostní vyřazení absolventů - 2/6, na školním hřišti