jaro 2022

Aktuální informace

Zde prosím sledujte informace ohledně maturitních zkoušek konaných v JZO 2022.

Organizační informace a dokumenty

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

  • jednotné zkušební schéma DT

  • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

  • hodnocení zkoušek profilové části

  • stanovení témat PZOP

Profilová část - rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

  • zkušební maturitní komise

  • harmonogram PZOP

  • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

  • rozpisy ústních zkoušek

  • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám


listopad

  • přihlašování k MZ