jaro 2021

Aktuální informace

Žáci stávajících 4. ročníků podají přihlášku dle pokynů zástupce ředitelky a třídních učitelů. Přihlášky ke stažení:

Maturanti hlásící se k náhradním nebo opravným zkouškám se přihlašují sami, řádně vyplněnou přihlášku donesou osobně zástupci ředitelky nebo na studijní oddělení školy, a to do konce listopadu. Doporučujeme si telefonicky ověřit, zda bude v čase, kdy hodláte dojít, stud. oddělení v provozu.

 • přihláška ke stažení pro 4A, 4D, 4E, 4F - stáhněte si, řádně vyplňte a odevzdejte na stud. oddělení do konce listopadu; zaškrtáváte sloupeček s opravným nebo náhradním termínem; POZOR - dochází ke změně:

   • přihlášení k didaktickým testům z ČJL, AJ, NJ, RJ zaškrtáváte na přední straně (společná část)

   • přihlášku k písemným pracím a ústním zkouškám z ČJL, AJ, NJ, RJ zaškrtáváte na zadní straně (profilová část)

   • dílčí zkoušky z loňska, které jste již vykonali, se vám uznávají

 • původně avizovaný systém zasílání předvyplněných přihlášek bohužel v tuto chvíli nefunguje (očekáváný, ale negarantovaný termín spuštění, je pro zatím 23/11)

Organizační informace a dokumenty

Písemné práce a didaktické testy


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma DT

 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Praktická zkouška


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

Ústní zkoušky

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

listopad

 • dle pokynů vedení školy podají žáci stávajících 4ADEF přihlášku k MZ třídnímu učiteli, který přihlášky zkontroluje

 • maturanti, kteří hodlají maturovat v náhradním nebo opravném termínu, podají přihlášku do 1/12 na studijním oddělení školy

prosinec

 • třídní učitel stávajících tříd 4ADEF odevzdá přihlášky nejpozději do 1/12 zástupci ředitelky

 • kontrola výpisů z přihlášek

leden

 • do 15/1 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma pro DT

 • maturanti si zřídí výsledkový portál žáka

únor

 • pozvánky k DT

duben

 • písemná práce z ČJL

 • písemná práce z AJ, NJ, RJ

 • praktická zkouška z odborných předmětů

květen

 • didaktické testy

 • ústní zkoušky

červen

 • slavnostní vyřazení absolventů bude probíhat v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními