jaro 2020

Aktuální informace

Žáci, kteří podali přihlášku, jsou přihlášení k maturitní zkoušce.

Od 2. ledna 2020 si všichni maturanti zřídili výsledkový portál žáka, do kterého budou mít přenesené všechny výsledky didaktických testů a písemných prací.

K 15. lednu bylo zveřejněno jednotné zkušební schéma pro písemné zkoušky.

3. února byly odeslány všem maturantům pozvánky k PP a DT.

6. května byla zveřejněna organizace maturitních zkoušek v režimu mimořádných opatření.

Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU PROBĚHNE MATURITNÍ ZKOUŠKA V JINÉM REŽIMU, NEŽ BYLA PŮVODNĚ PLÁNOVÁNA. DNE 6/5 BYLO ROZHODNUTO O DOBĚ KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK.

Informace ze dne 6/5 jsou dispozici na portálu MŠMT:

8. června byly žáků odeslány výsledky DT.

Organizační informace a dokumenty

Společná část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma
 • rozdělení žáků do učeben pro DT a PP

Profilová část MZ


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části
 • stanovení témat PZOP
 • harmonogram PZOP
 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP
 • harmonogram obhajob MP

Ústní zkoušky

společné a profilové části

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise
 • rozpisy ústních zkoušek

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

leden

 • od 2/1 do 17/1 si maturanti zřídí výsledkový portál žáka a podepíší jeho zřízení u TU

únor

 • 3/2 byly maturantům zaslány pozvánky k PP a DT, protokoly o převzetí pozvánek podepište u třídních učitelů, příp. pak na studijním oddělení

květen

 • 13/5 byly maturantům zaslány pozvánky k DT na náhradní termín, místo protokolů o převzetí pozvánek potvrďte správnost a převeztí on-line prostřednictvím webových Bakalářů, a to nejpozději do 17/5
 • 25/5 až 27/5 - PZOP
 • 28/5 - obhajoby PZOP
 • harmonogramy ústních zkoušek byly zveřejněny v okně ústních zkoušek
 • NEZAPOMEŇTE PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY NA PROHLÁŠENÍ, ROUŠKY A SÁČEK!!!

červen

 • 1/6 - DT MAT, AJ
 • 2/6 - DT ČJL, RJ
 • 3/6 - DT MAT+
 • v týdnu od 9/6 - ÚZ 4D,4F
 • v týdnu od 15/6 - ÚZ 4A,4E
 • slavnostní vyřazení absolventů vzhledem k situaci zrušeno
 • NEZAPOMEŇTE PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY NA PROHLÁŠENÍ, ROUŠKY A SÁČEK!!!